Jak najít správný pozemek pro váš dům?

20. 08. 2010
Diskuze (0)
Sdílet

Výběr pozemku je pro harmonické bydlení zásadní. Pozemek by měl zapadat do celkového rámce domova, který chceme vytvořit. Proto je důležité mít naprosto jasnou a detailní představu o tom, jak by měl vypadat. Pomůže nám obeznámenost s vlastní typologií, tedy tím, jaký typ člověka jsme, co nám dělá dobře nebo co nás naopak psychicky vyčerpává. Podobným způsobem bychom do svých úvah měli zahrnout také partnera a děti.

Na každého člověka působí spousta vlivů, ať již vědomě či podvědomě. Často se setkáváme s tím, že se náhle zpotíme, z ničeho nic se nám zatočí hlava nebo se naopak cítíme uvolněně, až přímo radostně. To jsou právě podvědomé reakce těla na vlivy z vnějšku, které vycházejí ze tří základních skupin: času, prostoru a člověka. Víme, že se jinak cítíme ráno a jinak odpoledne, jinak v zimě a jinak na jaře. Stejně tak v nás i lidé vyvolávají určité pocity – s někým je nám dobře a s někým se cítíme naopak nesví.

Neméně silně na nás působí prostor. Proto se vyplatí hledání pozemku věnovat co nejvíce pozornosti a času. Vyvarujte se unáhlených rozhodnutí pod vlivem výhodné cenové nabídky. Příznivá cena nejprve možná potěší, ale nevhodný pozemek, na němž strávíme většinu života, může vyčerpávat a mnoho štěstí do života nepřinese.

Krajina na míru
Znáte-li svoji typologii i typologii ostatních členů rodiny, pak víte, jaká krajina je pro vás nejvhodnější. Je velký rozdíl mezi aktivním (jangovým) typem člověka, který potřebuje mít dostatek prostoru a volnosti, a klidným (jinovým) typem, jenž naopak dává přednost menším a útulně zařízeným prostorům. Takzvaný astrotyp rozděluje energie lidí do pěti základních skupin: dřevo, oheň, země, kov a voda. Dřevění lidé dávají přednost přírodě, prostoru a zeleni, ohniví pak mají rádi ruch velkoměsta, život, zábavu a společnost, zemití lidé naopak upřednostní místo, kde je možné vytvořit si bezpečné rodinné zázemí. Vyznavači kovové energie často preferují moderní architekturu a trendy, jež vyhledávají v rušném velkoměstě. Lidé, kteří přitakávají vodě, pak logicky hledají místa s vodou a klidnou atmosférou.

Určení krajiny následně zužuje výběr, což je pro nás dobré – když je výběr příliš široký, většinou si nejsme jistí, a tak často volíme špatně nebo si nakonec ani nejsme schopni vybrat. Díky znalosti vlastní typologie, tedy toho, která energie nám dělá dobře, již víme, jestli má být náš budoucí domov usazen například do přírody plné stromů, nebo třeba do krajiny s vodními plochami, řekami či potůčky.

Z hlediska feng shui se také doporučuje vytvoření pocitu bezpečí, kterého dosáhneme tím, že upřednostníme tu lokalitu, která je ze tří stran chráněna kopci či horami. Třetí strana by měla být otevřená, aby poskytovala krásný výhled, jenž navozuje hezký pohled do vlastní budoucnosti.

Usaďte se na správném místě
Máme-li vybranou krajinu, můžeme začít s hledáním vhodného pozemku. Zde musíme dávat pozor na to, aby pozemek odpovídal typologii krajiny. Jestliže si pro svůj domov zvolíte centrum města, nehledejte zde hezkou zahrádku, ale spíše typickou městskou zástavbu. Stejně tak nechtějte mít v převážně rovinaté oblasti jediný dům na kopci s výhledem do širokého okolí. Pozemek má do krajiny zapadnout a vytvořit s ní harmonický celek.

Velikost pozemku musí odpovídat velikosti našeho domu. Představme si náš dům jako postavičku s hlavičkou, ručičkama a nožičkama. Tento panáček by měl mít na pozemku kolem sebe dostatek místa, i když trošku rozpaží. Nesmí se zde cítit stísněný. Jinak bychom si tento pocit přinesli i do svého osobního či profesního života a to určitě není naším cílem. Srdce panáčka by mělo být někde kolem středu pozemku.
Záleží rovněž na tom, zda má panáček vchod u hlavičky, nebo u nožiček. Je-li vchod u nožiček, je dům postaven v zadní části pozemku a dáváme tím najevo, že příliš nevyhledáváme interakci s okolím. Je-li vchod u hlavičky, je to naopak – chceme být vidět a chceme se svým okolím komunikovat. Je opět na nás, která z uvedených možností nám více vyhovuje. Komunikativní a společenští lidé by měli mít dům postaven více vpředu, introverti naopak více vzadu.

