Jak postupovat při realizaci střechy

20. 09. 2016
Diskuze (1)
Sdílet

Ačkoli střecha se (obvykle) staví z celého domu jako poslední, je z něj tím nejvýznamnějším. Úsloví „last but not least“ zde platí stoprocentně. A nejen, že střechu prostě mít musíte. Více než u kterékoli jiné části domu je důležité, aby perfektně plnila svou funkci. Jinak… mít bazén je jistě příjemné, ale ne z celého interiéru.

Když střechu rekonstruujeme

Z pohledu majitele nemovitosti je zpravidla výhodnější střechu rekonstruovat, než stavět novou. Proč? Zejména proto, že už ví, co dosavadní střecha splňovala a co ne. A co a proč tedy chce změnit.

Přečtěte si také:
Jak obložit fasádu cihlovými pásky?

Důvody pro plánovanou změnu bývají dvojí:

1. Funkčnost krytiny či celé střechy

Na každé střeše musí společně koexistovat celá řada detailů. Pokud je některý nefunkční, je ohrožena funkčnost celé střechy. Stěžejní je samozřejmě odolnost proti zatékání vody, přičemž právě detaily mohou tuto odolnost narušit. Například pokud už prošla životnost v minulosti použitých akrylátových tmelů. Nebo se mohlo stát, že střechu porušily povětrnostní podmínky, kroupy či silný vítr a podobně.

2. Požadavek na estetiku

Pokud majitel například vlastní více objektů a na některém z těch dalších má zkušenost s jiným materiálem krytiny, který se mu osvědčil funkčně a současně se mu líbí, může to být důvodem výměny i zatím ještě funkční střechy.

Výhoda při rekonstrukci: pokud je střecha v podstatě v pořádku, mění se pouze krytina a některé doplňky, což je rychlejší a levnější.

Zatímco dříve bylo obvyklé střešní fólie zavěsit volně na krokve, dnes výrazně přibývá realizací, kde se střešní fólie pokládá na desky nadkrokevní tepelné izolace. Díky nadkrokevní tepelné izolaci je výrazně eliminováno riziko tepelných mostů ve střešním plášti, což v důsledku vede ke snížení nákladů na vytápění a k lepší ochraně podstřešního prostoru proti nežádoucímu přehřívání v letních měsících.

Když zastřešujeme novostavbu

Při realizaci novostavby nás čeká vetší rozsah prací, které je třeba vzájemně koordinovat. Navíc není zcela jisté, jak se bude konkrétní krytina chovat na konkrétní stavbě. Majitel tedy zpravidla vybírá zejména podle vzhledu, aby se krytina esteticky dobře doplňovala s celou stavbou.

Pro dodavatele je však jednodušší realizovat novostavbu. Například proto, že na rozdíl od staveb v minulosti, je dnes konstrukce krovu vytvořena s naprostou přesností, což u rekonstruovaných budov rozhodně platit nemusí – střecha například není do pravého úhlu. V takových případech je při rekonstrukci nutno improvizovat.

Výhoda u novostavby: na rozdíl od rekonstrukce nemusíte řešit, co je dole pod vámi, na co je třeba dát pozor, co nezničit. Také je větší volnost při manipulaci s materiálem.

Rada odborníka

Ing. Daniel Mareš
Vedoucí technického oddělení, BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.

„Při rekonstrukci se výběr krytiny musí přizpůsobit dispozici původní střechy. Například pokud bychom rádi měli na střeše keramickou – pálenou krytinu, musíme vzít v potaz, že její hmotnost je cca 45 kg/ m2. Obecně vzato to není mnoho (ve srovnání se zatížením sněhem), ale v porovnání například s plechem či eternitem je přece jen výrazně těžší. Pokud je tedy původní krov dimenzován například na eternit, je třeba buď rovnou zvolit lehčí krytinu, nebo se obrátit na statika a posléze volit podle jeho posudku.“

