Co byste měli vědět o taškové střeše

09. 06. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Taškové střechy patří v našich končinách ke klasice a i dnes jsou u rodinných domů nejčastější volbou. Při výběru a montáži byste přitom měli mít na paměti několik důležitých detailů.

Pálená vs. betonová

Obě tyto krytiny patří mezi středně těžké až těžké (s hmotností 40–80 kg/m2), obě výborně odolávají i extrémním klimatickým podmínkám a nabízejí širokou škálu typů, tvarů, barev i povrchových úprav na střechy v různých stylech. U obou deklarují výrobci stálost barvy i tvaru a vysokou mechanickou odolnost, z níž vyplývá životnost 50 až 100 let. Není proto výjimkou až třicetiletá záruka výrobce. Rozhodnout se tedy musíte podle vkusu a konkrétní nabídky, při níž byste měli zavážit nejen vzhled a cenu, ale i komplexnost doplňkového sortimentu.

Betonová taška se pro svou nízkou nasákavost a vysokou mrazuvzdornost hodí i do klimaticky náročnějších podmínek. Má vysokou pevnost, takže lépe odolává mechanickému tlaku, například při pohybu osoby na střeše. K výhodám pálené tašky patří vysoký tepelný odpor a zároveň schopnost propouštět vodní páry. Povrchová úprava engobou (tenkým povlakem z přírodní keramické směsi) rozšiřuje barevné možnosti této krytiny, glazura tašky i zpevňuje a chrání (glazovaná krytina má nižší nasákavost a větší mrazuvzdornost).

foto thinkstock.cz

foto thinkstock.cz

Odborník radí

Ing. Ľubomír Dömény, Terran Slovakia

K výhodám betonové krytiny patří nenasákavost. To znamená, že díky hustotě betonu krytina úplně odvádí srážkovou vodu, která se tak nedostane do pórů v materiálu. Nenasákavost tedy zabezpečí, že hmotnost jednotlivých tašek, a tím i celková hmotnost střechy, zůstávají neměnné. Díky nenasákavosti se též dlouhodobě zachovávají původní technické parametry krytiny, která se nedrobí ani při objemových změnách vody v cyklech mrznutí a tání.

Povrch betonových tašek se obvykle ošetřuje ochrannou vrstvou ve stejném barevném odstínu, jaký má jejich základní hmota. Tato vrstva zabezpečí ochranu proti uchycení mechu a nepříznivým vlivům chemikálií v ovzduší měst.

foto: KM Beta a.s.

Vhodná montáž

Krytina chrání ostatní části střešního pláště a prostor pod střechou před působením povětrnostních vlivů – hlavně vody, vlhkosti a větru. Není to však úplně dokonalá ochrana, proto je důležité, především v případě obytných podkroví, aby byla pod krytinou pojistná hydroizolace (vhodný typ paropropustné, tedy difuzní střešní fólie) a kvalitní podkladové bednění. Střešní fólie, včetně doplňků, těsnicích pásků či přechodových manžet, jsou dnes obvyklou součástí střešního kompletu.

K upevnění krytiny slouží montážní konstrukce – v případě tašek je to většinou rošt (střešní latě a kontralatě). Při montáži je přitom důležité dodržet technologický postup daný výrobcem krytiny.

foto thinkstock.cz

foto thinkstock.cz

Pozor na styky a prostupy

U šikmých střech jsou důležité klempířské konstrukce při styku krytiny s prostupujícími prvky, například kolem komína, vikýře nebo střešního okna, a též správné uložení krytiny v jejich okolí. Důsledkem neodborných klempířských prací totiž bývá zatékání a poruchy střechy. Na některé menší prostupy, jako jsou antény, kanalizační odvětrání či připojení solárního kolektoru, najdete v sortimentu výrobců střešní krytiny speciální přechodové tašky.

