Šetrný investor, úsporný dům

Šetrný investor, úsporný dům

13. 01. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Počet aktivních architektů na kilometr čtvereční naší země se rok od roku zvyšuje. Tento přírodní úkaz jistě souvisí s bující výstavbou, ale i s ochotou stavbychtivých našinců dát si poradit. Někteří investoři se dokonce ptají […]

Počet aktivních architektů na kilometr čtvereční naší země se rok od roku zvyšuje. Tento přírodní úkaz jistě souvisí s bující výstavbou, ale i s ochotou stavbychtivých našinců dát si poradit. Někteří investoři se dokonce ptají i na energetickou náročnost vysněného hnízda…

 

Mnohé obytné budovy nedokážou splnit naše nároky na pohodlí, aniž abychom je nepřekrmovali množstvím energie. Chceme od nich, aby nás chránily před nečasem, poskytly příjemný chládek v horku, obšťastňovaly teplou vodou a všemi civilizačními vymoženostmi… A aby se nezapomnělo – tenhle balík služeb se má servírovat ve vzhledném obalu. Na jeden dům toho není právě málo a už vůbec ne na kapsu jedné rodiny. Pokud si ještě taková odhodlaná rodina vezme úvěr, potom i kdyby snad neměla zájem brát ohledy  na životní prostředí, určitě ji bude zajímat spotřeba energie v  budoucím hnízdě. Běžný dům, který zvlášť nedbal o svůj oděv a ani se neuměl sžít s prostředím, z něhož vyrostl, potřebuje vydatný přísun energie – minimálně 100 a možná až 195 kWh/m2 za rok. Pokud se však při jeho zrodu setkali rozumní investoři, architekt a stavební inženýr se záměrem ušetřit energii, potom je možné, že novorozenec bude otužilý a včas očkovaný proti plýtvání. Když hned od začátku dostane do vínku do detailů promyšlený a co nejdokonaleji zateplený obvodový plášť včetně podlah, střechy a výplní stavebních otvorů, potom bude na dobré cestě, aby se stal minimálně energeticky úsporným bydlením. Nesmí se však přitom zapomenout na tvarovou jednoduchost. V tomto případě určitě nepůjde o architektonický exhibicionizmus.

Teplo zachytávané pasivním slunečním systémem doslova nasávají hlavně stropy. Jde o masivní konstrukce, které snadno akumulují teplo, jakož i chlad při chlazení (v létě nočním chlazením).  FOTO: Dano Veselský

Mimo jiné i pultová nebo sedlová střecha bez vikýřů, prostý tvar půdorysu domu, stěny bez nik, prosklená tvář domu obrácená ke slunci a úsporný konvenční systém vytápění se postarají o úsporu nákladů za energii. FOTO: Dano Veselský

Dům se postavil zády k chladnému severu. Z fasády hledí prosklené průzory okna z kuchyně a vítají vstupní dveře otočené k přístupové komunikaci. FOTO: Dano Veselský

Jednoduchá a kompaktní forma uchrání konstrukci domu před zbytečnými ztrátami tepla. Pultová nebo sedlová střecha bez vikýřů, prostý tvar půdorysu domu, stěny bez nik, prosklená tvář domu obrácená k slunci a úsporný konvenční systém vytápění se postarají, aby energetická spotřeba nepřesáhla 50 až 70 kWh/m2 za rok. V případě, že zatoužíte po dokonalém NEDovi (nízkoenergetickém domě), budete muset použít nejkvalitnější tepelnou izolaci pláště, nízkoteplotní systém vytápění, případně i řízené větrání s rekuperací tepla a také pasivně i aktivně využívat sluneční energii. Potom se můžete propracovat k energetické roční spotřebě pouze 30 až 50 kWh/m2. Sáhodlouhý úvod k jedné realizaci? Ne. Jen zjednodušený pohled na výstavbu rodinných domů ohleduplných k životnímu prostředí i peněžence a skromných ve spotřebě energie. Ten, který jsme v Horní Bečvě uviděli naživo, přišel na svět díky dokonale plánovanému rodičovství a za minimální prostředky bylo dosaženo minimální energetické náročnosti.  
 
Marná snaha?

