Zdroj: Fenix

Elektrická podlahovka: Možnosti ověřené klasiky

05. 07. 2021
Diskuze (0)
Sdílet

Elektrické podlahové vytápění má své nesporné výhody a můžete po něm sáhnout i v této době. Ano, i přesto, že dnes by se měly při provozu domu co nejvíce využívat obnovitelné zdroje energie, mezi které ta elektrická nepatří. Anebo patří?

Přednosti elektrických kabelů

Velkou výhodou elektrického podlahového vytápění je jeho jednoduchá realizace. Tradičním reprezentantem tohoto systému jsou elektrické vytápěcí okruhy nebo rohože, které se položí těsně pod nášlapnou vrstvu, obvykle do flexibilní stěrky nebo samonivelizačního potěru.Teplo se potom produkuje přímo v nich – elektrický proud protéká vodiči, čímž se vodivý materiál ohřívá, podobně jako např. elektrická spirála na ohřev vody.Toto teplo se pak odevzdává přímo (tj. bez teplonosného média) buď do místnosti, nebo akumulační hmotě podlahy. Není tudíž zapotřebí plynová přípojka, komín ani rozvody vytápěcí vody, což znamená nižší investici do takového systému.

Přečtěte si také:
Moderní rodinný dům v Praze se světlým interiérem

Samozřejmě, i zabudování vytápěcích kabelů do podlahy něco stojí, jejich instalace je ale snazší než realizace klasické teplovodní podlahovky. Elektrické podlahové vytápění je ale výhodné také z hlediska spotřeby energie. Jedním z důvodů je velmi přesná a rychlá regulace, díky čemuž můžete rychle dosáhnout požadované teploty a snadno ji udržovat bez zbytečného přetápění, a to v každé místnosti zvlášť. Ale úspornost vyplývá také ze samotného principu velkoplošného sálavého vytápění.

Elektrické podlahové vytápění v moderní koupelně

Zdroj: Fenix

Pozitiva sálání

Ano, i elektrické topení může být úsporné. Jde totiž o to, jak se elektřina na vytápění používá. Výhodnost nízkoteplotního velkoplošného vytápění, ke kterému patří také elektrická podlahovka, tkví například i v tom, že na přenos tepla využívá sálání. Je to nejefektivnější způsob, protože při něm neslouží jako tepelný nosič vzduch, ale teplo se přenáší pomocí tepelných vln přímo na předměty, povrchy, lidi… Sálavé teplo (ať už od ohně, slunce nebo podlahy) vnímá člověk jako přirozené a příjemné a na to, abyste měli pocit komfortu, stačí nižší teplota vzduchu v místnosti.Vy sami jste totiž ohříváni sálajícím teplem. Při sálavém vytápění se proto cítíme komfortně již při teplotě vzduchu 18–19 °C, při konvekčním (např. radiátory) až při 20–22 °C. A jelikož zvýšení teploty vzduchu o 1 °C znamená spotřebu energie vyšší o 6 %, nižší teplota vzduchu při sálavém vytápění znamená úsporu energie bez snížení komfortu.

Přečtěte si také:
Vícegenerační bydlení v rodinné usedlosti na kouzelném místě

Všeobecnou výhodou sálavého podlahového vytápění je také optimální rozložení teplot v prostoru.Vzduch v místnosti se totiž ohřívá až druhotně, od zahřátých předmětů, zatímco při konvekčním vytápění je to naopak – nejdříve se ohřeje vzduch, což způsobí jeho proudění: ohřátý stoupá nahoru, jak odevzdává teplo okolí, postupně se ochlazuje a klesá dolů. Důsledkem je teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem. Zatímco při sálavém vytápění je to na celou výšku místnosti 1 až 2 °C, při konvekčním je rozdíl 1 °C na každých 30 až 50 cm výšky. Abyste tedy dosáhli příjemné teploty i u podlahy, je třeba při konvekčním vytápění dodat mase vzduchu v místnosti více energie.Tento rozdíl je nejvýraznější ve vysokých prostorech, například když chcete mít obývací pokoj efektně otevřený až do krovu.

