Výstavba pasivního domu svépomocí krok za krokem

Reklama

Říká se, že postavit pasivní dům tak, aby správně fungoval, je věda. Proti tomu se rozhodli bojovat dva budoucí majitelé – mladí manželé, kteří se rozhodli ve spolupráci s ateliérem Projekty domů obrátit tento zažitý stereotyp vzhůru nohama.

  

Rodinný dům na zastavěné ploše 139,36 m2 vytváří dispoziční řešení 5+kk o užitné ploše 181,59 m2.
Rodinný dům má přízemí a plnohodnotné podkroví.
Obestavěný prostor domu je 1117,10m3.
Měrná spotřeba tepla dle TNI je 14,35 kWh/(m2a).
Orientace hlavních prosklených ploch je na západ a jih.

zdroj: www.projektydomu.cz

zdroj: www.projektydomu.cz

Budoucí podoba domu

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Pozemek tvoří zdánlivě nezastavitelná „nudle“. Dům je založen na železobetonových pasech z bednicích prvků a železobetonové desce. Základová konstrukce je z vnější strany zateplena XPS tl. 240 mm. Vnitřní skladba podlahy je zateplena podlahovým polystyrenem celkové tl. 250 mm.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Obvodové zdivo je z pórobetonových tvárnic P4-500 výrobce Ytong tl. 250 mm, příčky, překlady a schody jsou v systémovém řešení firmy Ytong. 

Hlavním požadavkem investora bylo co nejméně investovat budoucí náklady na vytápění a celkový provoz domu. Pustili se do práce a my jsme je vyrušili právě včas, abychom se jim podívali pod ruce.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Zateplení pasivní části domu vytváří šedivý polystyren tl. 300 mm, který je celoplošně lepený zipovým spojem bez použití kotev. Strop mezi přízemím a podkrovím je také systémový dle stavebních prvků firmy Ytong. Finální omítka bude silikonová pastovitá zrno na zrno 2.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Střešní plášť má příhradovou konstrukci, zde vytváří tepelnou obálku minerální izolace min. tl. 500 mm. Neprůvzdušnou rovinu podhledu střechy zajišťují desky Durélis, jejichž spoje jsou přetmelené a přelepené hliníkovou páskou v kombinaci s parotěsnou reflexní fólií Sunflex Roof-In.

V objektu bylo zvoleno větrání rekuperační jednotkou Nilan Compact K, která zajišťuje 24h výměnu vzduchu v objektu, ohřev přívodního vzduchu, ohřev teplé užitkové vody – v jednotce je osazena 180l nádrž, a také v letním období je jednotka schopna částečného chlazení. Jako doplňkové vytápění objektu byla zvolena kombinace elektrických přímotopů a elektrických rohoží pod nášlapnou plochou podlahy. Hlavní zdroj pitné vody je ze studny na pozemku investora. Likvidace splaškových vod je přes domácí čističku odpadních vod.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Těsnicí pásky zajišťují neprůvzdušnou obálku objektu u veškerých prostupů skrz obvodovou nebo střešní konstrukci. Tyto těsnicí pásky jsou důležité i u předsazené montáže oken.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Neprůvzdušná obálka objektu na obvodovém zdivu má dvě vrstvy. První jsou: vnitřní omítky, jejichž realizaci předcházejí utěsnění veškerých elektroinstalačních prvků, dále také rozvody zdravoinstalace a rozvody vzduchotechniky. Druhou vrstvu tvoří celoplošné lepidlo z vnější strany zdiva před lepením polystyrenu.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Okna v objektu mají plasthliníkovou konstrukci s trojskly od firmy Internorm. Na objektu je kombinace skel s hodnotou u = 0,6 v místech, kde byly požadavky na solární zisky, a také sklo s hodnotou u = 0,5. Okna jsou předsazená, to znamená, že rámy jsou zabudované v obálce zateplení tak, aby se eliminoval tepelný most.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Výběr Ytongu bylo hlavně naše rozhodnutí. Pro stavbu svépomocí je to jasná volba – staví se rychle, přesně, tvárnice je lehká a „najednou“ udělám rovnou 60 cm!
                                                                                                                                        majitelé domu

Přízemí zdroj: www.projektydomu.cz

Přízemí  zdroj: www.projektydomu.cz

Podlaží  zdroj: www.projektydomu.cz

Podlaží zdroj: www.projektydomu.cz

www.projektydomu.cz

TEXT Ing. arch. Lubomír Korčák, Projekty domů
FOTO archiv autora
ZDROJ časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Reklama

Komentovat