Jak si zatopit a nepřetopit ve dřevostavbě?

03. 03. 2018
Diskuze (0)
Sdílet

Na první pohled podivný titulek není chybou. Následující text se zabývá hledáním optimální varianty pro vytápění ve stále populárnějších dřevostavbách. Takže jak si zatopit a nepřetopit ve dřevostavbě?

Jedna z možností pro tepelný komfort ve dřevostavbě: zde se snoubí historická zkušenost s velkým prostorem. Kamna tvoří základ vytápění celodřevěné chalupy. V poschodí je navíc elektrické podlahové a stěnové vytápění (podlahové v koupelnách, stěnové v pokojích). FOTO DANO VESELSKÝ

Jedna z možností pro tepelný komfort ve dřevostavbě: zde se snoubí historická zkušenost s velkým prostorem. Kamna tvoří základ vytápění celodřevěné chalupy. V poschodí je navíc elektrické podlahové a stěnové vytápění (podlahové v koupelnách, stěnové v pokojích). FOTO DANO VESELSKÝ

Budoucí způsob vytápění se dnes stává stejně kritickým rozhodnutím investorů, jako je třeba konstrukční řešení, materiál hrubé stavby, střecha či dispozice. A to navzdory skutečnosti, že díky zpřísňujícím se nárokům na kvalitu obálky budovy bychom měli v budoucnu topit spíše méně než více.

Co potřebuje dřevostavba?

Pokud stojíme před otázkou výběru otopné soustavy, je důležité si uvědomit vlastnosti dřeva jako konstrukčního materiálu. Dnes se nejčastěji využívají tři základní moduly – buď výstavba z předpřipravených lepených sendvičových panelů, systém „two-by-four“ stavěný na místě, případně kombinace obou. Tyto systémy jsou problematické pro vedení klasických, vodorovných teplovodních rozvodů ve zdech. Pokud tedy zvolíte takovou otopnou soustavu, která toto vyžaduje, je nutné na daný fakt pamatovat a rozvody vést třeba v podlaze.

Topná rohož je v podstatě topný kabel přichycený k nosné tkanině. Rohož se vyznačuje jednodušší pokládkou a je u ní zajištěno rovnoměrné rozložení výkonu. Rohož je však vhodná spíše pro pravidelné plochy. Přímotopné vytápění je nejrozšířenější způsob aplikace. Používá se jak pro systémy hlavního vytápění, tak i pro systémy komfortního ohřevu podlahy. Elektrické topné rohože Fenix Ecofloor jsou umístěny přímo pod dlažbu v tenké vrstvě pružného tmelu. Snadno se instalují a ve spojení s vhodnou regulací zajišťují vysoce ekonomický provoz. FOTO FENIX

Topná rohož je v podstatě topný kabel přichycený k nosné tkanině. Rohož se vyznačuje jednodušší pokládkou a je u ní zajištěno rovnoměrné rozložení výkonu. Rohož je však vhodná spíše pro pravidelné plochy. Přímotopné vytápění je nejrozšířenější způsob aplikace. Používá se jak pro systémy hlavního vytápění, tak i pro systémy komfortního ohřevu podlahy. Elektrické topné rohože Fenix Ecofloor jsou umístěny přímo pod dlažbu v tenké vrstvě pružného tmelu. Snadno se instalují a ve spojení s vhodnou regulací zajišťují vysoce ekonomický provoz. FOTO FENIX

Akumulace

Druhým důležitým aspektem je nízká míra akumulace. Je na vás, zda to považujete za výhodu, či nevýhodu – každopádně dřevostavba se rychle vytopí a rychle vychladne. Z těchto důvodů se nezřídka v dřevostavbách umísťují tzv. „akumulační stěny“ z betonu či kusového zdiva. Kromě toho, že zase mohou sloužit pro umístění rozvodů, či při dobře zvolené dispozici i hlukově odstínit případné sanitární jádro, slouží pro akumulaci tepla – jako svého druhu pasivní topné těleso.

V případě, kdy se nejedná o trvale obývané stavby (chaty, chalupy), naopak oceníte pohotovější reakci tepelné změny v interiéru – dřevostavba se rychle vyhřeje a rychle vychladne. I to je důvod, proč je pro volbu otopné soustavy důležitý i další faktor – regulace.