Nejen pod dlažbu

Ve vytápěcích podlahách se vytápěcí rohož (resp. vodič) uloží obvykle do akumulační vrstvy betonu nebo anhydridu, případně do stěrky nebo lepidla na tuto akumulační vrstvu. Pod beton (resp. anhydrid) se aplikuje tepelněizolační podložka, která brání úniku tepla do podkladové nebo nosné konstrukce. Jako vrchní vrstva je přirozeně ideální dlažba, není to ale jediný typ podlahové krytiny, pod který se elektrické podlahové vytápění hodí. Ačkoli se to na první pohled možná nezdá, vhodnou volbou je také vinyl nebo korek. Korek má sice velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, což by mohlo znamenat, že je na podlahové vytápění nevhodný, účinnou izolační vrstvu ale vytvoří až při větších tloušťkách.To, že v tloušťce běžné podlahové krytiny se na podlahové vytápění hodí, prověřila společnost Fenix laboratorním testem.

Přečtěte si také:
Zajímavý rodinný dům, ve kterém si nehrají jen děti, ale i světlo

Korkové dlaždice byly při něm nalepené na anhydridové desce s instalovanou vytápěcí rohoží Ecofloor, a to asi 5 cm pod povrchem, tak, aby se teplo z elektrických kabelů dostatečně rozneslo na plochu a teplota na povrchu byla rovnoměrně rozložená. Pod vytápěcí rohoží byla tepelná izolace z 2 cm silného extrudovaného polystyrenu. Měření ukázalo, že teplota podlahy se z pokojové teploty 21,5 °C zvýšila na 29 °C a dále už nerostla, a to i bez použití podlahové sondy termostatu.Výsledky ukázaly, že prostup tepla přes korkovou podlahu do prostoru byl plynulý a krytina nebránila sálání tepla do místnosti. Úspěšně dopadly také testy s elektrickým podlahovým vytápěním pod vinylovou krytinou.

Zejména ve vysokých otevřených prostorách ušetříte energii s podlahovým vytápěním díky tomu, že u země není chladněji než pod stropem.

Okruhy nebo rohože? Záleží na tvaru vyhřívané plochy.

Z hlediska funkčnosti není mezi kabelovým okruhem a rohoží žádný rozdíl – vytápěcí rohož je v podstatě vytápěcí kabel přichycený k nosné tkanině. Tyto dva výrobky se liší pouze ve způsobu pokládání. Instalace okruhu je flexibilnější, ale pracnější. Rohož se snáze pokládá a je při ní zajištěno rovnoměrné rozložení výkonu, je ale vhodná zejména pro pravidelné plochy.

V souladu s třídou A0

I s elektrickou podlahovkou lze splnit přísné podmínky pro zařazení domu do energetické třídy A0.V první řadě je přitom důležité snížit potřebu tepla na vytápění na minimum. K tomu lze přispět jednak stavebně, tedy domem s výhodným „faktorem tvaru“ (s co nejmenší plochou vnějšího – ochlazovaného povrchu), vhodným dimenzováním a orientací zasklených ploch a důkladným zateplením celého obvodového pláště, a jednak technikou, to znamená řízeným větráním s rekuperací. Přirozeným větráním může totiž z domu unikat až 40 % tepla a rekuperace, tj. zpětné získávání tepla, z něj dokáže vrátit zpět do interiéru téměř 90 %. Rekuperace tedy dokáže velmi účinně snížit tepelné ztráty, při dosahování energetické třídy A0 se bez ní většinou neobejdete.

V energetické třídě A0 se elektrické podlahové vytápění uplatní zejména v kombinaci s dalšími zařízeními, která využívají obnovitelné zdroje energie.

Dalším důležitým krokem je využít při provozu domu v co největší míře obnovitelné zdroje energie. Cestou, se kterou se v souvislosti s třídou A0 setkáváme stále častěji, je kombinace různých zařízení. I zde je přitom několik možností. Příjemně teplou podlahu vyhřívanou elektřinou si například můžete užívat jen na některých místech – na menších plochách v chodbě, koupelně či kuchyni. Půjde tedy jen o doplněk k hlavnímu zdroji tepla, kterým může být třeba i tepelné čerpadlo. Nebo můžete elektrické podlahové vytápění zkombinovat s krbem, kamny na dřevo, či kotlem na dřevěné pelety, protože biomasa má při energetické certifikaci velmi příznivé hodnocení. Navíc se takto dají využít výhody obou způsobů vytápění a zároveň vykompenzovat jejich nedostatky – například když právě nemůžete přikládat, převezme štafetu komfortní elektrický ohřev. I pro přípravu teplé vody byste měli použít ekologický zdroj. Zde kromě zmíněného tepelného čerpadla připadají v úvahu také solární kolektory.

