Patří krb do pasivního domu?

Patří krb do pasivního domu?

13. 01. 2013
Diskuze (0)
Sdílet

Mnozí by nyní určitě odpověděli, že ne. Je pravda, že v pasivním domě není krb nezbytností. Konvenční vytápění se v pasivním domě nedoporučuje, protože může interiér domu nesnesitelne přehřívat. Touha po plápolajícím ohni je však silná bez […]

Mnozí by nyní určitě odpověděli, že ne. Je pravda, že v pasivním domě není krb nezbytností. Konvenční vytápění se v pasivním domě nedoporučuje, protože může interiér domu nesnesitelne přehřívat. Touha po plápolajícím ohni je však silná bez ohledu na to, zda plánujete postavit klasický nebo energeticky úsporný rodinný dům. Svého snu se vzdávat nemusíte, protože umístění krbu v pasivním domě už není vyloučeno.

 

Pokud při realizaci krbu a komína dodržíte všechna technologická a bezpečnostní pravidla, zažijete mnoho příjemných chvil. Oheň vám poslouží nejen k vytvoření neopakovatelné atmosféry, ale k přitápění či ohřevu užitkové vody pomocí tepelného výměníku. Disponovat krbem totiž znamená neztratit nic z komfortu, ale ani z individuality a nezávislosti.

Krb má v pasivním domě zelenou
Krb v pasivním domě byl doposud překážkou. I dnes se najdou lidé, kteří považují krb v pasivním domě za zbytečný a nežádoucí. Ve skutečnosti ho v energeticky pasivním domě nepotřebujete. Chcete se však připravit o jedinečnou atmosféru plápolajícího ohně? V současné době existují možnosti, jak se ani v pasivním domě nevzdat tohoto architektonického prvku interiéru. Ti, kteří se pro krb v pasivním domě rozhodli, nelitují. Nejenže mohou trávit večery s rodinou u ohně, ale v případě výpadku elektrické energie si tepelnou pohodu zajistí jednoduchým přitopením v krbu.


Pouze těsné krby
Touhu po krbu v pasivním domě si splníte jen v případě, že si zvolíte vhodný typ. Dejte ruce pryč od netěsných krbů, které způsobují rychlé přehřátí interiéru. Kromě toho jsou kritickým místem, kde dochází ke značnému úniku energie. Aby vám krb dlouho sloužil a zároveň byl účinnou konstrukcí v pasivním domě, vyhněte se otevřeným krbům. Pouze s těsným krbem se vám podaří zachovat v domě vzduchotěsnost a zabránit tepelným únikům. Krb v pasivním domě je zapotřebí navrhnout a zkonstruovat tak, aby se zajistilo samostatné vzduchotěsné nasávání z exteriéru a odvod spalin.

Jakému komínu dát přednost?
Ke krbu v pasivním domě je zároveň nutné zvolit i vhodný komín. Kvalitní komínové těleso nesmí sálat teplo a musí být extrémně těsné. S tradičním komínem nevystačíte. Klasické třívrstvé komíny jsou nevyhovující, protože se mohou připojit jen na spotřebiče závislé na vzduchu v místnosti. Pasivní domy potřebují komínové systémy bez zadního odvětrávání. Komínové systémy mají kromě spalinové cesty i cestu pro přívod spalovacího vzduchu přímo do spotřebiče. Průduch, kterým se přivádí vzduch do krbu, musí být však tepelně izolovaný, abychom zabránili ochlazování interiéru. Krb musí mít navíc elektronickou a nikoli mechanickou klapku, která zabezpečí optimální přívod vzduchu.

Požadavky na krb v pasivním domě
• Do pasivního domu nepatří otevřené krby.
• Zvolte si speciálně upravený těsný krb.
• Krb je třeba navrhnout a zkonstruovat tak, aby se zajistilo samostatné vzduchotěsné nasávání z exteriéru a odvod spalin.
• Krb musí disponovat elektronickou, nikoli mechanickou klapkou – tím se zabezpečí optimální přívod vzduchu.

