Typická cihlová fasáda: Jak si obložit zeď cihlovými pásky?

19. 05. 2017
Diskuze (3)
Sdílet

Typické cihlové fasády máme spojeny spíše s historií nebo oblíbenými anglickými detektivkami. U nás se režné zdivo spojuje spíše s industriální architekturou, nebo – v případě rodinných domů – s „baťovskými“ domky. Přesto i dnes může být zajímavou, a určitě originální alternativou povrchové úpravy fasád.

FOTO KLINKER CENTRUM

FOTO KLINKER CENTRUM

Funkční retro

Současné novodobé trendy ve stavebnictví stále častěji vynášejí do popředí kombinaci starších architektonických stylů s moderními prvky novodobých technologií. Jedním z nich je i systém odvětrané fasády, která na první pohled vypadá jako několik set let staré režné zdivo. Jako nosná konstrukce je uvažován beton, popřípadě cihelné zdivo. Oproti tradičním cihlovým fasádám je u těch moderních jeden zásadní rozdíl: zatímco kdysi byly obvodové zdi z plných neomítaných cihel, které tvořily i charakteristickou barevně heterogenní fasádu, současné moderní stavby pod cihlovou fasádou ukrývají důmyslný systém a cihly či pásky jsou de facto pouze povrchovou úpravou.

Proto se dnes zdaleka nejčastěji setkáváme spíše s obkladem z cihlových pásků než s odvětranou (mezi nosnou zdí s izolantem je vzduchová mezera) fasádou z malých plných cihliček. Povrchová úprava cihlovými pásky má oproti klasickým povrchovým úpravám vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a má samočisticí schopnost. Proto takovýto systém nevyžaduje žádnou údržbu a významně prodlužuje životnost cele fasády.

FOTO WIENERBERGER

FOTO WIENERBERGER

FOTO KLINKER CENTRUM

FOTO KLINKER CENTRUM

Odvětrávaná fasáda

Oblíbenou volbou pro difuzně prostupné stavby z pálených i nepálených stavebních prvků je montovaná provětraná fasáda. Zaručuje trvalou odolnost vůči povětrnostním vlivům a tím 100% garanci vlastností stavební konstrukce (zejména tepelněizolační) bez nároků na údržbu. Pálené cihly jsou vyráběny z přírodních materiálů. Jsou vysoce kvalitní a vhodné pro realizaci velkého množství různorodých projektů, a to i pokud řešíte zateplení fasády.

Přečtěte si také:
Zateplení obvodové konstrukce domu

Cihly klinker a lícové cihly (lícovky) se používají mimo jiné na fasády domů, zděné ploty, oplocení a zídky, komíny, krby a zateplovací systémy.

FOTO KLINKER CENTRUM

FOTO KLINKER CENTRUM

Jak na to

Před zahájením zdění je velmi důležitým krokem pečlivé rozměření vazby zdicích prvků s ohledem na jejich umístění u stavebních otvorů, čímž se zamezí vzniku „dořezávaných“ detailů. Fasáda není k podkladu připevněna mokrou cestou, čímž se eliminuje vznik tepelných mostů.

Na zdivo se nátlukovými hmoždinkami připevní dřevěná  podkladová konstrukce. Do ní je vložena minerální vlna nebo jiná tepelná izolace. Posléze se připevní okrajové lišty a může se začít obkládat.

Cihlové obkladové pásky Klinker se vyznačují vysokou kvalitou a nasákavostí do 6 %. Tyto pásky jsou vyráběny strojově a vyznačují se větší pravidelností povrchu než lícové pásky ražené. Na snímku pásky typ Manus Kyra carbon. FOTO KLINKER CENTRUM

Cihlové obkladové pásky Klinker se vyznačují vysokou kvalitou a nasákavostí do 6 %. Tyto pásky jsou vyráběny strojově a vyznačují se větší pravidelností povrchu než lícové pásky ražené. Na snímku pásky typ Manus Kyra carbon. FOTO KLINKER CENTRUM

O odvětrání vlhkosti se stará promyšlený ventilační systém, který dole nasává čerstvý vzduch a nahoře jej odvádí před fasádu. Vítr a déšť zůstávají na fasádě, vlhkost z domu je přes vatu odváděna vzduchovými kanály a zdivo zůstává suché při stabilní teplotě. Výhoda tohoto suchého montážního postupu je, že můžete pracovat bez ohledu na počasí, což uvítají zejména příjemci časově vázaných dotací v deštivém či chladném ročním období. Při montáži nevadí obkladu déšť ani mráz a zkušený proškolený montážník ví, jak postupovat.

