Veget na vegetační střeše

Veget na vegetační střeše

18. 09. 2014
Diskuze (0)
Sdílet

Zeleň na střeše, proč ne? Už dávno neplatí, že zeleň je výsadou zahrady, nové materiály umožňují přenést kus zeleně i nad hlavy lidí.

Zelené střechy mají množství pozitivních vlastností, kvůli nimž se vyplatí zvážit jejich realizaci: přispívají ke zdravému klimatu, podporují kvalitu ovzduší produkcí kyslíku, zprostředkovávají kontakt člověka s přírodou uprostřed městské výstavby, zadržují srážkovou vodu, filtrují škodliviny v ovzduší a chrání povlakovou krytinu před výkyvy teploty a UV zářením. Vegetace také zlepšuje akustické vlastnosti střechy, významnou měrou prodlužuje životnost hydroizolace a zvyšuje protipožární ochranu budov. Na druhé straně, zelená střecha se dosud vyznačovala zvýšenými náklady na její návrh a realizaci, zvýšenou statickou zátěží na nosnou konstrukci, ale také intenzivní a drahou údržbou. Vývoj materiálů však pokročil i v této oblasti a mnozí výrobci nabízejí lehká systémová řešení. Hmotnost suchého systému Urbanscape od Knauf Insulation je 15 až 20 kg/m2, po úplném nasáknutí vodou se zvýší na 32 až 80 kg/m2. Systém zahrnuje všechny vrstvy od hydroizolace přes kořenovou membránu, odvodňovací systém, substrát z minerální vlny až po vegetační vrstvu s extenzivní zelení. I další výrobci nabízejí systém lehké a bezúdržbové extenzivní zelené střechy, obvykle je najdeme ve dvou variantách – s parozábranou nebo s obrá­ceným pořadím vrstev. Například program Zelená střecha od firmy Icopal je systém, který spočívá v dodávce a montáži všech prvků včetně hotové zelené rostlinné vrstvy, která se na střeše rozvine z balu. Nabízí kompletní dodání systému skládajícího se z hydroizolace, tepelné izolace, drenážní a retenční vrstvy a vegetačních rohoží. Celková hmotnost systému je 55 kg/m2 a neobsahuje žádný střešní substrát.

01Zelena-strecha

Pokud jste si zvolili pochozí variantu ploché vegetační střechy, můžete ji využívat i na příjemný odpočinek. Stačí rozložit lehátka a budete se cítit jako uprostřed rozkvetlé louky.

Zeleň na ploché i šikmé střeše

Vegetační střechu lze realizovat na ploché i šikmé střeše. Při vyšších sklonech střech je však nutné dostatečně zabezpečit vegetační vrstvu, aby nedošlo k jejímu sesuvu. Z hlediska vegetace jsou na šikmé střechy s větším sklonem vhodnější travnaté porosty nebo mechy. Naopak, u ploché střechy jsou možnosti výběru vegetace širší, protože plochá vegetační střecha může sloužit i jako zahrada. V případě, že uživatel upřednostňuje zeleň nenáročnou na péči, vhodná je extenzivní zeleň. Pokud se přiklání ke stromům, keřům či zahrádce, správnou volbou je střecha s intenzivní zelení. Systém Zelená střecha Icopal a stejně i systém Urbanscape jsou tvořeny extenzivní zelení, takže jsou vhodné na ploché, ale i šikmé střechy.

Sedum telephium nebo česky rozchodník je klasická trvalka, která kvete koncem srpna. Běžně dosahuje výšky přibližně 60 cm. Patří mezi druhy rostlin vhodné na vegetační střechy.

Sedum telephium nebo česky rozchodník je klasická trvalka, která kvete koncem srpna. Běžně dosahuje výšky přibližně 60 cm. Patří mezi druhy rostlin vhodné na vegetační střechy.

Maximální sklon vegetační střechy

V podstatě je sklon střechy neomezený a závisí jen na technickém řešení zabezpečení zelené části (vegetace) proti sesouvání ze střechy. Dá se říct, že vegetační střechu lze realizovat s jakýmkoli sklonem, i 90°, ale je to technicky složité a náročné. V systému Zelená střecha Icopal se u plochých střech doporučuje použít sklon od 2° do 6°. Krytina musí být vyspádovaná směrem k odvodňovacím bodům. U šikmých střech je systém Zelená střecha Icopal vhodný při sklonu od 7° do 35°. U šikmých střech je potřebné uvažovat o instalaci dodatečných prvků – prahů zabraňujících sesouvání vrchní vegetační vrstvy. Systém Urbanscape je možné aplikovat do sklonu 15°.

Systém Urbanscape díky své nízké hmotnosti příliš nezatěžuje střechu, a proto není potřebné statické posouzení existující nebo navržené nové konstrukce.

Systém Urbanscape díky své nízké hmotnosti příliš nezatěžuje střechu, a proto není potřebné statické posouzení existující nebo navržené nové konstrukce.

Jaké rostlinky použít?