Důvody pro volbu komínového systému
Proč se doporučuje pořídit si do pasivního domu komínový systém? Odpověď je jednoduchá. Komínový systém s keramickou šamotovou trubkou se vyznačuje potřebnou těsností. Kromě toho jsou tyto komíny díky své konstrukci velmi odolné. Dokážou odvádět hygienicky a bezpečně spaliny, které vznikají při spalování dřeva. V důsledku vysokých teplotních rozdílů tak v komínových systémech nedochází ke vzniku prasklin. Pokud si pořídíte komínový systém s keramickou šamotovou trubkou s nehořlavou izolací, zajistíte si dlouhodobou provozní bezpečnost. Komínový systém je volbou budoucnosti. Nepřekvapí vás výpadek elektrické energie ani odstavené dodávky plynu. Komínové systémy zajišťují flexibilitu, protože jsou vhodné pro všechny druhy paliv. I v pasivním domě si tak můžete vybírat a podle požadavků měnit různé typy paliv. Pasivní dům s kvalitním komínem vám přinese nejen ekonomické, ekologické, ale především komfortní bydlení.


Postavte komín precizně

Postavit komínový systém zvládne každý. Podstatou systémových komínů jsou kompatibilní prvky od jednoho výrobce. Výsledkem je krátká doba, za kterou se postaví, a vyloučení chyb i úspora nákladů. Tvárnice jsou z lehčeného betonu, takže práce s nimi je rychlá a nenáročná. Je možné je stěrkovat, omítat i tapetovat. I před stavbou komína je bezpečnější poradit se s výrobcem komína, jak správně postupovat. Komínové těleso se klade na základ nebo na konstrukci hrubé podlahy, na kterou se musí položit izolace proti vlhkosti. Následně se na podlahu kladou komínové tvárnice, které se spojují klasickou maltou. Nedoporučuje se používat cementovou maltu, která navzdory stejnému vzhledu vykazuje odlišnou odolnost proti teplotám a vlhkosti. Komínový průduch může kvůli ní ztratit těsnost, což by v případě pasivního domu mohlo způsobit značné tepelné ztráty. U komínových systémů se zadním odvětráváním je třeba dodržet zejména způsob kladení tepelné izolace do komínové konstrukce. Aby se zabránilo ucpání kanálků zadního odvětrávání, musí se spoj izolace nacházet v ose kolmé na stěnu tvárnice. U šamotových vložek je především nutné dodržet systém jejich spojování a spoje vyspárovat spárovací hmotou. Nezapomeňte ani na správné napojení kouřovodu, přičemž napojovací kus kouřovodu je potřeba vyvést kolmo na stěnu komínové tvárnice. Pokud u stavby komína dodržíte všechny technologické i obecně platné předpisy, získáte bezpečný a zároveň dlouhodobě funkční komín.

Požadavky na komín v pasivním domě
• Pasivní dům potřebuje těsné komínové těleso, které nesálá teplo a brání úniku energie.
• Do pasivních domů jsou vhodné komínové systémy bez zadního odvětrávání.
• Komín musí disponovat spalinovou cestou i větrací šachtou. Dvě protichůdné cesty zajišťují bezpečný odvod spalin a zároveň přísun vzduchu do krbu.
• Při topení tuhými palivy se musí dodržet výška komína 1,5 m v nadstřešní části rovné střechy, u šikmé střechy se musí dodržet výška 65 cm nad hřebenem střechy.
• Při stavbě komínového systému dodržujte montážní návod.
• Velikost průduchu komína pro odvod spalin z krbové vložky musí odpovídat 16 až 20 cm (v závislosti na výkonu).
• Kontrolu postaveného komína, ale i napojení kouřovodu a topného spotřebiče je třeba přenechat odborníkům.
• Komín pravidelně čistěte, aby nedošlo k vyhoření sazí.


Text: Ing. Maroš Plško
Foto: Schiedel, Dano Veselský
Z knihy: Vše o stavbě energeticky úsporného domu

Kategorie: NED a pasivní domy
Tagy: dum krby pasivni
Sdílejte článek

Diskuze