Různé typy zateplení staveb

08. 06. 2017
Diskuze (0)
Sdílet

Volba tepelněizolačních materiálů a jejich podíl na konstrukci již dnes patří k základním parametrům navrhování a realizace staveb. Zateplení se výrazným způsobem podílí nejen na nižších výdajích za vytápění či chlazení objektů, ale zvyšuje také pobytový komfort v objektu. Důležitý je však nejen správný typ izolace, ale také materiál a způsob zateplení…

Systém Baumit open tvoří komplet systémových komponent pro odpovídající funkci a dobrý vzhled. Zahrnuje nejen teplenou izolaci, ale také kotvicí prvky a omítku s nanotechnologií. Přispívá tak výrazně k delší životnosti budovy. Propouští vodní páry a zabraňuje tak jejich kondenzaci. Zkracuje také délku stavby, protože umožňuje rychlejší vysychání konstrukce. FOTO BAUMIT

Systém Baumit open tvoří komplet systémových komponent pro odpovídající funkci a dobrý vzhled. Zahrnuje nejen teplenou izolaci, ale také kotvicí prvky a omítku s nanotechnologií. Přispívá tak výrazně k delší životnosti budovy. Propouští vodní páry a zabraňuje tak jejich kondenzaci. Zkracuje také délku stavby, protože umožňuje rychlejší vysychání konstrukce. FOTO BAUMIT

Sendvičové fasádní desky Baumit TWINNER jsou tvořeny jádrem z šedého fasádního polystyrenu, které překrývá vrstva z minerální vlny o tloušťce 30 mm. Z komponent je tak možné vytvořit jednolitou fasádu bez požárních pásů. Systém je dodáván jako běžné, zakládací a rohové desky. FOTO BAUMIT

Sendvičové fasádní desky Baumit TWINNER jsou tvořeny jádrem z šedého fasádního polystyrenu, které překrývá vrstva z minerální vlny o tloušťce 30 mm. Z komponent je tak možné vytvořit jednolitou fasádu bez požárních pásů. Systém je dodáván jako běžné, zakládací a rohové desky. FOTO BAUMIT

Vnější zateplení

Základní metodou je vnější zateplení domu, které objekt chrání a prodlužuje jeho životnost. Zvyšuje také akumulační schopnost domu a přispívá k eliminaci tepelných mostů v konstrukci (okenní překlady, věnce, stropy aj.). Určitou nevýhodou může být rozšíření vnějšího obrysu domu a vyšší náklady. Tento systém však vyžaduje opravdu pečlivý návrh postupu i vlastní skladby pláště domu a současně také precizní provedení a dodržování technologie výrobců. Nevhodně použité materiály, nedostatečně nebo neodpovídajícími prostředky připevněné prvky fasády či střechy způsobí brzké problémy, které budou pro stavebníka znamenat omezení v užívání nemovitosti a současně starosti a vysoké finanční náklady na opravy.

Vnitřní zateplení

Pokud není jiná možnost (například v případě historicky cenných objektů), je možné zvolit vnitřní zateplení. Před započetím prací je však nejprve nezbytně nutné provést odborné posouzení celkového technického stavu domu včetně obvodových zdí. Zásadní nevýhodou zateplení objektu v interiéru je nebezpečí kondenzace vlhkosti ve stěnách domu a vzniku plísní zejména v oblasti tepelných mostů, neboť stěny objektu jsou díky odizolování od teplého vnitřního prostoru výrazně studenější než izolační materiál. Jako izolant je proto vhodné použít minerální vatu, která propouští vlhkost, zcela nevhodný je polystyren. Tepelné mosty vznikají v konkrétních místech – například v napojení příček na obvodové nosné zdivo a v napojení stropů, je však možné je alespoň částečně eliminovat zateplením stropů a podlahy. S přihlédnutím k tloušťce tepelné izolace bude dozajista nepříznivé i určité zmenšení prostoru interiéru. Tak jako v předchozím případě, i zde je velmi důležitý kvalitní návrh, realizaci by měla provádět odborná firma. Možností je několik – základní je obložení stávající stěny tepelněizolačním materiálem, případně vestavba vnitřní stěny s izolací v meziprostoru, v některých případech může mít dostatečný efekt i opatření vnitřních stěn speciální omítkou.

