Koupelna a WC – dohromady, nebo zvlášť?

13. 01. 2013
Diskuze (1)
Sdílet

Stojíte před stejnou otázkou? Potom vám doporučujeme zvážit ne jeden, ale více aspektů a pohledů na možnosti využití koupelny. Rozhodujícími prvky by měl být váš životní styl, nároky jednotlivých členů domácnosti, jejich počet a věk, […]

Stojíte před stejnou otázkou? Potom vám doporučujeme zvážit ne jeden, ale více aspektů a pohledů na možnosti využití koupelny. Rozhodujícími prvky by měl být váš životní styl, nároky jednotlivých členů domácnosti, jejich počet a věk, dispoziční řešení bytu a jeho velikost, naše představa o funkci koupelny i celého bytu. V nových bytových jednotkách je toto dilema vymezeno správnou definicí zón bytu nebo domu. V existujících bytových jednotkách, kde není možnost využít přebytečného prostoru, je to spíše záležitost osobního rozhodnutí a vkusu majitelů.

 

Koupelna a WC v bytě
Koupelna a WC jsou funkčně řazeny do soukromé části bytu. Mají volně navazovat na ložnici rodičů a dětí a být přístupné ze společenské zóny tak, aby nenarušovaly soukromí obyvatel. Ideální poloha pro WC je taková, která je přístupná ze společenské zóny. Je vhodné zabudovat na WC umyvadlo na ruce. V této zóně můžeme vytvořit koupenu pro hosty, která je vybavena sprchovým koutem, případně vanou, byť i menších rozměrů. V optimálním případě máme k dispozici koupelnu i v soukromé zóně bytu, případně ještě jednu koupelnu pro obyvatele ložnice nebo samostatnou koupelnu pro děti.
 
Realita však bývá často jiná. Běžně vstupujeme do bytu a hned oproti nás vítají dvoje úzké dveře skrývající hygienické místnosti. Jsou standardně umístěny ve středu dispozice, předělují byt a svým minimalizovaným prostorem neumožňují příliš komfortní využívání. Koupelny mají často rozměr 1,6 × 1,6 m a záchod 0,8 × 1,1 m a jsou umístěny v blízkosti kuchyně a svislých vedení. Dochází k situaci, že pokud si majitelé přidají do koupelny pračku, musejí po použití toalety oběhnout celou kuchyň, aby si mohli umýt ruce.

Co rozhoduje

Představy o dispozičním řešení a materiálovém ztvárnění je potřebné spojit s možnostmi stavební soustavy domu, požadavky norem a hygienických předpisů přizpůsobit je našim finančním možnostem. Při rekonstrukci koupelny a WC musíme brát v úvahu existující polohu instalačního jádra, abychom si kvůli kanalizačním odpadovým trubkám nepřivolaly zbytečné komplikace. Instalačním jádrem procházejí vertikální rozvody pro celý panelový dům. Jeho umístnění je nezměnitelné a je rozhodující pro úpravy a změny dispozicí. Při změně dispozičního řešení si můžeme pomoci instalačními stěnami, na které se umísťují jednotlivé zařizovací předměty a v kterých jsou vedeny rozvody vody a kanalizace, ale i tak nemůžeme příliš experimentovat, jinak bychom si přestavbu příliš prodražili.

Při řešení úvodní otázky si zkusme představit několik situací. Je ranní špička, naše děti se tlačí v koupelně, češou se, kontrolují si vizáž, stráví v koupelně asi půlhodinu a zároveň se hádají a křičí na sebe, aby jeden druhému uvolnili koupelnu. Nám nezbývá nic jiného, než si přivstat nebo radikálně zakročit, což určitě nepřispívá k ranní pohodě a příjemnému začátku pracovního dne. Jiná situace. Je sobota odpoledne, domácí paní právě přerozdělila hromady špinavého prádla po zemi v koupelně a překvapila nás nečekaná návštěva. Samozřejmě, jejich první kroky vedou do koupelny a na toaletu. Další situace. Po relaxační koupeli chcete použít toaletu, ale ta je mokrá od vašeho závěrečného sprchování. Nebo: vejdete do voňavé lázně, namydlíte se a zjistíte, že potřebujete použít toaletu. Postavíte se tedy, utřete se a rychle přeběhnete z vyhřáté koupelny do vedlejší místnosti. A další nespočetné množství příkladů z běžného rodinného života, který se odehrává snad ve všech koupelnách. Náš každodenní život a potřeby nám mohou pomoci při řešení dilematu: koupelna S nebo BEZ?

Pár čísel
Podívejme se tedy na to, co říká norma o bytových domech a poloze a počtu koupelen a záchodů. Byty rozděluje na tři základní velikostní skupiny. Dělení se určuje na základě tří podmínek – podle počtu osob v obytných místnostech, podle nejmenšího počtu obytných místností a podle nejmenší plochy bytu v m2. Malé byty obývají jedna až dvě osoby, mají minimálně jednu obytnou místnost a plošnou výměru minimálně 16 m2. Střední byty jsou určeny pro tři až čtyři osoby a mají minimálně dvě obytné místnosti s rozlohou větší než 34 m2. Velké byty jsou určeny pro pět a víc obyvatel, kde minimální počet obytných místností jsou tři a minimální plocha je 52 m2.

