Ozdravná kúra pro balkon

Ozdravná kúra pro balkon

05. 05. 2011
Diskuze (0)
Sdílet

Na balkoně si vychutnáváte okolní svět. Jistotu a pohodlí domova máte přitom bezpečně za zády. Konstrukce pod vašima nohama je však denně vystavena působení vnějších faktorů. Pokud nebyl balkon dostatečně chráněn proti zatékající vodě, což ho […]

Na balkoně si vychutnáváte okolní svět. Jistotu a pohodlí domova máte přitom bezpečně za zády. Konstrukce pod vašima nohama je však denně vystavena působení vnějších faktorů. Pokud nebyl balkon dostatečně chráněn proti zatékající vodě, což ho určitě poznačilo, pravděpodobně zvažujete jeho rekonstrukci.

Balkon v chatrné kondici potřebuje důkladnou prohlídku a správně naordinovanou léčebnou kúru. Záškodníkem a příčinou jeho špatného zdravotního stavu je zatékající voda. Význam hydroizolační vrstvy byl u balkonové konstrukce v minulosti podceňován. Proto dnes mnohé balkony trápí neduhy, například odkrytá a na povrchu zkorodovaná výztuž, rozsáhlé zóny poškozeného nebo chybějícího betonu do hloubky až několika desítek milimetrů. V některých případech může mít havarijní stav balkonu vliv na statiku a funkčnost budovy.

Bezchybný začátek

Přípravě podkladu musí být věnována náležitá pozornost. V případě havarijního stavu podkladu je potřeba vyměnit celou potěrovou směs – to znamená odstranit všechna poškozená a znečištěná místa až na zdravý beton. Obnažená zkorodovaná výztuž se odkryje až na bílý kov. Následně se ošetří antikorozním nátěrem, který zároveň bude sloužit jako spojovací můstek mezi ocelí a sanační maltou. Poškozená místa se opraví pomocí reprofilační malty, která se vybírá v závislosti na požadovaných finálních parametrech konstrukce. Vhodné jsou zejména nesmršťující se cementové sanační malty. Po vyschnutí vysprávkové malty se povrch balkonové konstrukce vyhladí a vyrovná jemnou vysprávkovou maltou.

Dá-li se podklad zachránit, je potřeba jej ošetřit zpevňujícími a ochrannými nátěry. Následně je třeba takzvaně sešít trhliny a praskliny v konstrukci speciálními lepicími tmely. Pokud se podklad nenachází v havarijním stavu, lze po odstranění původní krytiny a analýze ihned pokračovat penetrací podkladu. Podklad, na který se budou aplikovat nové vrstvy, musí být rovný, dostatečně vyspádovaný, pevný, vyzrálý, suchý, soudržný, bez trhlin a zbavený starých nátěrů, vosků, nečistot, mastnot atd.

V této fázi je nezbytné zajistit dostatečný odtok dešťové vody z balkonu vyspádováním. K tomu jsou vhodné cementové vyrovnávací stěrky. Vyspádovat terasu lze také pomocí tenkovrstvých a rychletuhnoucích cementových potěrů, které se aplikují v kombinaci s adhezním můstkem zaručujícím jejich dostatečnou přídržnou.

Bez hydroizolace to nejde

Nejpravděpodobnější příčinou rekonstrukce balkonu je chybějící hydroizolace. Zatékající voda měla nerušený přístup všude a balkon doslova rozežrala. Abyste se další rekonstrukci na dlouhé období vyhnuli, nesmíte zapomenout na hydroizolační stěrku.

Výběr hydroizolační stěrky by měl zohledňovat hlavně schopnost překlenout trhliny (nejkvalitnější systémy dokážou překlenout pohyb v trhlině až 3 mm). Při střídání klimatických podmínek dochází totiž k teplotním rozdílům na povrchu dlažby mezi létem a zimou v rozmezí až +100 °C. Tento teplotní šok má za následek vznik drobných trhlinek na vrchních vrstvách dlažby, jimiž může pronikat vlhkost. Nehledě na to, že dlažba, lepidla a spárovací hmoty jsou do jisté míry nasákavé.

