Vše o montovaných domech

30. 04. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Montované domy se úsporností provozu, komfortem a kvalitou staly již rovnocennou alternativou ostatních typů budov. Vzhledem k procesu výroby jednotlivých částí jde o domy typové, komu nevadí menší míra kreativity; ocení jistě dvě nejdůležitější devízy – příznivou cenu a rychlost výstavby.

Samotná stavba netrvá dlouho, souvisejí s ní však další procesy, které nelze opominout a jež cestu k bydlení o něco prodlouží. I tak lze bydlet již za několik měsíců. Není proto divu, že zájem o montované domy ze dřeva i o dřevostavby obecně u nás roste.

Na začátku je panel…

Základním prvkem montovaných domů je panel: buď sendvičový – to znamená rám obložený velkoplošnými deskami a vyplněný tepelnou izolací, nebo z masivního dřeva. Panely jsou vyrobeny v továrně, stupeň dohotovení se může lišit podle požadavků zákazníka, ale je možné vyrobit je včetně omítek a osazení stavebních otvorů. Kompletace na stavbě je pak velmi rychlá. Dům může být zákazníkovi předán v hrubé stavbě nebo na klíč, vybavovací předměty lze obvykle změnit podle přání klienta. Rychlé stavby je dosaženo vysokou kvalitou výroby a využitím stavebnicového propracování jednotlivých prvků.

Nové bydlení za několik měsíců

Dřevostavba může být kvalitativně stejně hodnotná jako zděný dům. Aby však dobře sloužila bez nedostatků nebo nutnosti větších oprav, je stěžejní preciznost provedení všech prací a respektování technologických postupů, doporučených výrobcem. Pokud jste se rozhodli pro montovaný dům, je proto na místě kromě jiného pečlivá volba stavební firmy. A to zdaleka není vše.

Výběr pozemku

Výběr pozemku není nijak omezen skutečností, že se majitel rozhodl pro montovaný dům. Závisí víceméně na požadavcích a případně finančních možnostech investora, a také na vlastnostech parcely – její svažitosti, orientaci ke světovým stranám, dispozicích z hlediska umístění domu, blízkosti komunikací, sousedech. Také je vhodné zjistit, zda na pozemku nevázne věcné břemeno nebo jiné omezení.

Dokument národní kvality (dále jen „DNK“) je především zaměřen na projekční technickou přípravu, kvalitu materiálu, deklarace základních požadavků na konstrukci dle stavebního zákona a prováděcí činnosti (montáže, výroba prefabrikátu atd.). DNK neřeší podlahové krytiny, technická zařízení budov, vybavení interiéru (kuchyně, koupelny atd.), typ a vzhled krytiny domu, pokud tyto oblasti přímo nebo nepřímo nekolidují s některými výše citovanými oblastmi použití. DNK se často odkazuje na konkrétní normy nebo předpisy. Vždy je potřeba vzít v úvahu jejich aktuální znění. (Zdroj ADMD)

Kalendárium výstavby

1. měsíc

Návštěva stavebního úřadu
Zde je nezbytné projednat případná územní omezení, týkající se výstavby rodinného domu v konkrétní lokalitě, například sklon a barvu střechy, typ střešní krytiny, garáž, oplocení. Požadavků může být více, v některých regionech nejsou naopak žádné.

Výběr firmy
Jak již bylo zmíněno, výběru firmy je třeba věnovat velkou pozornost. Pokud to je možné, je lepší vybírat stavebníky na doporučení. I tak je vhodné ji prověřit – vyhledat informace na internetu, zjistit historii, ověřit v podnikatelských rejstřících důvěryhodnost firmy i majitele. Informace lze získat také na stránkách Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), jejímiž členy mohou být pouze společnosti, které splňují a řídí se Etickým kodexem asociace a obdržely certifikaci dle Dokumentu národní kvality.

