Opravy střešní krytiny

13. 01. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Střechy na rodinných domech byly budovány v různých obdobích a jejich technický stav je často už nevyhovující. Důvodem je materiálová degradace jednotlivých vrstev střechy, zatékání nebo nevyhovující tepelnětechnické vlastnosti.   Výměna střešní krytiny může být vyvolána také […]

Střechy na rodinných domech byly budovány v různých obdobích a jejich technický stav je často už nevyhovující. Důvodem je materiálová degradace jednotlivých vrstev střechy, zatékání nebo nevyhovující tepelnětechnické vlastnosti.

 

Výměna střešní krytiny může být vyvolána také skončením její životnosti, nesprávným návrhem střešního systému, nebo nastane-li havárie. Co nás čeká?

Průzkum konstrukce

Před začátkem každé rekonstrukce je vhodné provést kvalitní průzkum střešní konstrukce. Je potřeba analyzovat nejen viditelné, ale i skryté poruchy, jejich příčiny a stanovit postup opravy. Při výměně střešní krytiny musíme posoudit nejen stav krytiny, laťování nebo bednění, ale také stav celého domu. Měli bychom poznat tepelnětechnické vlastnosti stavebních konstrukcí, z nichž je dům postaven, skladbu střešní konstrukce a rok vyhotovení. Po jejich posouzení je možné vytvořit projekt na sanaci domu, která by měla být stejně výhodná jak z hlediska ceny materiálu, tak i z hlediska rychlosti a ceny montáže.
Střecha není jednoduchá konstrukce. Střešní krytina je nejvrchnější vrstva, která plní nejen ochrannou funkci, ale také funkci hydroizolační. Každá vrstva musí být z kvalitního materiálu a kvalitně provedená. Neměli bychom ale zapomínat, že kompletní střechu netvoří jen tašky, ale důležité jsou také jejich doplňky, jako například hřebenáče, větrací tašky, okapový systém, okrajové tašky, zábrany sesuvu sněhu a podobně.

Při rekonstrukci střechy na historické budově je třeba vedle technických vlastností krytiny hledět také na to, aby vhodně doplnila charakteristické prvky domu. Foto: Bramac

V každém případě se doporučuje svěřit zpracování návrhu nebo projektu výměny střešní krytiny kvalifikované osobě nebo firmě, která při respektování našich požadavků a potřebné technologie bude volit určitě ten nejvhodnější systém opravy či výměny. Pokud nahrazujete staré tašky za nové, které jsou shodné barvy a ze stejného materiálu, a nedojde při tom ke změně vzhledu domu, nemusíte žádat o stavební povolení. 

Co nás zajímá

Životnost střechy prodloužíme pravidelnou údržbou. Každý střešní plášť by měl být pravidelně kontrolován, a to hlavně stav zařízení umístěných na střeše. Pravidelné kontroly jsou velmi důležité, protože při nich můžeme včas zjistit případné změny, poškození nebo už i škody. Čím dříve poškození zjistíme, tím menší náklady potřebujeme k jejich odstranění. Neměli bychom zapomínat na čištění odtokových prvků a jejich součástí.
Základním znakem funkčnosti střechy je její vodotěsnost. Ztrátou této vlastnosti střecha přestává plnit i své další funkce, například ztrácí schopnost tepelné izolace. Každý dům je jiný, a proto rozdílné předpoklady vyžadují individuální poradenství, projektování a realizaci střechy. Obnova, rekonstrukce nebo oprava musí odpovídat dnešním platným normám, zákonům a vyhláškám. Je vhodné dát přednost lokální úpravě před úplnou výměnou.

Oprava střešní krytiny

Při výměně nebo opravě střechy je třeba postupovat zodpovědně a systematicky. I ten nejlepší, nejkvalitnější materiál můžeme nevhodným postupem znehodnotit a výsledný efekt potom neodpovídá investovaným nákladům a vynaložené námaze. Betonová taška jen zřídka může prasknout vlivem mrazu. V zimě se však může krytina poškodit mechanicky v důsledku sklouzávání sněhové pokrývky směrem k okapům. U nedostatečně upevněných kusů nebo v případě absence sněhových zábran se některé prvky maloformátové krytiny mohou vytrhnout a spolu se sněhem spadnout a poškodit se.
Je důležité si uvědomit, že výměna tašek má smysl pouze v případě, že uvažujeme o jednotlivých kusech, maximálně v řádu desítek kusů. Navíc je potřeba zejména u starších střech ověřit, zda je na trhu dostupný stejný typ tašek v dostatečném počtu.

