Výstavba pasivního domu svépomocí krok za krokem

19. 03. 2014
Diskuze (0)
Sdílet

Říká se, že postavit pasivní dům tak, aby správně fungoval, je věda. Proti tomu se rozhodli bojovat dva budoucí majitelé – mladí manželé, kteří se rozhodli ve spolupráci s ateliérem Projekty domů obrátit tento zažitý stereotyp […]

Říká se, že postavit pasivní dům tak, aby správně fungoval, je věda. Proti tomu se rozhodli bojovat dva budoucí majitelé – mladí manželé, kteří se rozhodli ve spolupráci s ateliérem Projekty domů obrátit tento zažitý stereotyp vzhůru nohama.

  

Rodinný dům na zastavěné ploše 139,36 m2 vytváří dispoziční řešení 5+kk o užitné ploše 181,59 m2.
Rodinný dům má přízemí a plnohodnotné podkroví.
Obestavěný prostor domu je 1117,10m3.
Měrná spotřeba tepla dle TNI je 14,35 kWh/(m2a).
Orientace hlavních prosklených ploch je na západ a jih.

zdroj: www.projektydomu.cz

zdroj: www.projektydomu.cz

Budoucí podoba domu

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Pozemek tvoří zdánlivě nezastavitelná „nudle“. Dům je založen na železobetonových pasech z bednicích prvků a železobetonové desce. Základová konstrukce je z vnější strany zateplena XPS tl. 240 mm. Vnitřní skladba podlahy je zateplena podlahovým polystyrenem celkové tl. 250 mm.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Obvodové zdivo je z pórobetonových tvárnic P4-500 výrobce Ytong tl. 250 mm, příčky, překlady a schody jsou v systémovém řešení firmy Ytong. 

Hlavním požadavkem investora bylo co nejméně investovat budoucí náklady na vytápění a celkový provoz domu. Pustili se do práce a my jsme je vyrušili právě včas, abychom se jim podívali pod ruce.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Zateplení pasivní části domu vytváří šedivý polystyren tl. 300 mm, který je celoplošně lepený zipovým spojem bez použití kotev. Strop mezi přízemím a podkrovím je také systémový dle stavebních prvků firmy Ytong. Finální omítka bude silikonová pastovitá zrno na zrno 2.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Střešní plášť má příhradovou konstrukci, zde vytváří tepelnou obálku minerální izolace min. tl. 500 mm. Neprůvzdušnou rovinu podhledu střechy zajišťují desky Durélis, jejichž spoje jsou přetmelené a přelepené hliníkovou páskou v kombinaci s parotěsnou reflexní fólií Sunflex Roof-In.

V objektu bylo zvoleno větrání rekuperační jednotkou Nilan Compact K, která zajišťuje 24h výměnu vzduchu v objektu, ohřev přívodního vzduchu, ohřev teplé užitkové vody – v jednotce je osazena 180l nádrž, a také v letním období je jednotka schopna částečného chlazení. Jako doplňkové vytápění objektu byla zvolena kombinace elektrických přímotopů a elektrických rohoží pod nášlapnou plochou podlahy. Hlavní zdroj pitné vody je ze studny na pozemku investora. Likvidace splaškových vod je přes domácí čističku odpadních vod.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Těsnicí pásky zajišťují neprůvzdušnou obálku objektu u veškerých prostupů skrz obvodovou nebo střešní konstrukci. Tyto těsnicí pásky jsou důležité i u předsazené montáže oken.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Neprůvzdušná obálka objektu na obvodovém zdivu má dvě vrstvy. První jsou: vnitřní omítky, jejichž realizaci předcházejí utěsnění veškerých elektroinstalačních prvků, dále také rozvody zdravoinstalace a rozvody vzduchotechniky. Druhou vrstvu tvoří celoplošné lepidlo z vnější strany zdiva před lepením polystyrenu.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Okna v objektu mají plasthliníkovou konstrukci s trojskly od firmy Internorm. Na objektu je kombinace skel s hodnotou u = 0,6 v místech, kde byly požadavky na solární zisky, a také sklo s hodnotou u = 0,5. Okna jsou předsazená, to znamená, že rámy jsou zabudované v obálce zateplení tak, aby se eliminoval tepelný most.

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

FOTO: LUBOŠ NOVOTNÝ

Výběr Ytongu bylo hlavně naše rozhodnutí. Pro stavbu svépomocí je to jasná volba – staví se rychle, přesně, tvárnice je lehká a „najednou“ udělám rovnou 60 cm!
                                                                                                                                        majitelé domu

Přízemí zdroj: www.projektydomu.cz

Přízemí  zdroj: www.projektydomu.cz

Podlaží  zdroj: www.projektydomu.cz

Podlaží zdroj: www.projektydomu.cz

www.projektydomu.cz

TEXT Ing. arch. Lubomír Korčák, Projekty domů
FOTO archiv autora
ZDROJ časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: NED a pasivní domy
Tagy: dum nizkoenergeticky pasivni skladba podlahy stavba
Sdílejte článek

Diskuze