Vikýř versus střešní okno

Reklama

Obytné podkroví není dnes už ničím neobvyklým. Spíš nás překvapí, když si někdo neplánuje vybudovat v podkroví svého domu alespoň nějaký ten pokojíček. Vždyť v rodinném domě je potřebný každý kousek obytné plochy a prázdné podkroví v bytovém domě ve městě je luxusem. Navíc stavební materiály a technologie už natolik pokročily, že udělat z tmavé půdy útulný prostor k bydlení by neměl být žádný technický problém.

 

Útulné hnízdečko

Šikmé stěny podkroví, sem tam nějaká přiznaná část dřevěného krovu. To všechno působí velmi útulně a teple. Člověk má přímo chuť schoulit se do deky v pohodlném křesle a užívat si teplo domova. Všechny tyto pocity by však tmavý a nevětraný prostor nevyvolával. Světlo je pro naši psychickou pohodu, pro pocit bezpečí a udržení fyzického i duševního zdraví velmi důležité. Hygienicky nutné množství přirozeného osvětlení v obytných budovách je proto stanoveno i normou. Aby to bylo jednodušší, obecně platí, že zasklené plochy v podkroví by měly tvořit přibližně 10 % z půdorysné plochy místnosti. Dostatečné osvětlení místnosti však ovlivňuje i rozmístění oken, hloubka místnosti, sklon střechy či orientace oken na světové strany. Prosvětlit podkroví můžete přes štítová okna, ale i v rovině střechy vikýři či střešními okny. Méně běžným, ale v některých situacích jediným možným řešením, jak dostat přirozené světlo do místnosti, jsou světlovody. Vzhledem k tomu, že každá z možností má svá pro i proti, ideální je tato řešení kombinovat.

V obloukové střeše se i střešní okno dostává do polohy, v níž přebírá výhody vikýře. U tohoto tvaru střechy je ideální spolehnout se na plechovou, v tomto případě titanzinkovou střešní krytinu. foto: VM Zinc Střešní okna dnes nabízejí mnoho kombinací a sestav. Pro vstup na střešní terasu není nutné budovat vikýř. foto: VM Zinc

 

Konstrukce vikýře je opravdu prací pro odborníky. Je nutné dodržet mnoho zásad stavební fyziky, abyste se vyhnuli poruchám způsobeným vodou a vodní párou. Velmi důležité je zabezpečit provětrávání celého prostoru nad tepelnou izolací střešní roviny, a to nejen pod vikýřem a nad ním, ale i v samotné jeho konstrukci. Nesmíte zapomenout na tepelné mosty vznikající v místě ostění a rohů konstrukce ani na správné osazení okna, ať už jde o jeho polohu, nebo systémové řešení osazovací spáry. Důležitá je i celistvost parozábrany ve všech svých detailech a dostatečná tloušťka tepelné izolace. Nezapomínejte – jste pod střechou a tu nepřízeň, ale i přízeň počasí zatěžuje nejvíce.

Stříška na střeše – vikýř

Vikýř je stavební konstrukce vystupující z roviny střechy. Je výrazným architektonickým prvkem, který zásadně ovlivňuje vzhled celé stavby. Jeho tvar by měl korespondovat s celkovým tvarováním objektu a doplňovat ho. Tak jako existuje mnoho tvarů střech, můžete si vybrat i při tvarování stříšky vikýře (sedlová, valbová, pultová atd.). Architekturu domu můžete měnit i polohováním vikýře vzhledem k obvodovému zdivu. Štítová stěna vikýře může přímo navazovat na obvodové konstrukce a protínat střešní rovinu na úrovni římsy nebo může být posunuta dovnitř půdorysu, což v některých případech dokonce umožňuje vytvořit malou terasu. Vikýřem sice nedokážete přivést do místnosti tolik světla jako stejně velkým střešním oknem, ale v zimě vám okno nezapadne sněhem, můžete ho otevřít, i když prší, a špiní se méně než exponovaná šikmá plocha střešních oken. Největším pozitivem vikýřů je však to, že je díky nim možné v podkroví zvětšit půdorysnou plochu s dodrženou podchozí výškou. V případě průběžných vikýřů se tak využitelnost podkrovního prostoru výrazně zvyšuje, což ve městech, kde se draze platí za každý metr čtvereční, není k zahození. Vikýř je však složitá stavební konstrukce a ve srovnání se střešním oknem je proto dražší (někdy až dvojnásobně). Při jeho realizaci se vystřídá několik profesí a množství lidí, z nichž každý může, ač neúmyslně, udělat chybu. Nepřesnosti se musí vyřešit přímo na stavbě a řešení nebývají vždy systémová. To jsou důvody, proč je vikýř rizikovou konstrukcí s možností vzniku vážných stavebních poruch. Mnozí však ocení kolmo osazená okna a výhled, který poskytují. S inovativními řešeními, jak dosáhnout některých výhod vikýře, přicházejí i výrobci střešních oken.Spojení s exteriérem a díky velké zasklené ploše i více světla v podkroví vám nabídne střešní balkon GDL CabrioTM. Přitom nevyžaduje žádné stavební úpravy či zabudování do podlahy – je přímo integrován do střechy. 2 × foto: VELUX

