Dřevo pro nízkoenergetickou a pasivní výstavbu

13. 01. 2013
Diskuze (1)
Sdílet

Dnes se k dobrým vlastnostem dřeva přidává i ekologický aspekt a možnosti jeho uplatnění ve stavebnictví se rozšiřují díky použití různorodých konstrukčních systémů, účinných ochranných prostředků a moderních materiálových skladeb. V předchozích dílech seriálu jsme se zaměřili na jeho konstrukční […]

Dnes se k dobrým vlastnostem dřeva přidává i ekologický aspekt a možnosti jeho uplatnění ve stavebnictví se rozšiřují díky použití různorodých konstrukčních systémů, účinných ochranných prostředků a moderních materiálových skladeb. V předchozích dílech seriálu jsme se zaměřili na jeho konstrukční vlastnosti. Jak obstojí dřevo při výstavbě energeticky úsporných budov?

Dnešní dřevostavba znamená něco jiného než rozkošný domek z masivních dřevěných hranolů, který působí jako přirozená součást okolní přírody (i když tuto vlastnost by mohly mít všechny nové domy). Moderní dřevostavba využívá vlastnosti dřeva efektivněji a jeho vysokou únosnost, nízkou tepelnou vodivost a oku lahodící vzhled kombinuje s vlastnostmi tepelných a akustických izolací, materiálů s akumulačními schopnostmi a moderních ochranných prostředků tak, aby vznikla stavba ve všech ohledech energeticky efektivní a příjemná pro život.

V ateliéru Createrra, který se zabývá výhradně návrhem domů v pasivním standardu, přišli s myšlenkou typového pasivního domu. Dnes už ho ve spolupráci s firmou ForDom úspěšně realizují. Dřevostavba s názvem Ecocube existuje v několika variantách, aby se v maximální míře přiblížila požadavkům investora. foto: ForDom

Tepelnětechnické variace

Velkou předností moderních konstrukcí dřevostaveb je možnost zvolit materiálovou skladbu obvodové stěny tak, aby vyhověla různým požadavkům na její tepelnětechnické vlastnosti, a to při relativně malé celkové tloušťce. To umožňuje návrh domů v různých energetických standardech od stavby vyhovující současné tepelnětechnické normě přes nízkoenergetické, pasivní až po nulové domy. Velká část tepelné izolace se vkládá mezi dřevěné nosné prvky, takže nevzniká problém s kotvením hrubé vrstvy izolace ani s neúměrným narůstáním celkové tloušťky stěny.

Lehká konstrukce přináší úspory

Ve srovnání s masivními stavbami jsou dřevostavby velmi lehké a to znamená jiný přístup k jejich zakládání. Betonové základové pásy kopané do nezamrzlé hloubky jsou pro rodinný dům ze dřeva zbytečně předimenzovaným řešením. Stačí železobetonová základová deska, proti promrzání odspodu zabezpečená vrstvou štěrku z pěnového skla, které poslouží i jako drenáž, a tedy pojistná hydroizolační vrstva. Pěnové sklo je ekologický materiál s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi a vysokou únosností, takže na něm může dům klidně stát a zároveň je vyřešen problém s tepelným mostem v místech styku konstrukce objektu se zeminou. Jsou lokality, kde můžete k založení dřevostavby použít patky nebo v závislosti na druhu a hmotnosti stavby například zemní závrtky. Ve srovnání s pásovými základy jsou to šetrné způsoby zakládání. Malá hmotnost dřevostavby má samozřejmě vliv i na přepravní náklady stavby, z nich vyplývající produkci CO2 během realizace, a tedy ekologický charakter výstavby. V závislosti na zvoleném konstrukčním systému může být využíváno dřevo z místních zdrojů, což zkracuje přepravní vzdálenosti a pozitivně ovlivňuje množství emisí oxidu uhličitého.

Panelovou výstavbu jinak, než jak ji většinou známe, nabízí stavba z masivních dřevěných panelů. Panely z křížem lepeného dřeva jsou dostatečně vzduchotěsné, ale difuzně otevřené, mají dobré akumulační schopnosti a po zateplení z exteriéru je možné při relativně malé tloušťce stěny dosáhnout výborných tepelněizolačních parametrů, a to bez tepelných mostů. foto: Femadatimber

Dřevo vydrží hodně, ale nemůže být při tom atakováno neodvětratelnou vlhkostí. Proto je velmi důležité, aby difuzní odpor jednotlivých materiálů v konstrukční skladbě stěny dřevostavby klesal směrem z interiéru do exteriéru (difuzně otevřená konstrukce). To umožní bezproblémové odvětrání vzdušné vlhkosti, která se do konstrukce dostává z interiéru, ale i případné vlhkosti, která vzniká, když v konstrukci nastane teplotní situace vhodná pro vznik rosného bodu.

Strašák v ohnivém kabátě

Oheň a dřevo patří k sobě. Možná proto se mnozí lidé u dřevostaveb právě ohně obávají. Jejich obavy však nejsou opodstatněné, protože každá dřevostavba musí mít výpočtem deklarovanou, požární normě odpovídající požární odolnost. Té se dosahuje vhodnou skladbou jednotlivých konstrukcí s dostatečnými rozměry dřevěných profilů. Dřevo má zajímavý průběh hoření. Během požáru na něm vzniká zuhelnatělá vrstva, která se velmi rychle začne chovat jako protipožární retardér, a chrání dřevěný profil před dalším úbytkem dřevní hmoty. Ten si díky tomu déle zachovává svoje statické vlastnosti.