Přečtěte si také:
Stavba domu – svépomocí, či na klíč?

Kontaktní zateplení

Nejrozšířenějším způsobem zateplení je zatím stále kontaktní tepelněizolační systém, který je pevně spojen lepidlem s podkladem a z důvodů statických i klimatických je navíc ještě ukotven hmoždinkami. Podmínkou pro jeho využití je suché zdivo a pevný a únosný podklad. Izolační materiály lze vybírat ze široké nabídky trhu, nově je však nezbytné respektovat podmínky revidované požární normy ČSN 73 0810, platné od 1. 8. 2016, která již nerozlišuje budovy podle roku kolaudace, ale definuje čtyři pásma požární výšky. Určuje třídu reakce zateplovacích systémů i samostatných tepelněizolačních materiálů na oheň pro každou výšku budovy, novinkou je v případě budov s výškou v rozmezí 12 až 22,5 m instalace průběžného požárního pásu vysokého 900 mm, a to nad soklem, nad okny včetně nejvyššího podlaží a v úrovni atiky, a dále umístění přesně specifikovaných požárních pásů v dalších částech budovy.
Předností vnějšího zateplení je poměrně výhodný poměr výkon/cena, eliminace tepelných mostů, izolaci je také možné doplnit o drobné prostorové tvarové zdobné fasádní prvky a tím zachovat původní vnější vzhled domu. Povrch je možné upravit omítkou či obkladem.

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS)

Velmi rozšířený je v současné době také vnější kontaktní zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system), sloužící ke komplexnímu zlepšování tepelně-technických parametrů obvodových plášťů objektů. Jde o na stavbě uplatňovanou soustavu průmyslově zhotovených a výrobcem určených a vybraných výrobků. Jednotlivé součásti jsou testovány a vybrány ne náhodně, ale tak, aby se vhodně doplňovaly s dalšími prvky. Vždy jde o produkty jednoho výrobce. Předností je komplexní zateplení obálky budovy s absencí tepelných mostů. Tepelná izolace je spojena tmelem a hmoždinkami s původním zdivem a strukturovanou omítkou. Systém by neměl být aplikován svépomocí, ale vyškolenou odbornou firmou. Při provádění je nutno dodržovat ČSN 73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) a současně se řídit technologickými pravidly výrobce.

Zateplení s odvětranou mezerou

Uceleným a zdokonaleným systémem jsou také odvětrávané fasády. Principem je existence větrané mezery mezi izolantem a vnější fasádou, kterou lze vytvořit z jakéhokoli obkladového materiálu včetně fotovoltaických panelů. Stěna je obložena deskovým tepelněizolačním materiálem. Základním prvkem je nosný dřevěný nebo kovový rošt, připevněný na zeď. Tato konstrukce nese vnější fasádní obklad domu. Vzduchová mezera mezi tepelnou izolací a obkladem je současně prostředkem k ochlazování budovy v horkých letních dnech a k odvádění vodních par z konstrukce objektu.

Systém pro izolaci vnějších obvodových stěn ECOROCK FF se skládá z kamenné vlny a dalších komponent systémového řešení. Zateplení pomocí kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) musí být provedeno vždy z certifikovaných prvků v rámci jednoho zateplovacího systému. FOTO ROCKWOOL

Systém pro izolaci vnějších obvodových stěn ECOROCK FF se skládá z kamenné vlny a dalších komponent systémového řešení. Zateplení pomocí kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) musí být provedeno vždy z certifikovaných prvků v rámci jednoho zateplovacího systému. FOTO ROCKWOOL

Polotuhá deska VENTI MAX z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením hmoždinkami a na trny, vhodná pro vložení do sendvičového zdiva. Varianta Venti MAX F je opatřena takzvaným fleecem, netkanou sklotextilií černé barvy na lícové straně, která zamezuje prosvítaní barvy kamenné vlny. Desky tak lze využít i pro provětrávané fasády s viditelnými spárami a perforovaným obkladem. FOTO ROCKWOOL

