Vyberte si zateplovací systém

01. 11. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Kontaktní zateplení fasády, ve zkratce ETICS, je nejčastěji používaný způsob zlepšení tepelněizolačních vlastností obvodových stěn. Přinášíme výběr systémů, které nabízejí různí výrobci.

Co je ETICS?

Vnější kontaktní zateplovací systém nebo též ETICS (zkratka z anglického External Thermal Insulation Composite System) je výrobcem určená skladba materiálů a prvků, které po zabudování na stavbě poskytují obvodovým stěnám tepelnou ochranu a též ochranu před destrukčním působením povětrnostních vlivů. Hlavní složkou systému je tepelněizolační materiál, který se „kontaktně“ přilepí a ukotví k zateplované konstrukci, tedy k obvodové stěně. Jeho povrch chrání výztužné (armovací) souvrství a finální povrchová úprava.

Přečtěte si také:
Už víte, z čeho budete stavět dům?

Všechny vrstvy systému se aplikují přímo jedna na druhou (kontaktně), bez vzduchových mezer. Na trhu je mnoho systémů od různých výrobců – i když jsou skladby a postupy montáže velmi podobné, liší se vlastnostmi jednotlivých materiálů. Rozdíl může být v použitém izolantu (z toho potom plynou i odlišnosti v kotvení, stěrkování či armování), a též ve vlastnostech ostatních komponentů.

Každý zateplovací systém je přitom třeba chápat jako celek – jeho komponenty jsou navzájem sladěné a při aplikaci je nutné dodržovat výrobcem určené složení a postup. Také je vhodné věnovat velkou pozornost výběru zhotovitele, který musí být výrobcem konkrétního tipu ETICS proškolen. Výrobce pak ručí za funkčnost celého systému.

„Kombinací komponentů z různých systémů nezískáte kvalitu garantovanou výrobcem a navíc ztrácíte nárok na garanci.“

CSc. Jiří Šála, Ing.

Odborník radí

Ing. Jiří Šála, CSc.
Autorizovaný inženýr v oboru energetické auditorství a v oboru pozemní stavby.

Energetický specialista a poradce v oblastech tepelné ochrany budov a jejich energetické náročnosti, projektant, publicista, školitel, předseda redakční rady a vydavatel časopisu Tepelné ochrany budov, odborný garant konferencí a seminářů, zpracovatel norem a podkladů pro předpisy ve svém oboru.

polystyren

Polystyren: šedý či bílý?

Pokud se chystáte zateplit dům, máte dnes na výběr z celé řady materiálů nové generace. K nim patří též izolační polystyreny. Podívejme se na výhody a nevýhody šedého expandovaného polystyrenu (EPS), oproti jeho bílé variantě.
Šedý EPS dosahuje výrazně lepších izolačních vlastností, a to zásluhou absorbéru infračerveného záření (např. grafitových částic), který se přidává do základní matrice pěnového polystyrenu.

Tepelné záření se díky tomu odráží zpět ke zdroji, což přináší další úsporu energie. Šedý polystyren má tak zhruba o 15 % lepší tepelněizolační vlastnosti než bílý. Při téže tloušťce je tedy přibližně o 15 % efektivnější, což znamená vyšší úsporu energie i rychlejší návratnost investice. Díky jeho lepším tepelněizolačním vlastnostem lze v případě potřeby též snížit tloušťku izolantu. Úspora tloušťky je obzvlášť efektivní při výstavbě budov, včetně těch s téměř nulovou potřebou energie. Při menší tloušťce izolantu se ušetří nejen na objemu samotného zateplovacího materiálu, ale i na pomocných materiálech – postačí kratší kotvicí prvky, užší klempířské prvky či zakládací lišty.

Rozdíl šedého EPS oproti bílému spočívá též v jeho trvalé teplotní odolnosti, která je maximálně 70 C. To vyhovuje většině stavebních aplikací, včetně ETICS, při dodržení jistých pravidel, hlavně ochrany před přímým slunečným zářením. Protože desky se na slunci více zahřívají, výrobci používají k jejich balení mléčnou fólii, doporučuje se též převážet a skladovat je tak, aby na ně přímo nesvítilo slunce. Při lepení desek na fasádu je potřebné zavěsit před lešení zakrývací síť, která může být odstraněna až po nanesení armovací vrstvy. Pokud není tento požadavek dodržen, většinou dochází k deformacím a vzniku dilatačních mezer mezi deskami EPS.

