Systémy vytápění – vyberte si ten svůj

27. 10. 2015
Diskuze (0)
Sdílet

Moderní vytápěcí systémy představují poměrně široký soubor možností, jak zahřát svůj domov – ať už bydlíte v bytě, či rodinném domě. Na výběr mají jak ti, kteří v první řadě zohledňují výši nákladů, tak ti, kteří řeší především pohodlí, dostupnost či vliv na životní prostředí.

Zdroje tepla produkují teplo pro vytápění domů a ohřev teplé vody. Pokud je teplo vyráběno pomocí spalování paliva, provází výrobu tepla emise znečišťujících látek.

Zdroje tepla produkují teplo pro vytápění domů a ohřev teplé vody. Pokud je teplo vyráběno pomocí spalování paliva, provází výrobu tepla emise znečišťujících látek. Množství těchto emisí pak závisí na kvalitě a druhu paliva, a také na stupni odlučování a filtrace těchto škodlivých látek. FOTO GRENA

Kotle, krby a krbová kamna na biomasu

Spalují kusové dřevo, dřevěné brikety, pelety nebo štěpku. Krby a krbová kamna jsou obvykle i s výměníkem, který slouží k ohřevu vody (spaliny ohřívají vodu ve výměníku, ta se následně odvádí do akumulační nádrže).
Dostupnost: Obvykle z lokálních zdrojů.
Výhody: Kotle na pelety jsou zcela automatické.
Nevýhody: Jsou zdrojem emisí, zejména prachu a těkavých organických látek.

Ocelová krbová kamna Andrus s výměníkem, výkonem 3,8−15,3 kW a účinností 85 % jsou určená pro vytápění prostor o objemu 90–275 m3. FOTO HAAS+SOHN

Ocelová krbová kamna Andrus s výměníkem, výkonem 3,8−15,3 kW a účinností 85 % jsou určená pro vytápění prostor o objemu 90–275 m3. FOTO HAAS+SOHN

„Topíme“ rekuperací

Hovoříme-li o způsobech, jak dostat do interiéru teplo, určitě nesmíme opomenout systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperací). Nejde o topný systém jako takový, ale spíše o způsob, jak udržet v domě teplo, aniž bychom museli rezignovat na přísun čerstvého vzduchu. Uplatňuje se v „utěsněných“ moderních stavbách, tedy v domech nízkoenergetického i pasivního standardu, a snižuje potřebu tepla dodávaného vytápěcími systémy. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů přechází teplo z odpadního vzduchu do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.

Kotle na uhlí

Spalují obvykle hnědé uhlí. Mohou mít automatické dávkování paliva, u ručně ovládaných kotlů je malý uživatelský komfort.
Dostupnost:Těží se v ČR, nicméně dodávky do budoucna jsou nejisté.
Výhody: Nižší pořizovací náklady i cena paliva.
Nevýhody: Jsou zdrojem emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku a prachu, přičemž malé zdroje produkují na jednotku výkonu výrazně více emisí než velké zdroje.

Oceloplechový kotel Viadrus A3W na hnědé, černé uhlí a dřevěné pelety s automatickým podavačem paliva a výkonem 7,5−25 kW.

Oceloplechový kotel Viadrus A3W na hnědé, černé uhlí a dřevěné pelety s automatickým podavačem paliva a výkonem 7,5−25 kW. Je možné ho ovládat na dálku přes internet. FOTO VIADRUS

Kotle na plyn

Spalují zemní plyn, fungují plně automaticky a přinášejí tak velký uživatelský komfort. Nejvyšší účinnost mají kotle kondenzační.
Dostupnost: Zemní plyn se dováží z Ruska a částečně Norska, dodávky z Ruska může ohrozit politická situace. Jen na územích, kde existuje možnost napojení do rozvodné sítě.
Výhody: Celkové emise oxidů dusíku jsou výrazně nižší než u tuhých paliv.
Nevýhody: Vyšší náklady.

Plynový kotel Immergas umožňuje vytvořit si vlastní design krytu. FOTO VIPS GAS

Plynový kotel Immergas umožňuje vytvořit si vlastní design krytu. FOTO VIPS GAS

Jak porovnat náklady na vytápění?

Finanční náročnost jednotlivých zdrojů tepla je samozřejmě jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru. Porovnat finanční výhodnost toho kterého zdroje však není jednoduché. Je potřeba vzít do úvahy nejen ceny energií, ale i další faktory: celková roční spotřeba tepla, příprava teplé vody, celková spotřeba energie v objektu a roční podíl nákladů na pořízení zdroje a topné soustavy. Konečný výsledek pak ovlivňuje například také dostupnost paliva, prostor na jeho uložení a v neposlední řádě i konstrukce domu (velikost domu, tepelné ztráty…). Volba způsobu vytápění může následně ovlivnit platby za spotřebu pro ostatní spotřebiče, a tedy i celkové náklady na provoz domu (levnější tarif elektřiny). Pro porovnání nákladů na vytápění, přípravu teplé vody a elektrickou energii v objektech proto použijte některý z kalkulátorů, dostupných na internetu (např. na portálu TZB-info).