Na vegetační střechy lze použít intenzivní nebo extenzivní zeleň, v závislosti na způsobu využívání střechy. Extenzivní zeleň je forma vegetace, která se dokáže udržet a rozvíjet sama a má schopnost přizpůsobit se daným podmínkám. Vyznačuje se nenáročnou vegetací s výškou vegetačního souvrství v rozpětí 60 až 150 mm. Intenzivní zeleň zahrnuje zatravněné plochy, keře a v ojedinělých případech i stromy s výškou vegetačního souvrství více než 300 mm. Tato vegetace klade vyšší nároky na strukturu vrstev a na pravidelné zásobování vodou a živinami. Vegetaci Zelené střechy Icopal tvoří hlavně mechy, různobarevné rozchodníky a kvetoucí byliny, které se dokážou udržet a rozvíjet samy a mají schopnost přizpůsobit se daným podmínkám. Rohože, které se v daném systému používají, jsou navíc odolné proti šíření plevele. Vegetační kryt systému Urbanscape tvoří rozličné druhy rozchodníku – mimořádně odolné a mrazuvzdorné trvalky s dužinatými listy, které se dobře daří na skalkách a v zahrádkách.

Zelená střecha Icopal se dodává už s vyrostlou zelení, takže je schopná plnit svou funkci ihned po ukončení instalace.

Zelená střecha Icopal se dodává už s vyrostlou zelení, takže je schopná plnit svou funkci ihned po ukončení instalace.

S jakou péčí musíte počítat?

Způsob péče o vegetační střechu závisí vždy na druhu vegetační střechy a jejím ozelenění. Intenzivní vegetační střechy vyžadují pravidelnou údržbu jako jakákoli jiná zahrada, tedy sekání trávníku, stříhání keřů a stromů, pravidelné odstraňování plevele, hnojení a zavlažování. Naproti tomu extenzivní střecha je prakticky bezúdržbová. Samotný systém Zelená střecha Icopal vyžaduje jen minimální údržbu. Střechu není nutné sekat, jednou za rok stačí aplikovat vhodná hnojiva a jednorázově zkontrolovat a vyčistit střešní odtoky. Vegetační kryt Urbanscape je třeba jednou nebo dvakrát ročně přihnojit hnojivovým systémem a podle místních klimatických podmínek zvolit vhodný zavlažovací systém.

Vegetační střecha mnohem lépe chrání objekt před klimatickými změnami a výkyvy teplot během jednotlivých ročních období.

S_Pod_povrchem1

Skladba střešního pláště Urbanscape

1 – vegetační vrstva z rozličných druhů rozchodníku
2 – substrát z minerální vlny
3 – odvodňovací systém Urbanscape
4 – kořenová membrána
5 – hydroizolace
6 – nosná konstrukce

S_Pod_povrchem

Skladba střešního pláště Urbanscape s parozábranou

1 – vegetační vrstva z rozličných druhů rozchodníku
2 – substrát z minerální vlny
3 – odvodňovací systém Urbanscape
4 – kořenová membrána
5 – hydroizolace
6 – tepelná izolace z minerální vlny
7 – parozábrana
8 – nosná konstrukce střechy

* U střech se sklonem větším než 6° závisí druh vegetační rohože na sklonu a tvaru střechy a vyžaduje konzultaci se zástupcem firmy Icopal.

S_Pod_povrchem_H_07-08_2014-3

Skladba střešního pláště Zelená střecha Icopal s parozábranou

1 – hotová vegetační vrstva Icomat Green 317 (sklon střechy do 6°)*
2 – retenčně-mikrodrenážní vrstva – 7x Icomat 140
3 – drenážní vrstva Icodren 10 Speed Drainage® SBS (u plochých střech)
4 – podkladový asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukem, vrchní asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukem s funkcí ochrany proti prorůstání kořenů rostlin Graviflex 5,2 Green Roof alebo Graviflex 4,2 Green Roof
5 – tepelná izolace
6 – parozábrana – asfaltovaný pás Foalbit AL S40 celoplošně natavený na předem napenetrovaný podklad penetračním nátěrem Siplast Primer® Speed SBS nebo asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukem Alu-Villatherm®
7 – nosná konstrukce

S_Pod_povrchem3

Skladba střešního pláště Zelená střecha Icopal s obráceným pořadím vrstev

1 – hotová vegetační vrstva Icomat Green 317 (sklon střechy do 6°)*
2 – retenčně-mikrodrenážní vrstva – 7x Icomat 140
3 – drenážní vrstva Icodren 10 Speed Drainage® SBS (u plochých střech)
4 – tepelná izolace lepená na podklad asfaltovým lepidlem Siplast Glue® Speed SBS
5 – penetrační nátěr Siplast Primer® Speed SBS, podkladový asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukem Elastobit GG 40, vrchní asfaltovaný pás modifikovaný SBS kaučukem s funkcí ochrany proti prorůstání kořenů rostlin Graviflex 5,2 Green Roof nebo Graviflex 4,2 Green Roof
6 – nosná konstrukce

Před samotnou instalací systému je nezbytné zkontrolovat funkčnost hydroizolační vrstvy ploché střechy a případně upravit výšku atiky a vpusti na odvod dešťové vody.

TEXT Andrea Dingová
Odborná spolupráce: Knauf Insulation, Icopal
FOTO Dano Veselský, Knauf Insulation, Stiebel Eltron, Icopal, thinkstock.cz
ZDROJ časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.

Kategorie: Rekonstrukce domu
Tagy: dum lehká krytina materialy rekonstrukce rozchodník stříhání zelena strecha
Sdílejte článek

Diskuze