Přírodní zateplení: Zateplete si dům nebo chalupu slaměnými baly

28. 02. 2017
Diskuze (0)
Sdílet

Přestože v současnosti jsou nejoblíbenější hlavně moderní zateplovací materiály, zejména polystyren a minerální vlny, můžete si dům zateplit i biomateriály. Nejlevnější je tradiční sláma.

JAK NA TO

NÁROČNOST: ++++
ČAS: 30 dní
NÁKLADY: do 60 000 Kč
LIDÉ: 3
OBDOBÍ: jaro, léto

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL do 60 000 Kč
(na stěny 140 m2, na strop 200 m2,bez omítání, bez izolace soklu)
• izolace stěn 9 000 Kč
slaměné baly 110 kg/m3 po 30 Kč i s dopravou, 300 ks
• izolace stropu 5 000 Kč
bez fólie a vzduchotěsných pásek, slaměné baly z místních polí, 90 kg/m3 po 10 Kč, 500 ks
• dřevěné konzoly 10 800 Kč
z překližky, rozměry přibližně 400 × 600 mm, 60 ks
• šrouby mix 2 700 Kč
6 × 70, 6 × 80, 6 × 90 a 6 × 100 mm, na montáž konzol na stěnu
• multiplex 10 449 Kč
18 mm + 18 mm (lepené a přibíjené)
• úhelníky 6 750 Kč
montážní, ocelové, 70 × 70 mm, 240 ks
• rozpěrky (hmoždinky) 4 050 Kč
ocelové, 250 ks
• desky na ostění 6 750 Kč
dřevovláknité OSB, tloušťka 22 mm, rozměry 2,5 × 1,25 m, 6 ks
• hranoly na ostění 2 700 Kč
smrkové 40 × 40 × 4 000 mm, 10 ks (ceny samotného ostění bez zabudování oken)
• šrouby, lepidlo, hřebíky 1 512 Kč

NÁŘADÍ
• elektrická pila
ocasová, např. Bosch Aligator
• pevná šňůra
na baly
• ocelová pomocná deska
• velké dřevěné kladivo
• stahovák a páska
• žebřík
• vrtačka
• zvedák
• pilka

JAK NA TO

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

1. STŘECHA
Prodloužíme krokve původní střechy, na stěnu přibude slaměná izolace o tloušťce 36 cm.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

2. KONZOLY
Podle vodováhy úhelníky a dlouhými speciálními šrouby připevníme konzoly, které budou tvořit nosný základ pro izolaci.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

3. DESKY
Přišroubujeme je tak, aby mezi nimi vznikla ještě mezera, kterou vyplníme tepelnou izolací, čímž přerušíme tepelný most.

Přečtěte si také:
Zpevněné plochy imitující přírodní kámen příjemně dotvoří každý dům
FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

4. SOKL A ZÁKLAD
Mezi konzoly vložíme desky z extrudovaného polystyrenu (XPS), odolné proti vodě. K nim připojíme šikmou izolaci základů. Zbytečně je nepodkopáváme.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

5. ABY NEPROFUKOVALO
Na vrchní stranu deskového stropu položíme střešní parozábrannou fólii s proměnlivým difuzním odporem a spoje přelepíme vzduchotěsnou páskou.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

6. PŘIPOJENÍ
Fólii bez porušení podsuneme pod převis střechy s konzolami a přilepíme ji vzduchotěsnou páskou na připravený rovný podklad.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

7. ZATEPLENÍ PŮDY
Na fólii rozložíme slaměné baly těsně jeden vedle druhého.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

8. OSTĚNÍ
Na správné umístění oken do izolační roviny si z desek OSB zhotovíme vysunuté ostění.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

9. UCHYCENÍ
Nad každým druhým balem první řady (ve třetinách délky balu) ukotvíme dvě ocelová oka pomocí rozpěrek (hmoždinek) – přesně podle plánu ukládání.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

10. PÁSKA
Přes každá dvě oka provlečeme plastovou pásku, kterou později použijeme na připevnění balu ke stěně.

Přečtěte si také:
Za 500 000 Kč postavil pro svou rodinu montovaný dům
FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

11. OBALENÍ
Dům začneme obalovat balíky slámy – v podstatě „zdíme“ nasucho.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

12. ZKRACOVÁNÍ
Pokud je potřeba, balík zkrátíme prošitím dvojitou jehlou; případně přestřihneme šňůrky, slámu odebereme a bal znovu svážeme pomocí speciální dvojité smyčky.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

13. UPEVŇOVÁNÍ
Laťky prostrčíme přes šňůry balů na místech, kde visí pásky. Mezi latě vložíme vodorovnou distanční laťku a pásku dotáhneme speciálním nástrojem.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

14. STLAČENÍ
Když máme předposlední řadu hotovou, pomocí hydraulického zvedáku a tenké ocelové latě celou izolační stěnu ještě zkomprimujeme (stlačíme).