Plošné teplovodní vytápění od REHAU reguluje individuální teplotu v místnosti - s úsporou místa a energeticky efektivně. Plocha se ohřeje a předává příjemné teplo vyzařováním rovnoměrně do prostoru. Místnost se tak sama stane topením. Teplá voda protéká trubkami REHAU z hustého high-tech materiálu a ohřívá tím plochu, do které byly trubky instalovány. Důležitou součástí systému je tzv. rozdělovač topných okruhů – což je zařízení pro rozdělování tepla, které je umístěné na nenápadném místě buď na zdi, nebo v decentní nízké skříňce. V něm se rozděluje teplá voda podle požadavků. Teplotu, kterou si přejete, určujete individuálně v každé místnosti – pomocí prostorového termostatu NEA v ušlechtilém designu a se snadnou obsluhou. Termostat řídí rozdělovač topných okruhů a řídí, kolik teplé vody proudí do položených trubek. NEA je kompatibilní se všemi typy plošného vytápění. FOTO REHAU

Plošné teplovodní vytápění od REHAU reguluje individuální teplotu v místnosti – s úsporou místa a energeticky efektivně. Plocha se ohřeje a předává příjemné teplo vyzařováním rovnoměrně do prostoru. Místnost se tak sama stane topením. Teplá voda protéká trubkami REHAU z hustého high-tech materiálu a ohřívá tím plochu, do které byly trubky instalovány. Důležitou součástí systému je tzv. rozdělovač topných okruhů – což je zařízení pro rozdělování tepla, které je umístěné na nenápadném místě buď na zdi, nebo v decentní nízké skříňce. V něm se rozděluje teplá voda podle požadavků. Teplotu, kterou si přejete, určujete individuálně v každé místnosti – pomocí prostorového termostatu NEA v ušlechtilém designu a se snadnou obsluhou. Termostat řídí rozdělovač topných okruhů a řídí, kolik teplé vody proudí do položených trubek. NEA je kompatibilní se všemi typy plošného vytápění. FOTO REHAU

Regulace

Určitě to znáte – přijdete v zimě domů či do kanceláře, otočíte „kohoutkem“ na radiátoru a pak se jen modlíte, abyste roztáli dříve, než vystydne šálek kafe před vámi. Dnes dáváme přednost termostatům (bez ohledu na tepelný zdroj), pokročilé systémy umožňují ještě přesnější regulaci. Rychlost reakce – změna tepelného komfortu v interiéru – ale záleží více na typu otopné soustavy než konkrétního ovládání. Navíc dřevostavby trpí spíše neduhem „přetopení“ než naopak. Objevuje se i tradiční problém „suchého vzduchu“. V zásadě platí, že elektrické vytápění (přímotopy, podlahové vytápění) umožňuje rychlejší reakci. Možnost ovládání na dálku (systémy inteligentní domácnosti) třeba přes mobil či tablet jsou jen pověstnou třešničkou na dortu.

Vytápění pomocí krbové vložky či kamen se ve dřevostavbě nemusíte bát. Naopak, vzhledem ke spalovanému materiálu k tomuto životnímu stylu plápolající oheň v topeništi prostě patří. Bezpečnostní požadavky jsou dnes pro všechny způsoby osazení krbů stejné. FOTO PRODESI

Vytápění pomocí krbové vložky či kamen se ve dřevostavbě nemusíte bát. Naopak, vzhledem ke spalovanému materiálu k tomuto životnímu stylu plápolající oheň v topeništi prostě patří. Bezpečnostní požadavky jsou dnes pro všechny způsoby osazení krbů stejné. FOTO PRODESI

Tepelné ztráty

Při výběru otopné soustavy velmi často rozhoduje cena – což v zásadě není špatně. Bohužel investoři se velmi často omezují pouze na srovnání vstupních nákladů, ti poučenější případně i ceny za energie. Zvažovat je však potřeba komplexněji: výchozím bodem by měly být předpokládané tepelné ztráty objektu. Čím nižší je tato hodnota (udávaná v kW), tím méně tepla za rok vám uteče konstrukcí.

Elektrické topné fólie ECOFILM jsou unikátním výrobkem určeným pro elektrické velkoplošné stropní nebo podlahové vytápění interiérů. Hlavní předností je tloušťka topné fólie – jen 0,4mm (!) a schopnost vyhřívat v celé ploše – tím je docíleno potřebného výkonu už při nižších teplotách. Stavební konstrukce jsou tak méně tepelně namáhány a povrchová teplota je rovnoměrně rozložena. FOTO FENIX

Elektrické topné fólie ECOFILM jsou unikátním výrobkem určeným pro elektrické velkoplošné stropní nebo podlahové vytápění interiérů. Hlavní předností je tloušťka topné fólie – jen 0,4mm (!) a schopnost vyhřívat v celé ploše – tím je docíleno potřebného výkonu už při nižších teplotách. Stavební konstrukce jsou tak méně tepelně namáhány a povrchová teplota je rovnoměrně rozložena. FOTO FENIX

Pro výpočet tepelné ztráty objektu můžete použít speciální nástroj (dostupný třeba na serveru tzb-info. Součástí výpočtu je údaj o umístění domu (kvůli hodnotám venkovní výpočtové teploty), poloha, rozměry či objem budovy. Důležité jsou i údaje o konstrukci obálky budovy a údaje o tepelných ztrátách výměnou vzduchu. Tepelná ztráta nám určí přibližnou roční potřebu tepla. Až pak má smysl začít zvažovat ekonomickou náročnost různých typů vytápění a podle tohoto údaje také zjistíte případnou návratnost vstupní investice.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