Montované domy se z větší části „vyrábějí“ v továrnách na výrobních linkách. FOTO RD RÝMAŘOV

Montované domy se z větší části „vyrábějí“ v továrnách na výrobních linkách. FOTO RD RÝMAŘOV

2. měsíc

Firma, finance, stavební povolení
Dalším krokem je výběr domu, úprava dispozic a technický rozsah dodávky. Firma poté připraví půdorysy a pohledy domu již se zapracovanými úpravami na přání. Návrh obsahuje také kompletní cenovou nabídku a předběžný termín výstavby. Při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí obdrží klient zdarma zpracovanou studii, která slouží jako podklad pro vypracování obchodní projektové dokumentace. Jestliže zákazník odsouhlasí půdorysy, pohledy a cenu, obdrží pateré vyhotovení projektové dokumentace stavby, požární posouzení a rozsah dodávky. Vypracování projektové dokumentace trvá cca sedm týdnů. Po doplnění o výkres základové desky, přípojky inženýrských sítí a zpevněných ploch a plotu (pokud toto již není součástí projektové dokumentace) lze předat projekt příslušnému stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání stavebního povolení. Jednání se stavebním úřadem může zajistit firma.

Nabídka je široká, stačí si vybrat velikost, vhodný tvar a cenu odpovídající finančním možnostem investora. Na obrázku dům LARGO 147 – jednopodlažní rodinný dům se sedlovou střechou, která přesahuje přes terasu a vstupní prostor. FOTO RD RÝMAŘOV

Nabídka je široká, stačí si vybrat velikost, vhodný tvar a cenu odpovídající finančním možnostem investora. Na obrázku dům LARGO 147 – jednopodlažní rodinný dům se sedlovou střechou, která přesahuje přes terasu a vstupní prostor. FOTO RD RÝMAŘOV

3. měsíc

Smlouva o dílo
Uzavírá se, když jsou strany domluveny na rozsahu dodávky a ceně. Smlouva o dílo by měla obsahovat typ domu, termíny zhotovení jednotlivých stádií stavby, cenu včetně dopravného a způsob financování.

FOTO: RD RYMAROV

Doprava a logistika je zvláště důležitá. Dobré firmy mají kvalitní know how, jak dům „zabalit“, aby nedošlo k poškození i zvláště citlivých míst, jako jsou rohy, nadpraží či omítka.

4. měsíc

Spodní stavba
S realizací spodní stavby lze začít až po vydání stavebního povolení. Pro montované domy platí v tomto případě stejné předpisy jako pro jakékoli jiné domy. Stavební úřad má na vyřízení a vydání či zamítnutí stavebního povolení čtyřicetidenní lhůtu. Spodní stavba může, ale nemusí být součástí dodávky domu. Závisí to na nabídce firmy nebo na rozhodnutí stavebníka. Jestliže firma v nabídce provedení základové desky nemá, obvykle doporučí ověřeného dodavatele. Z hlediska pozdějších možných problémů či reklamací je praktičtější dodávka kompletní stavby od jednoho dodavatele. Základová deska pro dřevostavby se v ničem neodlišuje od základové desky pro zděné domy, vzhledem k hmotnosti domu může být nahrazena základovými patkami nebo piloty. Zhotovení základové desky včetně přípojek trvá cca jeden měsíc.

Základová deska připravená cca 1 měsíc předem, aby dobře vyschla. 

Základová deska připravená cca 1 měsíc předem, aby dobře vyschla. FOTO ATRIUM

5. až 7. měsíc

Realizace domu
Po dokončení spodní stavby, případně v souběhu s její realizací, je připravována stavba vlastního domu. S klientem je dohodnuto upřesnění materiálů, je možné ještě pozměnit nekonstrukční úpravy stavby, je finalizována cena domu, která je uvedena v cenovém dodatku ke smlouvě o dílo. První fází je příprava výroby, nákup výběrových materiálů podle požadavků zákazníka a výroba stavebních částí, druhou pak samotná montáž domu na staveništi včetně všech souvisejících řemeslných prací. Po dokončení stavby jsou provedeny potřebné zkoušky a testy a poté je dům v dohodnutém termínu předán zákazníkovi. Obě fáze trvají cca tři měsíce.

Certifikace!

