Moderní elektroinstalace: Komfort a bezpečnost

26. 07. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Moderní elektroinstalace by měla uspokojovat větší nároky na funkčnost než pouze „vypnout“ a „zapnout“. Standardní elektroinstalace nabízí mnohem více. Jak z hlediska komfortu a úspor energií, tak po stránce bezpečnosti.   Komfort Z hlediska uživatelského […]

Moderní elektroinstalace by měla uspokojovat větší nároky na funkčnost než pouze „vypnout“ a „zapnout“. Standardní elektroinstalace nabízí mnohem více. Jak z hlediska komfortu a úspor energií, tak po stránce bezpečnosti.

 

Komfort
Z hlediska uživatelského pohodlí představují velmi příjemný nástroj stmívače. Můžete jimi nastavovat různou intenzitu osvětlení a vytvářet příjemnou světelnou atmosféru podle potřeby. Zároveň mají stejnou funkci jako běžné spínače. Stmívači plynule nastavujete požadovaný jas svítidla a tím i šetříte energii. Podle toho, jaký typ stmívače zvolíte, můžete svítidla ovládat z jednoho nebo i více míst.

Stmívat lze i klasické žárovky, samozřejmostí jsou halogenové žárovky na 230 V i halogenové žárovky 12 V napájené z transformátoru, stmívatelné úsporné žárovky a LED a taky zářivky s regulovatelnými předřadníky 0–10 V.

Jaký stmívač zvolit?
Stmívač by měl být především uzpůsoben pro konkrétní zdroj, který bude ovládat. Příjemné je, když stmívače designově ladí s dalším výběrem elektroinstalačního materiálu, vybírejte tedy ty typové řady, které stmívače obsahují (např. ABB Swing®, Tango®, Neo®, Element®, Time® atd.).

Podle způsobu ovládání rozlišujeme několik typů stmívačů. Stmívače s otočným ovládacím prvkem umožňují jas regulovat intuitivně. Otáčením knoflíku se intenzita osvětlení snižuje nebo zvyšuje. Opakovaným stiskem knoflíku se světlo rozsvěcí a zhasíná. Komfortnější je ovládání dotykem. Tzv. krátkocestné stmívače vypadají na první pohled jako běžné spínače. Jejich ovládací prvek je však plochý a reagují na jemné stlačení ovládací plochy. Požadovaná funkce závisí na délce stisku. Krátkým dotykem se světlo rozsvěcí či zhasíná. Delším stiskem nastavujete vyšší nebo nižší úroveň jasu svítidla. Při ovládání světla z více míst můžete ze všech míst stmívat, na rozdíl od otočného ovládání. Krátkocestné stmívače jsou většinou vybaveny pamětí naposledy nastaveného jasu.

Spínání na základě pohybu
Jistě jste zažili situaci, kdy vstupujete do domu, bytu či do místnosti a máte plné ruce. Do takových míst je ideální pořídit si spínač automatický. Nejde o velké čidlo, které spíná např. osvětlení před domem. Automatický spínač si můžete pořídit ve shodném designu jako vaše spínače a zásuvky.
Spínač se většinou umisťuje do míst a výšky, kde by byl nebo je běžný spínač. Nestane se tak, že by osvětlení spínali např. naši zvířecí miláčkové. Některé druhy lze umístit i na strop. Před instalací automatického spínače je tedy třeba mít jasno, jakou plochu bude spínač obsluhovat. Na obou typech lze nastavit zpoždění vypnutí i prahovou úroveň osvětlení, tj. při jaké úrovni denního světla začne reagovat.

Ovládání žaluzií
Pomocí žaluziových spínačů, které jsou již běžnou součástí elektroinstalací a ve stejném designu spínačů a zásuvek, můžete ovládat jak jednotlivé žaluzie, tak celé jejich skupiny po místnostech nebo i najednou v celém domě. Žaluziovými spínači, jak se jim obecně říká, můžete však ovládat i střešní okna a markýzy. Pro ovládání jednotlivých žaluzií postačí elektromechanické, tzv. kolébkové nebo otočné spínače. Chcete-li žaluzie řídit najednou nebo po skupinách, pak zvolte komfortní elektronické žaluziové spínače, třeba doplněné i časovacím ovladačem. Můžete pak žaluzie řídit jednotlivě i po skupinách a ještě si navolit jejich činnost podle denního času či východu slunce.

