Jak si vybrat tepelné čerpadlo

04. 04. 2020
Diskuze (0)
Sdílet

Od nového roku se zpřísnily požadavky na spotřebu energie v nových domech – musí splnit kritéria energetické třídy A0, tedy budovy s téměř nulovou potřebou energie. A na to je důležitá i volba vhodného zdroje tepla. Jako nejúčinnější odborníci doporučují tepelné čerpadlo.

Ve prospěch tepelného čerpadla jako zdroje tepla do plánovaného domu mluví nízká potřeba primární energie − oproti potřebě energie na vytápění je asi čtvrtinová. Právě primární energie je totiž klíčová při určení energetické třídy a při energetické certifikaci stavby, která je nutná pro vydání stavebního povolení. A protože od nového roku je třída A0, tedy téměř nulová potřeba energie, povinná, tepelné čerpadlo je v mnoha případech ideálním řešením. Vstupní náklady jsou při této technologii výše, ale kompenzují je velmi nízké náklady na provoz – vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. Na tepelné čerpadlo je také možné získat dotaci, čímž lze vstupní investice výrazně snížit. Navíc, někteří výrobci nabízejí odborný návrh tepelného čerpadla pro rodinný dům zdarma, což představuje další možnost úspory.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo země/voda WPC 07
Kompaktní zařízení od firmy STIEBEL ELTRON je určeno k vytápění a přípravě teplé vody. Nabízí topný výkon 7,50 kW při B0 / W35, přičemž vysokou efektivitu provozu dosahuje i díky oběhovým čerpadlům s vysokou účinností. K jeho přednostem patří také úsporné rozměry, pohodlné ovládání a možnost řízení přes domácí inteligentní síť. www.stiebel-eltron.cz

Vyberte si vhodný typ

Tepelná čerpadla se liší zejména podle toho, z jakého prostředí odebírají teplo − z venkovního vzduchu, okolní země nebo ze spodní vody.

Jednoznačně nejoblíbenější jsou zařízení vzduch/voda, která na získávání tepla z okolního vzduchu využívají venkovní jednotku, podobně jako klimatizace (tzv. splitové TČ). Ačkoli dosahují nejnižší průměrnou účinnost (protože teplota venkovního vzduchu se v průběhu roku výrazně mění, stejně výrazně se mění i efektivnost fungování TČ), k jejich výhodám patří zejména konstrukční jednoduchost, nízké nároky na prostor i realizaci a příznivá cena. Tento typ tepelného čerpadla se doporučuje i při rekonstrukcích, protože jeho instalace nevyžaduje náročné stavební úpravy.

Další v pořadí podle oblíbenosti jsou tepelná čerpadla země/voda, která nabízejí i možnost pasivního chlazení − okolní půdy dokážou využít jak k získání tepelné energie na vytápění, tak i v letních vedrech na chlazení. Možnosti venkovní instalace jsou dvě − plošný zemní kolektor, nebo zemní vrt. Plošné zemní kolektory se nejčastěji umisťují do určité hloubky po vnitřním obvodu pozemku. Je však nutná dostatečná plocha parcely. Jako zdroj energie lze využít také vodu z vrtané studny.

Volba optimálního zdroje závisí na konkrétních podmínkách, proto je nejlepší obrátit se na odborníka.

Tepelné čerpadlo

Kompaktní tepelné čerpadlo vzduch / voda HPA-O 8 CS Plus
Kompaktní zařízení typu monoblok od firmy STIEBEL ELTRON je určeno k instalaci v exteriéru, díky čemuž ušetříte prostor v domě. Zabezpečuje vytápění a chlazení (topný výkon 8,5 kW při A2/W35), přičemž inverterová technologie (plynulé řízení otáček kompresoru) optimálně přizpůsobuje topný výkon. Výhodou je také nízká provozní hlučnost a možnost napojení na domácí inteligentní síť a ovládání přes smartphone.
www.stiebel-eltron.cz

Prostor, komfort a servis…

Při výběru správného TČ je potřebné znát celkovou potřebu tepla na vytápění domu, zvážit prostorové možnosti pro instalaci, zvolit optimální kombinaci funkcí (kromě vytápění a ohřevu vody zvládnou některá zařízení i větrání, chlazení či spolupráci se solárním zařízením)… Jednoduše toho, co byste měli brát v úvahu, je více než dost. Proto je dobré vybrat si tepelné čerpadlo od firmy, která k němu nabízí také užitečné služby − počínaje návrhem řešení optimálního pro konkrétní podmínky, přes sestavení nabídky, která zahrnuje i související náklady a harmonogram všech prací, až po uvedení TČ do provozu, poskytnutí servisu a zajištění havarijní služby.