Střechu je potřeba kontrolovat důkladně, a to nejen shora. I malá díra může způsobit velké problémy. foto: KM BETA

Dřevěný základ

Výměna střešní krytiny je možná i bez výměny laťování, je-li v pořádku spodní konstrukce a vyhovuje-li podmínkám daným příslušným sklonem. Příprava na kladení nové střechy by měla začít kontrolou laťování. Je nutné zkontrolovat hlavně rozměry latí, které jsou závislé na vzdálenosti krokví, přičemž minimální průřez je 30 × 50 mm. Vzdálenost latí se odvíjí od sklonu střechy a od potřeby překrývání tašek. Nezapomeňme ani na kontralatě, které by měly být položeny souběžně na krokve a měly by mít rozpětí minimálně 50 × 50 mm. Po rozměření šířky střechy, a to po 90 cm od pravého okraje štítu a kolmo na linii okapu, například šňůrováním, pokračujeme zprava doleva a od okapu k hřebeni. Tašky se ukládají po svazcích, vždy po třech řadách. Vertikální šňůrování je základem bezchybného a opticky dokonalého pokrytí střechy. Je-li střecha klasická a nevyžaduje-li zvýšené požadavky na kladení, například není extrémně svislá nebo plochá, nemusí se při ukládání provádět žádná zvláštní opatření (upevňování příchytkami, bednění, použití hydroizolační vrstvy apod.).

Výměna tašek má smysl pouze v případě, že uvažujeme o jednotlivých kusech, maximálně v řádu desítek kusů. Větší rozsah oprav musí nutně vykonat odborná firma.  foto: KM BETA 

Výměna poškozené tašky

Na dolním konci krytinu podebereme (pomůžeme si například špachtlí), zdvihneme ji asi do 25- až 30stupňového sklonu a zatlačíme 5 až 10 cm směrem do půdního prostoru. Potom tašku jen mírně pootočíme kolem osy (aby závěs – „zobáček“ – obešel střešní lať) a vytáhneme ji ven. Novou tašku nasadíme opačným postupem. U nižších sklonů střechy krytinu nad poškozenou taškou nadzvedneme a poškozený kus vyndáme. Na prázdné místo vložíme nový kus, přičemž dbáme na to, aby byl správně položen v drážkách sousedních kusů. Problém může nastat, jsou-li kusy připevněny hřebíky. Pokud bychom tašku chtěli připevnit originálním způsobem, museli bychom postupně odstranit všechny tašky od hřebene až k poškozené tašce a po její výměně za novou je znova přibít. Proto starou tašku odstraníme jinak: z podkroví odřežeme pomocí listu pilky na železo hřebíky, jimiž byla přibita, a to těsně u střešní lati, aby zbytky nepřekážely. Potom tašku vtáhneme do podkroví. (Můžeme postupovat i z vnější strany střechy. Předpokladem však je, že tašky v okolí poškozeného kusu mají určitou volnost a je možné je alespoň trochu nadzvednout. Pilový list musíme prodloužit kusem pásoviny, protože délka tašky je kolem 40 cm. Když se to nepodaří a pod pláštěm je obytné podkroví, musíme se pustit do komplikované operace spojené s odstraněním podhledu, obvykle sádrokartonového, parozábrany, kterou při opětovné montáži musíme důkladně utěsnit, tepelné izolace i pojistné hydroizolace těsně pod střešní krytinou.) Nový kus sice už není možné přibít, ale pomocí drátů ho připevníme k nejbližší výše položené lati, aby byla taška zabezpečena proti působení větru. 

TEXT: Ing. Mária Kostolná, Stanislav Botur
FOTO: Bramac, KM Beta
Odpovědná redaktorka: Dominika Záveská
ZDROJ: časopis HOME, JAGA GROUP, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: rekonstrukce střecha zatékání do střechy
Sdílejte článek

Diskuze