Stručný přehled moderních montovaných či mobilných domů

20. 04. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Instantní polévku či instantní kafe zná každý. Víte ale, že i dům si můžete nechat přivézt či postavit na pozemku takřka „z pytlíku“? Přinášíme vám stručný přehled moderních montovaných či mobilních domů a co jejich „výstavba“ obnáší.

Pod pojmem „montovaný dům“ si lze představit jakoukoli stavbu, kterou vám na pozemek přivezou připravenou jako skládanku. Samotné montáži předchází výběr dodavatele, technologie i projektu, který nejlépe odpovídá vašim potřebám. A samozřejmě vhodného pozemku, pro nějž budeme hledat odpovídající stavbu. My k této kategorii přidáváme i tzv. modulové domy, stavby, které vám na místo přivezou už hotové a na pozemku se jen osadí na připravenou základovou konstrukci a napojí na sítě.

Lehká, nebo těžká

Podle konstrukce lze montované domy rozdělit na lehké – z panelů na bázi dřevostavby, nebo těžké – nejčastěji s  použitím sendvičů využívajících statickou pevnost vláknocementových desek. Mezi těžké konstrukce patří i – pamětníci vzpomenou – metoda spojování prefabrikovaných železobetonových panelů (legendární rodinný dům typu Okál). Panely se spojují přímo na staveništi – spoje se zalijí betonovou zálivkou a spáry utěsní tmelem.

Zmíněné typy lze dále dělit podle specifik jednotlivých výrobců a konkrétního postupu montáže. Každopádně se u montovaných domů (těžkých ani lehkých) není potřeba bát statických problémů, někteří výrobci dokonce tvrdí, že jejich stavby – konstruované tak, aby vydržely dopravu na návěsu přes půl republiky, už žádný statický problém na staveništi nepřekvapí.

Freedomky jsou modulové domy, které vám přivezou přímo na místo. V základní řadě představují moduly o velikosti 7 x 4 m nebo 11,5 x 4 m, které lze k sobě anebo na sebe skládat.FOTO FREEDOMKY

FOTO FREEDOMKY

Domy z  panelů na bázi dřeva

U panelové dřevostavby je stavebním prvkem dřevěný (lepený nebo sbíjený) panel – anebo panel sendvičový z  dřevotřískových nebo OSB desek (desek z velkoplošných třísek spojených umělou pryskyřicí), prostor mezi deskami je vyplněn různou izolační hmotou. Sendvičová konstrukce panelů může být difuzně uzavřená nebo otevřená. Panely se vyrobí u výrobce, kde se dům zkušebně smontuje a zase rozmontuje. Potom se panely a střešní vazníky přivezou k  základové desce. Panely se smontují za několik dnů, pokračuje se střešní krytinou a poté se dodělávají zvnějšku i  interiéru stěny – do několika týdnů jsou hotovy obklady (až k vnitřním finálním sádrokartonům), vnitřní a vnější omítky, jsou osazena okna i dveře. Druhou variantou je kompletace panelů přímo v místě výstavby, zde je už ale nasnadě otázka, zda se tento typ výstavby neblíží spíše tradiční zděné technologii (ve smyslu pracovního postupu, skládání z menších částí do větších celků).

MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY – velkoformátové panely vyrobené z  masivního dřeva lepením nebo sbíjením. Konstrukce jsou vhodné na domy v  pasivním standardu nebo u  architektonických řešení fasád s  velkými otvory. Výhodné je vnitřní klima s  velkým podílem dřeva.

Pasivní dům, který si ze systému NOVATOP navrhl pro svoje potřeby Ing. arch. Lukáš Pejsar. Stavbu umístil na louce na samém okraji zastavěnosti obce. FOTO A3E

FOTO A3E

Pasivní dům, který si ze systému NOVATOP navrhl pro svoje potřeby Ing. arch. Lukáš Pejsar. Stavbu umístil na louce na samém okraji zastavěnosti obce. Návrh domu citlivě reaguje na okolní krajinu, proto je přes hmotu domu „přehozena travnatá deka“. Zadní část dřevostavby je z  nebarveného hliníku, fasáda je z modřínových masivních desek a vstupní část do této víkendové dřevostavby tvoří důmyslné pojezdové masivní dveře. Objekt je umístěn při severní hranici pozemku a otevřen směrem k jihu, do zahrady. Tato orientace zajišťuje domu patřičnou intimitu a umožňuje v zimních měsících využití nemalých tepelných zisků ze slunečního záření. I díky nim náklady na vytápění na tento dům činí cca 4 813,- Kč/rok.

Domy z modulů

Jestliže jednou z hlavní výhod prefabrikovaných domů z velkoplošných panelů je rychlost výstavby, u modulů k ní přistupuje navíc i vysoká variabilita a mobilita. U modulové výstavby se na místo přiveze už v podstatě hotový dům – modul. Ten je u modulární výstavby základním stavebním prvkem a současně finálním výrobkem – hotovým obydlím. Modul se opět vyrábí z panelů na bázi dřeva, s různým podílem dřeva a izolačních hmot.