Polotuhá deska VENTI MAX z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením hmoždinkami a na trny, vhodná pro vložení do sendvičového zdiva. Varianta Venti MAX F je opatřena takzvaným fleecem, netkanou sklotextilií černé barvy na lícové straně, která zamezuje prosvítaní barvy kamenné vlny. Desky tak lze využít i pro provětrávané fasády s viditelnými spárami a perforovaným obkladem. FOTO ROCKWOOL

Celulózová izolace Climatizer Plus pro celou stavbu. Přírodní izolant z novinového papíru s impregnací potravinářskou chemií. Návratnost investice při zateplení jsou podle výrobce cca tři roky. FOTO CIUR

Celulózová izolace Climatizer Plus pro celou stavbu. Přírodní izolant z novinového papíru s impregnací potravinářskou chemií. Návratnost investice při zateplení jsou podle výrobce cca tři roky. FOTO CIUR

Ukázka aplikace foukané celulózové izolace Climatizer Plus do stěny. FOTO CIUR

Ukázka aplikace foukané celulózové izolace Climatizer Plus do stěny. FOTO CIUR

Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, jejíž jádro je tvořeno grafitovou izolací, krycí vrstvou je minerální vlna konstantní tloušťky 30 mm. Vyznačuje se výbornou tepelnou izolací, požární odolností a dobrými akustickými vlastnostmi. Předností je i jednoduchost aplikace a cenová dostupnost. FOTO ISOVER

Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, jejíž jádro je tvořeno grafitovou izolací, krycí vrstvou je minerální vlna konstantní tloušťky 30 mm. Vyznačuje se výbornou tepelnou izolací, požární odolností a dobrými akustickými vlastnostmi. Předností je i jednoduchost aplikace a cenová dostupnost. FOTO ISOVER

Izolační rolované pásy ze skelné plsti Isover. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizovaná. Lze je použít jako tepelné, zvukové a nezatížené izolace pro zabudování do lehkých konstrukcí příček. V obytných, administrativních budovách, v podkroví, hotelích, nemocnicích a v průmyslových objektech zvýší zvukověizolační schopnosti konstrukce (může být dosaženo zlepšení neprůzvučnosti až o 18 dB). FOTO ISOVER

Izolační rolované pásy ze skelné plsti Isover. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizovaná. Lze je použít jako tepelné, zvukové a nezatížené izolace pro zabudování do lehkých konstrukcí příček. V obytných, administrativních budovách, v podkroví, hotelích, nemocnicích a v průmyslových objektech zvýší zvukověizolační schopnosti konstrukce (může být dosaženo zlepšení neprůzvučnosti až o 18 dB). FOTO ISOVER

Moderní fasády tvořené zavěšeným nebo předsazeným obvodovým pláštěm s tepelnou izolací před nosnou konstrukci, například z ocelového nebo betonového skeletu, a případnou vyzdívkou z lehkých zdicích materiálů. FOTO ISOVER

Moderní fasády tvořené zavěšeným nebo předsazeným obvodovým pláštěm s tepelnou izolací před nosnou konstrukci, například z ocelového nebo betonového skeletu, a případnou vyzdívkou z lehkých zdicích materiálů. FOTO ISOVER

Izolační desky z expandovaného polystyrenu Isover EPS Perimetr s minimální nasákavostí jsou vhodné pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, například základových desek a podobně. Standardně jsou nabízeny s polodrážkou. Maximální hloubka použití pod terénem je 4,5 m. FOTO ISOVER

Izolační desky z expandovaného polystyrenu Isover EPS Perimetr s minimální nasákavostí jsou vhodné pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, například základových desek a podobně. Standardně jsou nabízeny s polodrážkou. Maximální hloubka použití pod terénem je 4,5 m. FOTO ISOVER

Rozdělení tepelněizolačních materiálů:

1. Polystyreny, polyuretany, PVC a PE, z nichž nejběžnějším je expandovaný pěnový polystyren (EPS), přičemž jeho typy se liší pevností v tlaku. Dalším materiálem z této skupiny je tvrdá PU pěna, výborné tepelněizolační vlastnosti má polyisokyanurát (PIR) či izolace na bázi fenolické pěny – díky uzavřené struktuře nepřijímá žádnou vlhkost a je odolný proti ohni.