Ozvučení místností a také dorozumívání
Elektroinstalace může přímo souviset s rozvodem zvuku. I takovýto typ instalace by se měl řešit již v projektu, zejména stavíme-li rodinný dům. Jako příklad pro realizaci rozvodu zvuku v rámci elektroinstalace poslouží systém AudioWorld. Při jeho realizaci můžeme zvolit dvě základní cesty:

  • První, velmi jednoduchá, je instalace tuneru FM a zapuštěného reproduktoru do míst, kde máte např. již nyní spínač nebo zásuvku. Stačí vedle stávajícího spínače vyvrtat další dva otvory (shodné jako pro spínač či zásuvku), umístit instalační krabice a ke kabelům projit FM tuner + reproduktor. Ve stejném designu a na vámi vybraném místě (ideálním místem pro takové řešení bývá např. kuchyň či koupelna) pak hraje rádio – klasický přijímač či přehrávač nebude zabírat pracovní plochu.
  • Druhá cesta  je vhodná především tam, kde jsou vyšší požadavky na funkčnost ozvučení a realizuje se instalace zcela nová, neboť větší rozsah a funkčnost  znamená instalaci 8 žilových vodičů. Nová instalace pak umožňuje zvolit si libovolné místo pro umístění a druh reproduktorů, zesilovačů s tunerem FM nebo zesilovačů s interkomem či kompaktní ústředny s FM tunerem. K takové ústředně lze připojit libovolný počet zesilovačů a další externí zdroje zvuku, např. MP3 či Hi-Fi.      

Zesilovače a reproduktory v systému AudioWorld lze vybrat v designu stmívačů a spínačů (např.  Element®, Time®, Time® Arbo, Neo®, solo®, future® linear a alpha exclusive® od ABB) pak nenápadně splynou s běžnou elektroinstalací.

Bezpečnost
Nebezpečí úrazu elektrickým prou¬dem výrazně vzrůstá při používání elektrických spotře¬bičů ve venkovním prostředí. Není výjimkou, když si při úpravě živého plotu přestřihne zahrádkář přívodní šňůru k elektrickým nůžkám nebo k sekačce apod. Dobrá elektrická vodivost okolního prostředí zvyšuje nebezpečí úrazu na maximum a přímo ohrožuje život kohokoliv, kdo je nablízku. A že malé děti mají tendenci zastrkávat do dírek zásuvek různé předměty, s tím se lze setkat také.

Proudový chránič
Pro ochranu všech členů rodiny je v takovémto případě vhodné mít nainstalovaný citlivý proudový chránič. Ten však bývá povětšinou jediný, a to přímo v rozvodné skříni u jističů, ovšem vypíná při poruše zásuvky v celém domě. Funkční ochranou jsou bezpečnostní zásuvky, adaptéry a moduly FI-DOS. Moduly mají integrovaný, velice citlivý proudový chránič a plně vyhovují požadavkům příslušných předpisů. Spotřebič připojený do tohoto typu zásuvek je neustále měřen vestavěným bezpečnostním systémem. Dotkne-li se uživatel např. místa na spotřebiči, kde je porušená elektric¬ká izolace (šňůra sekačky, pily), nebo pokud byla například při napouštění bazénu nastříkána voda do nedostatečně krytého elektrického spotřebiče nebo zařízení, vznikne tzv. poruchový proud. K následnému odpojení zásuvky od síťového napětí dojde do cca 30 milisekund, tedy dříve, než by narůstající proud mohl způsobit úraz nebo dokonce smrt uživatele. Od roku 2008 je doplňková ochrana proudovým chráničem povinná, až na malé výjimky, u všech zásuvek v nových elektroinstalacích. Bezpečnostní zásuvky FI-DOS i moduly proudového chrániče lze najít v designu ostatních elektroinstalačních prvků (například ABB Swing®, Swing®L a Tango®).

Instalaci bezpečnostní zásuvky FI-DOS pro venkovní prostřední (označení IP 44) doporučujeme především ve venkovních prostorech a všude tam, kde je zvýšená prašnost a kondenzující nebo stříkající voda. Jsou vyráběny v provedení pro montáž na omítku i pod omítku. Bezpečnostní adaptér Elgardplus je ideální pro použití tehdy, když pracujete se sekačkami, elektrickými nůžkami, pilami nebo při provozu bazénu. A také všude tam, kde si nejste jisti, že v elektroinstalaci proudový chránič máte. Takový adaptér s vlastní zásuvkou s proudovým chráničem lze jednoduše zapojit (zastrčit) do jakékoliv klasické zásuvky nebo prodlužováku, a to jak doma, tak např. v dílně či v garáži. Používáním adaptéru tak máte 100% vybavenost proudovým chráničem při zapojení jakéhokoliv přístroje.

Další nespornou výhodou zásuvky s vestavěným proudovým chráničem je možnost její instalace do stávajících sítí, bez zřizování nového elektrického vedení – novou zásuvkou FI-DOS nahradíte tu původní.