foto thinkstock.cz

foto thinkstock.cz

Ve správném sklonu

Při výběru krytiny je nutno respektovat doporučení výrobce týkající se sklonu střechy a způsobu montáže. Taškové krytiny se obvykle používají na střechy se sklonem od 20° do 45° tak, aby voda mohla volně stékat do okapového systému. Některé typy dovolují pokrýt i střechy se sklonem už od 12° nebo až do 60°, podmínkou však je dodržet doporučenou montáž – podkladové bednění, izolaci, montážní konstrukci a přichycení tašek. Sklon střechy totiž ovlivňuje takzvanou prosákavost krytiny – čím strmější je střecha, tím méně vody se dostane pod tašky a opačně. Prosákavost krytiny se však dá snížit i způsobem montáže. Dalším důvodem pro dodržení sklonu je stabilita krytiny. „Betonové tašky na střechách se sklonem do 45° nepotřebují žádná připevnění, protože hmotnost krytiny zabezpečuje její stabilitu i při bouřkách. Na strmějších střechách je třeba podle sklonu a typu krytiny upevnit hřebíkem nebo příchytkou každou druhou nebo každou tašku,“ upřesňuje Ing. Ľubomír Dömény, zástupce značky Terran.

foto thinkstock.cz

foto thinkstock.cz

Odvětrávací taška Terran foto Terran

Odvětrávací taška Terran foto Terran

Pod taškami je třeba větrat

Do prostoru pod střešní krytinou se dostává vlhkost jednak z interiéru, prostupem přes vrstvy střešního pláště, jednak odpařováním srážkové vody, která pronikla střešní krytinou. Aby vlhkost nezpůsobila v konstrukci střechy škody, je třeba ji odvětrat – k tomu slouží odvětrávací tašky, které se umísťují pod hřebenem a zároveň nad okapovým systémem tak, aby komínový efekt zabezpečil proudění vzduchu pod krytinou. Důležité přitom je, aby bylo odvětrané každé pole mezi krokvemi. Mřížka umístěná před otvorem odvětrávací tašky umožňuje volné proudění vzduchu a zároveň brání vniknutí hmyzu a ptáků pod krytinu.

foto thinkstock.cz

foto thinkstock.cz

Promyslete si předem

Při plánování střechy byste si měli promyslet i to, jaké prostupy na ní budou – například střešní okna, vikýře, komín, sluneční kolektory… Všechny prvky je nutné rozvrhnout tak, aby si vzájemně nepřekážely a aby byla střecha i na pohled pěkně zkomponovaná.

Střecha Ytong Komfort pro celoroční klid a tepelnou pohodu

Proč použít masivní střechu?
Střecha je na domech nejvíce zatěžována teplotními výkyvy. Podkrovní byty a kanceláře tak v letních měsících trpí přehříváním a vytvořit celoroční tepelnou pohodu bez klimatizace je téměř nemožné. Masivní střecha má vysokou schopnost akumulovat teplo i chlad, proto k těmto výkyvům teplot nedochází.
Proč použít Ytong Komfort?
Masivní střecha se staví bez nadbetonávky a nevyžaduje tesařskou práci. Poskytuje celoroční ochranu před přehříváním a nahrazuje tak klimatizaci. Vyznačuje se vysokou vzduchotěsností, proto je ideální pro pasivní a nízkoenergetické domy.
Díky alkalickému složení pórobetonu a jeho prodyšné struktuře je u ní nulové riziko napadení plísněmi, hnilobou a hmyzem. Navíc je nehořlavá. Poskytuje protihlukovou ochranu, což oceníte zejména v rušném městském prostředí.

foto Roben

foto Roben

Nejen základní tašky

Dobrý výrobce střešní krytiny nabízí i všechno potřebné pro její montáž a bezproblémové fungování střechy. Pomocí příslušenství je zabezpečeno přichycení krytiny, ukončení v oblasti okapu, vytvoření hřebene, úžlabí či štítu, řešení přechodů, odvětrání střešního pláště a prosvětlení podstřeší. K nabídce patří také prvky na ochranu před větrem a sněhem i pro bezpečný pohyb po střeše. Od dodavatele střešní krytiny byste měli dostat nejen komplexní střešní systém, ale v případě potřeby i odborné poradenství.