Elektrické vytápění

Využívá elektřinu, která se u nás vyrábí zejména v uhelných a v jaderných elektrárnách. V místě použití nemá žádné emise.
Dostupnost: Vyžaduje možnost napojení k síti, je výrazně dostupnější než plyn.
Výhody: Dá se rychle vypínat a zapínat.
Nevýhody: Celková účinnost vytápění elektřinou je velmi malá a jedná se tak o nejdražší systém vytápění z hlediska provozních nákladů.

Elektrokotle Ray mají jednoduché, nenáročné ovládání a mikroprocesorové řízení.

Elektrokotle Ray mají jednoduché, nenáročné ovládání a mikroprocesorové řízení. Dostupné jsou s výkonem v rozmezí 1−28 kW. FOTO PROTHERM

Tepelná čerpadla

Odebírají teplo z okolního prostředí a převádějí jej na vyšší teplotní hladinu pro využití k vytápění domu. Pro svůj provoz potřebují energii (obvykle elektrickou). V místě použití nemají žádné emise.
Dostupnost: Záleží na technické proveditelnosti vzhledem k projektu a místním podmínkám.
Výhody: Nízké provozní náklady. Ekologický zdroj tepla.
Nevýhody: Vysoké pořizovací náklady. Vždy potřebují doplňkový zdroj energie (například elektrokotel) pro období největších mrazů.

Tepelné čerpadlo LWZ 304/404 SOL představuje kompaktní systém s funkcemi větrání s rekuperací tepla až 90 %, topení, příprava teplé vody a chlazení.

Tepelné čerpadlo LWZ 304/404 SOL představuje kompaktní systém s funkcemi větrání s rekuperací tepla až 90 %, topení, příprava teplé vody a chlazení. Je možné ho kombinovat se solárním zařízením. FOTO STIEBEL ELTRON

Ptáme se odborníka

Jaký způsob topení si rozumí s obnovitelnými zdroji energie, na to jsme se zeptali odborníka na energetickou náročnost budov Václava Švába z neziskové organizace ENVIC v Plzni.
„Při vytápění/přitápění OZE, tedy obnovitelnými zdroji energie (tepelným čerpadlem, solárními kolektory) potřebujeme tzv. nízkoteplotní topnou soustavu. Sem patří stěnové a podlahové vytápění, nízkoteplotní radiátory a konvektory (ty mají už o něco vyšší teploty). Je to proto, že OZE pracují tím efektivněji, čím nižší teploty topné vody musejí „vyrábět“ (cca 35 °C teplá topná voda v podlahovém vytápění versus 80 °C teplá voda v klasických radiátorech). Podlahové topení je pro mnoho lidí příjemné, ale někteří odborníci jej nedoporučují z důvodu nepřirozeného toku tepla od země a negativnímu vlivu na krevní oběh člověka. Zajímavou alternativou tak může být stěnové vytápění s příjemným a přirozenějším vyzařováním tepla ze stran. Některé stavební materiály pro stěny domu mají již připravené dutiny, do kterých se vloží trubky stěnového vytápění jako jeden celek.“

Solární kolektory

Slunečním zářením se v nich ohřívá kapalina, která slouží pro ohřev teplé vody a přitápění. Pokud jsou využívány pro přitápění, musejí být zapojeny do nízkoteplotní soustavy.
Dostupnost: Prakticky pro každého. Solární kolektory se obvykle instalují na střechu domu, nebo jinam poblíž domu, kam často a intenzivně svítí slunce.
Výhody: Neprodukují žádné emise. Ekologický zdroj tepla. Jednoduché zařízení s malou poruchovostí po dobu životnosti.
Nevýhoda: Vyšší pořizovací náklady. Potřebují druhý zdroj tepla pro období, kdy slunce nesvítí.

Oceloplechový kotel Viadrus A3W na hnědé, černé uhlí a dřevěné pelety s automatickým podavačem paliva a výkonem 7,5−25 kW.

Solární sestava od německého výrobce Wolf s bezpečnostním sklem a regulací BM-Solar představuje efektivní a úsporné řešení ohřevu vody. FOTO WOLF

Pro nízkoenergetické a pasivní domy se na základě podrobného výpočtu dimenzují zdroje tepla s poměrně nízkými výkony – pro pasivní rodinný dům zpravidla o výkonu 1−3 kW.

PŘIPRAVILA DOMINIKA ZÁVESKÁ
ZDROJ ENVIC
FOTO ARCHIV VYDAVATELSTVÍ
ZDROJ časopis HOME speciál podzim 2015, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Vytápění
Tagy: Elektrické topení Etážové topení kotel kotel na pelety krbová kamna Lihové krby rekuperace tuha paliva Venkovní krby vytapeni Vytápění domu Vytápění elektřinou
Sdílejte článek

Diskuze