Zdroj: VELUX

Jak připravit střechu na zimu

17. 12. 2022
Diskuze (0)
Sdílet

Zima dokáže střechu pořádně prověřit – vydatné deště, mráz a sníh spolehlivě odhalí nekvalitní materiály či zfušovanou realizaci, a i drobné nedostatky nebo poškození dokážou způsobit pořádnou „paseku“. Střechu proto před zimou důkladně zkontrolujte, můžete tak předejít vážným problémům.

Kontrola před zimou

V zimě je střecha vystavená větší zátěži. Kromě vody a větru musí zvládnout i mráz, led a sníh. Proto byste měli před každou zimou střechu na svém domě důkladně zkontrolovat. I zde totiž platí, že prevence je nejlevnějším a nejjednodušším řešením – pokud případné nedostatky odhalíte a opravíte včas, zabráníte rozsáhlejšímu poškození a větším škodám.

Základem je vizuální kontrola – ze země si pořádně prohlédněte všechny tašky i hřebenáče, střešní doplňky a klempířské detaily (větrací pásy, těsnění úžlabí apod.), okolí prostupujících prvků i okapový systém, zda je v průběhu roku nepoškodily bouřky, vítr nebo krupobití. Ideální podmínky pro to nastanou, když po dešti vykoukne sluníčko. Tehdy jsou totiž na mokré krytině vidět i drobné praskliny.

Úprava polohy posunuté krytiny

Upravte polohu posunutých kusů krytiny tak, aby jejich drážky do sebe dobře zapadaly. Zdroj: Terran

Poškozená místa si nafoťte nebo poznačte do jednoduchého nákresu, napište si i počet prasklých či uvolněných tašek. Pomůže vám to při komunikaci se stavební firmou, která si tak dokáže udělat představu o rozsahu práce.

Jestli na střechu ze země není dobře vidět (má například složitější tvar), bude potřeba na ni vylézt. V takovém případě se hodí, když jsou na střeše bezpečnostní prvky, které pohyb po ní usnadňují – výlezová okna, žebříky, stoupací plošiny apod. Taková obhlídka však není pro každého. Pokud se na ni necítíte, obraťte se raději přímo na firmu.

Pro správnou ochranu střechy je nejdůležitější její celkové řešení – spád a výběr střešní krytiny. Už při projektování by se mělo pamatovat i na vhodné bezpečnostní prvky.

Důležité úpravy

Na odstranění nedostatků si můžete zavolat profesionály, ale pokud si troufáte na pohyb po střeše, velkou část příprav na zimu zvládnete i sami. Nezapomeňte však, že při práci v takové výšce je v první řadě bezpečnost!

Nejdříve udělejte na střeše pořádek – odstraňte napadané listí a nečistoty, které by mohly bránit odtékání srážkové vody, a ta by potom mohla zatékat do podstřeší. Vlhkost, která se v listí drží, navíc může způsobit korozi či podpořit růst mechu. Zaměřte se zejména na rozličné kouty, místa za komínem, lemování okolo střešních oken a prostupů skrz střechu.

Údržba okapů

Ze střechy a okapů odstraňte případné nánosy listí a další nečistoty, které by mohly bránit plynulému odtékání vody. Zdroj: istock.com

Důležité je vyčistit okapové žlaby a roury, případně zvažte montáž ochranných mřížek na žlaby a zachytávačů nečistot do kotlíků. Když máte blízko domu vysoké stromy, věnujte pozornost i jim. Pokud hrozí, že by se některé větve mohly v zimě pod náporem sněhu zlomit a poškodit střechu, raději je odřízněte.

Všechny poškozené tašky a hřebenáče je třeba vyměnit – opatrně je vyjměte a nahraďte novými, které je dobré mít v zásobě. Polohu posunutých kusů krytiny upravte tak, aby jejich drážky do sebe dobře zapadaly. Uvolněné tašky a klempířské doplňky upevněte – dotáhněte nebo doplňte chybějící šrouby, upravte polohu plechových příponek, případně použijte na upevnění nerez drát. Spoje a přechody utěsněte pomocí speciálního tmelu v kartuši, který běžně dostanete ve stavebninách.

