Soutěž POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011–2012 vyhlášena

27. 05. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Dne 6. dubna 2011 byl pod názvem POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011–2012 vyhlášen 13. ročník veřejné anonymní soutěže architektonických studií POROTHERM DŮM na téma Energeticky efektivní dům se skládanou střechou a 7. ročník přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže realizovaných staveb Cihla v 21. století.

Soutěž se koná pod záštitou ministra pro místní rozvoj a ministra průmyslu a obchodu ČR, partnery soutěže jsou Státní fond rozvoje bydlení, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Centrum stavebního inženýrství. Mediálními partnery jsou vydavatelství Business Media CZ a Jaga Media a časopis Stavebnictví vydavatelství EPODATA.

Posláním soutěže vypsané na téma Energeticky efektivní dům se skládanou střechou je inspirovat autory k vytvoření architektonických studií rodinných domů se šikmou střechou, které poskytnou uživatelům maximální komfort bydlení, budou energeticky úsporné a zároveň budou respektovat optimální poměr ceny a výkonu. V architektonickém, projektovém a dispozičním řešení tyto studie pak využijí maximálně možností cihlového systému POROTHERM včetně malt, omítek a ostatních výrobků Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., jako jsou např. lícové cihly TERCA Klinker.

Za energeticky efektivní rodinný dům je považován RD bez rekuperace (resp. strojního větrání), který prokazuje klasifikační třídu min. B, u něhož roční náklady na vytápění (medium plyn) nepřesáhnou částku 20 000 Kč včetně DPH. Spotřeba plynu je uvažována bez jakýchkoliv dalších přidaných zdrojů energie (např. solární kolektory či fotovoltaika).

Hlavní cena soutěže architektonických studií Energeticky efektivní dům se skládanou střechou byla vypsána ve výši 75 000 Kč, Zvláštní cena Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 000 Kč, Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000 Kč a Zvláštní cena Vydavatelství Business Media CZ ve výši 30 000 Kč.

Uzávěrka soutěže Energeticky efektivní dům se skládanou střechou je 11. listopadu 2011.
Soutěže se mohou zúčastnit architekti, projektanti, studenti, fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení. Účast je umožněna každému, kdo vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v soutěžních podmínkách.

Přehlídková soutěž realizovaných staveb Cihla v 21. století bude prezentovat nejlepší dokončené stavby využívající cihlový systém POROTHERM postavené na území České republiky po 1. lednu 2001.
Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení. Účast stavby v soutěži je však možná pouze se souhlasem autora (autorů) stavby a jejího (jejich) majitele (majitelů).

Nejlepší stavby soutěže Cihla v 21. století budou oceněny Hlavní cenou BRICK AWARD Dům roku 2012 ve výši 100 000 Kč, Zvláštní cenou CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger (za kvalitní provedení stavby v rámci programu PDW) ve výši 40 000 Kč, Zvláštní cenou vydavatelství Jaga Media ve výši 30 000 Kč, Zvláštním oceněním ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby) ve výši 25 000 Kč, Cenou Časopisu Stavebnictví – Cenou veřejnosti (pro stavbu oceněnou veřejností) ve výši 25 000 Kč, Zvláštním oceněním GŘ společnosti Wienerberger ve výši 20 000 Kč.

Odevzdání dokumentace staveb soutěže Cihla v 21. století je stanoveno na 30. září 2011.

Soutěžní podmínky, stejně jako další informace o soutěži POROTHERM DŮM BRICK AWARD 2011–2012, jsou soutěžícím poskytovány bezplatně a je možné je získat na sekretariátu soutěže na adrese: PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10, tel.: 281 017 397; mobil. 602 342 514; e-mail: komunikace.pr@volny.cz; www.komunikace-profit.cz a na www.porotherm.cz.

PhDr. Václav Chaloupecký, sekretář soutěže

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2010 Hlavní cena POROTHERM DŮM 2010

 

Kategorie: Novinky
Tagy: nizkoenergeticke rodinny dum soutěž
Sdílejte článek

Diskuze