Případ zavěšených dveří

18. 09. 2012
Diskuze (0)
Sdílet

Získat více místa je určitě touhou každého, ať už v interiérech novostaveb nebo možná ještě častěji při rekonstrukcích starších objektů. Jednou z cest je volba správných dveří. Ty klasické otočné například nedovolují umístit v jejich […]

Získat více místa je určitě touhou každého, ať už v interiérech novostaveb nebo možná ještě častěji při rekonstrukcích starších objektů. Jednou z cest je volba správných dveří. Ty klasické otočné například nedovolují umístit v jejich bezprostřední blízkosti žádný nábytek. Takže není divu, že mnozí se zamýšlejí nad tím, jak získat prostor obvykle sloužící pro otevírání jejich křídla. A potom přicházejí ke slovu dveře posuvné. Právě ony prožívají v současné době boom, který je docela pochopitelný.

Systém zasouvání a vysouvání dveří byl vyvinut v Itálii v 60. letech minulého století. Od té doby se těší stále větší popularitě. Dveře se mohou posouvat po stěně, po níž se křídlo (v případě dvoukřídlých obě křídla) pohybují po kolejnici těsně podél stěny. Tento typ lze celkem bez problémů použít i v rekonstruovaných objektech, protože jejich instalace není příliš složitá a nevyžaduje náročné stavební úpravy. Kolejnici lze buď přiznat, jak je teď moderní, anebo naopak překrýt garnýží.

Zasouvané do zdi

Jinou možností jsou dveře zasouvané do zdi. S těmi je lepší počítat již v projektu kvůli stavebnímu pouzdru, jež tvoří jejich nedílnou součást. Stavební pouzdro lze samozřejmě zabudovat i do zvětšeného dveřního otvoru při rekonstrukci staršího bytu, ale to už je přece jenom větší stavební zásah. Na rozdíl od otočných dveří se však v každém případě ušetří dobrých pár metrů čtverečních prostoru. Posuvné dveře umožňují vytvořit různá elegantní architektonická řešení; ty skleněné v maximální možné míře zprostředkují prostup světla do interiéru. Velkým plusem je, že se pouzdro může zabudovat do různých stavebních systémů – ať už jsou to klasické zděné příčky, sádrokartonové či štěpkocementové příčky nebo i betonové stavební bloky. Takže jeho použití je skutečně široké. Je ale také bezproblémové?Existuje i pouzdro tvořené dvěma dveřními křídly, zasouvajícími se jedním směrem paralelně za sebou.

Dostupné typy pouzder

Při použití zasouvacích dveří se nemusíte omezovat pouze na jednokřídlé dveře zasouvající se na pravou či levou stranu. Například český výrobce těchto pouzder nabízí hned čtyři druhy. Prvním a asi nejobvyklejším je pouzdro pro dveře jednokřídlé. Velice často se využívá v malometrážních bytech a při menších rekonstrukcích. Další variantou je pouzdro, které svůj účel plní při spojení průchozích částí (vstupní haly, schodiště apod.). Tento typ je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodicí lištou, přičemž každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře. Existuje i pouzdro tvořené dvěma dveřními křídly, zasouvajícími se jedním směrem paralelně za sebou. Tento systém umožňuje synchronizaci celého posuvu dveří. Jinou variantu představuje typ dvojitého stavebního pouzdra, v němž jsou zabudovány dvoje jednokřídlé dveře. Ty umožní uzavírat dva vedle sebe sousedící pokoje. Kromě standardních pouzder lze samozřejmě volit i atypická. Pouzdra jsou vyrobena ze silného profilovaného pozinkovaného plechu a jejich povrch je buď opatřen drátěným pletivem, nebo se obkládají sádrokartonem.

Se zasouvacími dveřmi se nemusíte omezovat pouze na jednokřídlé, zasouvající se na pravou či levou stranu.

Do stavebního pouzdra je možné použít všechny typy dveří: plné (dýhované i foliované), prosklené i celoskleněné.

Prevence je jednodušší

O všech těchto faktech se zmiňujeme proto, že právě podle typu dveří či zasouvacích pouzder mohou vznikat jejich případné poruchy, i když se výrobci dušují, že k žádným nedochází. Přesto je třeba počítat s drobnostmi, jako je rozbitý zámek, pojezdy či rozbitá skleněná výplň nebo rámeček, ale i s těmi závažnějšími poruchami, například vytržením či zdeformováním kolejnice, případně zkroucením pouzdra. Tomu lze ovšem předejít jeho řádným usazením, protože prevence je obvykle jednodušší než následné napravování vzniklých škod.

Posuvné dveře sluší i koupelně a nezabírají zbytečný prostor.

Nezapomeňte
Stavební pouzdro není bytový doplněk, kterým lze v závěru staveb nebo rekonstrukcí doladit téměř hotové prostory. Je to samostatný a důležitý stavební dílec, s jehož instalací je nutné počítat již v prvních fázích hrubé stavby či přestavby. Na jeho přesném usazení závisí pozdější bezporuchová funkce. Před zabudováním stavebního pouzdra do příčky je potřeba počítat s výškou hotové podlahy. V případě, že by se použila jiná výška podlahy, než se kterou se původně počítalo, nezůstal by zachován průchod 1 970 mm od podlahy a dveře by se musely podřezávat. Stavební pouzdro pro zasouvací dveře má vzhledem ke své konstrukci vysokou životnost. Každý výrobce nabízí dlouhou záruku, i když podle náročných zatěžovacích testů jsou většinou připraveny na bezproblémové celoživotní používání. Zasouvací dveře jsou výbornou volbou například pro seniory, kteří mají sníženou možnost pohybu. Rozhodně je lze uplatnit v prostorách využívaných osobami s tělesným postižením, ale hodí se i pro rodiny s dětmi – právě díky snadnému způsobu otevírání a bezporuchovosti. Samostatné stavební pouzdro je vyrobeno z profilovaného plechu, čímž se zvyšuje jeho tuhost. Pouzdro se může poškodit pouze při špatné manipulaci při dopravě, případně na stavbě. Pokud je pouzdro správně zazděné, nelze jej už jakkoli poškodit. Posuvné dveře nemusejí být pouze součástí vnitřní výstavby. Stejně efektivně je lze využít například při oddělení terasy či balkónu. Měly by však splňovat stejné parametry jako dveře klasické (tepelněizolační vlastnosti, bezpečnost, celoobvodové kování a těsnění).

