Soutěž o keramické nože – Všeobecné podmínky

22. 10. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Soutěž o keramické nože

Všeobecné podmínky

1. Soutěž o keramické nože (dále jen soutěž) probíhá na území České republiky.
2. Účastníkem soutěže se stává každý čtenář časopisu HOME a www.home-bydleni.cz, který akceptuje pravidla soutěže a zašle níže stanoveným způsobem odpovědi na soutěžní otázku.
3. Organizátorem soutěže je vydavatelství Jaga Media, s. r. o., se sídlem Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10, IČO: 27076695, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 94517.
4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci firmy Jaga Media, s. r. o., a společnosti Airtoy,a. s.
5. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
6. Jaga Media, s. r. o., si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěže včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit.
7. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
8. Ve sporných případech si Jaga Media, s. r. o., vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.
9. Do soutěže bude zařazen každý účastník, který pošle SMS ve správném tvaru se všemi předepsanými náležitostmi na správné číslo a zodpoví správně na soutěžní otázku.
10. Ceny získávají účastníci soutěže, jejichž SMS zpráva bude 12., 32., 55., 111. v pořadí.
11. Výherci budou o výhře informováni organizátorem telefonicky nebo poštou po skončení soutěže.
12. Výhry nad 10 000 Kč představují částku po zdanění srážkovou daní.
13. Účastník soutěže zároveň výslovně prohlašuje, že poskytuje uvedeným společnostem souhlas, aby adresu a další účastníkem poskytnuté podrobnosti jeho kontaktu využily pro potřeby šíření nevyžádaných obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

II. Základní mechanismus soutěže

1. Soutěž bude probíhat od 10. 10. 2011 (00:00:00) do 11. 11. 2011 (00:00:00) v časopise HOME 10/2011 a na www.home-bydleni.cz.
2. Úkolem soutěžících je zodpovědět jednu soutěžní otázku.
3. Účastník soutěže odpoví na otázku prostřednictvím SMS.
4. Výherci se stanou soutěžící, kteří poslali správnou odpověď ve správném tvaru SMS a jejichž SMS byla 12., 32., 55., 111. v pořadí.
5. Jméno a příjmení výherce zveřejní Jaga Media, s. r. o. na www.home-bydleni.cz od 15.11.2011

III. Předání výher
1. Výherce kontaktuje Jaga Media, s. r. o., prostřednictvím České pošty nebo telefonicky.
2. Cenu výherci předá Jaga Media, s. r. o., po předchozí dohodě s výhercem.
3. Výherce je povinný si výhru vyzvednout podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře.
4. Výherci mladšímu než 18 let bude výhra předána pouze za přítomnosti jeho zákonného zástupce.
5. Výhry nemohou být proplaceny v hotovosti.

Kategorie: Kuchyně Novinky
Tagy: keramika kuchyň soutěž
Sdílejte článek

Diskuze