Podřízněte ho, ať žije dál!

10. 07. 2010
Diskuze (1)
Sdílet

U mnoha starších, byť pěkných domů, se bohužel často setkáváme s vlhkostí, stoupající zdmi třeba až do prvního patra. Vlhké zdivo se zpravidla objevuje proto, že je dnes již nefunkční původní izolace proti vlhku a […]

U mnoha starších, byť pěkných domů, se bohužel často setkáváme s vlhkostí, stoupající zdmi třeba až do prvního patra. Vlhké zdivo se zpravidla objevuje proto, že je dnes již nefunkční původní izolace proti vlhku a vodě, nebo je také docela možné, že tam žádná nikdy nebyla. Izolace sklepních prostor se totiž z úsporných důvodů a často spíše kvůli nedostatečným vědomostem před 80 a více lety důsledně nedodržovala, a tak bývají mnohé stavby staršího data silně poškozeny nebo narušeny. Staré domy však mají své kouzlo a stejně jako hrady, zámky, kostely či kapličky jsou naším kulturním dědictvím, a proto je jejich zachování pro naši i příští generace nanejvýš žádoucí. Nehledě na to, že bydlení v pěkném a suchém starém domě má pro mnohé nenapodobitelné kouzlo.

Vlhkost versus zdraví
Účinkem stálé nebo časem nabyté vlhkosti se stavební materiály rozpadají a narušuje se i jejich vnější vzhled. Opadává omítka i s kusy zdiva nebo vznikají nápadně zbarvená místa, na kterých vyrůstají různé plísně a krystalizují anorganické látky. Plísně jsou mikroskopické vláknité houby, které vytvářejí jemné povlaky. Na vlhkých stěnách se jejich růst projevuje žlutými, zelenými i černými skvrnami a zatuchlým zápachem, zvlášť rozpoznatelným při vstupu do budovy. Obývání vlhkých místností je pro lidi nevhodné a podstatně rychleji chátrá i vybavení a zařízení domu. Nebezpečí plísní spočívá především v jejich negativním působení na zdraví člověka. Plísně znečišťují ovzduší a mohou vyvolat astmatické záchvaty, chronické dýchací potíže, bolení hlavy, pocity nevolnosti nebo způsobit onemocnění kůže a plic.

Proč podřezat vlhké zdivo?
Již pouhý pojem „odvlhčení“ stěn staví každého odborníka před těžký úkol. Voda se dostává do stavebních konstrukcí ve skupenství tekutém (voda, tající sníh) a plynném (vodní pára). Důvodem vlhnutí zdí je jejich pórovitá struktura se schopností přijímat vlhkost. Cílem sanace je zajistit výrazné a trvalé snížení obsahu vlhkosti ve zdivu staveb pomocí technických zásahů, spočívajících v obnově původních systémů nebo nově provedených sanačních metodách. Pro správné provedení sanace a poskytnutí dlouhodobých záruk je zpravidla nutné zajistit kvalitní izolaci. Ta může vzniknout chemickou cestou k odpuzování vody, pomocí elektrického proudu a vysoušení nebo cestou klasickou s provedením radikálního řezu. Doslova a do písmene.

Volba druhu izolace by měla být z důvodů stavebnětechnických, ekonomických i ekologických důkladně promyšlena. Je třeba využít všechny dostupné metody v oblasti ošetření vlhkého zdiva, při náročnějších sanacích i jejich kombinací podle stavebnětechnického provedení objektu, finančních možností vlastníka a případných omezení platných pro památkově chráněné stavby. Podřezání zdiva se i po letech jeví jako jeden z nejúčinnějších, nejmilosrdnějších, nejdéle působících a nejspíše i nejlevnějších způsobů.

Podřezání cihlové zdi řetězovou pilou
Podřezání cihlového zdiva se dnes provádí stejně jako dříve, ale používají se motorové pily s vidiovými řetězy. Řez je veden ve spáře mezi cihlami, popřípadě mezi kamenným základem nebo kamennou podezdívkou a cihlou po úsecích dlouhých asi 1 m. Do proříznuté spáry se poté vsune izolační plastová fólie o tloušťce  2 mm. Spára se proti sedání klínuje speciálními, různě tlustými plastovými deskoklíny podle šíře řezu a použité izolace. Jsou konstruovány na únosnost 500 kg/cm2 a každý tedy spolehlivě unese desítky tun. Klíny ve spáře již zůstávají.

Vkládané plastové izolace jsou určeny pro použití jako zábrany proti vodě i radonu. Mají nejdelší životnost z veškerých užívaných izolací, jsou velmi pevné a odolné, zcela inertní i vůči agresivním solím síranů, dusičnanů a chloridů (bílé výkvěty, tzv. „sanytr“), jež vlhké zdivo často obsahuje a kterým těžko odolávají i tzv. „nerez plechy“. Řezná spára se poté vyplňuje cementovou maltovou směsí, u tlustých zdí lze v případě potřeby cementovou směs vstřikovat do spáry pod tlakem čerpadlem. Tímto způsobem lze provést izolaci cihlového zdiva do tloušťky 130 cm.
 