Požadavky na energetickou nenáročnost nemohly ublížit vzhledu nových domů jakoby rozsypaných v údolí Horní Bečvy. Navíc architekt Kamil Mrva spolu se svými kolegy z kopřivnického studia kamil mrva architects měl už bohaté zkušenosti nejen s architektonickým návrhem, ale i se stavebním dohledem nad pracemi – například při stavbě vlastního ateliéru s rodinným domem. Stejně jako v případě předcházejících realizací se i tentokrát stavělo z přírodních materiálů pomocí lehké dřevěné konstrukce a hledala se materiálová a konstrukční řešení, která by vyhovovala potřebám šetrného domu. „Stavební parcela v Horní Bečvě se rozprostírá na sluneční straně údolí na jeho volném prostranství. Pozemek investora nabízel možnost velkorysého rozmístění objektů – nejen je natočit prosklenou stranou ke slunnému jihu, ale i dodržet více než nezbytný odstup jednotlivých domů. Původní návrh zastřešení všech objektů souboru Bečva Villa Resort hledal inspiraci v okolní hornaté krajině, v níž převládají jehličnany.

Šetrné domy se přátelí se světlem, pocit pohody umocňují přírodní materiály, z nichž domy vyrostly.
FOTO: Dano Veselský

Moderní interiér neubírá nic z útulnosti hornobečvanských rodinných domů podle návrhu studia kamil mrva architects. FOTO: Dano Veselský

Rozehraná krajina pultových střech měla svým setkáváním a rozestupováním připomínat blízkost lesa a tvarem kopírovat reliéf území, k němuž soubor domů patří. Místní úřady však vnímaly toto úsilí jako porušení charakteru původní zástavby. Bohužel jsme se nedohodli, a tak kompromisem i pro tento rodinný dům byla jednoduchá sedlová střecha. Dalším ústupkem byl větší přesah střechy, než jsme původně zamýšleli. Tvarovou jednoduchost, kterou si přál i investor, jsme zachránili žlaby se čtvercovým průřezem. Ty žádným způsobem neurážejí snahu o zachování prosté linie domu,“ vzpomíná architekt Mrva. Architektonické řešení přitom není samoúčelné. Minimalistické pojetí vzhledu budovy vychází z nevyhnutelnosti vyhnout se zbytečným ztrátám tepla. V takovém domě nevzniká průvan a pocit chladu z proudění vzduchu. Podobně jsou jeho obyvatelé chráněni i před prašností. FOTO: Dano Veselský

Sluneční dům

Úcta a bázeň před sluncem se odjakživa promítaly do pověstí i bájí, ale také do nejstarší architektury. Stavbou novodobých slunečních domů se jen vracíme ke zkušenosti předcházejících generací. S pochopením zákonitostí pohybu slunce během roku lze navrhovat domy, které celoročně využívají sluneční energii k přípravě teplé vody a tepla na vytápění. Pasivní sluneční konstrukční systém domu zachytává sluneční energii hlavně vhodným situováním a upravenými prvky stavební konstrukce. I domy v Horní Bečvě využívají maximálně osluněné plochy na své jižní a jihozápadní straně. Při osazení objektů do terénu s maximální odchylkou od jižní azimutální orientace 22,5° zohlednil architekt skutečnost, že jižní fasáda se stává nejefektivnějším slunečním sběračem. Takto a také prostřednictvím velkých prosklených ploch budou jednotlivé domy v zimě shromažďovat maximum tepelného příkonu ze slunečního záření, zatímco v létě přesah střechy a žaluzie budou eliminovat nadměrné sluneční záření. „Hůře se staví tam, kde je čistá louka. Tady okolí vytváří příznivou kulisu a domy čerpají nejen energii ze slunce, ale i atmosféru okolní krajiny,“ přiznává architekt Mrva, vyznavač Franka Loyda Wrighta, který patřil k funkcionalistům spřáteleným s přírodou.

Borovicové dřevo symbolizuje spojení domu s přírodou a tradici valašsko-lašského regionu. Spojení přírody a bydlení by se mělo se samozřejmostí promítnout do architektonickém návrhu… FOTO: Dano Veselský Díky intenzitě slunečního záření a počtu hodin slunečního svitu mají středoevropské země vhodné podmínky pro využívání sluneční energie k vytápění obytných staveb i pro přípravu teplé vody. Nejsme sice ve Středomoří, ale když se takovéto stavění osvědčilo ve Skandinávii, Kanadě či Rakousku, není důvod, abychom se tomu u nás bránili.  FOTO: Dano Veselský
Funkčnost energeticky úsporného, ale hlavně nízkoenergetického domu musí vycházet z jasné koncepce architekta. Ta zohlední vzájemné fungování prvků. Logické souvislosti podmínek dané lokality a budoucí konstrukce domu jsou nevyhnutelným předpokladem úspěšné realizace. FOTO: Dano Veselský