Druhým způsobem odvětrané fasády je zavěšená zděná konstrukce, jejíž lícová plocha je provedena vyzděním z lícových cihel. Tento způsob je založení pomocí speciálního kotevního systému provedeného ze zakládacích profilů vyrobených z nerezové oceli. Výhodou tohoto systému je možnost založit obvodový plášť v libovolné výškové úrovni. V obou případech je důležité při pokládání cihel ihned po jejich položení provést jejich konečné usazení do požadované polohy. Při zdění nechejte lehce přetékat zdicí maltu ze spár ven, abyste později měli čím dotvářet konečnou podobu spáry.

Obkladové pásky Klinker je možné použít i v interiéru. Velmi časté je obložení komínů, krbů atd. Zde dvě varianty: Barok „83“ (světlejší varianta s výraznějším kontrastem) a méně kontrastní Moorbrand Sandgelb bunt. FOTO KLINKER CENTRUM

Obkladové pásky Klinker je možné použít i v interiéru. Velmi časté je obložení komínů, krbů atd. Zde dvě varianty: Barok „83“ (světlejší varianta s výraznějším kontrastem) a méně kontrastní Moorbrand Sandgelb bunt. FOTO KLINKER CENTRUM

CIHLOVÉ OBKLADOVÉ PÁSKY TERCA

Pro ručně vyráběné cihly je charakteristický rustikální vzhled s drsným povrchem. Spolu s barevnou různorodostí je výsledkem speciální technologie výroby, která vychází z původních cihlářských postupů. Obkladové pásky z pálené cihly jsou mrazuvzdorné a odolné proti povětrnostním vlivům. Fasáda z pásků vydrží dlouho pěkná i bez údržby. FOTO WIENERBERGER

Pro ručně vyráběné cihly je charakteristický rustikální vzhled s drsným povrchem. Spolu s barevnou různorodostí je výsledkem speciální technologie výroby, která vychází z původních cihlářských postupů. Obkladové pásky z pálené cihly jsou mrazuvzdorné a odolné proti povětrnostním vlivům. Fasáda z pásků vydrží dlouho pěkná i bez údržby. FOTO WIENERBERGER

Cihlové pásky

Cihlové obkladové pásky i pálené cihly jsou vyráběny z přírodních materiálů. Jsou kvalitní a vhodné pro realizaci velkého množství různorodých projektů, a to i pokud řešíte vhodný zateplovací systém. Keramické obklady – „pásky“ – jsou vhodné jak pro venkovní obklady, tak pro obklad interiéru: jsou jako stvořené pro fasády domů i velkých objektů, obklad prvků interiéru, zateplení. K různým typům pálených pásků může být vhodné jiné lepidlo a jiná spárovací hmota.

Přečtěte si také:
Jak na opravy balkonů a teras
FOTO KLINKER CENTRUM

FOTO KLINKER CENTRUM

1 Zdivo 2 Zakládací lišta (soklový profil) 3 Lepidlo 4 Tepelný izolant 5 Lepidlo 6 Armovací pancéřová tkanina 7 Kotvicí šroubovací hmoždinka (přes tkaninu) 8 Cihlové pásky přilepené lepidlem a zaspárované speciální spárovací hmotou