Na základě tohoto dělení norma stanovuje předpisy pro jednotlivé bytové kategorie, které je vhodné brát v úvahu při navrhování dispozice bytu nebo rodinného domu. Pro byty malé velikostní skupiny je podle normy možné umístění jediné záchodové mísy v prostoru na osobní hygienu – teda v koupelně, pro byt střední velikostní skupiny povoluje norma umístit WC mísu v samostatné místnosti oddělené od koupelny. V bytech největší velikostní skupiny mohou být podle normy instalovány dvě záchodové mísy. Pokud jsou byty této skupiny vícepodlažní, umístí se záchodové mísy na dvě rozdílná podlaží. Další záchodovou mísu lze umístit buď v další samostatné místnosti (záchodě), nebo v prostoru určeného k osobní hygieně. Je-li tento prostor určený uživatelům ložnice, může být přístupný z ní.

Místnost, v níž je umístěné WC, nesmí být přímo přístupná z obytných místností, z prostoru na vaření, stolování, k uskladnění potravin nebo z prostoru, který plní některé funkce obytných místností. Nejmenší prostory k osobní hygieně a prostory k umístění záchodové mísy se odvozují od velikosti zařizovacích předmětů a od potřebných vzdáleností mezi nimi a stěnami. Nejmenší rozměry záchodu jsou při kombi WC 0,8 × 1,55 m. Jestli se dveře otevírají ze strany, doporučuje se rozměr 1,2 m zvětšit na 1,3 m. Pokud máme záchodovou mísu se středně nebo vysoko položenou nádržkou na vodu, minimální rozměry při otevírání ven jsou 0,8 × 1,1 m, při otevírání dovnitř 0,8 × 1,4 m a při postranním 0,8 × 1,2 m. Vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo okrajem dovnitř otevíraných dveří nebo vytápěcího tělesa je 0,5 m. Záchodová mísa má být minimálně 40cm osově vzdálená od bočních stěn. Totéž platí při umístění umyvadla na stěně. Průchod mezi vanou a protilehlou stěnou je 65 cm. Stejný minimální rozměr je rozhodující i mezi umyvadlem a stěnou, případně mezi umyvadlem a vytápěcím tělesem. Mezi jednotlivými zařizovacími předměty je vhodné ponechat odstupovou vzdálenost 25 cm. Je praktičtější volit způsob otevírání dveří směrem ven, abychom zabránili nepříjemným situacím, pokud by se někomu udělalo na WC nebo v koupelně nevolno, abychom mohli dveře otevřít a pomoci mu.

Při navrhování nového dispozičního řešení vaší koupelny doporučujeme nejdříve si existující koupelnu nakreslit v patřičné míře, např. na čtverečkovaný papír. Do ní můžete vnést podle rozměrů jednotlivé zařizovací předměty. Podle uvedených rozměrů lehko určíte, do které velikostní kategorie patří váš byt. Minimální rozměry vám pomohou určit, zda se vám jednotlivé zařizovací předměty vejdou do plánované koupelny tak, abyste zajistili dostatečný prostor mezi nimi a tím i maximální komfort v koupelně.

Koupelna s WC
Rozhodnutím přiřadit záchodovou mísu ke koupelně ušetříme prostor. Toto řešení vyžaduje vyšší dávku odvahy a experimentování, ale v konečném důsledku přináší majiteli uspokojení a radost z novovytvořeného interiéru. Vybouráme příčku mezi WC a koupelnou, případně posuneme příčku mezi koupelnou a chodbou směrem do chodby. Spojením WC s koupelnou získáme kvalitativně hodnotnější prostor, v němž můžeme experimentovat se zařizovacími předměty, obkladovým materiálem, různými detaily, např. vybudováním malých odkládacích zdí nebo zděných poliček. Celá koupelna má být navržena v jednotném materiálovém vyhotovení. Záchodovou mísu bychom neměli umístit proti dveřím, můžeme ji dát za paraván nebo ponechat část příčky, která předtím oddělovala záchod od koupelny. Zachováme tak intimitu záchodového koutu, a přitom ho přiřadíme do interiéru koupelny. Namísto původní příčky můžeme vybudovat pomocí předstěnového instalačního systému odkládací zídku, na kterou namontujeme umyvadlo, případně dvě umyvadla. Příčka může být vybudována i ze skleněných tvarovek a na jejich opačné straně můžeme přidat sprchu. Původní vanu nahradíme rohovou, případně sedací. Pokud nemáme otevřenou kuchyň s obývákem, přesuneme pračku do kuchyňské linky. Máme-li v úmyslu přesunout záchodovou mísu, musíme brát v úvahu, že odpadová kanalizační trubka má průměr 10 cm a vedení odpadu by mělo být co nejkratší a s co nejmenším počtem odboček. Umožňuje-li nám to prostor, můžeme přidat bidet, případně pisoár. Takový způsob řešení si vyžaduje zvýšené nároky na větrání. Pokud nemáme zabezpečené přímé větrání, využijeme možnost nuceného podtlakového větrání, při němž se vzduch z koupelny vysává pomocí ventilátoru do společného větracího potrubí. Nesmíme zapomenout přidat i zpětnou klapku, aby se pachy od sousedů nešířily bytem. Odsátý vzduch z místnosti se nahradí novým vzduchem proudícím z okolních místností dveřmi nebo, jsme-li zvyklí zavírat dveře do koupelny, netěsnostmi kolem dveří.