Keramická a betonová střešní krytina je u nás velmi oblíbeným materiálem na střechy a i na zastřešení vikýřů. Vzhledem ke své hmotnosti vyžadují tyto typy krytiny pevnou nosnou konstrukci. Zůstává na šikovnosti architekta, aby vikýř zastřešený keramickou nebo betonovou taškou nepůsobil příliš masivně a měl vzhledem ke střeše i celému domu správnou proporci. Röben

Výhody vikýřů
▶ Zvětšují využitelnou plochu podkroví (pod střechou vikýře je normou stanovená podchozí výška).
▶ Zabezpečují přímý přístup k oknu a bezprostřední kontakt s blízkým okolím.
▶ Okno ve vertikální poloze se pomaleji špiní, a tedy snadněji udržuje.
▶ Okno se dá otevřít, i když prší nebo sněží.
▶ Je možné využívat venkovní i vnitřní parapet.
▶ Umožňuje standardní způsob zavěšení záclon, závěsů, ale i osazení venkovních stínicích prvků.
▶ Vikýř podtrhuje architektonický styl domu (pozor! – může to být dvojsečná zbraň).
▶ Polohováním vikýře k obvodovým stěnám objektu se dá vytvořit francouzské okno nebo střešní terasa.

Nevýhody vikýřů

▶ Jejich konstrukce s nutností realizace přímo na stavbě je drahá a komplikovaná.
▶ Nesou velké riziko poruch způsobených neodbornou nebo lajdáckou prací.
▶ V některých případech orgány památkové péče budov vikýře jakožto netradiční prvek nedoporučují.

Okna ve střešní rovině

Chcete-li být nenápadní, použijte střešní okna. K architektuře objektu jsou velmi tolerantní, vůbec na sebe neupozorňují a nemění charakter domu. To na nich velmi oceňují především památkáři, protože vikýř se nepovažuje za tradiční doplněk některých historických staveb. Střešní okno má však i jiné priority než to, že je nenápadné. V prvé řadě přináší do místnosti minimálně o 40 % více světla než vikýř. Samotná konstrukce střešního okna je vyrobena ve fabrice s vysokou přesností a jeho správná funkce má oporu v záručním listě. Střešní okno je sofistikovanou konstrukcí s certifikovanými fyzikálními vlastnostmi a způsob jeho osazení do střechy je přesně daný. Zkušený stavař by s tím neměl mít žádný problém, a dokonce i zručný laik si dokáže poradit. Je však nutné dodržet předepsané postupy a použít všechny systémové prvky osazovací konstrukce. Osadit střešní okno do hotové střechy je jednodušší a lacinější než budovat vikýř. Pozor si dávejte při vytýčení jeho správné polohy k obvodovým stěnám podkroví a při výběru vhodných rozměrů otvorové výplně. Chcete-li okno využít jen k prosvětlení místnosti (koupelna, schodištní hala, místnosti pod hřebenem střechy) a pěkný výhled není důležitý, můžete ho osadit i výše v rovině střechy. V těchto případech se otvírání okna ovládá elektronicky nebo manuálně (tyčí, případně provázkem). Pokud si však chcete dopřát kromě světla a možnosti větrání i atraktivní výhled do okolí, má být při výšce okna 90 cm parapet ve výšce 80 až 110 cm. Nadpraží správně osazeného okna by se nemělo dostat výše než 190 až 210 cm nad podlahu. Vrchní ani spodní část rámu přitom nesmí zasahovat do výhledu stojícímu ani sedícímu člověku. Parapet i nadpraží musejí být vyřešeny tak, aby nebránily plynulé cirkulaci vzduchu. Stejně důležitý je i způsob otevírání okna (kyvné nebo výklopně-kyvné) a s tím související poloha kliky. Zvažte jednotlivé možnosti tak, aby pro vás bylo ovládání oken pohodlné a zároveň neznemožňovalo umístit pod okno například stůl nebo jiný kus nábytku. Pod střechou nezapomeňte na stínění. Zatížení podkrovního prostoru tepelnými zisky je obvykle větším problémem než jeho tepelné ztráty. Před přehříváním se chraňte exteriérovými roletami a markýzami – v dobře izolovaném podkroví díky nim nevznikne potřeba mechanicky prostor chladit. Vnitřní stínicí prvky jsou určeny k regulaci množství světla a oslunění pokojů. Některé typy střešních oken poskytují možnost trvalého větrání, i když jsou zavřené. Pomocí ventilační klapky dostanete do místnosti čerstvý vzduch bez prachu a hmyzu.