Když zbytečné je přepych

„Nepodsklepené domy v Horní Bečvě vyrostly na slunném pozemku. Svou realizací se přiblížily principům výstavby nízkoenergetických dřevěných objektů. Investor pochází z Holandska a tam je takové stavění zcela přirozené. K energetické úspornosti domů přispěl jejich tvar, jímž jsme minimalizovali plochu obvodového pláště ve srovnání s klasickými rodinnými vilami. Rozhodli jsme se pro jednoduchou vnitřní dispozici s otevřeným společenským prostorem v přízemí domu a s konstrukcí schodiště uprostřed půdorysu. Technologie stavění byla navržena jako dřevostavba tvořená sloupovou konstrukcí a kombinovaná s OSB deskami. S tímto systémem stavění jsem se seznámil na cestách po Kanadě a všechny zkušenosti jsem zúročil nyní – při výstavbě zdejšího areálu. Uvnitř dřevěné konstrukce jsme umístili tepelnou izolaci, přičemž zateplení překryly sádrokartonové desky s odrazovou fólií. Nosné fošínky v obvodové stěně jsou od sebe vzdáleny po 50 cm; tak se mezi ně snáze vkládala tepelná izolace. Z exteriérové strany obvodového pláště se konstrukce zateplila, přikryla difuzní fólií a nakonec obložila provětrávanou dřevěnou fasádou z desek z modřínu. Předsazená dřevěná fasáda v detailech pláště minimalizuje vznik tepelných mostů. Vytápět se bude nízkoteplotním systémem vytápění s regulací,“ uvedl technické parametry stavby na správnou míru autor návrhu.

Starší realizace – rodinný dům v Dolní Bečvě. Malý pozemek, malý dům, málo financí, zato volná ruka architekta. Pan Mrva navrhl dům v Dolní Bečvě pro svého bratra, postavili ho svépomocí. V porovnání s nízkoenergetickými dřevostavbami v Horní Bečvě byl sice výhodně umístěn ve svahovitém terénu ovocného sadu, ale i zde se stavělo z přírodních materiálů pomocí lehké dřevěné konstrukce. FOTO: studio kamil mrva architects

Starší realizace – rodinný dům s ateliérem vznikl spojením dvou objektů. Ve spojovacím prvku architekt umístil vstupní prostory. Režné zdivo, dřevěný borovicový obklad, ve vstupu zasklené plochy, čisté linie, ale hlavně funkčnost spojená s exteriérem… FOTO: studio kamil mrva architects

Klienti přicházejí do mého ateliéru s jasnou představou. Chtějí dřevostavby a my se v rámci jejich požadavků snažíme vytvářet nové prostory, které vyhovují nejen trendům módního, ale i úsporného a funkčního bydlení současnosti. Rádi navrhujeme do dřevostaveb skleněné stěny s možností propojení domu se zahradou. Je to přece jeden ze základních principů bydlení v domě zasazeném do přírodního prostředí. Přiznám se, že nejraději bych byl, kdyby při vyřizování povolení pro takové stavby bylo více pochopení na úřadech. Například takzvaný Sokratův dům se málokdy setká s pozitivním ohlasem a právě takto konstruovaný objekt je nejvíce předurčen k optimálnímu využití sluneční energie.“ 

Přízemí
1 – vstup, 2 – schodiště, 3 – WC, 4 – technická místnost, 5 – obytný prostor s kuchyní,
6 – ložnice, 7 – koupelna, 8 – auto, 9 – terasa
Podkroví
1 – chodba, 2 – pokoj, 3 – pokoj, 4 – koupelna

Poznámka:Sokratův dům
Řez i půdorys lichoběžníkového tvaru je podstatou řešení dispozice Sokratova domu s velkou vyvýšenou jižní fasádou tak, aby pultová střecha umožňovala slunečním paprskům v zimním období dostat se co nejhlouběji do interiéru. Přesah střechy v létě stíní a chrání vnitřek domu před nadměrným přehříváním. Severní stěna funguje jako nárazová tepelná zóna, v níž se umísťuje skladovací prostor.


TEXT:
Marína Ungerová
FOTO: Dano Veselský, studio kamil mrva architects
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o. 

Kategorie: NED a pasivní domy
Tagy: drevostavba dum nizkoenergeticky
Sdílejte článek

Diskuze