2. Izolace přírodního původu. Do této skupiny patří rostlinné zdroje i produkty z nerostných surovin – především minerální vlny (kamenná nebo skelná vlna). Jejich předností je odolnost proti ohni, tlumení hluku, prodyšnost a vysoká paropropustnost.
Z rostlinných materiálů lze uvést slámu, seno, ale i dřevo a celulózu, technické konopí a podobně. Výrobní procesy těchto izolantů nejsou náročné na spotřebu energií. Jsou ošetřeny prostředky proti škůdcům, plísním, houbám a roztočům, a pro zvýšení bezpečnosti také impregnovány přípravky proti hoření.
Speciální kategorií je konopné vlákno – velmi odolný a pevný materiál s dlouhou životností. Konopné vlákno bez pazdeří neobsahuje cukry ani bílkoviny, odolává proto primárně plísním i škůdcům.

Přečtěte si také:
Stroze tvarovaný rodinný dům na okraji obce Otvovice

3. Zvláštními a zatím spíše okrajovými materiály jsou vakuové izolační panely (označované zkratkou VIP) a pěnové sklo. Výplní vakuových izolačních panelů je tuhá síťová struktura tvořená shluky částic oxidu křemičitého. Vzduchotěsný a mechanicky tuhý obal je zárukou udržení vakua uvnitř panelu a usnadňuje také manipulaci. Pěnové sklo je stále ještě novinkou v oblasti tepelných izolací. Je tvořeno uzavřenými bublinkami, díky tomu je parotěsné a nehořlavé. S výhodou je využíváno k izolaci základů či spodní stavby, případně pochozích střech s velkým tlakovým namáháním.

Lehká a tuhá izolační deska PIR bez obsahu freonu, zdravotně nezávadná, bez povrchové úpravy. Má vysokou plošnou a bodovou odolnost proti mechanickému namáhání a promáčknutí, je minimálně nasákavá a naopak vysoce rozměrově stálá při působení vlhkosti a teploty. Při hoření nevzniká dým, desky se netaví a neodkapávají. Tato izolace je určena pro zateplení obvodového zdiva s omítkovou povrchovou úpravou nebo keramickým obkladem. FOTO PUREN

Lehká a tuhá izolační deska PIR bez obsahu freonu, zdravotně nezávadná, bez povrchové úpravy. Má vysokou plošnou a bodovou odolnost proti mechanickému namáhání a promáčknutí, je minimálně nasákavá a naopak vysoce rozměrově stálá při působení vlhkosti a teploty. Při hoření nevzniká dým, desky se netaví a neodkapávají. Tato izolace je určena pro zateplení obvodového zdiva s omítkovou povrchovou úpravou nebo keramickým obkladem. FOTO PUREN

Termo-Konopí Combi-Jute je jakostní přírodní izolační materiál vhodný k izolaci střech, stropů, podlah, vnitřních i vnějších stěn. Hodí se do difuzně otevřených skladeb – skladba je prodyšná, takzvaně "dýchá", a tudíž v ní nekondenzuje voda, není náchylná k plísním a má klimatizační účinek. Má také výborné akumulační schopnosti (dvojnásobná tepelná kapacita oproti minerální izolaci), takže lépe chrání před horkem v létě a chladem v zimě. FOTO IZOLACE KONOPÍ

Termo-Konopí Combi-Jute je jakostní přírodní izolační materiál vhodný k izolaci střech, stropů, podlah, vnitřních i vnějších stěn. Hodí se do difuzně otevřených skladeb – skladba je prodyšná, takzvaně „dýchá“, a tudíž v ní nekondenzuje voda, není náchylná k plísním a má klimatizační účinek. Má také výborné akumulační schopnosti (dvojnásobná tepelná kapacita oproti minerální izolaci), takže lépe chrání před horkem v létě a chladem v zimě. FOTO IZOLACE KONOPÍ