Vikýř, který je přirozenou součástí architektury už v jejím návrhu, bude přirozeně působit i po několika staletích. Změněnou funkci podkroví naznačují nenápadná střešní okna. foto: VM Zinc

Nemusíte budovat na střeše vikýř, abyste interiér rozšířili o malý balkonek. Dá se to zvládnout například i se střešním oknem FGH-V Galerie, jehož otevřená křídla vytvářejí balkon. Horní křídlo se může plynule vyklopit do úhlu 45°. Během otevírání spodního křídla se vysunou boční ochranné bariéry. Okno má i automatickou větrací mřížku, takže můžete průběžně větrat, i když je zavřené. Balkonová okna je možné osadit do střech se sklonem 35°–55°. foto: Fakro

Výhody střešních oken
Vnášejí do podkroví více světla než vikýř.
Proti vikýřům mají levnější a zároveň velmi sofistikovanou konstrukci.
Nesou menší riziko poruch způsobených neodbornou nebo lajdáckou prací.
Na střeše působí nenápadně.
Lze z nich vytvořit různé sestavy, a tak prosvětlit i velmi vysoké střechy.
Je možné je umístit i vysoko v konstrukci střechy a ovládat na dálku.
Okna se samočisticí úpravou vnějšího skla eliminují možný problém s údržbou.

Nevýhody střešních oken
Mají náročnější údržbu.
Když nasněží, okno je neprůhledné.
Během deště se nedá otevřít.
Parapet nelze obvykle využít, ale existují i řešení s vnitřním parapetem.
V letních měsících zvyšují zatížení interiéru teplem.
Mají exponovanou konstrukci, která musí být osazena s dodržením správné posloupnosti kroků systémového řešení, proto je důležité oslovit dodavatele s certifikátem od výrobce oken.

Vikýř může mít mnoho podob. Tuto vilu zdobí hned několik typů vikýřů, ale navzdory tomu nepůsobí nevkusně. V podkroví je dvoupodlažní obytný prostor. Světlo v druhém podlaží zabezpečují především střešní okna. VM Zinc

Ideální jsou kombinace

Vikýř i střešní okno mají své výhody i nevýhody – ideální je oba způsoby prosvětlení a větrání podkrovních prostorů kombinovat. Nezapomínejme přitom, že okno je zdrojem tepelných ztrát, ale i zisků. Dostatek světla má vliv na duševní i fyzické zdraví člověka a zimní tepelné zisky vám ušetří nemalé peníze za vytápění. Při nesprávné volbě množství zasklených ploch však můžete v zimě neúměrně topit a v létě zase za mnoho peněz chladit. Když při výběru okna zvažujete jeho fyzikální vlastnosti, přihlížejte také k orientaci jednotlivých oken na světové strany a ke klimatickým podmínkám stavby. To vše může mít vliv na tepelnou pohodu podkroví, ať už v zimě, nebo v létě.

TEXT: Nora Škripcová
FOTO: Bramac, Fakro, Roben, VELUX, VM Zinc
Odpovědný redaktor: Matej Šišolák
ZDROJ: časopis HOME, JAGA MEDIA, s.r.o.
{R1}

Reklama

Komentovat