Hlavní rozdíl mezi certifikací dle DNK a certifikací vyžadovanou zákonem č. 22/1997 Sb., kde probíhá kontrola jednou za rok ve výrobně a certifikace se zaměřuje na panely jako takové, je kontrola přímo na staveništi a dodržování technologické kázně na stavbě, stanovení a sledování systému kritických bodů konstrukce, častější kontroly směrem od certifikačního orgánu a povinnost měřit kvalitu staveb metodou Blower-door test minimálně 2x do roka. Toto jsou všechno nástroje na dosažení, hlídání a prokázání té nejvyšší kvality. Certifikát sleduje dále požadavky na konstrukce (průvzdušnost, bilanci vlhkosti, tepelně technické vlastnosti, materiály, projekční připravenost, lidské zdroje, vybavenost firmy…), všechny požadavky jsou prověřovány zkouškami, prováděnými nebo dozorovanými osobami s odpovídající kvalifikací.
(Zdroj Asociace dodavatelů montovaných domů)

1. den

Umisťování panelů na předem připravenou základovou desku – panely se umisťují na vzdálenější stranu od jeřábu, aby měl jeřábník vždy přehled o celé stavbě.

Umisťování panelů na předem připravenou základovou desku – panely se umisťují na vzdálenější stranu od jeřábu, aby měl jeřábník vždy přehled o celé stavbě.FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

Podlaží je skoro hotovo FOTO ATRIUM

Podlaží je skoro hotovo FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

Instalace krovu – v případě tohoto domu montáž trvala 1 den včetně montáže vazníkového krovu. Vazníky jsou smontovány v továrně a na stavbě je možné je již přímo osadit. Dům je už možné uzamykat. FOTO ATRIUM

Instalace krovu – v případě tohoto domu montáž trvala 1 den včetně montáže vazníkového krovu. Vazníky jsou smontovány v továrně a na stavbě je možné je již přímo osadit. Dům je už možné uzamykat. FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

FOTO ATRIUM

2. den

Kompletace střechy FOTO ATRIUM

Kompletace střechy FOTO ATRIUM

3. den

Pokládání střešní krytiny FOTO ATRIUM

Pokládání střešní krytiny FOTO ATRIUM

8. měsíc

Kolaudace
Kolaudaci zajišťuje investor, firma připraví všechny potřebné podklady dané smlouvou o dílo a případnými dodatky.

foto: ADMD Františkovy Lazne

Na první pohled nemusí být vždy patrné, že jde o montovaný dům. Tento navíc splňuje certifikaci dle DNK. FOTO ADMD

Většinu nevýhod dřeva lze eliminovat vhodnou konstrukční úpravou, výběrem odpovídajících druhů dřeva a materiálů na bázi dřeva, použitím dalších materiálů s protipožárními, zvukově-izolačními nebo tepelně-izolačními vlastnostmi a uplatněním bezpečnostních opatření v souladu s normami. Je nezbytně nutné dodržení všech technologických postupů a precizní provedení stavebních detailů.

Plusy a minusy montovaných domů:

Plusy:

+ Rychlost výstavby
+ Montované domy nemusí vymrznout, protože při stavbě není použit mokrý proces
+ Stavět lze i v zimě
+ Úspornost provozu (nízkoenergetický nebo pasivní standard)
+ V porovnání s klasickou stavbou má dům při srovnatelných tepelně-izolačních hodnotách tenčí stěny, díky tomu získá investor větší podlahovou plochu při stejné ploše zastavěné
+ Bezpečnostní a protipožární vlastnosti srovnatelné se stavbami z jiných materiálů (tzn. musí splňovat přísné
české i evropské bezpečnostní a protipožární normy)
+ Ekologický dům – stavba z ekologických materiálů, méně energeticky náročná výroba některých komponent
+ Příznivá cena
+ Nízká hmotnost stavby

Minusy:

– Vady materiálu, suky, trhliny, anizotropie dřeva
– Možné změny tvaru či objemu vlivem vlhkosti
– Nízké akumulační schopnosti
– Zvuková izolace

Text: Dana D. Daňková
Text byl připraven ve spolupráci s firmou RD Rýmařov a Asociací dodavatelů montovaných domů
Foto archiv firem
Zdroj časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: bydlení bez kolaudace drevostavby energetický certifikát financování stavby modulární domy montované domy stavba zděné kuchyně
Sdílejte článek

Diskuze