Jak si postavit pasivní dřevostavbu

07. 03. 2016
Diskuze (0)
Sdílet

V loňském létě se v obci Budíkov u Humpolce začala stavět dřevostavba v pasivním standardu, Domesi Concept House 2. Jedná se o typový dům Futura NEO z ateliéru Prodesi. Pro konstrukci domu byla zvolena technologie masivních dřevěných panelů Novatop z křížem lepeného dřeva (CLT).

Při stavbě pasivního domu je jedním z klíčových bodů vhodné usazení objektu vůči světovým stranám. Dům je orientován hlavní prosklenou stěnou na jih s odklonem na jihovýchod. Tato orientace umožňuje osazení fotovoltaiky. Dům je osazen dřevěnými euro okny s trojskly s hodnotou Ug = 0,5. Okna budou doplněna venkovními žaluziemi, které v letních měsících zabrání průniku tepla a přehřátí interiéru.

Příprava teplé vody bude probíhat v zásobníku umístěném v rekuperační jednotce s tepelným čerpadlem. Pro vytápění domu byly zvoleny elektrické přímotopy. Dalším zdrojem tepla budou krbová kamna na dřevo.

Domesi Concept House 2 bude k dispozici těm, kteří si budou chtít vyzkoušet pobyt v moderní dřevostavbě na vlastní kůži. Své první návštěvníky přivítá na jaře roku 2016.

INFORMACE O STAVBĚ

Díky svému konstrukčnímu řešení spotřebuje Domesi Concept House 2 méně než 15 kWh/m2/rok tepla a dostává se tak do kategorie pasivních domů.
Zastavěná plocha: 71,54 m2
Užitná plocha: 136,27 m2
Vytápěný prostor: 266,14 m3

POSTUP

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

1 Základová deska

Po zaměření pozemku je první prací na staveništi vytyčení samotné stavby včetně výškového osazení. Následuje výkop a betonování základů, poté osazení termobloků a dalších vrstev základové desky (pěnosklo 300 mm, geotextilie, hydroizolace, vrchní krycí mazanina).

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

2 Hydroizolace

Na připravenou základovou desku se rozměří obrys nosné konstrukce, který se podloží hydroizolačním pásem tak, aby nedocházelo ke vzlínání vlhkosti do konstrukce CLT panelu. Pro instalaci hrubé nosné konstrukce z CLT panelů je třeba zajistit co nejlepší rovnost základové desky.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

3 Nosná konstrukce 1

Pro konstrukci domu byla zvolena technologie masivních dřevěných panelů z křížem lepeného dřeva (CLT). Na stavbu se přivezou jednotlivé prefabrikované stěny, které jsou vyrobeny přesně na základě výkresové dokumentace.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

4 Nosná konstrukce 2

Všechny přivezené panely jsou opatřeny štítky s uvedením pozice panelu ve stěně. Všechny panely se spojují vruty do dřeva, napojení a rohové spoje jsou prolepeny trvale pružným tmelem (lepidlem) a z venkovní strany přelepeny vzduchotěsnou páskou (v případě, že je z interiérové strany pohledový panel).

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

5 Montáž CLT dokončena

Díky precizní přípravě trvá samotná stavba konstrukce domu necelé tři dny, a to i v případě nepříznivého počasí.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

6 Interiéry

V interiéru budou použity pohledové dřevěné panely ošetřené bílou lazurou. Na strop budou instalovány akustické panely Novatop.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

7 Příprava střechy

Dalším nezbytným krokem je izolace střešní konstrukce. Ta je zde vložena do panelů Novatop Open Elements s I-nosníky. Následně se vytvoří další vrstva izolace, která je orientována kolmo na předchozí vrstvu izolace. Poslední vrstvou pod střešní krytinu je střešní difuzní fólie.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

8 Laťování a pokládka

Následně se provádí laťování střešní konstrukce a pokládka střešní krytiny. V našem případě Bramac Tegalit včetně všech systémových doplňků. Střecha má sklon 15 stupňů.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

9 Montáž oken

Následně se provede příprava pro předsazenou montáž pomocí kastlíků z OSB.
Okna jsou předsazena před nosnou konstrukci o 240 mm a jsou v podstatě montovaná do otvoru. V tomto domě jsou to dřevěná okna Geus Euro 92 s trojskly. Budou zde také instalovány předokenní žaluzie.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

10 Zateplení fasády minerální vatou

Na nosnou konstrukci se kotví I-nosníky určené pro fasádu, do kterých je vložena tepelná minerální izolace ve dvou vrstvách. Kolmo na tyto vrstvy je ještě instalována tepelná izolace v tloušťce 60 mm. Vrstva difuzní fólie je určena pro svislé konstrukce.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

11 Montáž I-nosníků

Současně s pracemi na hrubých rozvodech a konstrukcích v interiéru probíhá i instalace vnějšího obvodového pláště – fasády. Skladba stěny směrem z interiéru je tedy: CLT panel, tepelná minerální izolace, difuzní fólie, provětrávaná mezera, nosný rošt, modřínové palubky.

FOTO PRODESI

FOTO PRODESI

12 Vnější obvodový plášť

V našem konkrétním případě byl vybrán fasádní obklad z evropského modřínu bez povrchové úpravy. Dřevo tak bude přirozeně stárnout a časem získá stříbrnošedou patinu.

TEXT RED
FOTO PRODESI
ZDROJ časopis HOME 01-02/2016, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Dřevostavby Dům NED a pasivní domy
Tagy: difuzní fólie drevostavby pasivní domy stavba
Sdílejte článek

Diskuze