Drahá energie do úspornějšího domu

Mezititulek velmi zjednodušeně popisuje jen zdánlivý paradox. Plyn či pevná paliva jsou obecně vnímány jako levnější tepelný zdroj. Navíc pokud uvažujete třeba o energii z tepelného čerpadla (vysoké pořizovací náklady, nicméně relativní nezávislost na ceně energií), vstupní investice se vám vrátí tím dřív, čím je spotřeba tepla vyšší. Velmi úsporné domy naopak „snesou“ i dražší energie (typicky elektřina), protože tepla spotřebují mnohem méně.

Sálavé skleněné panely Ecosun G jsou určeny především pro vytápění interiérů, ve kterých plní nejen funkci topidla, ale stávají se také významným designovým prvkem. Ideální jsou také jako vytápění pro nízkoenergetické domy (NED), ve kterých minimalizují již tak nízké náklady na vytápění. Panely jsou opatřeny karosáží s tepelnou izolací, zamezující únikům tepla do konstrukce za topným panelem. Kromě omezovacího termostatu jsou také vybaveny univerzálními úchyty, umožňujícími montáž do vodorovné i svislé polohy. Panel se tak stává velmi univerzálním výrobkem, nabízejícím uplatnění v nejrůznějších aplikacích dle požadavků zákazníka. FOTO FENIX

Sálavé skleněné panely Ecosun G jsou určeny především pro vytápění interiérů, ve kterých plní nejen funkci topidla, ale stávají se také významným designovým prvkem. Ideální jsou také jako vytápění pro nízkoenergetické domy (NED), ve kterých minimalizují již tak nízké náklady na vytápění. Panely jsou opatřeny karosáží s tepelnou izolací, zamezující únikům tepla do konstrukce za topným panelem. Kromě omezovacího termostatu jsou také vybaveny univerzálními úchyty, umožňujícími montáž do vodorovné i svislé polohy. Panel se tak stává velmi univerzálním výrobkem, nabízejícím uplatnění v nejrůznějších aplikacích dle požadavků zákazníka. FOTO FENIX

Tepelná ztráta celého domu je součet tepelných ztrát všech konstrukcí plus tepelné ztráty infiltrací a větráním.

Vybíráme hlavou…

Dnešní zateplené dřevostavby tedy i kvůli popsaným skutečnostem snesou téměř všechny typy otopné soustavy. Některé se ale jeví přece jen jako vhodnější. Typicky se v nabídce dodavatelů dřevostaveb setkáváme s nabídkou elektrického vytápění, a to jak formou podlahového topení, či pomocí přímotopu. Méně obvyklá, co do investice dražší, ale bezpochyby užitečná, jsou elektrická sálavá topidla.

Krbová vložka s velkoformátovým prosklením Romotop Heat 2g má výsuvná dvířka s nejnovějším systémem pojezdu Silent lift. Vložka je určena pro konvekční způsob vytápění. Má inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN a spalovací komoru vyloženou pravým šamotem. Umožňuje snadnou regulaci primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem. FOTO ROMOTOP

Krbová vložka s velkoformátovým prosklením Romotop Heat 2g má výsuvná dvířka s nejnovějším systémem pojezdu Silent lift. Vložka je určena pro konvekční způsob vytápění. Má inovativní systém vedení spalin DOUBLE SPIN a spalovací komoru vyloženou pravým šamotem. Umožňuje snadnou regulaci primárního a sekundárního vzduchu jedním ovládacím prvkem. FOTO ROMOTOP

…i srdcem

I když kotel na pevná paliva (uhlí, ale dnes spíše štěpka či peletky) v moderní dřevostavbě není moc obvyklý, přesto se rovnici „ve dřevě dřevem“ nemusíme vyhýbat. Moderní krb dnes dokáže divy – dokonce ty nejlepší si do značné míry umí poradit i s výše popsanou přesnější regulací. Proto jej lze pro dřevostavby doporučit – ideálně v kombinaci s teplovzdušnými rozvody (pro intenzivnější využití na vytápění domu – třeba v případě, že disponujete levným zdrojem palivového dříví), případně jako doplňkový, estetický a „atmosférotvorný“, ale plně funkční prvek domácnosti. Navíc je vhodné krb kombinovat ještě s jinou otopnou soustavou (nabízí se již zmíněná varianta s elektrickým vytápěním).

TEXT RED
FOTO ARCHIV FIREM
ZDROJ časopis HOME

Kategorie: Vytápění
Tagy: dřevodomy drevostavby Krbové vložky Od partnerů topná rohož vytápěcí fólie
Sdílejte článek

Diskuze