Tepelné čerpadlo

Vnitřní tepelné čerpadlo Vaillant recoCOMPACT exklusive
Dokáže zajistit komfortní vytápění, v létě chlazení a po celý rok přípravu teplé vody i centrálně řízené větrání s rekuperací tepla. Je kombinací vnitřního tepelného čerpadla vzduch / voda, zásobníku teplé vody (225 l) a centrální větrací jednotky. Nízké provozní náklady zaručuje vysoká účinnost zařízení (A ++/A +++, topný výkon 3,5 a 7 kW). Instaluje se s průduchy přes obvodovou stěnu rodinného domu.
www.vaillant.cz

Trendem je kompaktnost

Zdá se vám to příliš komplikované? Pak vás možná potěší trend v této oblasti − zjednodušování a spojování. Například při TČ vzduch/voda se místo splitových jednotek začínají používat kompaktní monobloky. U systému split je tepelné čerpadlo rozděleno na dvě navzájem propojené jednotky − vnější a vnitřní. Ve vnější, která se instaluje do bezprostřední blízkosti domu, dochází k odebírání tepelné energie ze vzduchu. Vnitřní jednotka, která je obvykle umístěna v technické místnosti, obsahuje výměník, ve kterém se předává energie na ohřev topné vody nebo přípravu teplé vody. Při tepelném čerpadle typu monoblok jsou všechny komponenty součástí jednoho zařízení, není tedy potřebné instalovat dvě jednotky. Některé typy jsou určeny k umístění v exteriéru, jiné v interiéru. Vnitřní tepelné čerpadlo vzduch/voda je pak s vnějším prostředím spojené přes obvodovou stěnu průduchy.

Dalším zjednodušením jsou zařízení typu all inclusive, tedy tepelné čerpadlo, zásobník teplé vody, řízené větrání s rekuperací a chlazení interiéru v jednom. Nemusíte se tak komplikovaně rozhodovat pro několik různých zařízení a vyčlenit pro ně přiměřeně velkou technickou místnost. V jednom bloku s celkem praktickými rozměry jsou spojeny čtyři funkce. Taková inovace byla možná zejména díky tomu, že se hlučnost celého zařízení podařilo snížit na úroveň srovnatelnou s moderní chladničkou.

Tepelná čerpadla využívají zejména obnovitelnou energii z přírodních zdrojů – ze vzduchu, země nebo z vody. Jen asi 25 % energie je třeba dodat ve formě elektrické energie, o zbývajících 75 % se postará příroda a tepelné čerpadlo.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo Vaillant flexoCOMPACT exclusive
Se zabudovaným 185 l zásobníkem teplé vody slouží k vytápění, přípravě teplé vody i chlazení. Jako zdroj tepla přitom využívá jeden ze zdrojů zem, vodu nebo vzduch, podle prvotního výběru. www.vaillant.cz

Jak šetří energií tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo (TČ) je zařízení, které dokáže odebrat teplo z vnějšího prostředí s poměrně nízkou teplotou (ze vzduchu, země nebo z vody) a předat jej topné vodě s mnohem vyšší teplotou. Umožňuje to využití závislosti změny tlaku a teploty v kapalinách. I když vám možná teorie mnoho neříká, z praxe ji určitě znáte – na stejném principu totiž fungují chladničky.

Pro zvýšení tlaku v kapalině se využívá kompresor, který je hlavním komponentem tepelného čerpadla. Kompresor stlačí páry pracovní látky, přičemž s rostoucím tlakem zároveň narůstá jejich teplota na přibližně 70 °C. Ve výměníku tepla pak páry zkondenzují na kapalinu, přičemž předají kondenzační teplo topné vodě. Po přechodu přes expanzní ventil se pracovní látka ochladí až na -10 °C a ve výparníku se od okolního prostředí ohřeje na bod varu, tedy přibližně na -3 °C. V kompresoru se páry opět stlačí a děj se opakuje. Na pohon kompresoru se sice využívá elektrická energie, ale na 1 kWh příkonu, tedy použité elektrické energie, se dá vyrobit až pětinásobek tepelné energie, která se využije na topení nebo přípravu teplé vody.

Obecně přitom lze říci, že tepelné čerpadlo je ideální do nízkoteplotních topných systémů, například s podlahovým vytápěním. Čím nižší je totiž rozdíl mezi teplotou zdroje tepla (např. venkovního vzduchu v zimě) a teplotou ohřívané topné vody, tím účinněji tepelné čerpadlo funguje.

Připravila: Erika Kuhnová
Odborná spolupráca: Michal Kaľavský a Milan Mach
Foto: archiv firem
Zdroj: časopis HOME

Kategorie: Vytápění
Tagy: tepelná čerpadla
Sdílejte článek

Diskuze