Soutež o realizaci koupelny

19. 02. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Uvažujete o rekonstrukci nebo o nové koupelně? Pomůžeme váš sen zrealizovat! Časopis HOME byt/dům/styl/zahrada a společnost Sanitec s. r. o. připravili pro zákazníky koupelnovýchstudií KOLO a čtenářů časopisu HOME Soutěž o realizaci koupelny roku 2010.

Podmínky soutěže:
Navštivte Autorizované koupelnové studio KOLO ve svém okolí (seznam na www.sanitec.cz) v období od 1. 4.do 31. 5. 2010 a nechte si zpracovat grafický a cenový návrh na realizaci své nové koupelny.
Svůj návrh a cenovou kalkulaci zašlete s přihláškou na adresu redakce časopisu HOME s označením Soutěž o koupelnu.Přihláška bude ke stažení na www.sanitec.cz, www.casopishome.cz a www.home-bydleni.cz.Uvítáme, pokud k přihlášce přiložíte fotografi e vaší stávající koupelny.Do soutěže zapojte i své děti. Spolu s přihláškou nám pošlete namalovaný obrázek své nové koupelny.
Pro každého malého soutěžícího máme dárek.
 Odborná porota vybere výherce z kategorií: paneláková koupelna a koupelna v rodinném domě, kteří získají:
1. místo –

realizace sanitárního vybavení zn. KOLO, max. do výše 100 000 Kč (vč. DPH),
od společnosti Sanitec a domácí spotřebiče zn. Baumatic v hodnotě 19 900 Kčod časopisu HOME
2. místo –
sleva 50 % na sanitární vybavení zn. KOLO, max. do výše 50 000 Kč (vč. DPH),
a roční předplatné časopisu HOME
3. místo –
sleva 20 % na sanitární vybavení zn. KOLO, max. do výše 20 000 Kč (vč. DPH),
a roční předplatné časopisu HOME
Pro 4. až 10. místo v obou kategoriích časopis HOME připravil knihu Vše o koupelně.

 

Všeobecné podmínky soutěže:

Soutěž probíhá od 1. 4. do 31. 5. u Autorizovaných partnerů KOLO a v časopise HOME byt/dům/styl/zahrada. Všichni zúčastnění v obou kategoriích získávají automaticky slevu 10 % na odběr sanitárního vybavení od společnosti Sanitec s. r. o. u Autorizovaných partnerů KOLO. Odborná porota do 31. 7. 2010 vybere vítězné realizace. Výherci budou do 31. 8. 2010 písemně a telefonicky kontaktováni. Spoluorganizátor soutěže Sanitec s. r. o. se zavazuje zrealizovat dodávku sanitárního vybavení dle návrhu do 3 měsíců od předání výhry. Při výběru zboží v nižší hodnotě nebude případný rozdíl vyplacen, výhru nebo slevu nelze směnit za peníze. 

Podrobná pravidla soutěže jsou k nahlédnutí na

www.sanitec.cz

www.home-bydleni.cz

www.casopishome.cz

I. Podmínky soutěže

SOUTĚŽ OREALIZACI KOUPELNY – dále jen soutěž, probíhá na území České republiky.

Účastníkem soutěže se stává každý čtenář časopisu HOME byt/dům/styl/zahrada, azákazník Sanitec s. r. o., který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem přihlášku do soutěže.

Organizátorem soutěže je vydavatelství Jaga Media, s. r. o., se sídlem Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10, IČO: 27076695, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 94517 aSanitec s. r. o, se sídlem Komenského 2501, 390 02 Tábor, IČO: 63075709, zapsaná vOR vedeném Krajským soudem vČeských Budějovicích, oddíl C, vl. 13294.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci firmy Jaga Media, s. r. o. a společnosti Sanitec s. r. o. ajejich rodinní příslušníci.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Jaga Media, s. r. o. aSanitec s.r.o. si vyhrazují právo na úpravu pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv a bez náhrady zrušit.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

Ve sporných případech si Jaga Media, s. r. o. aSanitec s. r. o., vyhrazují právo rozhodnout s konečnou platností.

Do výběru bude zařazen každý účastník, který vyplní všechny požadované identifikační údaje azašle vyplněnou přihlášku do soutěže.

Ceny budou rozděleny mezi vybrané účastníky soutěže, kteří splní jejich podmínky.

Výherce společnost Jaga Media, s. r. o., vyrozumí prostřednictvím pošty a telefonicky.

Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.

Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje uvedeným společnostem souhlas, aby adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanizmus soutěže

1. Soutěž bude probíhat od 12. 4. 2010 (00:00:00) do 31. 5. 2010 (10:00:00) včasopise HOME byt/dům/styl/zahrada, od 1. 4. 2010 (00:00:00) do 31. 5. 2010 (24:00:00) vsíti Autorizovaných partnerů KOLO.

Úkolem soutěžících je zpracování cenového agrafického návrhu koupelny v koupelnových studiích sítě Autorizovaných partnerů KOLO vČR (seznam partnerů na www.sanitec.cz/apkolo) apřihlásit se do soutěže zasláním přihlášky včetněcenového agrafického zpracování nabídky na adresu časopisu HOME: Jaga Media, s. r. o., Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 soznačením Soutěž o realizaci koupelny.

3. Odborná porota složená ze 2 členů časopisu HOME a 2 členů firmy Sanitec s.r.o. potom vybere 2 výherce, kteří získají realizaci sanitárního vybavení zdarma a pračku Baumatic vhodnotě 19.900 Kč nebo chladničku Baumatic vhodnotě 13990 Kč od časopisu HOME. Pod realizací koupelny se rozumí vybavení sanitárním vybavením zn. KOLO od spol. Sanitec s. r. o.

4. Výherci budou vybraní ze dvou kategorií: paneláková koupelna a koupelna vrodinném domě do 31. 7. 2010. Výhra jim bude oznámena telefonicky a písemně do 31. 8. 2010.

5.Všichni přihlášení soutěžící a zákazníci získají slevu 10% při realizaci svých návrhů vsíti Autorizovaných partnerů KOLO. Sleva je čerpatelná od 1. 4. – 31. 5. 2010.

6.Navíc bude probíhat grafická soutěž pro děti. Po zaslání obrázku koupelny obdrží od Sanitecu s. r. o. malou pozornost.

III. Předání výher

1. Výherci budou uvědomeni o výhře telefonicky a poštou, následně bude od nich vyžádán písemný souhlas o akceptování výhry.

2. Organizátor soutěže Sanitec s. r. o. se zavazuje realizovat vítězný návrh koupelny do 3 měsíců od přijetí písemného souhlasu od výherce, pokud nebude výhercem písemně sděleno jinak.

Výherce musí přijmout původní návrh koupelny.

Výhry nemohou být proplaceny vpenězích.

Kategorie: Koupelny Novinky
Tagy: Doplňky do koupelny koupelna soutěž
Sdílejte článek

Diskuze