Samostatné WC
Konzervativní řešení – záchodová mísa v samostatné záchodové místnosti – s sebou nepřináší skryté komplikace a můžeme si také originálně zkvalitnit a oživit staré prostory. Rozhodneme-li se pro toto řešení, nezbývá nám nic jiného, než se pokusit pohrát si s dispozicí, vyměnit staré obklady a zařizovací předměty.

Můžeme vyměnit dveře v koupelně za shrnovací, případně otočit otvírání směrem ven. Do záchodu namontujeme malé umyvadélko k mytí rukou, díky čemuž nemusíme obcházet kuchyňský blok cestou do koupelny, a ony už zmíněné hromady špinavého prádla mohou zůstat ležet v koupelně na podlaze. Někteří lidé se rozhodnou nahradit vanu sprchovacím koutem. Je to určitě praktické řešení šetřící náklady na vodu a prostor, je vhodné i pro starší osoby, které mají problémy při překonávání okraje vany, avšak někteří lidé by se lenošení ve vaně nevzdali. Proto je praktické vytvořit kompromis a zvolit si vanu se zástěnou. Máme před sebou jednodušší rekonstrukci, odpadá nám proces bourání příček, ale to jen v tom případě, nemáme-li umakartové stěny. Na trhu je velké množství zařizovacích předmětů, obkladů, nejrůznějších koupelnových doplňků, s nimiž můžeme experimentovat a kombinovat podle našeho vkusu. Koupelna může být zařízena ve stejném materiálovém vyhotovení jako záchod. V případě nedostatku finančních prostředků můžeme přestavbu záchodu přesunout na později, ale ne vždy se nám chce věnovat další přestavbě poté, co po první přestavbě dáme byt do pořádku.

Kterou alternativu si vybrat
Pokud žijete uspěchaným životem, zdržujete se více mimo domov a návštěvy u vás jsou spíše výjimkou, můžete se rozhodnout propojit koupelnu se záchodem. Dokonce, nenarušíte-li statiku, můžete vytvořit koupelnu s WC s průchodem do ložnice. Pro vícečlennou rodinu s dorůstajícími dětmi je vhodnější alternativa odděleného WC, případně je vhodné do koupelny přidat ještě jedno umyvadlo, aby se proces ranní hygieny urychlil. Pro starší páry jsou vhodné obě alternativy. Spojením WC s koupelnou získají prostor, v němž nebudou mít pocit stísněnosti, mohou vyměnit původní vanu za nižší, případně za sprchovací kout. V druhém případě budou mít zabezpečený dostatečný komfort a intimitu jednotlivých místností. Pro ulehčení pohybu po koupelně pomůže, vyměníme-li dveře za větší či připevníme-li držadla u záchodové mísy a vany. Pokud máme dostatek prostoru, můžeme omezit přistup do koupelny a ponechat záchod ve společenské zóně bytu.

Koupelna není jen prostorem k péči o tělo a hygienu, ale i prostorem k relaxaci, pohodě a příjemné atmosféře. Mnozí z nás touží po luxusnější koupelně, kde mohou překonat starosti a stres z prožitého dne. Při rozhodování, kterou alternativu využijete, je třeba brát v úvahu i tyto aspekty. Je vhodné, když se poradíte se všemi členy domácnosti o jejich představách a společnými silami určitě dospějete k uspokojivému řešení, které vyhovuje všem členům vaší domácnosti.

Text: Martina Novodomská
Foto: Duravit, Laufen, Villeroy & Boch a archiv vydavatelství
Zdroj: kniha Vše o rekonstrukci bytu

Kategorie: Koupelny
Tagy: koupelna navrh wc
Sdílejte článek

Diskuze

 • V článku zmiňujete dělení bytů do velikostních skupin, mimo jiné na základě počtu osob.V novém znění normy ČSN 734301 je však toto dělení dle počtu osob již zrušeno, cituji:

  http://www.technicke-normy-csn.cz/734301-csn-73-4301_4_70325.html
  V nnovém znění normy jevyřazeno:
  – stanovení velikostní kategorie bytů podle počtu ubytovaných osob
  – výpočet ploch a obestavěného prostoru
  – přehled souhrnných údajů ploch

  Prosím o vysvětlení.
  Dále se nezminujete o skutečnsoti, zda-li je tato norma závazná. V podstatě není.
  Děkuji za Vaši odpověd.
  S pozdravem,
  Jarka R.