6 věcí, které byste měli vědět o průkazu energetické náročnosti budov

11. 12. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Energetické štítky pro budovy jsou stavebnickým tématem letošního roku číslo jedna. Co zjednodušené označení, které se vžilo pro Průkaz energetické náročnosti budovy (jak zní oficiální termín), vlastně znamená a kdo všechno ho musí mít? 1 […]

Energetické štítky pro budovy jsou stavebnickým tématem letošního roku číslo jedna. Co zjednodušené označení, které se vžilo pro Průkaz energetické náročnosti budovy (jak zní oficiální termín), vlastně znamená a kdo všechno ho musí mít?

1 Co je to za novinku?

Ve skutečnosti o úplnou novinku nejde. Povinnost zpracování PENB existuje již od roku 2009 pro stavebníky nových budov a vlastníky stávajících budov (při tzv. větší změně dokončené budovy s podlahovou plochou větší než 1 000 m2, větší změna se týká více než 25 % celkové plochy obálky budovy).

2 O co v průkazu energetické náročnosti vlastně jde?

Je to dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, stanovené vyhláškou. Jedná se vlastně o hodnocení domu, jak je náročný z hlediska spotřeby energie. Budova je podle spotřeby energie zařazena do kategorie A (mimořádně úsporná budova) až G (mimořádně nehospodárná budova). Průkazy platí 10 let (to se týká i průkazů vystavených před datem účinnosti novely zákona o hospodaření energií, tj. před 1. lednem 2013). Součástí průkazu je energetický posudek, který posuzuje, jaké alternativní systémy dodávek energie jsou proveditelné při výstavbě nebo větších změnách domu. Týká se to budov, v nichž má zdroj energie výkon vyšší než 200 kW.

3 Kdo mi ho může vypracovat?

Průkaz může zpracovat jen energetický specialista, tj. fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu. Ministerstvo vede seznam energetických specialistů, který je k dispozici na stránkách www.mpo-enex.cz/experti. Pořízení průkazu pro rodinný dům vás vyjde na 3 000–5 000 Kč, u bytového domu bude záležet na velikosti a počtu jednotek, ale cca 10 000–15 000 Kč.

4 Koho se povinnost PENB předkládat nově týká?

Každý vlastník bytu či rodinného domu je od ledna 2013 povinen předkládat průkaz nebo jeho ověřenou kopii při prodeji či pronájmu domu nebo bytu. Požadavky zákona se nevztahují na vlastníky družstevních bytů. Tyto ukazatele energetické náročnosti podle PENB se rovněž musí objevit v informačních a reklamních materiálech, v nichž je nabízen prodej. Vypracovat si ho musíte nechat i v případě, že provádíte větší rekonstrukci. Výjimku mají stavby určené k rodinné rekreaci (chaty, chalupy), budovy a byty menší než 50 m2, a také památkově chráněné objekty.

5 Je možné si nechat vypracovat tento posudek pouze na byt?

PENB se zpracovává vždy pouze pro celou budovu nebo bytový dům. Průkaz zpracovaný pro celou budovu je současně průkazem pro jednotlivé byty. Při prodeji nebo pronájmu bytu musíte tedy požádat společenství vlastníků jednotek o předání PENB. Pokud vám nebude na písemné vyžádání předán, můžete ho nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

6 Je nutné nechat vystavit energetický průkaz budově získané v dědictví?

V zákoně se mluví pouze o vztahu prodávající a kupující, při jiném způsobu nabytí nemovitosti průkaz není třeba. Je především ochranou kupujícího, aby věděl, jakou spotřebu energie nemovitost má. U darů či dědictví nelze očekávat, že by měl nabyvatel možnost volby. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se byt převádí jen na jednoho z manželů.

penb---stitek

Pozor! Pořízení Průkazu energetické náročnosti budov není inspekce nemovitosti.

Slovník pojmů

Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy.

Změnou dokončené budovy se rozumí nástavby, které stavbu zvyšují, přístavby, které stavbu rozšiřují, a stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za stavební úpravu se považuje i zateplení pláště stavby.

Obálkou budovy se myslí soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu.

Ucelenou částí budovy je podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání.

Technický systém budovy je zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů.

Raději si připlaťte! Ve finále ušetříte

Pokud už vám ze zákona vzniká povinnost pořídit si Průkaz energetické náročnosti budovy, nedělejte to jen z byrokratické nutnosti − využijte ji ke svému prospěchu. Raději si připlaťte a nechte si od odborníka kromě energetického posudku udělat i k návrhu možných řešení propočet případných úspor financí za energie. Berte tuto situaci jako příležitost pro zefektivnění vaši nemovitosti a optimalizaci provozních nákladů.

Václav Šváb, poradce pro energetiku a stavitelství

foto: Schüco International KG

foto: Schüco International KG

Pozor!
Řada lidí si nechala do listu vlastnictví zapsat chalupu či chatu jako místo vhodné pro trvalé užívání. Dělo se tak zejména kvůli dani z nemovitosti, která je v takovém případě nižší než pro rekreační objekty. Pokud se jako majitel takového objektu rozhodnete chatu prodat, musíte si energetický průkaz nechat vystavit.
Pokud jako prodávající energetický průkaz k budově novému majiteli nepředáte, vystavujete se nejen riziku finanční pokuty, ale i případných sporů o neúplnost kupní smlouvy. Takovou kupní smlouvu lze soudně napadnout.
Také jakékoli pokusy o dosažení lepších hodnot, podvody a spolupráce s pochybnou firmou se vám mohou snadno vymstít. I tady hrozí riziko, že nový majitel nemovitosti bude kvalitu štítku zpochybňovat u soudu.

Text Dominika Záveská
Odborná spolupráce ČKAIT, Envic, Remax
Foto archiv firem
Zdroj časopis Home, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: NED a pasivní domy
Tagy: rodinny dum spotreba
Sdílejte článek

Diskuze