Vybíráme krytinu

Beton

Vděčným a velmi vyhledávaným materiálem pro krytinu je beton. Jeho hlavními přednostmi jsou vysoká pevnost a odolnost proti mechanickému zatížení. A současně i jeho trvanlivost, která zaručuje střechu ne na celý život, ale na několik lidských životů – pokud se správně vytvoří. Další jeho velkou výhodou je dokonalá tvarová přesnost a stálost (zatímco u keramických – pálených tašek musíme vždy počítat s rozměrovou i tvarovou tolerancí). Proto je zpravidla jednodušší pokládat betonovou krytinu, než keramickou – pálenou.
Riziko: vysoká hmotnost

Na střechu historické roubenky vybereme krytinu, která jí vzhledově odpovídá, tedy pravděpodobně keramickou – pálenou. Musíme však dobře zvážit o nosnost trámů. FOTO BRAMAC

Na střechu historické roubenky vybereme krytinu, která jí vzhledově odpovídá, tedy pravděpodobně keramickou – pálenou. Musíme však dobře zvážit o nosnost trámů. FOTO BRAMAC

Keramická – pálená krytina

Jedná s o materiál s dlouholetou tradicí. Nabízí výběr ze širokého počtu různých modelů, barev a povrchových úprav. Povrch tašky je dokonale hladký. Hmotnost tašek je srovnatelná s betonovou krytinou. Životnost krytiny je však významně ovlivněna vhodným výběrem a přípravou vstupních surovin. V současné době však neexistuje ideální „ložisko“ jílů a pro přípravu surovin se míchají v určitém poměru z různých lokalit. Hlavová drážka limituje u většiny modelů posun tašek, což stěžuje pohyb po střeše v době realizace střechy nebo při běžné údržbě nebo případné opravě na střeše.

Riziko: vysoká hmotnost, možná tvarová a rozměrová nepřesnost a problémy s pohybem po střeše

Plech

Velkou předností plechové krytiny je její lehkost. To znamená, že ji lze položit na kterýkoli krov. Správné provedení krytiny je však řemeslně náročné a vyžaduje profesionální vybavení realizační firmy potřebným nářadím. Zejména s provedením složitějších detailů si dokáže poradit pouze velmi kvalitní a zkušený řemeslník.
Ale pozor! Jestliže vane vítr z jedné strany budovy, způsobuje na druhé straně vztlak a lehká krytina, pokud by byla volně položena, by odlétla. Proto v případě plechu je potřeba každý díl upevnit ke konstrukci. A právě připevňovací prostředky jsou „bolavou patou“ mnohých plechových krytin, protože po několika letech dochází ke ztrátě jejich těsnosti proti vodě a pod plechovou krytinu může zatékat. Při opravě této střechy to pak znamená poměrně velký kus střechy rozebrat, aby bylo možno se dostat k poškozenému místu. (Naopak střechu s keramickou – pálenou či betonovou krytinou lze lokálně opravovat bez nutnosti rozebrání větší plochy.)

Riziko: přílišná lehkost, takže hrozí odnesení střechy. Navíc problémy při opravě.

Eternit

Eternit byl velice vyhledávaný materiál, který se používal nejen pro pokrytí střech, ale i pro obklad vnějších stěn zejména v oblastech s vysokým výskytem sněhu. Nevýhodou však byl azbest, který se používal jako součást při jeho výrobě a který má negativní vliv na zdraví. Dnes je azbest nahrazován jinými, ekologickými surovinami, ale výsledkem je větší nasákavost a menší mechanická odolnost proti zatížení. V případě poškození krytiny v ploše střechy je lokální oprava složitější a pracnější než např. u betonových nebo keramických – pálených tašek. V případě, že šablony se pokládají přímo na střešní latě, je potřeba počítat s vyšší spotřebou latí a navíc osazení zábran proti nežádoucímu sesuvu je problematické a velice pracné.

