Jak na to: Montáž terasové markýzy

06. 08. 2020
Diskuze (0)
Sdílet

Pokud potřebujete na terase domu nebo na balkóně stín, markýza vám ho zabezpečí. Správně namontovaná markýza může navíc přispět ke snížení teploty v interiéru. Její instalace je zcela jednoduchá.

 • Stupeň náročnosti: +++-
 • Počet osob: 2 až 3
 • Délka realizace: 3 hodiny

Materiál

 • markýza
 • upevňovací souprava na kotvení do stěny (do nezatepleného betonu jsou určeny kotvy na velké zatížení s průměrem 12 mm a délkou 130 mm)

Náŕadí

 • vrtací kladivo
 • vrták do betonu – velikost 12 mm
 • vyrovnávací lať
 • vodováha
 • skládací metr
 • navíjecí pásmo
 • tužka
 • zednická šňůra
 • nůžky
 • žebřík
 • gumové kladivo
 • čisticí kartáč
 • souprava nástrčných klíčů
 • odsávací zařízení (na čištění vrtaných otvorů)
 • ochrana sluchu

Postup

Montáž terasové markýzy

Příprava. Markýzu lze montovat jen na vhodný podklad, např. železobetonový překlad. Pomocí dlouhé vyrovnávací latě zkontrolujte, zda je podklad rovný. Markýzu položte zadní stranou nahoru tak, aby dlouhá nosná tyč směřovala ke stěně. Změřte délku markýzy a přeneste tento rozměr na stě

Montáž terasové markýzy

Příprava na vrtání – rozestup děr. Nasaďte na markýzu všechny stěnové konzoly a upravte jejich pozici. Polohu montážních otvorů, na které je potřebné vyvrtat do stěny díry, potom přeneste na stěnu – ideální pomůckou je vyrovnávací lať (minimálně v délce markýzy), na niž si vyznačíte délku markýzy a středy otvorů.

Montáž terasové markýzy

Příprava na vrtání – výška děr. Výšku děr určíte pomocí konzole – přiložte ji například k dolnímu okraji překladu a vyznačte střed horního otvoru. Ke značce přiložte lať, vyrovnejte ji pomocí vodováhy a vyznačte všechny horní díry. Na vyznačení spodních děr použijte konzolu jako šablonu. Nezapomeňte ji vyrovnat podle vodováhy.

Montáž terasové markýzy

Příprava na kotvení. Na kotvu nasaďte matku s podložkou. Přední odstup nastavte podle konzole – k její tloušťce připočítejte tloušťku podložky a matky. V našem případě je to 28 mm. Hloubku vrtání určí odstup od druhého konce závitu plus pár milimetrů navíc. Tento rozměr dodržte, jinak by přečnívající závit mohl poškodit látku.

Montáž terasové markýzy

Kotvení. Vyvrtejte díry na kotvy – na 12mm kotvu použijte vrták do betonu s průměrem 12 mm. Hloubka děr odpovídá naměřené zbývající délce závitu kotvy a musí být alespoň 105 mm. Vrtejte trochu hlouběji, než je potřebné na zatlučení kotvy. Kotvy zatlučte do děr gumovým kladivem – musí přečnívat přesně 28 mm.

Montáž terasové markýzy

Nasazení konzolí. Na kotvy nasaďte konzole a přišroubujte je pomocí matky s podložkou – nejdříve na volno, potom konzole vyrovnejte pomocí vodováhy a následně pořádně dotáhněte. Pomocí vyrovnávací latě a vodováhy ověřte, zda jsou konzole ve správné poloze. Pokud nejsou, je nutné je opět povolit a upravit.

Montáž terasové markýzy

Připevnění markýzy. Markýzu nasaďte na konzole. Podle její velikosti a váhy na to budete potřebovat jednoho nebo dva pomocníky. Do upevňovacích prvků na konzolích nasaďte nosnou tyč markýzy a markýzu vyrovnejte. Pokud vše sedí, zasuňte do každé konzole zajišťovací jezdec a upevněte ho šroubem a matkou.

Tip redakce

Při rozbalování markýzy použijte nůžky. Poškození látky odlamovacím nožem při rozbalování je nejčastějším důvodem reklamací.

Richard Klička radí

Abyste mohli správně nastavit sklon markýzy, je nutné ji vysunout. Elektrickou markýzu nezapomeňte zapojit do sítě. Práci si usnadníte, když konec markýzy nadzvednete. Uvolněte upínací šrouby a nastavte sklon kloubového ramene spodním nastavovacím šroubem. Nastavení můžete zkontrolovat vizuálně nebo pomocí vodováhy. Když bude vše sedět, upínací šrouby opět pevně dotáhněte a markýzu zasuňte.

Text a foto: Hornbach
Zodpovědná redaktorka: Erika Kuhnová
Zdroj: časopis HOME

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: exteriérové stínění markyzy Od partnerů venkovní terasy
Sdílejte článek

Diskuze