Detaily, například prostupy či místa styku podlahy se stěnou, se překryjí speciální gumovou páskou a zapracují se do první vrstvy stěrky. Vždy je nutné použít dvousložkovou hydroizolační stěrku. Tekutá složka zabezpečuje kvalitu hydroizolační stěrky hlavně z hlediska pružnosti a přídržnosti. (Mapei) Síťovina ze sklených vláken zaručí dostatečnou tloušťku hydroizolační membrány a současně zvyšuje její odolnost a průtažnost. (Mapei)
Do čerstvé vrstvy hydroizolační stěrky musí být vložena síťovina ze sklených vláken a při obzvlášť namáhaných nebo popraskaných švech i speciální vláknitá tkanina. (Mapei) Na terasy a balkony patří exteriérová dlažba, podle níž se vybírá vhodné lepidlo. Na tyto konstrukce se doporučují deformovatelná lepidla třídy S1 a S2, která výborně snášejí dynamické pohyby nosné konstrukce. Vhodné je rovněž použít lepidla rychleschnoucí. Jejich výhodou je, že je lze ihned zaspárovat, a tak zabránit vniknutí nežádoucí vlhkosti během procesu zrání. (Mapei)


Připravený nasákavý podklad je nezbytné před aplikací hydroizolace navlhčit vodou. Některé materiály však vyžadují penetraci určenou do exteriéru. Na nenasákavý podklad můžete izolaci nanášet přímo, penetrace zde není potřebná (záleží i na typu hydroizolační stěrky). Pružná hydroizolační hmota musí být nanesena na celou plochu vyspádovaného povrchu v tloušťce minimálně 2 mm. Spojitá vrstva pružné a odolné hydroizolační stěrkové hmoty zaručí dokonalou ochranu balkonu před poruchami, které způsobuje voda a vlhkost. V případě, že povrch bude namáhán, doporučujeme do čerstvé první vrstvy stěrky zastěrkovat speciální tkaninu ze skleněných vláken. Ta zaručí dostatečnou tloušťku hydroizolační membrány a současně zvýší její odolnost a průtažnost. Precizní zvládnutí detailů a prostupů se zabezpečí jejich překrytím polyesterovým pogumovaným pásem, která se zapracovává do první vrstvy hydroizolační stěrky.

Aby dlažba dobře držela

Mrazuvzdornou dlažbu, nejlépe s protiskluzovou úpravou, lze po vyschnutí hydroizolační stěrky lepit přímo na hydroizolační vrstvu. Používají se rychletvrdnoucí a neformovatelná lepidla, která přenášejí délkové změny a pohyby konstrukcí, způsobené značnými rozdíly teplot v létě a v zimě. Optimální jsou lepicí tmely třídy S2 nebo aspoň S1. Bližší specifikace lepidla záleží na druhu a formátu obkladu. Na bledé kameny patří jedině bílé lepidlo. Přírodní kámen, především pak citlivý na vlhkost, si vyžaduje rychltvrdnoucí lepidlo. S výběrem konkrétního produktu vám pomůže výrobce. Rychlý průběh schnutí lepidla oceníte zejména tehdy, pokud s dokončením rekonstrukce balkonu pospícháte. Další výhodou je, že použitím lepidla se prakticky vyloučí nebezpečí zatečení a následného zabudování vody do konstrukce.

Efektní výsledný dojem

Pro namáhané exteriérové konstrukce jsou vhodné především epoxidové spárovací hmoty. Jsou absolutně nenasákavé a vyznačují se barevnou stálostí. Navíc jsou odolné i proti chemickým látkám, proto se dají snadno čistit chemickými přípravky. Pro finální úpravy se hodí i cenově dostupnější rychletvrdnoucí cementové spárovací hmoty s velmi nízkou nasákavostí. Dilatační spáry a prostupy je potřeba vyplnit pružným protiplísňovým silikonovým tmelem, který je barevně identický se spárovací hmotou. Boční stěny spáry se doporučuje před aplikací tmelu ošetřit speciálním penetračním nátěrem, který zajistí vysokou přídržnost tmelu ve spáře. Při izolování přírodního kamene a obkladu s obsahem vápence silikonem je potřeba dbát na to, aby se použil tmel s neutrální reakcí. K výplni pružných spár lze v některých případech použít i polyuretanový tmel.

TEXT: Miroslav Jaška
FOTO: Dano Veselský, Mapei,
ZDROJ: Vše o výstavbě a rekonstrukci svépomocí, JAGA GROUP, s.r.o.  

Kategorie: Rekonstrukce bytu
Tagy: balkon byt rekonstrukce
Sdílejte článek

Diskuze