Riziko: menší odolnost a obtížnější oprava

Přečtěte si také:
Jak na montáž okapu
FOTO KM BETA

FOTO KM BETA

Asfaltový šindel

Asfaltové šindele byly velice populární. Trh zejména dříve nabízel šindele nejrůznějších barev a tvarů imitující vzhled bobrovky a dalších typů skládaných krytin. Cena jednotlivých asfaltových šindelů se výrazně lišila a liší, přičemž ty skutečně kvalitní jsou poměrně drahé. A to je ten problém: kvalitu asfaltového šindele nelze při nákupu pouhým okem zjistit. Proto řada zákazníků upřednostnila před dražším produktem nákup vzhledově podobného, ale cenově příznivějšího šindele. To se však projevilo v průběhu několika let jako špatná volba. Negativním příkladem může být velké množství střech z asfaltových šindelů měněných třeba po 8–15 letech. Krátká doba popularity těchto střech je už naštěstí pryč.

Riziko: snadná možnost zakoupení méně kvalitního výrobku a tím snížená životnost střechy

POZOR! Dnes výrobci nenabízejí pouze tašky, ale i velké množství nejrůznějších střešních doplňků, které umožní i realizaci střechy s nízkým sklonem, ale přesto bezpečné. Jejich nevýhodou je však nárůst pořizovacích nákladů. Realizační firmy pak mají, právě z důvodu snižování nákladů, často tendenci využít méně kvalitní doplňky, nebo je dokonce i vypustit. Tím však svým zákazníkům riskují mnohé budoucí problémy.

Celobetonová taška kabelových prostupů slouží jako bezpečný a spolehlivý prvek k propojení elektrických a datových kabelů přes střešní plášť. Taška hadicových prostupů je zase určena pro vedení izolovaného potrubí solárních kolektorů ve střeše. Doplňky z betonu se vyznačují vysokou pevností, odolností a dlouhou životností. Na rozdíl od běžných plastových jsou stálobarevné a odolávají náročnějším klimatickým podmínkám. (Více na www.kmbeta.cz) FOTO KM BETA

Celobetonová taška kabelových prostupů slouží jako bezpečný a spolehlivý prvek k propojení elektrických a datových kabelů přes střešní plášť. Taška hadicových prostupů je zase určena pro vedení izolovaného potrubí solárních kolektorů ve střeše. Doplňky z betonu se vyznačují vysokou pevností, odolností a dlouhou životností. Na rozdíl od běžných plastových jsou stálobarevné a odolávají náročnějším klimatickým podmínkám. (Více na www.kmbeta.cz) FOTO KM BETA

Střešní fólie

V minulosti, kdy nebylo obvyklé využívat podkroví k bydlení, nebylo nutno podstřešní prostory nějak zvlášť izolovat proti vodě. Ta prostě stekla po krytině a pokud se jí trochu dostalo dovnitř, prostě brzy uschla.

Dnes, kdy je u budov běžný požadavek na využití veškerého, tedy i podstřešního prostoru, je třeba, aby též prostor pod střechou byl dostatečně ochráněn proti vodě. Proto se do skladby střešního pláště navrhuje doplňková hydroizolační vrstva (střešní fólie). To právě je jedno ze zmíněných „doplňkových opatření“, určené pro případy, kdy se prostor pod střechou využívá pro bydlení.

Pokud zvolíte pro svůj dům složitější střechu, pak je nutno předem definovat i další doplňková opatření. Toho se může ujmout projektant nebo specializovaná firma. Ovšem tato opatření pochopitelně stavbu prodraží. Bohužel se stává, že realizační firma tato opatření zákazníkovi nenabídne – možná proto, že chce ušetřit, možná z nevědomosti… A pak může nastat opravdu velký problém – zatékání do podkroví.

Přečtěte si také:
Jak ochránit spodní stavbu před vodou?
Nástřešní žlab FOTO PREFA

Nástřešní žlab FOTO PREFA

Bezpečný sklon

Výrobci střech uvádějí ve svých podkladech důležitý technický parametr – tzv. „bezpečný sklon“. Pokud vaše střecha bude NAD bezpečným sklonem, je velice pravděpodobné, že bude fungovat správně. Pokud ale bude POD ním, pak je bezpodmínečně nutné realizovat některá doplňková opatření. Například je v takovém případě nezbytné, aby střecha měla bednění, tedy tuhý podklad, na který se teprve pokládá střešní fólie. To však realizaci prodraží u běžné střechy zhruba o 20–30 tisíc korun.