Dalším rozdílem je, že vykazuje větší objemové změny než bílý. To způsobuje jeho větší sklon ke vzniku trhlin ve finální povrchové úpravě. Je tedy třeba použít kvalitnější omítkovinu (což dnes není problém, ani její cena není výrazně vyšší). Ta bývá plněna uhlíkovým vláknem, které zabraňuje jejímu popraskání. Horkou novinkou s ještě lepším účinkem jsou nanovlákna. Výhodou kvalitnější omítkoviny je navíc i to, že umožňuje použít větší škálu barev, a to i tmavších.

K lepení šedých (grafitových) izolantů mohou být použita jen lepidla schválená pro tento účel výrobcem zateplovacího systému. Grafit totiž působí jako mírný separátor a některé tmely by nemusely mít potřebnou přilnavost.

Odolný a vytrvalý

Ceresit ceretherm impactum

Výrobce: Henkel, www.ceresit-impactum.com/cz

Systém s mimořádnou odolností proti mechanickému poškození. K jeho přednostem patří dlouhá životnost a díky zpevnění karbonovými, skleněnými a polyakrylamidovými vlákny i vysoká flexibilita a mechanická odolnost až do 100 J. Má velmi malou nasákavost a je vodoodpudivý, odolává též biologické kontaminaci, působení UV-záření a je samočisticí. Umožňuje použít na fasádě i tmavé a intenzivní barevné odstíny; technologie bez základního nátěru urychluje aplikaci.

Tepelná izolace: pěnový polystyren
Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,038 W/(m . K)

ceresit

Doporučená skladba vrstev
1 lepicí malta Ceresit CT 80, CT 83 nebo CT 85
2 izolační desky z pěnového polystyrenu
3 výztužná vrstva Ceresit CT 100
4 výztužná mřížka
5 omítka – doporučuje se elastomerová omítka Ceresit CT 79

OVĚŘENÁ KLASIKA

Mapetherm M

Výrobce: Mapei, www.mapei.cz

Systém je založen na tepelné izolaci na bázi minerální vlny, která se k podkladu lepí a kotví pomocí rozpěrných kotev. Jednotlivé materiály lze snadno aplikovat na všechny druhy běžných podkladů, při zateplování jak nových, tak už existujících budov.

Přečtěte si také:
Desatero přikázání pro úspěšnou rekonstrukci

Tepelná izolace: minerální vlna
Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 W/(m . K)

s_etics-vyber_hs1602-2

Doporučená skladba vrstev
1 penetrační nátěr Primer 3296
2 lepicí a armovací malta Mapetherm AR2
3 tepelněizolační deska na bázi minerální vlny
4 sklotextilní mřížka odolná proti alkalickým vlivům
5 barevný základní nátěr Silancolor Base Coat
6 finální omítka Silancoror Graffiato 1,8 mm SP

Pod střechu

Puren® Protect

Výrobce: Puren GmbH, www.puren.cz

PIR-izolace z tvrdé polyuretanové pěny, polyuretan německého výrobce PUREN, je vhodná pro zateplení šikmé střechy. Zateplení střechy bez tepelných mostů, izolace jsou vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy. Tepelněizolační systém s nejvyšší spolehlivostí v každém, i extrémním počasí, chrání před přehříváním interiéru v letních měsících, výborně izoluje před chladem v zimě.

Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,022 W/(m . K)

Puren® Protect
• jednoduché, bezpečné a cenově výhodné řešení PIR-izolace, včetně pojistné hydroizolace
• výborné tepelněizolační vlastnosti při minimální tloušťce izolace
• vhodná pro nízkoenergetický dům, koupí této izolace ušetříte
• tl. 10 – 12 cm
• zateplení střechy bez tepelných mostů
• kompletní řešení detailů pomocí systémového příslušenství
• pevné spoje desek na pero a drážku
• rychlé a bezpečné kladení – střecha je ihned pochozí

04_puren-protect

Doporučená skladba vrstev
1 krokve
2 bednění /není nutné/
3 parozábrana
4 Puren Protect
5 kontralatě/laťování
6 střešní krytina

Pro lepší klima

Baumit openTOP

Výrobce: Baumit, www.baumit.cz

Vysoce paropropustný tepelněizolační systém, který dýchá čtyřikrát lépe než běžné systémy. Vysoká paropropustnost zabezpečuje ideální vnitřní klima. Díky speciální fasádní izolační desce s patentovaným systémem otvorů společně s navzájem sladěnými vrstvami systému je vhodný i na budovy s vyšší mírou zabudované vlhkosti.
Tepelná izolace: izolační desky Baumit open reflect na bázi expandovaného pěnového polystyrenu

Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,031 W/(m . K)

11_shluk-premium-2014

Doporučená skladba vrstev
1 kotvicí prvky Baumit StarTrack
2 lepicí stěrka Baumit openContact
3 izolační desky Baumit open reflect, Baumit open plus nebo Baumit openTherm
4 výztužná vrstva Baumit openContact
5 sklotextilní síťovina Baumit openTex
6 základní nátěr Baumit PremiumPrimer
7 povrchová úprava Baumit NanoporTop

Kamarád do deště

Baumit power

Výrobce: Baumit, www.baumit.cz

Tepelněizolační systém s nejvyšší garantovanou mechanickou odolností a spolehlivostí v každém, i extrémním počasí; odolává nárazu, mechanickému poškození či krupobití až do zatížení 70 J.
Tepelná izolace: šedé objemově stabilizované desky z polystyrenu Baumit StarTherm.

Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,032 W/(m . K)

6_shluk-power-2015_new

Doporučená skladba vrstev
1 lepicí stěrka Baumit StarContact
2 izolační desky Baumit StarTherm
3 výztužná vrstva (lepicí stěrka s vloženou sklotextilní síťovinou) – Baumit PowerFlex a Baumit StarTex
4 základní nátěr – Baumit UniPrimer
5 povrchová úprava – Baumit SilikonTop

Spolehlivý univerzál

Cemix therm p plus

Výrobce: CEMIX, www.cemix.sk

Profesionální venkovní tepelněizolační kompozitní systém, určený na různé typy obytných staveb; polystyren EPS 100 F je vhodný při zvýšených požadavcích na pevnost v tlaku.
Tepelná izolace: pěnový expandovaný polystyren EPS 70 F nebo EPS 100 F

Součinitel tepelné vodivosti izolantu: λ = 0,04 W/(m . K)

Přečtěte si také:
Jak postupovat při realizaci střechy

s_etics-vyber_hs1602-3

 

Doporučená skladba vrstev
1 lepicí vrstva Cemix Lepidlo a stěrkovací hmota, Lepidlo speciál
2 izolant – fasádní pěnový expandovaný polystyren
3 kotvení – talířové rozpěrky (hmoždinky)
4 výztužná vrstva – Cemix Lepidlo a stěrkovací hmota, Lepidlo speciál
5 síťovina – sklovláknitá tkanina
6 penetrační nátěr – Cemix Penetrace nebo kontaktní nátěr Cemix Kontakt
7 omítka – Cemix ušlechtilé strukturované omítky
8 fasádní nátěr – egalizační (sjednocující) barva (jen u minerálních omítek)

Ultratenký rekordman

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska

Výrobce: www.kingspaninsulation.cz/k5.aspx

Tepelně izolační deska z tuhé pěny. Jádro desek tvoří tuhá fenolická pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Desky jsou na obou stranách opatřeny povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu.

Materiál neobsahuje chlorované a fluorované uhlovodíky (CFC) a hydrochlorované a fluorované uhlovodíky (HCFC). Objemová hmotnost jádra desky je 35 kg/m3.

