Desatero k získání zelených peněz

22. 10. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Máte pocit, že vás energie, které spotřebujete, hlavně díky vytápění domu či bytu, stojí čím dál víc? A rádi byste své obydlí zateplili, jenže je to nad vaše finanční možnosti? Pak je tu pro vás program Nová zelená úsporám.

Právě probíhající kontinuální výzva umožňuje žádat a čerpat dotace průběžně až do konce roku 2021.

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

Do konce roku 2021 stát plánuje v rámci programu Nová zelená úsporám přerozdělit celkem dvacet sedm miliard korun. Peníze budou do programu uvolňovány postupně v závislosti na výnosech z prodeje emisních povolenek. Pořadí přidělování dotací se řídí heslem „kdo dřív pošle přihlášku, ten dostane dotaci“.

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

Nová zelená úsporám

Z programu Nová zelená úsporám je podporováno zateplení rodinných domů, výstavba pasivních rodinných domů a ekologické zdroje energie. Podporováno je rovněž zateplení bytových domů v Praze.

Na začátku si však musíte jasně říci, zda budete provádět stavební úpravy, nebo měnit kotel a otopnou soustavu. Pro stavební úpravy se spíše hodí Nová zelená úsporám, pro výměnu kotle je více uzpůsobena Kotlíková dotace. (To však neplatí pro všechny typy zdrojů, jsou zde výjimky.)

Pokud patříte do skupiny lidí, pro kterou je vhodné využít program Nová zelená úsporám, čtěte pozorně následující řádky. V nich najdete jednak základní informace o programu a jednak cestu, jak kýžené finanční prostředky získat. A to od zpracování podkladů a samotného podání žádosti, až po závěrečnou administraci. Což – pozor! – rozhodně není dobré podcenit.

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

Která opatření program podporuje?

Zateplení fasády, výměnu oken a dveří, zateplení střechy, zateplení stropů a podlah, výměnu zdroje vytápění, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů, instalaci systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Základní informace

příjem žádostí: od 22. 10. 2015 do 31. 12. 2021

kdo může dotaci získat: vlastníci rodinných nebo bytových domů

výše dotace: max. 50% (většinou rozmezí 30 – 50%)

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

Oblasti podpory

A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení konstrukcí)
B Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
C.1 Výměna zdroje vytápění (v kombinaci s oblastí A)
C.2 Výměna zdroje vytápění (samostatně bez oblasti A)
C.3 Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů
C.4 Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
C.5 Podpora na zpracování odborného posudku a technického dozoru

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

Devět kroků, které vás dovedou až k dotaci

1. Pokud jste se dozvěděli o možnosti získat podporu v programu Nová zelená úsporám a chtěli byste si také podat žádost, podívejte se nejdříve na webové stránky programu, kde najdete úplně všechno (www.novazelenausporam.cz). Nejdříve se zaměřte na obecné informace a pak na konkrétní oblast podpory, která vás zajímá.

2. Až si uděláte základní představu o tom, jak program funguje, co je možné a za jakých podmínek získat, kontaktujte odbornou firmu, která se zabývá v ideálním případě kompletním vyřizováním žádosti, od zpracování všech potřebných dokumentů, jako jsou např.:
• energetický posudek,
• projektová dokumentace,
• krycí listy, přes samotné podání žádosti (provádí se fyzicky i elektronicky),
• administraci v průběhu stavby,
• případně i technický dozor při realizaci,
• závěrečnou administraci k vyplacení dotace.

Dotace se vyplácí zpětně až po doložení dokumentů o realizaci, a jak asi tušíte, není to jednoduchá záležitost. Úskalí je spousta a není problém udělat chybu byť jen v závěrečné administraci, kvůli čemuž byste se ovšem o dotaci mohli připravit. Z tohoto důvodu je dobré celý proces svěřit firmě, kterou považujete za solidní a cenově přiměřenou.

3. Po úvodním kontaktu s odborníkem byste měli obdržet předinvestiční rozvahu, a to ještě dříve, než se začne zpracovávat projektová dokumentace a energetický posudek, aby bylo jasné, v jakém rozsahu se navrhují jednotlivá opatření, jaká bude celková investice, úspora provozních nákladů, výše dotace a návratnost investice.

4. Ve chvíli, kdy budete spokojeni s koncepcí navrženého řešení, se může celý proces spustit naplno a po zpracování odborného posudku můžete postoupit k podání žádosti na Státní fond životního prostředí.

5. Po podání žádosti probíhá kontrola žádosti, a to nejdříve formální, následně specifická, která prověří všechny náležitosti žádosti a technických dokumentů podle vydaných metodických pokynů fondu.

V případě nedostatků budete vyzváni fondem k doplnění či opravě, až poté bude žádost akceptována.

6. V tuto chvíli již máte schválenou částku, o kterou žádáte, a v případě doložení všech dokumentů vyžadovaných k závěrečné kontrole bude tato částka vyplacena na váš účet.

7. V průběhu realizace je nutné zajistit technický dozor, který bude kontrolovat, zda dodavatel provádí stavbu nebo instalaci technického zařízení v souladu s projektovou dokumentací a energetickým posudkem, zda používá materiály podle stanovených parametrů a v neposlední řadě by měl dohlédnout na správnou dokumentaci stavby, vedení stavebního deníku a vystavení faktur dle požadavků NZÚ, včetně požadovaného soupisu materiálů a prací rozděleného na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Ani zde se nevyplatí šetřit!

8. Po realizaci budou zkompletovány dokumenty typu – soupis faktur, faktury, zpráva technického dozoru, výpis z katastru, kolaudace apod., následně budou odeslány na SFŽP s žádostí o vyplacení dotace, fond by do tří týdnů od obdržení měl žádanou podporu vyplatit.

9. Udržitelnost projektu je deset let a po tuto dobu by se do podpořeného opatření nemělo zasahovat, a pokud ano, je potřeba to konzultovat s poskytovatelem dotace či odborníkem.

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

Šetřit na vyřízení dotace se skutečně nevyplácí!

Hlavní rizika při špatném postupu:
• zatěžování investora administrativními úkony,
• zatěžování investora učením se pravidel, aby mohl tlumočit požadavky fondu a kontrolovat dokumenty,
• časová prodleva – vyřízení dotace se může výrazně prodloužit,
• nevyužitý potenciál – reálně může být vyplacena menší částka, než je schválená (ta není fixní, ale maximální),
• zamítnutí z důvodu nesplnění termínů, specifických kritérií nebo jiných podmínek.

TEXT KAREL ŠAFAŘÍK, AG ENERGY, WWW.AGENERGY.CZ
FOTO SHUTTERSTOCK
ZDROJ HOME speciál podzim 2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: NED a pasivní domy
Tagy: bydlení bez kolaudace zelena usporam
Sdílejte článek

Diskuze