Tipy jak prodloužit životnost dřeva

13. 01. 2013
Diskuze (1)
Sdílet

Délku schnutí ovlivňuje nejen druh nátěru a  jeho složení, ale také druh a  skladba dřeva – např. zvýšený obsah pryskyřice nebo tanin, který je obsažen v dubovém dřevě. Schnutí je také ovlivněno vlhkostí dřeva a  jeho […]

Délku schnutí ovlivňuje nejen druh nátěru a  jeho složení, ale také druh a  skladba dřeva – např. zvýšený obsah pryskyřice nebo tanin, který je obsažen v dubovém dřevě. Schnutí je také ovlivněno vlhkostí dřeva a  jeho tvrdostí, která snižuje savost nanášeného nátěru.

 

U prvního a zároveň i u obnovovacího nátěru je důležité, aby bylo dřevo suché (povoluje se 9- až 12procentní vlhkost), čisté a bez známky poškození. Prvky infikované houbami nebo dřevokazným hmyzem je lepší vyměnit. V případě obnovovacího nátěru je důležité odstranit z povrchu praskající a  odlupující se starý povlak a  zešedlé vrstvy dřeva. Je nutné zatmelit veškeré úbytky a  prasklinky, které mohou shromažďovat vodu. Před zahájením nátěru je také potřeba ukončit práce spojené s úpravou dřeva, např. vrtání, přířez apod.

Ochrana před biokorozí

Dřevo, které bývá vystaveno vysoké vlhkosti, by mělo být předběžně chráněno fungicidním impregnačním napouštědlem. Tento bezbarvý, do hloubky pronikající prostředek zajistí úplnou ochranu dřeva před dřevokazným hmyzem a  houbami způsobujícími modrání a  hnilobu. Penetruje do hloubky a  dlouhodobě dřevo chrání. Vyrovná savost podkladu a  připraví povrch dřeva pro nanesení další vrstvy vrchního nátěru, např. lazury. 

Délku schnutí ovlivňuje nejen druh nátěru a  jeho složení, ale také druh a  skladba dřeva – např. zvýšený obsah pryskyřice nebo tanin, který je obsažen v dubovém dřevě. Schnutí je také ovlivněno vlhkostí dřeva a  jeho tvrdostí, která snižuje savost nanášeného nátěru.

Lazury

Tenkovrstvá lazura nezanechává na povrchu dřeva film a  zvýrazňuje jeho strukturu a  kresbu letokruhů. Silnovrstvá lazura na povrchu dřeva film vytváří, stále však zvýrazňuje strukturu dřeva a  nezakrývá léta. Silnější film dřevo lépe chrání před povětrnostními vlivy. To bezbarvá lazura obsahuje pouze UV absorbéry a  neobsahuje pigmenty, které svým složením chrání proti UV záření, a  tak se její využití v exteriéru nedoporučuje. (UV záření totiž způsobuje degradaci ligninu – složky v struktuře dřeva, která udržuje jeho pevnost.) Při renovaci je důležité, aby se materiál renovoval stejným druhem lazury. V opačném případě je potřeba předchozí nátěr zbrousit.

Natírání

Impregnování, lazurování a  lakování musí být prováděno vždy ve směru vláken, aby aplikovaná vrstva patřičně pronikla do hloubky dřeva. Důležité je také důkladně překrýt hrany a  vrcholky dřevěných prvků (příčné řezy). Při nátěru obložení, které ještě nebylo namontované, se doporučuje natřít nejméně jeden nátěr také ze zadní strany každé části. Každý dřevěný prvek je potřeba natírat bez přerušení. Díky tomu pak nevzniknou temné skvrny, které se jinak mohou objevit v místě nanášení vrstev prostředku. Nízká teplota a  vysoká vlhkost může výrazně ovlivnit zasychání. Teplota dřeva i  přípravku při zpracování by měla být 10 až 25 °C. Vlhkost natíraného dřeva by neměla přesáhnout 16 %.

Doporučené množství

Při určení nezbytného počtu vrstev a  jejich tloušťky je nutno postupovat v  souladu s pokyny výrobce u  jednotlivých produktů. Příliš malé množství nátěru zkracuje ochrannou lhůtu, příliš velké množství může způsobit praskání a  odlupování povlaku (obzvlášť v případě prostředků tvořících ochranný nátěr). Všeobecně se pro docílení dokonalého efektu doporučuje aplikovat více slabších nátěrů nežli méně silnějších vrstev. Aplikace tenkovrstvé lazury na silnovrstvou lazuru se nedoporučuje, jelikož se ztrácejí přednosti tenkovrstvé lazury jako např. hloubková penetrace a  zvýraznění kresby dřeva. Povrch natřený silnovrstvou lazurou totiž neumožní penetraci následného nátěru. Opačný postup je možný a  docílí se tak zvýšené ochrany dřeva.

Broušení

Broušení mezi vrstvami umožňuje získat dokonale hladký dřevěný povrch. Doporučuje se probrousit první vrstvu prostředku jemnozrnným brusným papírem (zrnitost 150 až 200). Broušení odstraní drobná dřevěná vlákna, která se zvedají při schnutí první vrstvy, také zlepší přilnavost následné vrstvy a  dodatečně tak zpevní finální nátěr.

Způsob zpracování, tvar a  montáž dřeva ovlivňují jeho trvanlivost. Pro použití v exteriérech je spíše než řezivo, které dlouho udržuje vlhkost, vhodné použít ohoblované dřevo, které je méně náchylné na působení vody. Tvar dřeva a  způsob jeho montáže by měly zjednodušovat odvádění vlhkosti. Připevněné dřevo by nemělo přijít do styku se zemí nebo s vodou.

Konzervace

Pravidelné prohlížení, podchycení případných nedostatků a  jejich okamžité ošetření prodlužují trvanlivost dřeva. V případě dřevěných povrchů používaných v exteriéru je vhodné dřevo na jaře nebo na podzim prohlédnout, jestli se neobjevily prasklinky, nepoškodil ochranný povlak nebo jestli se nevyskytly biokoroze. Pokud je vaše dřevo na domě či chalupě ve velmi znečištěném prostředí, je nutné je jednou ročně jemně umýt vodou s malým množstvím neagresivního mycího prostředku. Odstraníte tak potenciální zárodky podhoubí a  nečistoty. 

TEXT: Matej Šišolák
odborná spolupráce: Michaela Králová, Akzo Nobel
FOTO: Archiv firem
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: dřevo dřevokazný hmyz lakování dřeva rekonstrukce
Sdílejte článek

Diskuze

  • Môžem použiť neakej inej značky impregnačný prostriedok na drevo.Chcem natierať balkonove dosky a už som si kupila xyladecor ošetrujúci olej.Poraďte prosím.Ďakujem.

    Luboš Čulaga