Zateplení obvodové konstrukce domu

Proč by se měly obvodové zdi zateplit, není třeba dlouho vysvětlovat. Není však nezbytné zateplovat všechny obvodové zdi. O vhodnosti zateplení se proto vždy poraďte s výrobcem tepelně-izolačního systému.
Reklama

Náročnost: ++++
čas: 1 týden
Lidé: 2
Období: jaro, léto, podzim

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL
• soklový profil s okapovým nosem
• soklový profil, rohový
• rychlořezné šrouby
• plastové dilatační spojky
• distanční podložky
• penetrační nátěr
Primer 3296 plastový kanystr, 5 nebo 10 kg, 5 kg
• lepicí a armovací malta
Mapetherm AR2 papírový pytel, 25 kg
• tepelně-izolační deska
na bázi expandovaného polystyrenu (tloušťka podle projektu)
• rozpěrná kotva
plastové zatloukací nebo šroubovací rozpěrné kotvy s platným schválením podle ETAG 004
• rohová lišta
• dilatační lišta
• sklotextilní mřížka
Vertex R 131 A 2101 nebo R 117 A 101
• bitumenová izolační emulze
Plastimul plastový kbelík, 12 a 30 kg, 12 kg
• tepelně-izolační soklová deska
na bázi extrudovaného polystyrenu (tloušťka podle projektu)
• barevný základní nátěr
Silancolor Base Coat plastový kbelík, 20 kg
• finální omítka
Silancoror Graffiato 1,8 mm SP zrnitost 1,8 mm, škrábaná struktura, plastový kbelík, 20 kg

FOTO ISIFA/SHUTTERSTOCK
Přečtěte si také:

Jak postupovat při realizaci střechy

Nářadí
• pěnový váleček nebo štětec
• měřicí lať
• vodováha
• elektrické nízkootáčkové míchadlo
• elektrická vrtačka bez příklepu
• akumulátorový šroubovák
• vrták s průměrem 8 nebo 10 mm
• zubová stěrka
• nerezové hladítko
• plastové hladítko
• hladítko s brusnou mřížkou
• kladivo
• zednická lžíce
• kbelík 

Reklama

POSTUP

FOTO Mapei

FOTO Mapei

1. Založení systému
Soklové profily se připevní na zdivo šrouby s malou mezerou. Šířka profilu musí odpovídat použité tloušťce tepelné izolace. Spára mezi profilem a podkladem se utěsní tmelem.

FOTO Mapei

FOTO Mapei

2. Penetrace podkladu
Po osazení soklových profilů se na podklad nanese penetrační nátěr. Pokud je povrch velmi nasákavý, musí se nátěr nanést v několika vrstvách v krátkém časovém intervalu.

FOTO Mapei

FOTO Mapei

3. Lepicí malta
Cementová malta se nanese přímo na rubovou stranu tepelně-izolační desky v nepřerušovaném pásu po jeho obvodě v tloušťce 2 až 3 cm a ve třech bodech po jeho ploše.

FOTO Mapei

FOTO Mapei

4. Tepelně-izolační desky
Po nalepení se deska důkladně přitlačí na podklad. Lepidlo se při nanášení nesmí dostat na boky izolace a vytlačovat přes spáry mezi deskami. První řada desek se aplikuje do soklového profilu.

FOTO Mapei

FOTO Mapei

5. Otvory pro kotvy
Po dvou dnech od nalepení tepelné izolace se osadí rozpěrné kotvy. Průměr vrtáku je 8, resp. 10 mm. Vrt musí být minimálně o 10 mm hlubší, než je délka rozpěrné kotvy. Min. vzdálenost od okrajů zdi nebo podhledu je 100 mm.

Foto Dano Veselský
Přečtěte si také:

Jak obložit fasádu cihlovými pásky?

FOTO Mapei

FOTO Mapei

6. Osazení rozpěrných kotev
Rozpěrné kotvy se musí osadit kolmo na podklad do nosné konstrukce min. v hloubce 35 až 65 mm. Talíř rozpěrné kotvy nesmí vyčnívat nad tepelnou izolaci ani naopak. Po osazení se zatřou maltou.

FOTO Mapei

FOTO Mapei

7. Vyztužení rohů
Pomocí stěrkové malty se na tepelně-izolační desky připevní rohové a dilatační lišty a kolem rohů okenních a dveřních otvorů se pod úhlem 45° aplikuje zesilující vyztužení.

FOTO Mapei

FOTO Mapei

8. Přebroušení desek
Po zatuhnutí lepicí malty se nalepené tepelně-izolační desky na bázi polystyrenu přebrousí, čímž se zabezpečí rovná plocha bez výstupků. Po přebroušení se z povrchu desky odstraní přebytečný prach.

FOTO Mapei

FOTO Mapei

9. Výztužná vrstva
Na podklad se nanese první vrstva lepidla. Na maltu se přiloží sklotextilní mřížka s přesahem pásů 100 mm. Hladkou stranou stěrky se vtlačí do tmelu (1mm vrstva). Po 24 hodinách se nanese druhá vrstva malty a vyhladí se.

FOTO Mapei

FOTO Mapei

10. Penetrace podkladu
Před aplikací finální povrchové úpravy se na vyzrálý suchý podklad pomocí válečku nanese penetrační nátěr (v barvě finální povrchové úpravy).

FOTO Mapei

FOTO Mapei

11. Finální omítka
Finální omítka se promíchá a v rovnoměrné vrstvě se nanese nerezovým nebo plastovým hladítkem na vyschlý základní nátěr a upraví se do konečného vzhledu. FOTO Mapei

Přečtěte si také:

Jak na odstránění plísně ze stěn

TEXT + FOTO ZPRACOVÁNO ve spolupráci s Mapei

ZDROJ Vše o stavbě a rekonstrukci domu, JAGA GROUP, s.r.o.

Reklama
Reklama

Komentovat