Minerální izolační desky Ytong Multipor představují energeticky úsporné řešení pro novostavby a modernizaci. Jedná se o extrémně vylehčený bílý pórobeton, který se svými izolačními vlastnostmi velmi blíží polystyrenu či minerální vlně. Na rozdíl od nich si však zachovává pevnost, mechanickou odolnost a vysokou odolnost vůči ohni, výhodou je i snadná aplikace nejen na pórobetonové stěny. FOTO YTONG

Minerální izolační desky Ytong Multipor představují energeticky úsporné řešení pro novostavby a modernizaci. Jedná se o extrémně vylehčený bílý pórobeton, který se svými izolačními vlastnostmi velmi blíží polystyrenu či minerální vlně. Na rozdíl od nich si však zachovává pevnost, mechanickou odolnost a vysokou odolnost vůči ohni, výhodou je i snadná aplikace nejen na pórobetonové stěny. FOTO YTONG

Deska pro vnitřní zateplení na bázi tvrzené fenolické pěny Kingspan Kooltherm K118 Interiérová deska má hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ pouhých 0,018 W/(m . K). Nejčastěji k této situaci dochází v případě, že není možné zateplit fasádu tradičním kontaktním systémem (obvyklé zejména u památkově chráněných objektů). Díky minimální tloušťce při použití této interiérové desky nedochází k úbytku využitelného prostoru při razantním zlepšení tepelnětechnických parametrů stavby. FOTO KINGSPAN IZOLACE

Deska pro vnitřní zateplení na bázi tvrzené fenolické pěny Kingspan Kooltherm K118 Interiérová deska má hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ pouhých 0,018 W/(m . K). Nejčastěji k této situaci dochází v případě, že není možné zateplit fasádu tradičním kontaktním systémem (obvyklé zejména u památkově chráněných objektů). Díky minimální tloušťce při použití této interiérové desky nedochází k úbytku využitelného prostoru při razantním zlepšení tepelnětechnických parametrů stavby. FOTO KINGSPAN IZOLACE

Kingspan Optim-R je panel s vakuovou izolací, který poskytuje třikrát lepší izolační vlastnosti ve srovnání se stávajícími vysoce kvalitními tepelněizolačními materiály a až pětkrát lepší vlastnosti než běžně dostupné tepelněizolační materiály. Jeho hlavní výhodou je, že vynikajících výsledků, doporučených normou, dosahuje při minimální tloušťce do 50 mm. FOTO KINGSPAN IZOLACE

Kingspan Optim-R je panel s vakuovou izolací, který poskytuje třikrát lepší izolační vlastnosti ve srovnání se stávajícími vysoce kvalitními tepelněizolačními materiály a až pětkrát lepší vlastnosti než běžně dostupné tepelněizolační materiály. Jeho hlavní výhodou je, že vynikajících výsledků, doporučených normou, dosahuje při minimální tloušťce do 50 mm. FOTO KINGSPAN IZOLACE

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je vyrobena na bázi tvrzené fenolické pěny, primárně vyvinuté jako ideální tepelný izolant. Fenolická pěna je vhodná pro aplikaci do kontaktních fasádních systémů ETICS. Desky lze využít nejen pro obvodové zdi, ale jsou obzvláště vhodné i pro detailní úpravy parapetů, ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnových konstrukcích. FOTO KINGSPAN IZOLACE

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je vyrobena na bázi tvrzené fenolické pěny, primárně vyvinuté jako ideální tepelný izolant. Fenolická pěna je vhodná pro aplikaci do kontaktních fasádních systémů ETICS. Desky lze využít nejen pro obvodové zdi, ale jsou obzvláště vhodné i pro detailní úpravy parapetů, ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnových konstrukcích. FOTO KINGSPAN IZOLACE

TEXT DANIELA BARTOŠOVÁ
FOTO ARCHIV FIREM
ZDROJ časopis HOME

Kategorie: Stavební materiály
Tagy: dum investice do nemovitostí kotvení příček rekonstrukce skladba podlahy stavebni materialy tepelná izolace typy domů zatepleni zateplení podlahy zateplení střechy
Sdílejte článek

Diskuze