Na druhé straně, pokud máte bednění a zvolíte kvalitní dražší střešní fólii, např. s integrovanými samolepicími proužky, pak využijete bednění jako tuhý podklad a lepené spoje jednotlivých pásů střešní fólie jsou kvalitní a déle vydrží. Její vyšší cena má pak smysl.

V tomto případě je vhodné též pod kontralatě (ty, které jsou upevněny kolmo k základním střešním latím) umístit těsnicí pásky, těsnicí pěnu apod. To vše významně zvýší odolnost střešního pláště proti vodě, která se na střešní fólii za určitých klimatických podmínek může vyskytnout, například z tajícího sněhu zafoukaného pod skládanou krytinu.

Z průzkumu firmy Bramac, který byl realizován v několika zimních rekreačních střediscích na desítkách budov, vyplynulo, že prostá sedlová střecha je v zimě i v místech s velkým množstvím sněhu odolná proti poškození. Složitější střechy bylo naopak po zimě ve většině případů nutné opravovat. Jako zdroje komplikací se ukázaly vikýře, úžlabiny a změny sklonu. V testu dobře prošla i střecha pultová.

FOTO BRAMAC

FOTO BRAMAC

Každá střecha je jiná

I u prakticky stejných domů se střechy v jednotlivých případech liší a k tomu je třeba přihlédnout při jejich realizaci. Rozdíly jsou dány především v souvislosti s místními podmínkami:
1. Těmi, které nemůžeme ovlivnit.
Tedy především klimatickými podmínkami v daném místě, umístěním stavebního pozemku ve stávajícím terénu apod.
2. Těmi, které ovlivnit můžeme.
Mezi ně patří především sklon střechy, délka krokví apod. – platí, že čím větší je sklon, tím je střecha z hlediska odolávání povětrnostním podmínkám bezpečnější.
Dále složitost střechy – jednoduchá sedlová střecha je nejlepší a nejbezpečnější. Čím složitější střechu zvolíme, tím více riskujeme vznik komplikovaných střešních detailů, poškození krytiny z titulu sesuvu zmrzlého sněhu a tedy pak zatékání a další problémy. Složitější střechu tedy volíme jen tehdy, pokud náš dům stojí v místě s příznivými klimatickými a místními podmínkami.

Rada odborníka

Ing. Daniel Mareš
Vedoucí technického oddělení, BRAMAC střešní systémy spol. s r.o.

„Čím vyšší požadavky na střechu vyplývají z místních podmínek, tím jednodušší střechu je vhodné si pořídit. Ve městské zástavbě můžeme mít menší sklon i složitější tvar střechy, zatímco dům – solitér – např. na Českomoravské vrchovině by měl rozhodně mít jednoduchou sedlovou střechu s dostatečným sklonem.
Kamenem úrazu často bývají typové projekty. Lidé je volí především pro jejich cenu, která je nižší než u atypů. Při výběru je však třeba dobře zvážit, zda konkrétní projekt se opravdu hodí do dané lokality. Jeho projektant mohl totiž vycházet z podmínek, které neodpovídají těm, v nichž má dům nyní stát.“

Lemování střešního okna foto Prefa

Lemování střešního okna foto Prefa

Rizika při nedokonalé realizaci

• Špatné provedení střešních detailů, např. napojení kolem komína, v jehož důsledku dojde k zatékání
…oprava v řádu jednotek tisíců korun

• Špatné řešení nebo provedení vrstev pod krytinou (vrstvy střešního pláště: hydroizolační, tepelně izolační, parotěsnicí, vzduchotěsnicí…) V důsledku může docházet nejen k zatékání, ale též k nežádoucí kondenzaci vodních par.
…oprava v řádu deseti i statisíců korun. Navíc je nutné ji realizovat z interiéru, nebo odkrýt nemalou část střechy!!!

