Zdroj: archiv Pavla Lupače

Stroze tvarovaný rodinný dům na okraji obce Otvovice

01. 12. 2021
Diskuze (0)
Sdílet

Na mírně svažitém pozemku na okraji obce Otvovice je usazen stroze tvarovaný rodinný dům. Stavba stojí téměř osamocena, přestože pozemek navazuje na souvislou zástavbu obce kopírující údolí Zákolanského potoka. Záměrem majitele bylo umístit na pozemek kromě rodinného domu a zahrady také koňské stáje a jízdárnu.

Drobný venkovský objekt a jeho světlá kompaktní hmota se sedlovou střechou bez přesahů ladí, a zároveň kontrastuje s okolní přírodou. Jedním ze zásadních faktorů, který ovlivňuje umístění, podobu a rozvržení domu, je orientace svažitého pozemku k severu. Ta způsobuje částečné zastínění pozemku několik měsíců v roce. Okenní otvory, které prosvětlují hlavní pobytový prostor domu – obývací pokoj s kuchyní, jsou proto situovány na východní a jižní stranu domu.

Přečtěte si také:
Dům ve svahu poskytuje relaxační výhledy

Do podkroví navrhl architekt Pavel Lupač výrazné předsunuté okno s lodžií, takzvané „oko“ domu, které přivádí teplo a světlo do ložnic. Dům je přisazen k severní hraně pozemku, blízko k lesu, takže jižní část zahrady zůstává stavbou nezastíněna. Koncept se opírá o prvek solitéru v krajině, který dává pocit útočiště před nepohodlnými podmínkami severního svahu.

Otvor předsazeného okna

Otvor předsazeného okna je proveden formou lehké tesařské konstrukce. Zdroj: ČMB

Dům může evokovat schránku či ulitu, která je v celém svém povrchu tvořena pevnou betonovou konstrukcí. Jedině velký otvor předsazeného okna je proveden formou lehké tesařské konstrukce. Sjednocení hlavních stavebních prvků v jeden celek, tvořený betonovými konstrukcemi v různých podobách, vyzdvihuje kvality elementárně pojatého tvaru domu kontrastujícího s členitou krajinou.

Přečtěte si také:
Rodinný dům u Pardubic vyniká udržitelností, logikou i geniem loci

Materiál mnoha tváří

Na začátku každé stavby stojí stavebník před základní otázkou, jaký zvolí stavební materiál pro nosnou konstrukci domu. Pro stavbu rodinných domů jsou nejčastější volbou rozličné zdicí systémy s dodatečným zateplením, dřevěným krovem a založením z betonu. Beton je ale díky svým mechanicko-fyzikálním parametrům vhodný i pro kompletní nosnou konstrukci. Příkladem tohoto celobetonového řešení je právě rodinný dům v Otvovicích.

Betonáž základové desky

Betonáž základové desky. Zdroj: Robert Coufal

Beton se nejčastěji využívá kvůli vysoké pevnosti v tlaku. Díky vysoké pevnosti v tlaku mohou být realizovány stěnové konstrukce v malých tloušťkách, a to bez problémů se stabilitou, jak tomu může být u zdicích systémů ve stejných tloušťkách. V případech, kde je to potřeba, se pevnost betonu zvyšuje buď rozptýlenou, nebo prutovou výztuží. Běžný beton není tepelněizolačním materiálem, a vždy je proto potřebné počítat se sendvičovým typem konstrukce.

Pro stavbu rodinných domů jsou nejčastější volbou rozličné zdicí systémy s dodatečným zateplením, dřevěným krovem a založením z betonu. Beton je ale díky svým mechanickofyzikálním parametrům vhodný i pro kompletní nosnou konstrukci.

V případně dnes oblíbených nízkoenergetických a pasivních staveb jsou ale sendvičové konstrukce standardem i u nejběžnějších zdicích systémů. Pro tepelnou pohodu je dobré zvolit materiál schopný akumulovat teplo. Konstrukce pak dokáže vyrovnávat velké teplotní rozdíly, nebo přebytek tepla od výkonného zdroje, například krbu. Tepelněakumulační vrstva je z pohledu stavební fyziky velmi vhodná i pro nosnou deskovou konstrukci střechy, pod tepelnou izolaci a krytinu. Takto zvolená skladba velmi efektivně předchází přehřívání interiéru podkroví. Beton je vhodným materiálem i pro zajištění vzduchové neprůzvučnosti obvodových i vnitřních konstrukcí. Suterén rodinného domu v Otvovicích je řešen jako vodonepropustná konstrukce (bílá vana), obvodové stěny jsou betonové s využitím ztraceného bednění, stropy monolitické železobetonové. Střecha je řešena jako monolitická desková konstrukce.

Stropní konstrukce nad 1NP

Stropní konstrukce nad 1NP. Zdroj: Robert Coufal

Pohodlná ulita

Nosná konstrukce střechy je ve většině rodinných domů řešená dřevěným krovem. V případě otvovického rodinného domu byla zvolena konstrukce střechy železobetonová, o tloušťce 150 mm. Železobetonová nosná konstrukce střechy je náročnější finančně i vzhledem k provádění. Má však své významné výhody. Vzhledem k tepelněakumulačním schopnostem betonu dokáže takto provedená konstrukce v letním období vyrovnávat velké výkyvy ve venkovních nočních a denních teplotách.

Přečtěte si také:
Rodinný dům lže na první pohled: Není kostkou a nemá dvě podlaží

Další výhodou je vysoká plošná hmotnost, díky které je dosaženo vysoké vzduchové neprůzvučnosti. V neposlední řadě je konstrukce odolnější drobné technologické nekázni při výstavbě a také požáru. V případě poškození nebo rekonstrukce vrchních vrstev střechy nedojde ke zničení vybavení podkroví, protože samotná železobetonová konstrukce je schopná prostor podkroví v průběhu oprav provizorně ochránit. Provoz domu potvrdil předpokládané kladné vlastnosti betonové konstrukce. I přesto, že vesnicí vede železniční trať a nad domem nalétávají letadla, je uvnitř domu ticho. I v tropickém létě roku 2015 byl v celém domě (včetně podkroví) příjemný chládek i bez použití klimatizace.

Text: Tereza Janoušová, odpovědná redaktorka Lucia Blažiová

Foto: ČMB, TBG Metrostav, Robert Coufal, archiv Pavla Lupače

Zdroj: Časopis HOME Speciál

Kategorie: Návštěvy domů
Tagy: novostavby rodinne domy šikmé střechy svahovitý pozemek
Sdílejte článek

Diskuze