Kotlíkové dotace: Jak na ně?

08. 08. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

Každý z nás by rád dýchal čistý vzduch. Ovšem v naší zemi na něj zatím příliš štěstí nemáme. Přitom na znečištění mají lví podíl soukromá obydlí a jejich ekologicky nevyhovující kotle – ať už na uhlí nebo takové, v nichž se dá spálit kdeco.

K tomu, aby se situace výrazně zlepšila, má sloužit program Kotlíkové dotace, který v loňském roce spustilo Ministerstvo životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1. Na rozdíl od předchozích programů mohou peníze z evropských fondů v rámci tzv. kotlíkových dotací využít přímo jednotliví občané. Dotace jsou určeny k výměně starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém. Cílem programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice. Dotace občanům poskytují kraje. Ve většině krajů už je příjem žádostí uzavřen, protože v prvním pololetí zde vyčerpali prostředky přidělené pro celý letošní rok. Nicméně obyvatele Prahy, části středních Čech, Pardubicka, Plzeňska a Jihomoravského a Královéhradeckého kraje budou nové kotle hřát již letos. Ale ani ti z ostatních krajů, kteří zatím o dotaci nepožádali nebo na ni nedosáhli, nemusejí truchlit. Dobrá zpráva je, že další kolo má být vyhlášeno koncem roku 2017, přičemž následovat budou celkem tři etapy, z nichž v každé budou k dispozici tři miliardy korun.

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo dělené konstrukce i-SHWAK (Biblok) ENBRA – venkovní jednotka

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo dělené konstrukce i-SHWAK (Biblok) ENBRA – venkovní jednotka

Kotlíkové dotace mohou ještě letos zásadně zamíchat s poměrem uhlí, plynu a dřeva v domácnostech. Řada lidí využije příspěvek až 127,5 tis. Kč na nákup kvalitnějšího kotle, než plánovali. A zvažují i změnu paliva. Nejvíce se zajímají o to, kterého topiva bude v Česku bezpečně dostatek.

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo dělené konstrukce i-SHWAK (Biblok) ENBRA – vnitřní jednotka

Nízkoteplotní tepelné čerpadlo dělené konstrukce i-SHWAK (Biblok) ENBRA – vnitřní jednotka

Dotaci dostanete na:

• tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a související stavební prace
• novou otopnou soustavu včetně souvisejících stavebních prací
• rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
• finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (maximálně 20 tis. Kč)
• služby energetického specialisty, pořízení průkazu energetické náročnosti budov (PENB) a projektovou dokumentaci

Kondenzační závěsný premixový kotel ENBRA CD

Kondenzační závěsný premixový kotel ENBRA CD

Víte, že…

… od roku 2022 nebude podle zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy?
… už od roku 2014 smějí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou pouze kotle 4. emisní třídy a vyšší?
… po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na ekodesign?
… novela zákona o ochraně ovzduší zavede možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech?

ENBRA TP-EKO grafické znázornění unikátního pětitahového vertikálního výměníku. Oproti běžným třítahovým horizontálním výměníkům mnohem méně zanáší, což podstatně snižuje nároky na jeho údržbu, a není náročný ani na komínový tah.

ENBRA TP-EKO grafické znázornění unikátního pětitahového vertikálního výměníku. Oproti běžným třítahovým horizontálním výměníkům mnohem méně zanáší, což podstatně snižuje nároky na jeho údržbu, a není náročný ani na komínový tah.

Nejste na to sami aneb Pět kroků k získání dotace

Ne každý, kdo by rád vyměnil starý kotel za nový, je v této problematice odborníkem. Navíc mnohým z nás dělá již z principu problém složitý projekt osobně zorganizovat – vědět, kam se obrátit, kde, co a jak zařídit. A nejde přece o malé peníze, takže „procesní“ chyba by mohla být opravdu drahá. Ale nebojte se – máte se na koho obrátit.

Stacionární kotel na tuhá paliva ENBRA TP-EKO, TP-EKO Pellet

Stacionární kotel na tuhá paliva ENBRA TP-EKO, TP-EKO Pellet

Krok první
Kontaktujte odbornou firmu, která má širokou nabídku různých typů kvalitních ekologických tepelných zdrojů podporovaných v kotlíkových dotacích (tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, kotle na biomasu i na uhlí, solární termické soustavy) a registrovaných v seznamu výrobků a technologií pro tento dotační program (například www.enbra.cz).

Krok druhý
Zde s vámi lidé z firmy proberou a domluví nejvhodnější způsob řešení výměny starého kotle pro váš rodinný dům.

Krok třetí
Odborníci vám pomohou s vyplněním žádosti o dotaci a případně i s jejím podáním.

Krok čtvrtý
Následně vám pomohou i se zajištěním energetického specialisty pro posouzení vhodnosti a potvrzení mikroenergetických opatření nebo zhotovení PENB.

Krok pátý
Výměna otopného zařízení. I nyní se s důvěrou obraťte na odborníky. Profesionální firma má zajištěnu celorepublikovou síť montážního a servisního pokrytí.

Tepelné čerpadlo země/voda STIEBEL ELTRON WPC nebo WPC cool, které i chladí.

Tepelné čerpadlo země/voda STIEBEL ELTRON WPC nebo WPC cool, které i chladí.