Skrz prasklé tašky může voda ze srážek zatékat do podstřešního prostoru, proto je nutné vyměnit všechny, které jsou zlomené, prasklé nebo jinak poškozené. Ani drobné praskliny přitom není dobré podceňovat. Při opakovaném zmrazování mohou totiž způsobit rozlomení tvarovky.

Určitě nevynechte okapový systém. Pokud je třeba, upravte spád žlabů pomocí polohy háků, případně podložte horní konec žlabu v hácích dřevěným klínem. Zdeformované části vyjměte, vyrovnejte a namontujte zpět. Chybějící kusy doplňte, v netěsných spojích vyrovnejte polohu jednotlivých částí, a spoje potom přetmelte.

Nezapomeňte na střešní okna

Moderní střešní okna jsou poměrně nenáročná na údržbu i díky vnějšímu oplechování, které je chrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Jednou za rok však potřebují základní péči:

 • Umyjte skla, okenní rám a venkovní lemování hladkým hadříkem a vlažnou vodou. Pozor na mráz! Při umývání teplou vodou v mraze by mohlo sklo prasknout.
 • Odstraňte napadané listí a další nečistoty z lemování okolo okna, aby mohla dešťová voda správně odtékat.
 • Zkontrolujte gumové těsnění okna – mělo by být pružné. Pokud není, je třeba ho vyměnit.
Bezúdržbová střešní okna

U bezúdržbových střešních oken starosti s broušením a lakováním odpadají.  Zdroj: VELUX

 • Promažte kování trochou vazelíny a dotáhněte případně povolené šrouby.
 • Přeperte a po uschnutí vraťte zpět prachový filtr, který je zasunutý pod oplechováním v horní části rámu.
 • Na celodřevěných rámech zkontrolujte lak. Pokud je povrch poškozený, rám je potřeba přebrousit brusným papírem a přelakovat jednou nebo dvěma vrstvami vodou ředitelného akrylového laku.

Před zimou zkontrolujte:

 • Plochu střechy. Ze střechy odstraňte napadané listí a další nečistoty, které by mohly bránit správnému odtékání vody.
 • Stav střešní krytiny. Tašky, které jsou zdvižené, posunuté nebo nesedí, je třeba napravit a umístit do správné polohy. Poškozené kusy se musí vyměnit, chybějící doplnit. „Důkladně zkontrolujte zejména řezané tašky v úžlabí, které bývají nejvíce zatížené sněhem. Proto je důležité, aby byly správně zajištěné na svém místě,“ zdůrazňuje Hynek Stančík z Tondachu.
 • Vodní drážky klempířských prvků. Vyčistit je třeba zejména lemování okolo komínu, střešních oken, solárních panelů či svislých konstrukcí.
 • Prostupy pro odvětrání kanalizace, anténu, solární potrubí nebo kabely. Právě tato místa představují větší riziko. Proto je důležité už při realizaci šikmé střechy investovat do komplexního systému, se kterým dosáhnete maximální bezpečnosti prostupů střechou.
 • Žlaby a okapy. Nejdříve je vyčistěte od listí, potom zkontrolujte jejich spád a uchycení v hácích. Ujistěte se též, že spoje okapového systému dobře těsní. Na udržení průchodnosti okapů jsou skvělým pomocníkem mřížky, které nečistoty v okapu zachytávají.

Pokud si na práce na střeše netroufáte, nechte je raději profesionálům!

Připravte se na sníh

Tato příprava by však měla být součástí realizace, resp. projektu šikmé střechy. Protože sníh představuje specifický a poměrně komplikovaný problém, jeho řešení by měl mít v rukou zkušený projektant.

Na jedné straně je žádoucí, aby se sníh na střeše nedržel. Pokud totiž jeho hmotnost přesáhne nosnost střechy, může dojít k jejímu vážnému poškození, dokonce až k jejímu propadnutí. Při větší sněhové nadílce je proto nutné sníh ze střechy manuálně odstranit.

