Výherci soutěže o 3 balíčky bazénové chemie od Mountfield

30. 06. 2012
Diskuze (0)
Sdílet

Výherci naší soutěže o 3 balíčky bazénové chemie od Mountfield jsou Majka Kopečná (Orechov), Tereza Tučková (Hronov) a Veronika Marková (Chomutov). Blahopřejeme! Soutěžní otázka: Kdy je ideální čas na odzimování bazénu? A) když jsou ještě […]

Výherci naší soutěže o 3 balíčky bazénové chemie od Mountfield jsou Majka Kopečná (Orechov), Tereza Tučková (Hronov) a Veronika Marková (Chomutov). Blahopřejeme!

Soutěžní otázka:

Kdy je ideální čas na odzimování bazénu?
A) když jsou ještě noční mrazy
B) v lednu
C) když noční teploty již trvale neklesají pod bod mrazu
Odpověď najdete na www.mountfield.cz.
Odpovědi posílejte prostřednictvím SMS do 13. 6. 2012 na číslo 903 33 10 ve tvaru:

HOMEmezeraZAHRADAmezeraSPRAVNAODPOVEDmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraADRESA
Příklad: HOME ZAHRADA A Martin Novak Prazska 18 102 00 Praha 10
Cena SMS je 10 Kč včetně DPH. Provozovatelem služby je Jaga Media, s. r. o.

Technicky zajišťuje Airtoy, a. s., infolinka 602 777 555, reklamace@airtoy.cz, www.platmobilem.cz.
Ceny získávají účastníci soutěže, jejichž SMS zpráva bude 58., 138., 200. v pořadí.

Výherce i podmínky soutěže naleznete na www.home-bydleni.cz.
Použité fotografie jsou ilustrační. Finanční hodnota odpovídá běžným prodejním cenám v obchodech uváděným včetně DPH.

Soutěž o 3 balíčky bazénové chemie od společnosti Mountfield
Všeobecné podmínky


1. Soutěž o 3 balíčky bazénové chemie (dále jen soutěž) probíhá na území České republiky.

2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář časopisu HOME a www.home-bydleni.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.

3. Organizátorem soutěže je vydavatelství Jaga Media, s. r. o., se sídlem Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10, IČO: 27076695, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 94517.

4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci firmy Jaga Media, s. r. o., a společnosti Airtoy,a. s.
5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
6. Jaga Media, s. r. o., si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit.
7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
8. Ve sporných případech si Jaga Media, s. r. o., vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
9. Do soutěže bude zařazen každý účastník, který pošle SMS ve správném tvaru se všemi předepsanými náležitostmi na správné číslo a zodpoví správně na soutěžní otázku.
10. Ceny získávají účastníci soutěže, jejichž SMS zpráva bude 58., 138. a 200. v pořadí.
11. Výherci budou o výhře informováni organizátorem telefonicky nebo poštou po skončení soutěže.
12. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.
13. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje uvedeným společnostem souhlas, aby adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže
1. Soutěž bude probíhat od 11.5.2012 (00:00:00) do 13.6.2012 (00:00:00) v časopise HOME 5/2012.
2. Úkolem soutěžících je zodpovědět jednu soutěžní otázku.
3. Účastník soutěže odpoví na otázku prostřednictvím SMS.
4. Výherci se stanou soutěžící, kteří poslali správnou odpověď ve správném tvaru SMS a jejichž SMS byla 58., 138. a 200. v pořadí.
5. Jméno a příjmení výherce zveřejní Jaga Media, s. r. o. na www.home-bydleni.cz od 15.6.2012
III. Předání výher
1. Výherce kontaktuje Jaga Media, s. r. o., prostřednictvím České pošty nebo telefonicky.
2. Cenu výherci předá Jaga Media, s. r. o., po předchozí dohodě s výhercem.
3. Výherce je povinný si výhru vyzvednout podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.
4. Výherci mladšímu než 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
5. Výhry nemohou být proplaceny v hotovosti. 

Kategorie: Novinky
Tagy: bazen cambria casopis Od partnerů soutěž
Sdílejte článek

Diskuze