Právě nastává období realizací schválených dotací I. etapy. Co je dobré vědět?

1. Pro koho je kotlíková dotace určena?

Oprávněným žadatelem může být pouze fyzická osoba, která vlastní (nebo spoluvlastní) rodinný dům. Přitom není rozhodující adresa jejího trvalého bydliště. Dům musí být určen převážně pro bydlení a současným hlavním zdrojem vytápění musí být kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním. Tento starý nevyhovující zdroj tepla lze vyměnit za nový ekologicky šetrný zdroj vytápění, tj. tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel nebo kotel na tuhá paliva (na biomasu, uhlí nebo kombinovaný). Výměna může být navíc doplněna instalací solárně-termického systému pro vytápění nebo vytápění a ohřev vody. O kotlíkovou dotaci lze žádat i v případě, že je v rodinném domě více zdrojů vytápění, podmínkou však je, aby kotel na tuhá paliva byl hlavním zdrojem. Za rodinný dům je považován i dům s maximálně třemi bytovými jednotkami nebo také obytná část zemědělské usedlosti.

2. Mikroenergetická opatření

Spolu s výměnou kotle bude ve většině případů (pokud dům nesplňuje alespoň kategorii C energetické třídy budov) provedeno minimálně jedno tzv. mikroenergetické opatření, tedy opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. Jedná se o jedno z těchto devíti opatření: zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasády), oprava fasády, eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostorů rodinného domu od venkovního prostorů (např. zádveří) nebo dílčí výměnu oken. K stanoveným opatřením patří také výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří a rovněž výměna skel starších oken za izolační dvojskla. Limit uznatelných nákladů pro provedení mikroenergetických opatření činí 20 tis. Kč. Vhodnost mikroopatření musí potvrdit energetický specialista.

Invertorové vzduchové tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL Trend

Invertorové vzduchové tepelné čerpadlo STIEBEL ELTRON WPL Trend

Instalaci nového zdroje lze doplnit instalací solárně-termického systému, ale pouze jako doplňkové opatření, tj. spolu s výměnou starého kotle za jiný, nový zdroj.

3. PENB – Průkaz energetické náročnosti budov

Pokud dům splňuje alespoň kategorii C (případně lepší, tj. B nebo A), žádné mikroenergetické opatření není potřebné. Kategorii je však nutné doložit průkazem energetické náročnosti budov, tedy PENB. Průkaz zpracovává energetický specialista, náklady na jeho zpracování jsou uznatelným nákladem (většinou do výše 5 tis. Kč). Pokud tedy žadatel nebude provádět žádné z mikroenergetických opatření, musí doložit spolu se žádostí i vypracovaný PENB. Jestliže ale mikroenergetické opatření provede, průkaz dokládat nemusí. Vhodnost plánovaného mikroenergetického opatření si však také musí nechat potvrdit energetickým specialistou (potvrzení je většinou přímo součástí žádosti o dotaci).

S_KOTLE_HM16006_MC-4

4. Výše dotace závisí na volbě typu nového zdroje

Maximální výše dotace je stanovena na 70–80 % (dle typu instalovaného nového zdroje) z maximální výše uznatelných nákladů, což je 150 tis. Kč. V prioritních obcích (jejich seznam je uveden na stránkách Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a je součástí vyhlášení v každém kraji) je dotace navýšena ještě o dalších 5 %. Dotace na výměnu kotle včetně všech nutných prací a dalších výdajů tak bude podle typu nového kotle činit 105 až 120 tis. Kč. Ve většině případů je však nutné počítat ještě s náklady na provedená mikroenergetická opatření s maximální výší uznatelných nákladů 20 tis. Kč.
Nový zdroj tepla – kotel – musí být vybrán ze seznamu výrobků a technologií pro tento dotační program. Jejich aktuální seznam najdete na webových stránkách Operačního programu životního prostředí SFŽP.

5. Jak správně vybrat nový zdroj v široké nabídce výrobků a technologií?

Vybírejte kvalitní zařízení od kvalitních a praxí ověřených dodavatelů a výrobců. Pořiďte si výhradně takové zařízení, jehož emisní a účinnostní parametry jsou ověřeny. Vybírejte zásadně dodavatele s montážním pokrytím a odbornou servisní sítí.

Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda STIEBEL ELTRON WPL AC(S) je vhodné pro novostavby i při rekonstrukci.

Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda STIEBEL ELTRON WPL AC(S) je vhodné pro novostavby i při rekonstrukci.

6. Kdo může nový zdroj instalovat?

Tuto činnost pro vás může zajistit fyzická či právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby instalace byla provedena konkrétním člověkem, který je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Ale pozor, osvědčení nesmí být starší pěti let. Absolvování zkoušky z dané profesní kvalifikace k instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii s využitím obnovitelných zdrojů energie je proto podmínkou pro provádění montáží těchto zdrojů v případě využití některého z dotačních programů.

TEXT HANA JANIŠOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE KAREL KINCL, ENBRA, a. s.
FOTO ARCHIV FIREM, SHUTTERSTOCK
ZDROJ časopis HOME 6/2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Vytápění
Tagy: dotace energie kondenzační kotel vytapeni
Sdílejte článek

Diskuze