A protože vzniká ve výrobní hale celý, dá se říci, že na výrobní lince vznikají celé domy, a to až z 90 % – včetně elektrických rozvodů, vody a odpadů, finální úpravy stěn, osazení dveří a oken, položení podlah, instalace sanitárních prvků do koupelny. Na stavebním pozemku, kam se modul doveze, se provede jen potřebné začištění.
Modulové domy se dají skládat z několika modulů, moduly se dají umístit i na sebe,kdykoliv přeskládat, sestavit jiným způsobem a  samozřejmě i odvézt podle potřeby jinam.

Energeticky úsporný rodinný dům LARGO Economy 85 od RD Rýmařov splňuje veškeré požadavky pro stavbu domů v chráněné krajinné oblasti.

FOTO RD RÝMAŘOV

Energeticky úsporný rodinný dům LARGO Economy 85 od RD Rýmařov splňuje veškeré požadavky pro stavbu domů v chráněné krajinné oblasti. Výhodou domu je prostorné přízemí a  možnost využití půdního prostoru. Obdélníkový půdorys se sedlovou střechou je jedním z požadavků správy CHKO, kde byl dům budován. Krytina sedlové střechy se volí dle místní tradice, a to jak barva, tak materiál. Ve střeše jsou vsazena kvalitní střešní okna, chybí vikýře či balkony. Velké prosklené plochy jsou situovány do obytných místností, kde přinášejí pasivní solární zisky a tím také značnou úsporu za vytápění.

Základy

Tradiční technologie využívá osazení a montáž domu na betonovou základovou desku. Dnes se už ale mnohem častěji využívá i osazení na piloty či železobetonové patky, právě ve snaze oddělit vlastní konstrukci domu od podloží. Patky jsou méně náročné na provedení hydroizolace a odolnější vůči vzniku tepelných mostů. Někteří výrobci (například Europanel) používají i speciální zemní vruty, kterými dům na pozemek takřka „přišroubují“.

Rodinný dům A3E postavený z panelů NOVATOP.

Rodinný dům A3E postavený z panelů NOVATOP. FOTO A3E

Masivní 84 mm silný panel má celkem 6 vrstev nalepených k sobě „křížem“. Přesněji řečeno tyto panely vznikají křížným lepením známým jako systém CLT (crosslaminated timber). Veškeré opracování probíhá ve výrobní hale na CNC strojích. Panely, které jsou zpracovávány na stavbě, tak již mají přesně zpracované konstrukční spoje, otvory pro okna a dveře i trasy pro rozvody. Materiál umožňuje vznik difuzně otevřené stavby. Nosný panelový systém se po sestavení na místě zatepluje pouze zvenčí, kde se k pasivnímu standardu domu používá 36 cm silná izolace. Interiérové stěny jsou přiznané, tvoří je vnitřní strana smrkových panelů. Dům se pak sestaví pomocí jeřábu.

Příprava stavby

Pokud si u výrobce vyberete konkrétní typ stavby (například u  jednoho z největších dodavatelů montovaných dřevostaveb – RD Rýmařov), včetně různých variant povrchové úpravy vnitřních i venkovních fasád, klient obdrží výkres tvaru (půdorys) základové desky a výkres vzorových řezů. Poté zajistí místním projektantem osazení vybraného typu dřevostavby na pozemek – tedy vypracování situačního výkresu, výkres základové desky (eventuálně projekt suterénu), přípojky inženýrských sítí včetně projednání s jejich správci, výkres zpevněných ploch a oplocení. Na základě vypracované projektové dokumentace požádá klient na příslušném stavebním úřadě o vydání stavebního povolení. Po nabytí právní moci stavebního povolení klient zahájí a provede spodní stavbu a zajistí provedení všech přípojek – voda, elektřina, plyn a kanalizace.

Freedomky jsou modulové domy, které vám přivezou přímo na místo. V základní řadě představují moduly o velikosti 7 x 4 m nebo 11,5 x 4 m, které lze k sobě anebo na sebe skládat.

FOTO FREEDOMKY

Freedomky jsou modulové domy, které vám přivezou přímo na místo. V základní řadě představují moduly o velikosti 7 x 4 m nebo 11,5 x 4 m, které lze k sobě anebo na sebe skládat. Skladba stěny je difuzně otevřená, izolovaná dřevovláknitou tepelnou izolací a opláštěná deskami Fermacell. Hodnota tepelného prostupu u stěny je 0,28 W/m2.K  při využití velké vrsvy dřevovláknité tepelné izolace. Konstrukce Freedomku je odolná vůči požáru. Freedomek se na pozemek kotví pomocí zemních vrutů Krinner. Freedomek složený z více modulů se ukládá na základové pasy. Vytápění Freedomku je pomocí elektrických přímotopů nebo sálavých infrapanelů, které díky možnosti umístění na strop nezaberou žádné místo. Freedomek obsahuje kompletně vybavenou koupelnu s toaletou, zvolenou podlahu, základní osvětlení, vytápění, osazené zásuvky a vypínače. Výrobce vyvinul pro tento typ domů vlastní řadu nábytku, tak aby co nejlépe využil veškerý prostor.

