Řešení: Základy pasivního a nízkoenergetického domu

08. 11. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Nejčastějším způsobem založení pasivního rodinného domu je založení na betonových pásech se zateplením podlahy s eliminací vzniklého tepelného mostu v místě detailu soklu pomocí přídavné svislé okrajové izolace. Existují také modernější řešení.

Když je tepelná izolace integrovanou součástí základové desky, získáte izolační vrstvu pod celou budovou a ušetříte na vytápění domu.

Při stavbě základů pasivních a nízkoenergetických budov můžete ušetřit čas i peníze díky řešení, které právě takové spojení nabízí. Základová deska Elegohouse nevyžaduje instalaci další tepelné izolace do podlahy. Systémové řešení minimalizuje vznik tepelných mostů a snižuje riziko poruch, které by mohly vzniknout pozvolným stlačováním polystyrenu v podlaze. Protože polystyrenové vložky použité v této desce nejsou zatěžovány UV-zářením a výkyvy teplot, mají extrémně dlouhou životnost, stejně jako celý systém.

Přečtěte si také:
Energeticky pasivní dřevostavba jim poskytla vše, co hledali

Nízkoenergetická varianta základové desky 1 roznášecí betonová deska 2 obvodové vyztužení 3 plošné vyztužení betonové roznášecí desky 4 tepelněizolační dílce ztraceného bednění 5 betonové základové pásy 6 příhradové nosníky 7 podkladní izolační deska 8 vnější a vnitřní tepelná izolace 9 základová nadezdívka s horizontálním a vertikálním vyztužením 10 vzduchová mezera

Nízkoenergetická varianta základové desky
1 roznášecí betonová deska 2 obvodové vyztužení 3 plošné vyztužení betonové roznášecí desky 4 tepelněizolační dílce ztraceného bednění 5 betonové základové pásy 6 příhradové nosníky 7 podkladní izolační deska 8 vnější a vnitřní tepelná izolace 9 základová nadezdívka s horizontálním a vertikálním vyztužením 10 vzduchová mezera

Polštář z tepelné izolace

Takováto základová deska může být postavena na jakémkoliv podkladu, je na něm nezávislá. Mezi terénem a základovou deskou Elegohouse je vzduchová mezera, která je dalším tepelným izolantem, a navíc zabraňuje vzlínající zemní vlhkosti a promrzání. Vzduchová mezera mezi zeminou a deskou může být také provětrávaná jak z boku, tak směrem nahoru, což je výhodné zejména pro pozemky s vyšším radonovým indexem. U velmi svažitého pozemku lze vzduchovou mezeru využít jako skladovací prostor. Dutina může zároveň sloužit efektivně jako vzduchový zásobník pro rekuperaci nebo jako přívod vzduchu ke krbu.

Odborník radí

Ing. Petr Hoke,
specialista rozvoje obchodu, CEMEX

Pohled do praxe

Základovou desku Elegohouse v pasivním standardu má například dřevostavba v Praze-Kamýku. Jeden z hlavních požadavků investora byl, aby podlaha a zahrada neměla velký výškový skok oproti okolnímu terénu. Pokud by projektant zvolil klasickou základovou desku na štěrkovém podloží, podlaha by musela mít vysokou vrstvu tepelné izolace v podlaze. To by vyžadovalo, aby samotná deska byla hluboko zakopána v zemi. Systém základových desek Elegohouse s izolací integrovanou do základové desky umožnil, že samotná horní hrana desky je téměř v rovině s budoucím terénem. Tímto řešením jsme zakázku vyhráli jak u projektanta stavby, tak u našeho zákazníka, potažmo investora.

Přečtěte si také:
Už víte, z čeho budete stavět dům?

zaklady

Jak to funguje

Deska je samonosná, nezávislá na podkladu. Není potřeba provádět jakékoliv podpůrné podsypy a především jejich náročné hutnění. Jak již bylo řečeno, systém je bez tepelných mostů. Základové pásy jsou přerušeny izolační vrstvou XPS 700 o síle 4 až 10 cm, která přeruší tepelný most a zároveň funguje jako vodorovná hydroizolace. Základová deska (třeba ze samozhutnitelného betonu Compacton, který napomáhá dosažení rovinnosti desky) tvoří první vrstvu podlahy. Volba další vrtsvy – typ podlahové krytiny, vytápění apod., je na konkrétním přání investora.

Systémové řešení umožňuje rychlou realizaci. Například deska o ploše 100 m2 může být zhotovena za šest dní. Základové desky Elegohouse jsou kompatibilní s jakýmkoliv druhem zdicího materiálu, výborně fungují u domů z vápenopískových cihel, Porothermu, Heluzu, Ytongu i dřevostaveb.

Základová deska Elegohouse před nalitím finální vrstvy. zdroj Cemex

Základová deska Elegohouse před nalitím finální vrstvy. zdroj Cemex

Něco pro zvídavé

Základovou desku Elegohouse tvoří samonosná konstrukce nezávislá na podkladu. Deska je formována železobetonovými nosníky a masivními izolačními vložkami z polystyrenu. Ty navíc fungují jako ztracené bednění pro samozhutnitelný beton Cemex Compacton. Deska je uložena na základové nadezdívce z tvárnic ztraceného bednění rovněž zalitými betonem. Tvárnice ztraceného bednění jsou usazeny na tradičních betonových základových pásech. Vytvořený sokl se rovněž izoluje pomocí minimálně šesticentimetrové polystyrenové izolace, která může být doplněna do větších mocností v průběhu hrubé stavby. Půdorys nadezdívky je opatřen izolační podložkou z extrudovaného polystyrenu (XPS 700 kPa, tl. 4 až 10 cm), jež přerušuje tepelný most a zamezuje vzlínání vlhkosti. Na tuto podložku se usazují zmíněné železobetonové nosníky základové desky Elegohouse.

Přečtěte si také:
Pro život na venkově si vybrali pasivní dřevostavbu
Dokončená základová deska v pasivním provedení, připravená pro další stavbu. zdroj Cemex

Dokončená základová deska v pasivním provedení, připravená pro další stavbu. zdroj Cemex

Dodávka na klíč

Stavba ekodomů je vysoce odbornou činností s velkým důrazem na znalosti a preciznost provedení. Všechny stavby základových desek Elegohouse, jak pro soukromé investory, tak pro stavební společnosti, provádí na klíč pouze společnost CEMEX Elegohouse. Tím je zaručena maximální kvalita a odbornost. Kompletní základy mohou být hotové již za šest dnů (plocha 100 m2). Cenové relace jsou závislé na mnoha podnětech, jako je svažitost a přístupnost pozemku, četnost vnitřních pásů, hloubka založení, šíře základových pásů, vzdálenost od betonárny atd. Za tři roky od uvedení na trh bylo v České republice více než sto dvacet základových desek CEMEX Elegohouse.

TEXT RED, ODBORNÁ SPOLUPRÁCE CEMEX
FOTO CEMEX
ZDROJ časopis HOME speciál podzim 2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

 

Kategorie: Dům Stavební materiály
Tagy: nizkoenergeticke domy pasivni dum základová deska základy domu zateplení podlahy
Sdílejte článek

Diskuze