Při výběru stavební firmy, která bude stavět nebo rekonstruovat vaši střechu, dejte přednost odborníkům se zkušenostmi, důležité je také ověřit si reference. Někteří dodavatelé vám doporučí vyškolené montážníky.

foto: Bramac

foto: Bramac

Masivní střecha místo klimatizace

Rozhovor s dipl. Ing. Petrem Marečkem, autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby a technickým poradcem Xella

Masivní střecha je v našich zemích poměrně novým tématem. Obliba obytných podkroví, které historicky vůbec nebyly používány jako místnosti, přináší nové téma – přehřívání těchto prostor. Tomu umí masivní střecha zabránit. Další výhodou masivní střechy je, že budova díky ní vyhoví zpřísňujícím se požadavkům na snížení energetického standardu budov.

Proč doporučujete stavebníkům i projektantům použití masivní střechy?
Nové, přísnější požadavky na snížení energetické náročnosti budov stanovují v energetických průkazech také teplo potřebné k chlazení objektu. Kvalitně navržená stavba je schopna udržet vnitřní prostředí s teplotami do 25 °C i v letních měsících bez dodatečné, energetický náročné klimatizace. Výrazným přínosem při návrhu takovéto budovy může být použití masivní „těžké“ střechy. Klasický dřevěný krov má s těmito požadavky přinejmenším potíže.

Jsou i nějaké další praktické výhody této konstrukce, než snížení energetické náročnosti?
Střecha domu je konstrukce, která je nejvíce zatížena vnějšími vlivy. Odolává výkyvům teplot kolem 80 °C, poryvům větru až cca do 50 m/s, hluku, který může dosahovat hladiny vysoko nad 80 dB. Chrání před hmyzem, nejrůznějšími druhy záření, prachem. Její kvalita zásadním způsobem ovlivňuje stav vnitřního prostředí budovy.

Proč se rozhodnout pro masivní střechu právě z Ytongu?
Můžeme říci, že konstrukčně lze problém letního přehřívání eliminovat masivní konstrukcí střechy s plošnou hmotností nad 150 kg/m2. Tepelná kapacita této masy zpomalí průnik tepla až o 12 hodin, což v letních měsících umožní stabilizovat v podkrovních prostorách denní maxima do 25 °C. Z tohoto důvodu vyvinula společnost Xella modifikaci své stropní konstrukce do podoby nosné střešní konstrukce s názvem Ytong Komfort. Umožňuje vynechání poměrně pracné nadbetonávky o tloušťce 50 mm, vyztužení kari sítí na celé ploše střešní konstrukce. Architektům i projektantům konstrukce nabízí neomezenou plošnou tvarovou rozmanitost bez nutnosti navržení polí pro dobetonování.

foto KM Beta a.s

foto KM Beta a.s

Taška odkouření turbokotle je prostupový prvek střešního systému pro vertikální odtah plynových nástěnných kotlů. Doplněk tvoří základní celobetonová taška, na kterou navazuje plastová kloubová část s kruhovým prostupem o průměru 125 mm. Taška odkouření turbokotle je určena pro střechy se sklonem 22°–40°. Prvek harmonicky zapadá do střešní plochy a z hlediska životnosti a barevné jednotnosti je shodný s taškou základní.

foto KM Beta a.s

Taška odkouření turbokotle od firmy KM Beta se vyrábí ve dvou typech – pro krytinu KMB BETA a pro krytinu KMB HODONKA. Platí na něj také stejná záruka jako na základní krytinu, a to 30 let.

foto thinkstock.cz

foto thinkstock.cz

Voda musí odtékat

Zásadní je též funkční odvodňovací systém, k němuž patří i střešní žlaby a svody. Výrobci krytiny běžně nabízejí dostupné příslušenství na vytvoření úžlabí a ukončení střechy v okolí střešních žlabů.

Celobetonové tašky anténních a kabelových prostupů od značky KM Beta

Celobetonové tašky anténních a kabelových prostupů od značky KM Beta foto KM Beta

text Erika Kuhnová
odborná spolupráce Ing. Ľubomír Dömény, Mediterran Slovakia,
Ing. Petr Mareček, Xella
foto ARCHIV FIREM a Thinkstock.cz
zdroj čaospis HOME, 5/2015, JAGA MEDIA, s.r.o.

 

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: difuzní fólie rekonstrukce stavebni materialy strecha taška zatékání do střechy
Sdílejte článek

Diskuze