Freedomky máme v redakci rádi. Nejen proto, že jejich autorem je architekt Marek Štěpán, člen redakční rady našeho časopisu ASB. Hlavně však proto, že jsou esencí našich oblíbených principů: tvořivosti, chytrosti a  šetrnosti.

Freedomky máme v redakci rádi. Nejen proto, že jejich autorem je architekt Marek Štěpán, člen redakční rady našeho časopisu ASB. Hlavně však proto, že jsou esencí našich oblíbených principů: tvořivosti, chytrosti a  šetrnosti. Jejich příběh je neméně zajímavý než samy stavby:
„V  roce 2010 byl osloven s nabídkou prezentovat v rámci pražského Architecture Week některý ze svých projektů. Rozhodl se veřejnosti představit právě Freedomek, na jehož myšlence v té době pracoval společně s autorem nápadu, zlatníkem a designérem šperků Jiřím Broschem. Ten svoji představu tehdy popsal jako pohodlné, komfortní bydlení téměř bez složenek. Prezentace Freedomku v Praze na Václavském náměstí se stala velkou událostí pro veřejnost, ale i pro odbornou obec. Úspěch Freedomku spočíval v geniálním konceptu ekologického a nízkonákladového bydlení, s důrazem na design, stylovou čistotu a praktičnost. Představený Freedomek vznikl v neuvěřitelném časovém horizontu 3 měsíců, od myšlenky k vlastní existující stavbě vystavené právě v Praze. Veřejnost i odborníky uchvátil tento modulový a transportovatelný dům svým skvělým vzhledem, důmyslným a kvalitním provedením a především možností Freedomek přivézt prakticky kamkoliv a začít okamžitě bydlet.“ (zdroj: www.freedomky.cz)

Něco pro nomády: Mobilheimy (mobilní domy) známe spíše z amerických filmů, nicméně postupně se prosazují i u nás.

FOTO isifa/Shutterstock

Něco pro nomády: Mobilheimy (mobilní domy) známe spíše z amerických filmů, nicméně postupně se prosazují i u nás. Nejčastěji jako alternativa zahradní chatky, ty moderní jsou však už k dispozici celoročně. Jejich největší výhodou je, že nepotřebují stavební povolení. I když mají pohyb přímo v názvu, nejčastěji se po osazení na místo už nestěhují a vydrží zde až do konce své životnosti. Liší se velikostí a v detailech svých tvarů, jejich rozměry jsou nicméně dané transportními podmínkami (nejčastěji 8–12 m délka × 3–4 m šířky). Mobilní domy jsou opatřeny ocelovým podvozkem s malými kolečky podobně jako karavan, výsuvnými rektifikačními podpěrami a odnímatelnou ojí ISO 50 (klasické závěsné zařízení za osobní automobil), která umožňuje jejich rychlou mobilitu na krátkou vzdálenost – tedy nejsou pevně spojeny se zemí. V nabídce specializovaných firem (například www.mobilheimcentrum.cz) lze nalézt nové i použité domečky různé velikosti a tvaru. Jejich vytápění se obvykle realizuje přímotopem, ale v případě, že plánujete „v  domě“ bydlet celoročně, zvažte výměnu standardně nabízených jednoduchých oken za okna s dvojskly.
V  zimě musíte v předstihu řešit i přívod vody. Jejich výhodou je cena – pořídit je lze už od 90 000 Kč.

Obytné kontejnery známe spíše jako řešení pro oblasti postižené humanitární krizí nebo, u nás běžnější, zařízení staveniště.

FOTO RADEK BRUNECKÝ

Obytné kontejnery známe spíše jako řešení pro oblasti postižené humanitární krizí nebo, u nás běžnější, zařízení staveniště. I s tímto typem „staveb“ však lze dělat architekturu, jak se o tom mohly přesvědčit miliony návštěvníků milánského Expa 2015 v pavilonu České republiky z dílny architektů Ondřej Chybík a Michal Krištof. Ateliér Chybik+Kristof Architects & Urban Designers ve spolupráci s dodavatelem stavby, vizovickou společností KOMA, navrhli velmi jednoduchý modulární koncept pavilonu, složený ze samostatně seskládaných částí, což umožňuje jeho snadné následné rozebrání a převezení zpět do Česka, kde získá nové využití. Jako inspirace pro jednoduché bydlení stojí rovněž za zvážení…

TEXT ALENA GEMBALOVÁ A  REDAKCE
FOTO ARCHIV FIREM
ODPOVĚDNÝ REDAKTOR MATEJ ŠIŠOLÁK
ZDROJ časopis HOME 3/2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Dřevostavby
Tagy: drevostavby lehká krytina lepení dřeva mobilní domy montované domy staveniště základové patky
Sdílejte článek

Diskuze