Zimní zatížení střechy přitom do velké míry závisí na jejím sklonu – ze střech s nižším sklonem sníh sklouzává pomaleji, jsou proto vystavené vyšší zátěži. Kromě sklonu však pomáhá sněhu ze střechy i povrch krytiny. Všeobecně platí, že čím hladší je krytina, tím snáze po ní klouže.

Protisněhové zábrany

Protisněhové zábrany (protisněhové tašky, protisněhové háky) se rozmisťují na střeše celoplošně. Navrhují se na základě sklonu střechy a zatížení sněhem podle klimatické oblasti. Zdroj: Tondach

Na druhé straně představuje sesuv sněhu ze střechy nebezpečí. Zejména pokud u domu vede chodník, cesta nebo cestička v zahradě – větší kus namrzlého sněhu a ledu může vážit až 500 kg, takže bez problémů zničí auto nebo vážně až fatálně zraní člověka.

Sníh by se neměl sesouvat ani na pozemek sousedů, o čemž mluví občanský zákoník. Střecha se sklonem střešních rovin strmějším než 25o musí mít proto sněhové zábrany, jejichž úlohou je zachytávat sesouvající se sníh. Návrh protisněhového systému je však složitý a musí počítat se sklonem a tvarem střechy, množstvím sněhových srážek v dané oblasti, ale i s jinými faktory. Proto je ideální svěřit ho do rukou specialistů, ať už z řad výrobců střešní krytiny, projektantů, nebo pokrývačů.

Přečtěte si také:
Víte, jak můžete zabránit kondenzaci vody na oknech? Není to jen problém zimy!

Protisněhové zábrany

Účelem protisněhových prvků je zadržet sníh na ploše střechy, aby rovnoměrně roztával, a zabránit sesuvům většího množství sněhu a ledu. V současnosti existuje několik druhů sněhových zachytávačů. Doporučuje se přitom kombinace liniových (protisněhové mříže) s bodovými (protisněhové tašky a háky) a jejich rovnoměrné rozmístění po celé ploše střechy.

„Protisněhové zábrany se aplikují celoplošně, aby udržely váhu sněhu i po vydatných srážkách,“ vysvětluje Hynek Stančík, produktový manažer značky Tondach. Umisťují se tam, kde by mohl být případný sesuv sněhu nebezpečný. Pokud v místě zakončení střechy není například chodník, případně se tudy v zahradě nechodí, zábrany nejsou nutné.

Protisněhová mříž

Protisněhová mříž se používá v kombinaci s protisněhovými zábranami. Zdroj: Tondach

Tam, kde padající sníh nepředstavuje žádné nebezpečí, je naopak žádoucí, aby se ze střechy sesouval a stavbu zbytečně nezatěžoval. Na to však je třeba myslet už ve fázi projektu a navrhnout objekt a střechu tak, aby sklouznutí sněhu nezpůsobilo škody v okolí domu ani nepoškodilo samotnou střechu.

Před sesouvajícím se sněhem je třeba totiž chránit i úžlabí, vikýře, střešní okna nebo tělesa prostupující střechou. Jestli roztávající se, a často i zmrzlý sníh, který klouže ze střechy, narazí například v úžlabí na tašky na protější ploše, může je poškodit. Podobně může pohybující se sníh porušit i střešní okna a další prvky na střeše, které jsou pro něj překážkou.

Bezpečnost je na prvním místě!

 • Na střechu nikdy nechoďte, když je mokrá nebo namrzlá, a ani při silném větru.
 • Obujte si pevné boty, které nekloužou, oblečení by nemělo být volné.
 • Použijte jen stabilní a dostatečně dlouhý žebřík.
 • Na střeše se uvažte o kotvicí bezpečnostní body, případně o dostatečně pevný komín.
 • Práce dělejte vždy ve dvojici.

Co se žlaby?