Dvakrát měř…

Vložené a podložené stavební pouzdro je třeba horizontálně i vertikálně vyvážit. Zároveň se usadí do zákrytu (jedné roviny) se stěnou. V případě špatného vyvážení by mohlo posléze dojít k deformaci pouzdra a k samovolnému otevírání a zavírání dveří. Pevně uchycené pouzdro se kotví do zděné stěny nízkoexpanzní pěnou. Pozor! Nezaměnit za pěnu standardní! Základní vlastností nízkoexpanzní pěny je její nerozpínavost. Pouzdro je díky ní stabilně zafixováno ve stavebním otvoru a volné prostory mezi pouzdrem a otvorem jsou zcela vyplněny. Nízkoexpanzní pěna nevyvíjí při tvrdnutí žádný tlak, takže se nedeformují bočnice stavebního pouzdra, což je velice důležité pro bezproblémovou funkci pouzdra pro zasouvací dveře. Při použití standardní pěny by mohla nastat deformace pouzdra.

Vložené a podložené stavební pouzdro je třeba horizontálně i vertikálně vyvážit. Zároveň se usadí do zákrytu se stěnou. Pevně uchycené pouzdro se kotví do zděné zdi nízkoexpanzní pěnou. Pouzdro je díky ní stabilně zafixováno ve stavebním otvoru a volné prostory mezi pouzdrem a otvorem jsou zcela vyplněny.
Pouzdra jsou vyrobena ze silného profilovaného pozinkovaného plechu a jejich povrch je buď opatřen drátěným pletivem, aby se dala omítnout, nebo se obkládají sádrokartonem. (Zdroj: J. A. P.)

Poruchy pojezdových částí

Dveřní křídlo se musí do svého pouzdra zasouvat velice hladce. Odpovídají za to pojezdy, které jsou ukotveny v horní liště stavebního pouzdra, vyrobené z ušlechtilých slitin hliníku. Důvodem není ani tak její hmotnost, ale spíše snaha o maximální schopnost utlumit zvuk pojezdů, které se po ní pohybují. Dveře se mají pohybovat velmi lehce a hlavně téměř neslyšně. Neděje-li se tak, došlo k zadření či jinému poškození pojezdů a je třeba je vyměnit. V tomto případě je nutná jejich poměrně složitá demontáž.

Poruchy vodicích trnů

Ve spodní části dveřního křídla je vyfrézována drážka. Do podlahy je přišroubován vodicí trn, který zajišťuje přímočarý pohyb křídla. Teoreticky vzato, může dojít k jeho ohnutí nebo zlomení – dveře pak drhnou nebo se vychylují ze svislé polohy.

Poruchy kolejnic

Může k nim dojít jenom hrubým násilím nebo špatnou instalací, především u dveří, které se posouvají po stěně. Oprava odpovídá charakteru poškození. Uvolněnou kolejnici lze znovu připevnit, došlo-li ale k jakékoli deformaci, je nutné pro hladký chod dveří kolejnici vyměnit.

Posuvné dveře sluší i koupelně a nezabírají zbytečný prostor. Detail zárubně, která skrývá zabudované stavební pouzdro.

Vizuální poškození povrchu dveří

Do stavebního pouzdra lze použít všechny typy dveří – plné (dýhované i foliované), prosklené, ale i celoskleněné. Jejich poškození je prakticky možné jenom mechanickým nárazem a náprava záleží právě na druhu povrchu a provedení. Lakované se dají vykytovat a přetřít, dřevěné opravit dřevotmelem, vybrousit a natónovat, rozbité sklo u prosklených je možné vyměnit, ovšem poškozené celoskleněné je třeba určitě vyměnit.

Poruchy a opravy

Poruchy a opravy posuvných dveří jsou poněkud diskutabilní. Základ dveří tvoří vodicí systém, stabilizační prvek, dveřní kování, kartáčky (zabraňují vniknutí prachu do pouzdra) a dorazy. Nikdo z výrobců či firem, které dveře instalují, nám nechtěl žádné závažné selhání přiznat. Podle nás se mohou poškodit třeba synchronizační systémy u složitějšího provedení nebo zhoršit funkce pojezdů vlivem výrobní závady. Může být rovněž špatně nainstalováno pouzdro. V tom případě by bylo nejvhodnější dveře neopravovat svépomocí, ale obrátit se na výrobce, třeba v rámci reklamace. Kvalita stavebních pouzder je garantována několikaletou zárukou.

Asi nejobvyklejším je pouzdro pro dveře jednokřídlé. Velice často se využívá v malometrážních bytech a při menších rekonstrukcích.

TEXT: Jakub Drda
FOTO: J. A. P.
     

Kategorie: Rekonstrukce bytu
Tagy: byt dvere interier opravy balkonu rekonstrukce
Sdílejte článek

Diskuze