Přečtěte si také:
Novostavba dvoupodlažního rodinného domu: Jednoduchá kompoziční hra s velkým efektem

Možností, která se při elektrickém podlahovém vytápění přímo nabízí, je zkombinovat ho s fotovoltaickou elektrárnou – konvenční elektrickou energii ze sítě tak vyměníte za její čistý a obnovitelný zdroj. Je však potřebné pamatovat na to, že v období, kdy je třeba nejvíce topit, je slunečního záření, a tím i elektrické energie z něj, nejméně. Jde tedy o výborný tandem například tehdy, pokud chcete elektrickou podlahovku využívat jako doplňkový zdroj tepla hlavně v přechodném období.

Možností je tedy více a, jak to už bývá, jediná správná kombinace neexistuje – vše závisí od konkrétního domu a vašich preferencí. Návrh nejvhodnějšího řešení tedy patří do rukou fundovaného odborníka.

Přečtěte si také:
Prostorný rodinný dům v kopcovitém prostředí moravských Heroltic

Vytápěcí kabely a rohože Ecofloor jsou tradičním reprezentantem elektrického podlahového vytápění. To může sloužit jako hlavní systém vytápění v domě nebo bytě, nebo jako doplňkový zdroj tepla – na komfortní lokální vytápění menších ploch například v předsíni, koupelně nebo kuchyni. Výhodou tohoto systému je snadná instalace a flexibilní provoz. Kabely s malým průměrem a nižším lineárním příkonem přitom umožňují, aby byl rozestup smyček co nejmenší a podlaha se rovnoměrně přehřívala. Na přímý ohřev podlahy lze použít např. vytápěcí rohože se samolepicími páskami LDTS a LD, samolepicí rohože LSDTS a ultratenké rohože CM.

Vytápěcí kabely a rohože

Zdroj: Fenix

Příprava teplé vody. Pokud si elektrické podlahové vytápění zvolíte jako hlavní zdroj tepla v domě, nebo ho doplníte např. krbem, budete muset vyřešit také přípravu teplé vody. a to nejlépe ekologicky. Jednou z možností jsou solární kolektory, které jsou ideálním doplňkem např. k ohřevu plynovým nebo elektrickým kotlem. beztlaková solární sestava Vaillant auroSTEp plus dokáže pro domácnost během celého roku zabezpečit až 70 % teplé vody. Jde o jeden z nejoblíbenějších solárních systémů na trhu – díky snadné, rychlé montáži, spolehlivosti a minimálním nárokům na údržbu i servis. Skládá se z 250litrového nebo 350litrového bivalentního zásobníku, solárního modulu a dvou nebo tří plochých solárních kolektorů (typu drain-back).

Zařízení pro přípravu teplé vody

Zdroj: Vaillant

Decentrální větrací jednotky VLr 70 L jsou ideálním řešením pro řízené větrání se zpětným získáváním tepla v jedné nebo několika místnostech. Jednotky jsou instalovány přímo do vnější stěny o tloušťce až 865 mm, není tedy třeba instalovat jakýkoliv potrubní rozvod v objektu. To představuje zásadní výhodu při instalaci řízeného větrání do rekonstrukcí rezidenčních a jiných objektů. Decentrální větrání lze zároveň použít i pro větrání novostaveb.

Decentrální větrací jednotky

Zdroj: Stiebel Eltron

Kombinace fotovoltaického systému s elektrickým vytápěním je logickou volbou. Díky tomuto spojení se k výhodám elektrické podlahovky přidá také ekologičnost a splnění požadavků energetické třídy a0 nebude problém. Základem fotovoltaické elektrárny jsou solární panely na střeše domu, které proměňují sluneční energii na elektrickou. Chytrým řešením může být v tomto směru také střešní krytina Terran Generon s integrovaným solárním článkem. Způsob pokládání ani vzhled krytiny se téměř neliší od klasické taškové střechy a integrovaný solární článek nijak nemění ani její základní – ochrannou funkci, ale přidává k ní navíc ekologické využití.

Fotovoltaické panely

Zdroj: Generon

Pripravila: Erika Kuhnová

Odborní spolupráce a foto: Fenix

Zdroj: Časopis HOME

Kategorie: Vytápění
Tagy: elektrické podlahové vytápění fotovoltaické panely Od partnerů Podlahové vytápění solarni energie systémy řízeného větrání větrání s rekuperací
Sdílejte článek

Diskuze