V horských oblastech, kde pořádně sněhové nadílky nejsou nijak výjimečné, bývalo zvykem před zimou odstranit okapové žlaby, aby je sníh sesouvající se ze střechy nepoškodil. Je to však nutné?

Odpověď na otázku, zda dávat, nebo nedávat žlaby na zimu dolů, není jednoduchá. Vždy totiž záleží na konkrétním případu. Okapový systém chrání dům před srážkovou vodou, takže když na podzim odstraníte žlaby, vystavíte dům vlhkosti právě v nejnepříjemnějším období na začátku a na konci zimy.

Trvalé zabudování žlabů (bez nutnosti dávat je dolů) je přitom technicky možné. Ať už použitím vhodného sortimentu (zpevněných či zdvojených žlabových háků, oblých čel žlabu, zpevňujících prvků apod.), anebo správným stavebnětechnickým řešením (například vhodnou vzdáleností žlabu od okapové hrany).

Žlaby

Odstraňování okapů na zimní měsíce už dnes není tak časté ani v horských oblastech. Jednoduchým řešením je například zdvojení žlabových háků, dražší variantou je vybavit okapy elektrickým rozmrazovacím systémem. Zdroj: Prefa

Další možností je vybavit okapy elektrickým rozmrazovacím systémem, který díky topným kabelům brání jejich zamrzání. Jde sice o dražší řešení, ale často je lepší než odstranění žlabů. Na původní otázku je tedy možné odpovědět otázkou: Je odvodnění střechy správně navržené a zrealizované? Má střecha funkční protisněhové zábrany? Pokud ano, potom žlaby odstraňovat nemusíte.

To se však většinou týká novostaveb. U starších domů mohou nastat problémy například při nedokonale zatepleném podkroví. Roztávající sníh a led se ze střechy sunou s ohromnou silou, takže žlaby a háky, které tvoří bariéru, mohou poškodit. V takovém případě je, samozřejmě, lepší před zimou žlaby odstranit, než každé jaro počítat škody.

Přečtěte si také:
Připravte okna a dveře na zimu včas! Naučte se, jak je utěsnit a ušetřit nemalou částkou za vytápění

Při výběru krytiny si všímejte mrazuvzdornosti

Střecha musí v našich zeměpisných šířkách čelit nejen vodě, vlhkosti či větru, ale i mrazu, sněhu a ledu. U nekvalitní krytiny se tak může stát, že voda, která se dostane dovnitř tašky, zamrzne a led začne materiál pomalu drtit. Trvá přitom několik let, něž se projeví důsledky, a tak tomuto problému mnozí nevěnují pozornost.

Protisněhový komplet

Univerzální protisněhový komplet zabrání nekontrolovatelnému sesuvu sněhu a ochrání střechu před sléháním. Zdroj: Tondach

Jaké je řešení? Ideální je vybrat si mrazuvzdornou krytinu. Pozor je si třeba dát zejména u krytin pocházejících z jižních zemí, na které nejsou kladeny tak vysoké požadavky na mrazuvzdornost.

NÁŠ TIP

Chcete ušetřit na topení? Vyměňte ještě před zimou stará střešní okna!

„Skvělým krokem k šetření na energiích v zimním období je výměna starých střešních oken za moderní – s nízkoenergetickým sklem, které kombinují výborné izolační vlastnosti s výhodami pasivních solárních zisků,“ doporučuje technický poradce společnosti VELUX Jakub Mrázek.

Výměnou starého střešního okna VELUX (s Uw = 2,8 W/m2 . K) za nové okno VELUX Standard Plus (s Uw = 1,0 W/m2 . K) snížíte tepelné ztráty oknem o více než 60 %. Jejich energetickou účinnost můžete ještě zlepšit, když je vybavíte stíněním s tepelněizolační schopností.

Text: Erika Kuhnová
Foto: Tondach, Terran, Prefa, VELUX, istock.com
Zdroj: časopis HOME

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: Od partnerů okapy snih střešní okna střešní tašky udrzba údržba oken zima
Sdílejte článek

Diskuze