Součinitel tepelné vodivosti: lambda 0,020 W/(m . K)

s_etics-vyber_hs1602-4

Doporučená skladba vrstev (od interiéru k exteriéru)
1 Nosná konstrukce
2 Lepicí a vyrovnávací tmel
3 Kigspan Kooltherm K5 včetně mechanického kotvení talířovými hmoždinkami
4 Lepicí a vyrovnávací tmel s výztužnou mřížkou na bázi skla
5 Finální omítková povrchová úprava

Kamenná síla

Frontrock max e

Výrobce: Rockwool, www.rockwoll.cz

Patentovaná fasádní deska z kamenné vlny s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi, která zachovává požadovanou prodyšnost stěn. Její dvouvrstvá struktura zaručuje současně pevnost i pružnost, je tvarově stálá a zachovává si svoji tloušťku (vysoká odolnost fasády). Tato nehořlavá izolace zvyšuje požární bezpečnost domu a navíc zajišťuje vysoký akustický komfort – eliminuje hluk z venkovního prostředí.

Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 W/(m . K)

001_104_hm16_sp2-51

Doporučená skladba vrstev
1 lepicí hmota
2 izolace Frontrock Max E
3 kotvicí prvek pro ETICS
4 stěrkovací hmota s výztužnou síťkou
5 penetrační nátěr
6 barevná strukturovaná omítka

S obkladem

Mapetherm tile system

Výrobce: MAPEI, www.mapei.cz

Moderní systém určený k instalaci tenkých porcelánových obkladových prvků formátu do 1 500 x 500 x 5 mm. Výhodou jsou široké možnosti architektonických řešení, jednoduchá údržba, barvy odolávající přímému působení slunce, chemickým vlivům a smogu, vyšší odolnost proti nárazům.
Tepelná izolace: tepelněizolační panely z EPS a XPS

Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,032 – 0,036 W/(m . K)

mapetherm

Doporučená skladba vrstev
1 cementové lepidlo MAPETHERM AR1 nebo MAPETHERM AR1 GG
2 tepelněizolační panel MAPETHERM EPS nebo MAPETHERM XPS
3 výztužná vyrovnávací vrstva Planitop HDM Maxi
4 sklotextilní mřížka MAPEGRID G120
5 kotva Mapetherm Tile FIX 15
6 výztužná vyrovnávací vrstva Planitop HDM Maxi
7 cementové lepidlo ULTRALITE S2
8 porcelánový obklad
9 cementová spárovací hmota Ultracolor Plus
10 neutrální těsnicí tmel Mapesil LM

Přečtěte si také:
Zateplení rodinných domů

Proti hluku

isover

Tepelná izolace: ISOVER TWINNER

Výrobce: www.isover.cz

Izolační materiál ISOVER TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace ISOVER EPS GreyWall se zvýšeným izolačním účinkem a krycí deskou Isover TF PROFI tloušťky 30 mm. Spojení je provedeno průmyslovým slepením pomocí PUR-lepidla, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku a umožňuje ekonomickou výrobu izolačních desek pro energeticky úsporné objekty v tloušťkách 100 – 300 mm. Izolační desky Isover TWINNER jsou vyrobeny pomocí nejnovějších technologií bez obsahu CFC a HCFC (známé jako freony).

Tepelná izolace: Izolační část EPS
Součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,035 W/(m . K)

Odborník radí

Karel Sedláček, Ph.D., manažer technické podpory Divize ISOVER společnosti Saint-Gobain.

Jak přežít parné léto v pohodlí domova?

„Zajištění tepelného komfortu, tedy stavu, kdy se člověk cítí i za extrémních venkovních podmínek ve svém obydlí příjemně, lze vhodnou tepelnou izolací fasády domu, střechy i podlah. Kromě odpovídající tepelné izolace musí být plášť budovy také vzduchotěsný, aby zabránil neregulovanému proudění vzduchu ať už teplého v létě nebo chladného v zimě. Zapomenout se nesmí ani na odpovídající stínění oken.“

PŘIPRAVILY: ERIKA KHUNOVÁ A HANA JANIŠOVÁ Z PODKLADŮ FIREM
ZDROJ: časopis HOME speciál podzim 2016

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: ETICS nosná stěna penetrační nátěr stavebni materialy stěrkování zatepleni
Sdílejte článek

Diskuze