Díky motorové pile lze podřezáním ošetřit všechny zdi, i štítové, sousedící s jiným objektem. Nejde-li to jinak, stačí totiž přístup ke zdi z jedné strany. Při správném postupu podřezávání zdiva je vyloučené jakékoli sesedání, řez není doprovázen žádnými otřesy a vibracemi, které by mohly objekt poškodit. Tato metoda poskytuje záruku, že nedojde k narušení statiky. Zajímavé je, že zmíněné plastové izolace ve znatelné míře omezují i vibrace přenášené do budovy např. z blízké silniční dopravy. Nespornou výhodou je také její rychlost (u běžného RD do 4 dnů) a přijatelná cena, která je z metod mechanického izolování nejnižší. Snadné je i odstraňování „následků“ – spára se začistí a zaštukuje, stěna vymaluje a je hotovo.

Výhody podřezání řetězovou pilou

 • kvalitní izolační materiál s garancí dlouhodobé životnosti
 • cenová dostupnost
 • rychlost práce (až 10 m² zdiva/den)
 • nenáročná a šetrná technologie, nevyžadující žádné bourací práce
 • možnost aplikace i za nepříznivých klimatických podmínek


Podřezání kamenného a smíšeného zdiva, betonu a železobetonu

Zmíněné zdivo představuje tvrdší oříšek, ani ten však není s použitím nové techniky nepřekonatelný. K podřezání kamenného a smíšeného zdiva se totiž používá diamantové lano, elektrohydraulicky poháněné přes vodící kladky upevněné na zdi. Do řezné spáry se pak opět vloží izolace a celý postup je vlastně obdobný jako při podřezání zdiva řetězovou pilou.

Při podřezávání zdiva diamantovým lanem se musí kvůli chlazení lana použít voda k vyplachování řezné spáry.

U technologie podřezání diamantovým lanem se používají stejné plastové izolace jako u technologie podřezání řetězovou pilou. Velkou výhodou je jejich naprostá spolehlivost a nepřekonatelná trvanlivost. Při správném provedení je zaručena 100% účinnost sanace po celou dobu životnosti stavby (výrobce těchto materiálů udává životnost až 100 let).

Výhody podřezání diamantovým lanem

 • jediná možnost provedení mechanické izolace u kamenných a betonových konstrukcí
 • kvalitní izolační materiál s garancí dlouhodobé životnosti
 • možnost svislého řezu


Izolace zdiva pomocí nerezových plechů

Další, tentokrát nový způsob, představuje izolace zdí pomocí nerezových plechů. Podřezávání zdiva se sice trochu vymyká, přesto s ním má leccos společného. Je to velmi kvalitní mechanická metoda, umožňující ochránit stavební objekt před mokváním, resp. zbavit ho zemní vlhkosti. Vlnité nerezové, chrom-nikl-ocelové desky z vysoce ušlechtilé oceli, se při jejím použití pneumaticky zarážejí do průběžné spáry zdiva. Jejich vysoká tuhost zaručuje, že ani u masivního zdiva (až do šíře 100 cm) nedochází k deformaci materiálu, a to ani u objektů vícepodlažních, kde je tlak ve zdech enormně vysoký.

Vlhké zdivo lze izolovat rovněž nerezovými molybden-ocelovými deskami. Svým složením však nedosahují kvality chrom-nikl-ocelových desek, ale se svou životností se také řadí ke kvalitnímu typu nerezových plechů.

Nerezové desky je možné při sanaci aplikovat u všech objektů s průběžnou ložnou spárou ve zdivu. Užití této metody sanace tak není omezeno pouze na zdivo cihlové. Narazit nerezové plechy lze i do kamenného zdiva a do zdiva z nepálených cihel. Je však nutné daný objekt předem staticky posoudit.

Výhody izolace nerez plechy

 • kvalitní materiál s garancí funkčnosti po celou dobu životnosti objektu
 • šetrný zásah se zachováním statiky objektu
 • rychlost aplikace (až 15 m² zdiva/den)
 • možnost provádění sanace za provozu objektu
 • dostačující přístup z jedné strany stěny
 • hydroizolace členitých konstrukcí (např. pilířů)
 • možnost použití i pro svislé izolace
 • použití sanační technologie i za nepříznivých klimatických podmínek

Předpokládaná životnost

 • nerezové chrom-niklocelové plechy: 140 let
 • nerezové molybden-ocelové plechy: 90 let

Resumé
Představili jsme vám tři metody odizolování vlhkých stěn vycházející ze starých stavařských tradic a zkušeností. Těžko se však do podobných prací pustíte sami. Potřeba moderní techniky předurčuje k podobným činnostem specializované firmy. Ty jsou nakonec díky zkušenostem zárukou kvality a dlouhodobé životnosti sanačních oprav směřujících k vysušení jakékoli stavby.

Text: Jakub Drda
Foto: AQUA SANING
Zdroj: HOME

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: rekonstrukce stavebni materialy vlhkost zdivo
Sdílejte článek

Diskuze

 • Děkuji za inspiraci,
  prosím můžete mě poradit, kde bych takové plechy mohl vidět nebo je případně koupit.

  Ing. Roman Marek