Signalizační systémy
Zabraňují vzniku škod na majetku, vybavení domácnosti i zdraví. Jedním z nejdůležitějších prvků je signalizace nežádoucího úniku vody, která může napáchat škody, i když jen kape. Instalací systému signalizace vody v rámci elektroinstalace lze zabránit nežádoucímu úniku vody, a to včasným zablokováním přívodu vody, objeví-li se porucha.

Určitě jste na to mysleli nesčetněkrát, když jste byli vzdáleni od domova a doslova trnuli, zda jste nevytopili sebe, natož ještě sousedy. Avšak domácí spotřebiče využívající vodu mo¬hou mít i poruchu. Například myčka nebo pračka, byť bývají vybaveny kontrolami. Použitím signalizace můžete odvrátit následky nepředvídatelných havárií.

V případě užití signalizačního systému dojde k automatickému uzavření přívodu vody kdykoliv při poruše. Systém je tvořen sestavou tří přístrojů – kontrolního modulu, alarmu, transformátoru – a páskovými snímači. Snímače lze umístit všude tam, kde k nežádoucímu úniku vody může dojít – obvykle v koupelně, kuchyni či ve sklepě.

Páskový snímač je nalepen na podlahu a připojen ke kontrolnímu modulu. Při kontaktu snímače s vodou je aktivován kontrolní modul a následně dojde k zapnutí alarmu (výrazný zvukový signál a červeně svítící čočka). Kontrolní modul signalizačního systému může také ovládat elektromagnetický ventil (namontovaný na vstupu vody do bytu či domu), který v případě poruchy uzavře přívod vody. Při nepřítomnosti zů¬stane přívod vody uzavřen a světelný i zvukový alarm bude aktivní. Po příchodu a uzavření přívodu vody ručním ventilem zrušíte poplach tlačítkem na kontrolním modulu. Systém lze používat také pro přivolávání pomoci.

Hlásiče kouře nespí!
Víte, že když spíte, je váš čich neaktivní? Právě na to slouží citlivý elektronický přístroj, kte¬rý umí rozpoznat vývin kouře již z doutnajícího ohně a dokáže tedy včas upozornit na ohnisko poten¬ciálního požáru. Neustále vyhodnocuje optické vlastnosti okolního vzduchu, a jestliže do jeho testovací komory vnikne kouř, spustí nepřeslechnutelný zvukový poplach o síle 85 dB. Zvláště ve spánku nebo v odlehlých místech domu je preventivní význam tohoto hlásiče více než opodstatněný. Čím více prostorů v domě je osazeno hlásiči kouře, tím vyšší je pravděpodobnost včasného upozornění a likvidace ohniska zahoření. Z tohoto pohledu je důležité rozhodnutí o minimálním nebo optimálním vybavení. Základem by měla být instalace přístrojů na chodbách jednotlivých podlaží, ve sklepě, v garáži, v podkrovních a půdních prostorách. Samozřejmě neosazujeme místnosti, kde by mohl vznikat falešný poplach, například v kotelně nebo v blízkosti kamen a krbů.

Podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. je instalace hlásičů kouře povinná v nových nebo rekonstruovaných rodinných a bytových domech, na které bylo vydáno stavební povolení po 1. 7. 2008.

Hlásiče kouře spolu dokáží v domě komunikovat a předávat si informace i z odlehlejších míst. Propojit je lze drátově i bezdrátově pomocí rádiového signálu díky přídavným modulům. Vlastní aktivace snímače se v kontak¬tu s kouřem projeví blikající kontrolkou a akustickým alarmem. Stejný zvukový poplach se spustí ve všech hlásičích, které jsou součástí sítě.

Moderní hlásiče kouře (například Busch-Rauchalarm®) umí v případě připojení příslušného modulu podávat i SMS zprávy při poplachu. Maximální spolehlivost výstrahy je zabezpečena třemi způsoby – napájení přístro¬jů z vlastní baterie (životnost 10 let) je nezávislé na síťovém napětí, přístroj neustále kontroluje stav baterie a včas upozor¬ní zvláštním signálem na nutnost její výměny. Stiskem testova¬cího tlačítka lze kdykoliv ověřit funkčnost systému.

Doporučení závěrem
V případě jakékoliv realizace elektroinstalace je nezbytné kontaktovat profesionálního elektrikáře, snad kromě adaptéru FI-DOS, který stačí zastrčit do zásuvky. Jak již bylo řečeno – elektroinstalace je navzdory všem bezpečnostním pojistkám mimořádně citlivou součástí bytu či domu. A proto vyžaduje odbornou instalaci i péči. Jedině kvalifikovaný odborník zajistí bezpečnou a spolehlivou funkci se zárukou. Najděte si svého nejbližšího spolehlivého elektromontéra

TEXT: Josef Kunc
FOTO:  ABB
ZDROJ: HOME

Kategorie: Spotřebiče
Tagy: Elektro elektroinstalace led zarovky
Sdílejte článek

Diskuze