Fotovoltaika
Zdroj: Schleiger

Fotovoltaiku můžete instalovat i na starší dům

12. 06. 2023 Sdílet

Popularita fotovoltaických elektráren neustále stoupá a řada majitelů domů se zajímá o možnost instalace na starší nemovitosti. FVE lze instalovat i na starší budovy, je však třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu střechy a původní elektroinstalaci.

Jak starý je váš dům?

Téměř 450 tisíc domů v České republice je mladších 30 let. Stav jejich střech a vnitřní elektroinstalace by tak měl u velké většiny z nich vyhovět podmínkám pro instalace FVE. Mnoho objektů je ale samozřejmě starších, průměrné stáří rodinných domů je u nás téměř 50 let. S narůstajícím stářím budovy samozřejmě vznikají určité obavy, které však může rozptýlit revize objektu.

Prohlídka od střechy až po sklep

Co by vás před instalací mělo zajímat? Zejména stav střechy, její krytiny a nosné konstrukce, možnosti uchycení FVE panelů, stav hromosvodů a jímací soustavy (včetně platné revize, která musí být prováděna každé 4 roky), statika střechy a nosnost. Dále stav elektrického vedení, rozvodů a jističů, typ instalace (TN-C nebo novější TNC-S, TN-S, které mají separátní vodič).

S revizí vám může pomoci firma, která bude instalaci FVE zajišťovat. Stejně tak se můžete obrátit na řadu nezávislých pracovišť, které revize střech, hromosvodů a elektroinstalace v domech, bytech a provozovnách provádějí.

Dům s fotovoltaikou- Schlieger

Zdroj: Schlieger

Kolik bude taková revize stát?

Revize elektroinstalace přízemního nebo patrového rodinného domu stojí v současnosti přibližně 3–5 tisíc Kč (podle velikosti objektu). Podobnou cenu zaplatíte také za revizi střechy, ale budete mít jistotu, že budova je na instalaci připravena, případně získáte informace o krocích, které bude třeba k dosažení takového stavu učinit.

Odhalené problémy starších budov

U budov starších než 25 let může revize elektriky odhalit hliníkové vodiče, které je třeba vyměnit. Cena za nové elektrorozvody, jističe a související spínače, vypínače je nezanedbatelnou položkou na cestě k FVE. Problémům se starším elektrickým vedením je ale třeba předcházet v každém případě.

Dalším posuzovaným hlediskem je nosnost střechy a střešní konstrukce. Řada staveb vznikala v době, kdy se se zatížením FVE panely a konstrukcí nepočítalo. Odborný posudek přesně popíše vliv takové instalace a je zásadní pro precizní určení velikosti, typu, sklonu, uložení a ukotvení vlastního fotovoltaického zařízení.

Bezproblémová instalace FVE

Samotná instalace fotovoltaické elektrárny nevyžaduje velké stavební úpravy. Zpravidla stačí vyvrtat pár děr na uchycení jednotlivých komponent a také pro protažení kabelů.

Způsob montáže FV panelů na střechu je zvolen podle typu střechy a krytiny. Nemusíte se bát toho, že po instalaci panelů dojde k zatékání vody do střechy nebo budovy. Držáky jsou z odolného nerezového materiálu a společně s panely vydrží desítky let.

Vnitřní část instalace je zpravidla vedena do technické místnosti, kotelny nebo podobného suchého prostoru. Zahrnuje upevnění střídače, drobného příslušenství FVE (rozvodná skříňka) a bateriových článků. Vnitřní rozvod elektrického vedení je uložen do lišt, husích krků, nebo předem vyfrézovaných drážek.

Fotovoltaický systém se následně v hlavním domovním rozvaděči napojí na vnitřní elektrorozvody a připojí se k němu měřicí moduly (například pro SmartMetr nebo A-Z Router) a potom se provede úprava „ELM“ – ELEKTROMĚRU – podle normy a stávajícího distributora. Nic víc není potřeba. Za méně než půl roku od objednání FVE můžete získávat energii ze slunce a šetřit… 

Počet domů a počet instalací FVE v ČR

V Česku je v současné době více než 2 317 276 domů (stav sčítání domů březen 2021), od předešlého sčítání v roce 2011 přibylo přes 159 tisíc domů a za posledních 30 let se počet domů v Česku zvýšil dokonce o 449 000. Rodinných domů je téměř 2 miliony, zbytek tvoří bytové domy s více bytovými jednotkami.

Schlieger v číslech

Schlieger v číslech Zdroj: Schlieger

Počet instalací FVE v ČR přesáhl hranici 82 000, jen za loňský rok bylo instalováno téměř 34 000 fotovoltaických systémů. Proinstalovanost FVE na domech je přibližně 4 %, navýšení na 10-11 % se podle odborníků ze společnosti Schlieger očekává kolem roku 2030, například sousední Polsko má přitom již nyní proinstalovanost 16 %.

Více informací naleznete na www.SCHLIEGER.cz.

Zdroj: PR článek společnosti Schlieger

Kategorie: NED a pasivní domy
Tagy: fotovoltaické panely solarni energie
Sdílejte článek