Zpevněné plochy imitující přírodní kámen příjemně dotvoří každý dům

27. 02. 2017
Diskuze (0)
Sdílet

Vhodně zvolené zpevněné plochy okolo domu, na příjezdové cestě a chodnících dokážou zvýraznit celkový vzhled domu. Jedním z trendů jsou betonové dlažby, které připomínají přírodní kámen.

Materiál

• dlažba
Castello antico od firmy Semmelrock
• obrubníky
Castello antico od firmy Semmelrock
• drcené kamenivo
cement, voda a štěrkopísek na zabetonování obrubníků
• ocelové trubičky
• písek na spárování
• ocelové nebo dřevěné kolíky

Nářadí
• metr
• úhelník
• vědro
• zednická naběračka
• zednická lžíce
• kolečko
• lopata
• vodováha
• gumové kladivo
• vyměřovací šňůra
• vibrační deska
• koště 

POSTUP

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

1. Vyrovnání do spádu
Povrch zeminy vyrovnáme do spádu a pořádně zhutníme.

Přečtěte si také:
Stavíme z moderních cihel: Jak se zdí s broušenou cihlou
FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

2. Vytýčení rozměrů
Pomocí vyměřovací šňůry si vytyčíme vnější rozměry plochy a výšku dlážděného krytu.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

3. Navezení kameniva
Na připravenou zhutnělou pláň navezeme spodní ochrannou vrstvu drceného kamenného štěrku v tloušťce asi 20 až 30 cm.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

4. Zhutňování
Spodní ochrannou vrstvu dostatečně utlačíme v příčném i podélném směru. Zhutňujeme po vrstvách minimálně pětkrát. Maximální tloušťka zhutňované vrstvy by neměla přesáhnout úroveň 10 až 15 cm.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

5. Vytyčení obrubníků
Pomocí vyměřovací šňůry si vytyčíme výšku a směr nájezdových a parkových obrubníků. Nájezdové obrubníky použijeme při vstupech z veřejné komunikace, parkové na zpevnění dlážděného krytu.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

6. Osazení obrubníků
Nájezdové obrubníky osazujeme do lůžka z vlhké betonové směsi v tloušťce minimálně 10 cm.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

7. Kontrola osazení
Pomocí vodováhy a vyměřovací šňůry kontrolujeme rovnost a výškové osazení nájezdových obrubníků.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

8. Vyrovnání nerovností
Případné výškové nerovnosti vyrovnáme na úroveň stávající zpevněné plochy pomocí gumového kladiva.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

9. Vytvoření opory
Po osazení nájezdových obrubníků vytvoříme z betonu oboustrannou boční oporu.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

10. Parkové obrubníky
Stejným způsobem si vytyčíme výšku a směr parkových obrubníků.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

11. Osazení obrubníků
Parkové obrubníky osazujeme do lůžka z vlhké betonové směsi v tloušťce minimálně 10 cm – vyměřovací šňůra nám určuje horní hranu obrubníků.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

12. Kontrola osazení
Neustále kontrolujeme výšku osazených obrubníků a případné nerovnosti zarovnáme gumovým kladivem.

Přečtěte si také:
Řešení: Základy pasivního a nízkoenergetického domu
FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

13. Osazení obrubníků
Stejně tak dbáme na svislé osazení obrubníků.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

14. Úprava rozměrů
V případě potřeby upravíme obrubník na požadovaný rozměr uhlovou bruskou.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

15. Vytvoření opory
Po osazení parkových obrubníků vytvoříme z betonu oboustrannou boční oporu.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

16. Výškové členění
Ze strany upraveného terénu musí dosahovat výška boční opory polovinu výšky obrubníku.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

17. Úprava nerovností
Případné nerovnosti ochranné vrstvy, které můžou vzniknout při osazování obrubníků, vyrovnáme a zavibrujeme.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

18. Navezení podkladu
Na ochrannou vrstvu navezeme horní podkladovou vrstvu z drceného kameniva v tloušťce 10 až 30 cm.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

19. Vibrování podkladu
Podkladovou vrstvu dostatečně zavibrujeme v příčném i podélném směru. Zhutňujeme po vrstvách minimálně pětkrát.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

20. Důraz na sklon
Horní vrstva podkladu musí být zhotovená v navrhovaném sklonu tak, aby byl zabezpečený odtok vody z povrchu konstrukce.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

21. Lůžko z kameniva
Na nosnou vrstvu rozprostřeme ukládací lůžko z drceného kameniva v tloušťce 3 až 4 cm.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

22. Určení horní hrany
Pomocí vyměřovací šňůry si určíme horní hranu dlážděného krytu.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

23. Osazení trubičky
Do ukládacího lůžka osadíme pomocné ocelové trubičky, které nám určují horní hranu lůžka.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

24. Urovnání lůžka
Lůžko se urovnává hliníkovou vyrovnávací deskou mezi vodicími trubičkami. Vybereme-li ocelové trubičky, vyplní se vzniklé prohlubiny drceným kamenivem. Takto připravený podklad nezhutňujeme ani na něj nevstupujeme.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

25. Vzor kladení
Před samotným ukládáním si volně vyložíme zvolený vzor.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

26. Vytyčení směrových linií
Pomocí vyměřovací šňůry a úhelníku si vytyčíme směrové linie plánovaného vzoru kladení.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

