Střešní zahrady na dřevostavbách

Střešní zahrady na dřevostavbách

12. 09. 2019 Sdílet

Ozelenit střechu dřevostaveb? Ano! A to přesto, že se dřevostavby většinou nacházejí na okrajích velkých měst či v menších městech nebo na vesnicích, kde je zeleně obvykle dostatek. Smysl tu však mají, plní stejné funkce, z nichž především kvalitnější hospodaření s vodou a větší produkce kyslíku nabývají na důležitosti kdekoli.

U dřevostaveb řešíme nejčastěji šikmou střechu, budeme se proto věnovat té. Důležitými prvky šikmé střechy jsou: stabilizace souvrství proti sesedání, ujíždění a sání větru, drenážní zpomalovače a bezpečnostní prvky. Výběr rostlin a skladba střechy závisí na jejím sklonu – malé sklony (do 15°) dovolí složitější uspořádání rostlin a tenčí minerální vlnu Isover FLORA. U běžných šikmých střech i těch velmi strmých je klíčový drenážní zpomalovač tvořený pásem hydroizolace vloženým mezi hydrofilní desky, který zabraňuje rychlému odtékání vody a chrání rostliny v horní části střechy před uschnutím. U strmých střech se používají již hydrofilní desky Isover INTENSE. Jaké hlavní výhody tedy zelená střecha skýtá?

Zlepšuje životní prostředí

Výrazná redukce znečištění vzduchu a zároveň jeho zvlhčování je jedna z mnoha výhod zelených střech. Ve městech je 10x vyšší koncentrace CO2 a 30x vyšší koncentrace CO a prachu. Na což geniálně reagují rostliny – fotosyntézou spotřebovávají kysličník uhličitý a zpět dávají čistý kyslík. A čím hustší vegetace, tím více kyslíku. Listy také zachytávají prach a škodliviny z ovzduší.

zelená střecha

Zelená střecha umí snížit tepelné výkyvy v interiéru. FOTO ISOVER

Zmenšuje teplotní výkyvy uvnitř domu

Někdo by mohl namítnout, že ke zlepšení klimatu stačí stromy blízko domu. Na to však lze říci, že zeleně není nikdy dost a že zelená střecha umí kromě čištění vzduchu snížit tepelné výkyvy v interiéru, a to celoročně. Jinými slovy dokáže přirozeně ovlivnit spotřebu energií. Hydrofilní minerální vlna Isover si navíc zachovává dobré izolační vlastnosti i po nasycení vodou. V tloušťce 50 mm přitom dokážou zadržet 45 litrů vody, oproti standardnímu substrátu stejné tloušťky, který dokáže zadržet okolo 20 litrů vody.

Pomáhá kvalitně hospodařit s vodou

Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95 – 100 %, zelená střecha dokáže toto množství snížit průměrně na 50 % a některé typy zelených střech až na pouhých 5 %. Množství zachycené vody závisí především na použitých materiálech – v tomto vynikají právě hydrofilní desky Isover, které při tloušťce 50 mm dokážou zadržet 45 litrů vody(standardní substrát stejné tloušťky dokáže zadržet okolo 20 litrů vody). Zvláště u šikmých střech však nesmíme zapomínat na to, že hydroakumulace je vlastností celého souvrství – záleží tedy i na správném návrhu zpomalovače odtoku nebo systému umělé závlahy. Obecně pak platí, že čím větší sklon střechy, tím menší potřeba plošných odvodňovacích prvků, ale větší potřeba drenážních zpomalovačů.

zelená střecha

Střešní louka může vyrůst i na stavbě ze dřeva. FOTO ISOVER

A jak využít přebytečnou dešťovou vodu? Kromě zalévání je možné vodu využít pro splachování nebo praní, čímž lze ušetřit spotřebu pitné vody až o 50 %. Což je nakonec další z mnoha důvodů, proč říct zelené střeše ano.

Podrobné informace najdete v publikaci Vegetační střechy ISOVER, která je k dispozici zdarma ke stažení.

www.isover.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.; Divize ISOVER

Kategorie: Dřevostavby
Tagy: drevostavby vegetační střechy zelena strecha
Sdílejte článek