Mnozí lidé si myslí, že k pocitu bezpečí jim pomůže obestavění pozemku vysokou zdí. Svůj domov tím ovšem změní v pevnost či vězení a nikdy se v něm nebudou cítit opravdu dobře. Život za zdí vyvolává velké napětí a obyvatelé takového domu se paradoxně necítí bezpečně, ale spíše stísněně. Přesto by zde však nějaký zákryt měl být. Stejně jako krajina i pozemek by měl být chráněn zezadu a ze stran. Je proto vhodné, když má za sebou nějaký kopec, stromy či dům, který může být jakousi oporou. Obdobná situace by měla být i po pravé a levé straně pozemku. Feng shui doporučuje, aby na levé straně (stojím-li před domem a mám ho za zády) byla ochrana vyšší (takzvaný drak) než na pravé straně (takzvaný tygr). Energie draka dává možnost nadhledu, rozhledu a velkorysosti. Umíme si tak života více užívat, vidíme více jeho aspektů. Síla draka nám navíc umožňuje ustát v životě i složité situace. Tygr je ochráncem především naší bezpečnosti. Máme-li správně vytvořeného tygra v prostoru (na pozemku, ale též v interiéru), dává nám to pocit bezpečí, jenž je důležitý pro náš domov.

Proklepněte si pozemek důkladně
Určitě není na škodu zjistit si historii pozemku. Stál-li tu například sklad pohonných hmot či maziv, pak si můžeme být téměř jisti, že je zde kontaminovaná půda. Jsou i případy, kdy je pod pozemkem bývalé pohřebiště či hřbitov. Negativní vliv mají také místa, na kterých došlo v minulosti k nějakým významným tragédiím – boje, války, bitvy, popravy, vraždy a podobně. Čím více informací seženete, tím lépe.
Dům postavený na vysokém kopci také není příliš vhodný, neboť bude vystaven častým a silným energiím větru. Vítr je přitom jedním z největších přenašečů nemocí – šíří se jím všechny nákazy a viry. Pozemek v prudším svahu rovněž není ideální. Energie z tohoto místa rychle odchází pryč, navíc není moc příjemné chodit domů do kopce. To nám cestu ztíží a my se pak nemusíme domů vracet rádi. Měli bychom se též vyhnout parcelám, které jsou pod úrovní komunikace. Do takového domu nám pak proudí všechna špína z okolí.

Když pozemek navštívíte, zaměřte se na vše, co na něj nějakým způsobem míří (rohy okolních domů, antény, stožáry, poutače, dopravní značky, lampy pouličního osvětlení). To vše vyvolává nepříjemné pocity. Je-li takových věcí velké množství, pak bychom takový pozemek rozhodně nedoporučili. Je-li jich jen pár a je možné výhled na ně nějakým způsobem zakrýt (například vysazením stromu nebo keře), pak lze jejich negativní vliv eliminovat. Zaměřte se rovněž na tzv. mrtvou energii, jež se projevuje například uschlými stromy v okolí, mrtvou vodou (neodtékající tůně, strouhy a podobně) nebo stálým nepříjemným zápachem.

Neopomíjejte vlastní pocity
V klidu se projděte krajinou, v níž chcete mít svůj domov. Doporučujeme strávit zde alespoň tři dny, abyste byli schopni vnímat a postřehnout opravdu vše, co pak bude ovlivňovat váš život. Při procházce v okolí vnímejte své pocity. Jsou-li příjemné a máte-li pocit, že vás krajina nabíjí energií, jedná se o vhodné místo. Cítíte-li se však unaveni a máte-li nepříjemné pocity, pak zde svůj nový domov nehledejte.

Stejně tak vnímejte své pocity na nabízeném pozemku. Projděte jej křížem krážem. Představte si na něm dům svých snů. Představte si, jak zde bydlíte, jak zde děláte vše, co k životu patří. Cítíte-li se dobře, pak je pozemek váš. Při prohlídce krajiny i pozemku nezapomínejte též na časové energie – jak bude krajina vypadat v jednotlivých ročních obdobích. Vzhledem k tomu, že na podzim a v zimě bývá vše smutnější a ošklivější, doporučujeme, abyste si prohlídku udělali právě v zimě či na podzim. Bude-li se vám zde líbit v šedivých měsících, pak se vám zde bude jistě líbit i v prozářených jarních a letních dnech.

Náš domov nám má poskytovat bezpečí, regeneraci a štěstí. Proto jej můžeme budovat jedině tam, kde tyto pozitivní energie cítíme. Jen na takovém místě vytvoříme skutečný a pevný domov.

TEXT: Dagmar a Jiří Černákovi, BYU Feng Shui Centrum
FOTO: archiv firem a redakce
Zdroj: HOME

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: dispozice pozemek rodinny dum
Sdílejte článek

Diskuze