Fasádu se vzhledem cihlového zdiva lze navíc realizovat nejen na novostavbě, ale i jako rekonstrukci formou dodatečného zateplení. Pro každou realizaci kontaktního zateplení ETICS (ať dodatečnou při rekonstrukci, nebo při stavbě domu) musí být zpracován projekt! Jedním ze základních podkladů pro zpracování projektu je výsledek stavebně technického průzkumu, zaměřeného na zjištění materiálové skladby obvodového pláště, tloušťky a přídržnosti vnější povrchové úpravy, vlhkostního stavu objektu a případně existence dilatačních spár ve fasádě. K zateplení se používají tepelněizolační desky z fasádního pěnového polystyrenu (EPS 70 F, EPS 100 F odpovídající ČSN EN 13 163), nebo fasádní desky z minerální vlny, v daném případě s kolmou orientaci vlákna (ČSN EN 13 162). K lepení izolantu se používá tenkovrstvá cementová malta. Lepicí maltu nanášejte vždy na rub desek po obvodu v pásu šířky cca 80 mm a bodově ve 3 bodech v podélné ose desky (platí pro formát desky 1000 x 500 mm). Desky lze v případech dostatečně rovného podkladu lepit i celoplošně. Lamely z minerální vlny lepíme vždy celoplošně.

FOTO WIENERBERGER

FOTO WIENERBERGER

Výztužnou vrstvu provádíme s technologickou přestávkou 2 dny od nalepení izolantu. K vytvoření základní vrstvy odborníci ze společnosti Klinkercentrum doporučují tenkovrstvou cementovou maltu TS SPECIAL a sklovláknitou výztužnou tkaninu. Při použití cihelných pásků na zateplovací systém používáme silnější sklotextilní tkaniny s vyšší gramáží. Dodatečné upevnění vrstvy izolantu k podkladu provedeme pomocí plastových talířových hmoždinek.

Lepení obkladového pásku provádějte vždy na dobře vyzrálou výztužnou vrstvu. Na rozích a hranách ostění používáme rohové tvarovky. Při provádění obkladů doporučujeme dodržovat šířku spáry v mezi 10–12 mm. Zhotovený obklad musí být chráněn před deštěm a povětrnostními vlivy alespoň 72 hodin a nesmí být vystaven přímému slunci nebo mrazu nejméně 5 dní.

POZOR!

I když se vám cihlové fasády líbí, dobře zvažte, zda jsou vhodné pro váš dům – i z estetického hlediska. Obložit „lícovkami“ lze po technické stránce každý dům: berte ale v úvahu kontext okolního prostředí i architekturu domu.

Tip!

Před lepením si rozměřte plochu, kterou budete obkládat, tak, aby nedocházelo ke zbytečným prořezům pásků kolem otvorů a rohů obkládaného objektu. Je nutné, aby na sebe navazovaly jednotlivé spáry a utvářely tak ucelenou obloženou plochu bez esteticky rušivých elementů. Důležité je dbát na návaznosti skladby mezi stavebními otvory a se spodní a horní hranou objektu. Proto vždy začínáme s lepením pásků od okenních nadpraží.

POZOR!

Vzhledem k tomu, že hmotnost povrchové úpravy je několikanásobně větší než běžný povrch systému ETICS, kotvení izolantu by mělo být provedeno podle statického výpočtu.

Tip!

Je vhodné míchat pásky z více palet, aby se zabránilo případným barevným odchylkám v obkládaných částech fasády.

Jak si obložit zeď cihlovými pásky?

1. Příprava podkladu Před lepením odstraníme z povrchu omítky prach, jakož i všechny uvolněné části a nerovnosti. Příliš ostré hrany rohů je třeba opracovat. FOTO WIENERBERGER

1. Příprava podkladu
Před lepením odstraníme z povrchu omítky prach, jakož i všechny uvolněné části a nerovnosti. Příliš ostré hrany rohů je třeba opracovat. FOTO WIENERBERGER

2. Oprášit pásky Rub pásku očistíme od prachu suchým štětcem nebo kartáčem. Připravíme si přiměřené množství očištěných pásků. Vybíráme je střídavě ze tří až čtyř krabic. FOTO WIENERBERGER

2. Oprášit pásky
Rub pásku očistíme od prachu suchým štětcem nebo kartáčem. Připravíme si přiměřené množství očištěných pásků. Vybíráme je střídavě ze tří až čtyř krabic. FOTO WIENERBERGER

3. Rozměřovací latě S naznačenou výškou mezer (12 až 15 mm) a pásků je přibijeme za roh obkládané stěny. Výšku jednotlivých řad nám určuje lať a vodováha. FOTO WIENERBERGER