• Špatně vyřešené větrání střechy. Velká část vodní páry produkované při bydlení, která nemůže odejít do venkovního prostředí přes dokonale těsná okna ani různými skulinami (a ani při topení v kamnech, jako v dobách minulých), odchází přes střechu. Pokud větrání střech je nedostatečně dimenzované a provedení parotěsnicí vrstvy není dokonalé, vodní pára, která se dostane do střešního pláště, zde vlivem poklesu venkovní teploty zkondenzuje. Pak je jenom otázkou, kolik vodní páry ve střešním plášti zkondenzuje. Je-li kondenzátu mnoho, může nakonec promáčet sádrokartonové podhledy.
…oprava v řádu deseti i statisíců korun. Navíc je nutné ji realizovat z interiéru, nebo odkrýt nemalou část střechy!!!

• „Zabudovaná vlhkost“ – vzniká při příliš rychlé stavbě. Stavbu vždy provází řada „mokrých procesů“ a pokud je uvedena do běžného provozu, aniž má možnost se vody v materiálech zbavit, ta se opět snaží odejít přes střechu. Z důvodu zabudované vlhkosti může také docházet k nežádoucí kondenzaci ve střešním plášti. Ta se pak může projevit na sádrokartonových podhledech v interiéru apod. Výhodou takové poruchy je snad jen to, že pokud je střecha dostatečně větraná a ve střešním plášti jsou použité difuzně otevřené materiály, poměrně rychle se zabudovaná vlhkost dostane ze střešního pláště do venkovního prostředí a závada se už neobjevuje.

Přečtěte si také:
Obnova staré rouběnky – ze sýpky odstranili hliněnou omítku, aby získala nový vzhled
FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK

Další kritická místa

Prostupy

Například odvětrání kanalizace, prostup komínu, anténa… Někteří výrobci krytin nabízejí nejen střešní krytinu, ale kompletní střešní systém, jehož součástí jsou střešní doplňky, které rozměry a tvarem odpovídají různým modelům střešních tašek. S použitím těchto systémových střešních doplňků lze velice snadno a rychle vytvořit funkční prostup. Pokud je nepoužijete, musíte těsnost prostupů vymyslet jinak. Je to sice bezesporu levnější, ale často nepříliš spolehlivé.

Úžlabí

Úžlabí je tvořeno průnikem střešních rovin. Do úžlabí je přivedena voda z přilehlých střešních ploch. Proto je bezchybné provedení úžlabí důležitým předpokladem pro správnou funkci střechy. V klimaticky náročnějších podmínkách je úžlabí navíc vystaveno tlaku zmrzlého sněhu, který může být příčinou lokálního poškození střechy. Proto je nutné tomuto místu věnovat zvýšenou pozornost, jak při vlastním návrhu střechy, tak i v průběhu realizace.

POZOR! Parozábrana musí být těsná v celé ploše (přičemž v případě složité střechy je to velmi obtížné, protože je zde více spojů a tím pak zvýšená hrozba netěsnosti). Současně je třeba, aby parozábrana dobře navazovala na svislé části stavby.
K problému může dojít i v důsledku neznalosti řemeslníků, kteří vykonávají navazující práce. Klasickým „vtipem“ je elektrikář, který instaluje osvětlení do podhledu a parozábranu přitom prořízne.

TEXT HANA JANIŠOVÁ
FOTO ARCHIVY FIREM A SHUTTERSTOCK
ZDROJ časopis HOME 7-8/2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: azbest lehká krytina nadkrokevní izolace oprava komínu rekonstrukce statika stavebni materialy strecha střešní fólie zatékání do střechy
Sdílejte článek

Diskuze

  • Nahradit starou střechu novým dřevěným domem o rozměrech 5 x 5 metrů a půl ve městě Karalupi

    shah