27. Ukládání
S ukládáním dlažby začneme v rohu dlážděného krytu, ideálně v nejnižším položeném místě, a případné nerovnosti dorovnáme gumovým kladivem. Je potřebné dbát na dodržení spár v rozpětí 3 až 5 mm.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

28. Rovnost spár
Abychom dosáhli rovnost spár mezi jednotlivými kusy dlažby, doporučujeme je klást podle napnuté vyměřovací šňůry.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

29. Barevná rovnoměrnost
Aby se dosáhla barevná rovnoměrnost dlážděného povrchu, je potřebné používat při kladení dlažbu z minimálně třech různých palet.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

30. Správné zaměření
Musíme-li dlažbu řezat, naznačíme si daný rozměr pomocí úhelníku.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

31. Řezání
Dlažbu řežeme například kotoučovou pilou.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

32. Správné umístění
Ořezanou dlažbu umístíme na požadované místo řeznou hranou k stěně.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

33. Čištění
Případné větší znečištění dlážděného krytu, ke kterému došlo během ukládání, odstraníme proudem vody.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

34. Spárovací materiál
Po vysušení rozprostřeme na plochu suchý spárovací materiál z křemičitého písku.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

35. Písek ve spárách
Spárovací písek se musí důkladně dostat do všech spár – před zhutněním se celá dlážděná plocha důkladně zamete.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

36. Zhutnění povrchu dlažby
Aby při zhutňování nevznikly rýhy a nepoškodily se hrany dlažby, musí být vibrační deska vybavena speciální gumovou podložkou. Dlážděný povrch zhutníme v příčném i podélném směru.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

37. Doplnění písku
Po zhutnění doplníme spárovací materiál do spár. Vyplňování spár v průběhu nejbližších týdnů podle potřeby opakujeme.

FOTO SEMMELROCK

FOTO SEMMELROCK

38. Hotovo
Takto připravenou plochu můžeme okamžitě používat a zatěžovat.

Přečtěte si také:
Moderní pastelový interiér byste za zdmi kamenného domu nečekali

odborník radí
Chcete-li docílit jednotný vzhled okolí domu, použijte plotové prvky ze stejného systému.

dobré RADY

Zemní práce
Vykonáváme je během vhodných klimatických podmínek, tedy v období, kdy nemrzne ani neprší a zemina není promočená. Všechny stavební práce realizujeme při teplotách vyšších než 5 ˚C.

Výkop
Děláme ho přibližně o 30 cm širší, než bude konečná šířka vydlážděné plochy. Dno výkopu se musí udělat ve sklonu – podélný sklon dna musí mít aspoň 0,5 % (tzn. 5 mm na 1 m délky) a příčný minimálně 3 %. Dno výkopu musí být rovné a pevné.

Ochranná vrstva
Tloušťka ochranné vrstvy se řídí požadavky na únosnost krytu a místními klimatickými podmínkami – pohybuje se v rozpětí 30 až 60 cm. Horní plocha vyrovnávací vrstvy musí být rovná s tolerancí 1 cm.

Spodní podkladová vrstva
Řádně zhutněná zemní pláň a podkladové vrstvy jsou základními podmínkami kvalitní spodní stavby s dlouhou životností. Nejvhodnějším materiálem na podkladové vrstvy je drcené kamenivo s frakcí 8/16, 11/22, 0/16, 16/32, 0/32 a 32/63 mm.

Zhutňování
Jednotlivé vrstvy zhutňujeme vibrační deskou. Celou plochu utlačíme minimálně pětkrát. Horní vrstva podkladu už musí být vyhotovená ve vhodném sklonu tak, aby byl zabezpečený odtok vody z konstrukce.

Horní podkladová vrstva (lůžko)
Lůžko musí být zhotovené v rovnoměrné tloušťce a maximálně rovné. Hotové lůžko se nezhutňuje a nesmí se na něj vstupovat. Vždy je třeba vyhotovit jen takovou plochu lůžka, na kterou je možné uložit dlážděný kryt v den zhotovení lůžka.

Ukládání dlažby
Při kladení dlažby je vhodné rovnoměrně míchat kusy z nejméně třech palet, aby se dosáhla barevná rovnoměrnost dlážděného povrchu. Položená (nezhutněná) dlažba musí být na úrovni asi 10 mm nad konečnou požadovanou výškou dlážděné plochy, protože zhutněním poklesne právě asi o 10 mm.

Spáry
Boční distanční prvky, kterými je většina dlažeb opatřena, netvoří celou šířku spár a dlažební prvky by se jich neměly dotýkat. Dodržení spár je nutné i z důvodu určitých rozměrových tolerancí dlažeb.

Spárování
Spárování je možné vykonávat jen na suchém povrchu dlažby a jen suchým spárovacím materiálem. Spárovací písek se musí důkladně vmísit do spár a před zhutněním se musí dlážděná plocha důkladně zamísit. Povrch lze zhutňovat vibrační deskou jen v případě, je-li suchý. Spárovací materiál se podle potřeby doplní po dvou až třech týdnech od položení dlažby.

TEXT + FOTO SEMMELROCK
ZDROJ: Stavba a rekonstrukce rodinného domu

Kategorie: Rekonstrukce domu Stavební materiály
Tagy: rekonstrukce rodinny dum stavebni materialy zpevnena plocha
Sdílejte článek

Diskuze