3. Rozměřovací latě
S naznačenou výškou mezer (12 až 15 mm) a pásků je přibijeme za roh obkládané stěny. Výšku jednotlivých řad nám určuje lať a vodováha. FOTO WIENERBERGER

4. Pomůcka – lať Podél jedné vodorovné linie připevníme dřevěnou lať. Hřebenovou stěrkou naneseme hustější lepicí maltu. Podle latě začneme s lepením první řady. FOTO WIENERBERGER

4. Pomůcka – lať
Podél jedné vodorovné linie připevníme dřevěnou lať. Hřebenovou stěrkou naneseme hustější lepicí maltu. Podle latě začneme s lepením první řady. FOTO WIENERBERGER

5. Nároží domu Pokračujeme rohovými pásky. Další řady připojujeme podél napjaté šňůry. Po nalepení je dorovnáme podle latě nebo vodováhy. FOTO WIENERBERGER

5. Nároží domu
Pokračujeme rohovými pásky. Další řady připojujeme podél napjaté šňůry. Po nalepení je dorovnáme podle latě nebo vodováhy. FOTO WIENERBERGER

6. Detaily Na všech rozích a ostěních využijeme rohové pásky. Obklad bude vypadat jako skutečné cihlové zdivo. Rovnost obkladu pravidelně kontrolujeme vodováhou. FOTO WIENERBERGER

6. Detaily
Na všech rozích a ostěních využijeme rohové pásky. Obklad bude vypadat jako skutečné cihlové zdivo. Rovnost obkladu pravidelně kontrolujeme vodováhou. FOTO WIENERBERGER

7. Spárování sáčkem Spáry můžeme vyplňovat spárovacím sáčkem nebo spárovací špachtlí. Ze sáčku vytlačujeme řidší maltu (neměla by však vytékat ze spár). Spáry zcela vyplníme. FOTO WIENERBERGER

7. Spárování sáčkem
Spáry můžeme vyplňovat spárovacím sáčkem nebo spárovací špachtlí. Ze sáčku vytlačujeme řidší maltu (neměla by však vytékat ze spár). Spáry zcela vyplníme. FOTO WIENERBERGER

8. Spárování špachtlí Při použití špachtle má být malta téměř suchá. Do spár ji vtlačíme spárovací špachtlí. FOTO WIENERBERGER

8. Spárování špachtlí
Při použití špachtle má být malta téměř suchá. Do spár ji vtlačíme spárovací špachtlí. FOTO WIENERBERGER

9. Vytvarování spáry Pomůže kousek hadice z PVC (oblý profil), tenká laťka (nepravidelný profil) či úzká hladítka. Vytvarovaný úsek přečistíme nasucho štětcem nebo kartáčem. FOTO WIENERBERGER

9. Vytvarování spáry
Pomůže kousek hadice z PVC (oblý profil), tenká laťka (nepravidelný profil) či úzká hladítka. Vytvarovaný úsek přečistíme nasucho štětcem nebo kartáčem. FOTO WIENERBERGER

Přečtěte si také:
Na co je třeba myslet při výběru podlahy pro byt či rodinný dům?

TEXT:MATEJ ŠIŠOLÁK Z PODKLADŮ KLINKER CENTRUM
FOTO: ARCHIV FIREM
ZDROJ: časopis HOME

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: cihla cihlová zeď dum fasada odvětrání fasády rekontrukce stavebni materialy tepelná izolace vlhkosti v bytě zateplení komínu
Sdílejte článek

Diskuze

  • Dobrý den, rozhodl jsem se s manželkou pro přestěhování do většího bytu v Praze, proto bych potřeboval náš starší menší byt prodat co nejrychleji, nemáte s tím prosím někdo zkušenosti?

    Karel
  • Jestli potřebujete v Praze nemovitost prodat rychle, tak mohu z vlastní zkušenosti doporučit prodávat přes realitní kancelář.

    Miroslav
  • A vy máte tedy osobně zkušenost přímo s některou z realitních kanceláří? dokážete mi prosím poradit, na kterou kancelář se obrátit?

    Karel