Na slovíčko s ředitelem komunikace Českomoravské stavební spořitelny Rostislavem Trávníčkem

I když dřevostavby představují moderní a plnohodnotné bydlení, není jednoduché získat od bank jejich financování. Banky často operují třeba údajnou „netrvanlivostí“ stavby. Jak k tomu přistupujete vy?
ČMSS se orientuje na osobní finanční poradenství, a proto mají její finanční poradci velmi blízko ke klientům. To je také důvod, proč ČMSS dokázala velmi rychle vyjít vstříc novým požadavkům na financování bydlení, když vzrostla nabídka dřevostaveb a montovaných rodinných domů a s tím i poptávka po jejich optimálním financování.

Jaké řešení tedy nabízíte?
Mnoho stavebníků oslovuje především rychlost stavby oproti výstavbě klasickou technologií. Výrazně kratší je také doba od zahájení prací do nastěhování. Této rychlosti stavby optimálně přizpůsobila ČMSS podmínky čerpání meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření. Podmínky financování dřevostaveb a montovaných rodinných domů odpovídají standardním požadavkům developerů a dodavatelů. To znamená pohodlí pro klienty.

Má tento zvláštní charakter stavby vliv na nabízený produkt? Projevuje se třeba nestandardní výší úroků, většími nároky na zástavu, podmínkou více ručitelů apod.?
Jedná se o standardní produktovou nabídku, kterou jsme přizpůsobili specifickým požadavkům developerů na naše klienty.

Velmi oblíbeným systémem výstavby dřevostaveb je montáž ze sendvičových panelů. Obvykle dostanete možnost vybrat si obvodové stěny takové skladby, která vyhovuje požadavkům energetické třídy plánovaného objektu. U dřevěné nosné konstrukce energeticky efektivních staveb je vhodné volit difuzně otevřenou skladbu stěny, protože ta umožňuje průběžné odvětrávání vlhkosti z konstrukce, a tím brání vzniku nepříjemných stavebných poruch. foto: Drevstav

Nač je nám akumulace

Dřevostavbám se často vyčítá jejich malá schopnost akumulovat teplo. Ano, obvodové konstrukce, jejichž prioritou jsou hlavně výborné tepelněizolační vlastnosti, nemohou mít zároveň velkou objemovou hmotnost, a tedy dobrou akumulaci. Akumulační schopnosti však mohou přebírat jiné konstrukce v objektu – například betonové podlahy na terénu, zděné vnitřní příčky nebo dřevěné příčky a stropy vyplněné třeba nepálenými cihlami. Akumulační schopnosti je možné vylepšovat i hliněnými omítkami, které se nanášejí ve dvou- i vícecentimetrové vrstvě a kromě akumulace zvládají i regulaci vzdušné vlhkosti v interiéru. Schopnost domu akumulovat teplo není sice nevyhnutelná, ale u trvale obývaných domů ji v zimě oceníte, když si budete užívat zdravého tepla sálajícího ze zděných vnitřních stěn. V létě zase tyto konstrukce udrží v domě příjemné klima, protože během noci teplo odevzdají (ochladí se) a přes den ho přijímají (ochlazují interiér).

Vzduchotěsnost ve dřevostavbě

Při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů je důležitým faktorem jejich vzduchotěsnost. K dosažení požadovaných parametrů je důležitá velmi precizní realizace a jednoduché a transparentní vyřešení jednotlivých detailů. Dřevostavby to umožňují, protože jsou obvykle do velké míry realizovány v dílně, což zaručuje vysokou přesnost jednotlivých dílců, které se na stavbě spojují. Mimoto v konstrukci dřevostavby je snazší vyhnout se tepelným mostům.

Konstrukce, kterou při výstavbě využívá firma Wood-House, vychází z technologie two-by-four, která byla upravena v Německu a ve Francii. Jde o systém lehkého dřevěného skeletu s využitím materiálu KVH nebo SM řeziva 150 × 50 mm. Skeletová konstrukce se celá realizuje přímo na stavbě, což umožňuje čitelnost všech konstrukčních prvků během celé realizace, a to nejen pro dodavatele, ale i pro stavební dozor a klienta. Výhodou tohoto systému je i možnost dělat změny během realizace, ale i během životnosti stavby. Lehký dřevěný skelet je systém vhodný pro výstavbu rodinných domů, ale i větších objektů. foto: Wood-House

Ekologie není jen bonus

V souvislosti s dřevostavbou se mluví i o ekologii. Dřevo v sobě během svého růstu váže více emisí CO2, než se jich dostane do atmosféry během jeho zpracování. Je tedy CO2 neutrální. Dřevo je obnovitelná surovina, jíž máme dostatek, a díky systému lesního hospodaření neustále dorůstá. K filozofii energeticky efektivních domů patří vnímání jejich ekologického charakteru během celého životního cyklu. Tedy od realizace přes provoz až po likvidaci domu po skončení jeho životnosti. Ve všech těchto etapách života stavby nemá dřevo na přírodu žádné negativní účinky.

TEXT: Nora Škripcová
FOTO: DSU Architectonica, Drevstav, Femadatimber, ForDom, Hofatex, Wood-House
Odpovědný redaktor: Matej Šišolák
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: NED a pasivní domy
Tagy: dřevo drevostavby dum pasivni základové patky
Sdílejte článek

Diskuze

 • Please send all informations about Family Pluto 75.
  Price without mounting, full equipped, to build on concrete plate,
  passive?, heating? bathroom?
  How long it takes from order to delivery?
  Transport to Italy?
  Zertifications?
  Price for 1 pc
  Price for 3 pc

  Architect Martin Held