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

15. POSLEDNÍ ŘADA
Odměříme, jak vysoký bal potřebujeme na poslední řadu, a bal na potřebný rozměr upravíme ocasovou pilou.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

16. „DOMLOUVADLO“
Balík v poslední řadě se na místo sklouzne po tenké ocelové desce, kterou vytáhneme. Někdy je potřebné balu „domluvit“ velkým dřevěným kladivem.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

17. DOCPÁVÁNÍ
Mezery mezi baly vyplníme volnou slámou, kterou v rukou zatočíme a primitivním nástrojem zasuneme.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

18. PŘEDNÁSTŘIK
Slámu nastříkneme jílovou kaší. Když neomítáme hned a nástřik ztvrdne, zvlhčíme jej vodou těsně před omítáním.

FOTO Zuzana Kierulfová

FOTO Zuzana Kierulfová

19. HRUBÁ OMÍTKA
Rukou zapracujeme hliněnou omítku složenou z místní hlíny a velkého množství slámy s délkou od 0,5 cm až do 5 cm. Tloušťka omítky je v průměru 4 cm.

dobré RADY

KDE KOUPIT SLÁMU?
Baly se dají koupit od majitelů balíkovačů. Novější balíkovače umějí slisovat bal až na 120 kg/m3, takový bal už se stává dokonce nosným.

SLAMĚNÉ BALY
Slaměné baly vhodné pro izolaci musejí být suché, bez plísní, slisované nejméně na 90 kg/m3 a musejí mít hezký tvar kvádru – běžné rozměry jsou 36 × 48 × 70, resp. 100 cm. Baly je potřebné skladovat v suchu, nejlépe na paletách, kryté pevnou dočasnou stříškou, nikoli fólií.

PAROPROPUSTNOST
Při zateplení slámou je důležité zabezpečit, aby byly všechny vrstvy paropropustné, současně by vnější vrstva na balech měla být 3- až 4krát více paropropustná než vnitřní vrstva.

VZDUCHOVÁ NEPROPUSTNOST
Na vnitřních stěnách ji zabezpečí omítka, ale na stropě je to v našem případě fólie s variabilní paropropustností. Je potřeba ji uložit shora, aby byl strop zespodu při pohledu z interiéru viditelný (pohledový). Všechny spoje omítky s jinými prvky i přerušení fólie se musejí přelepovat.

Přečtěte si také:
Jak na opravy balkonů a teras

IZOLACE SOKLU A ZÁKLADŮ
Tuto tepelnou izolaci je potřeba udělat z materiálu odolného proti vodě, obvykle z extrudovaného polystyrenu, popřípadě z korkové izolace. Na ni navazuje i šikmo položená izolace základů. Tuto položku jsme do nákladů nezapočítali.

DOBA PRACÍ
Zmiňovaný čas 30 dní je potřebný na zhotovení zateplení s hrubou omítkou. Samotné zateplení stěn a stropu trvá 10 dní. Práce je nejvhodnější dělat na jaře a v létě, když je suché a teplé počasí.

PŘESNÉ ZPRACOVÁNÍ BALŮ
Vzhled balů může mylně evokovat, že s nimi není třeba pracovat přesně. Nejprve je potřeba konce balů upravit rukama nebo malým trojzubcem tak, že budou rovinné a při suchém zdění k sobě dolehnou. Baly lze přesně měřit a seříznout po délce nebo zkrátit odebráním slámy a následným opakovaným převázáním.

TEXT: EKOCENTRUM ARTUR
FOTO: Ing. arch. Zuzana Kierulfová
ZDROJ: Stavba a rekonstrukce rodinného domu

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: difuzní fólie dum rekonstrukce slama střešní fólie zatepleni zateplení střechy
Sdílejte článek

Diskuze