Zateplení obvodové konstrukce

Proč by se měly obvodové zdi zateplit, není třeba dlouho vysvětlovat. Není však nezbytné zateplovat všechny obvodové zdi. O vhodnosti zateplení se proto vždy poraďte s výrobcem tepelně-izolačního systému.
Reklama

Náročnost: ++++
čas: 1 týden
Lidé: 2
Období: jaro, léto, podzim

KONTROLNÍ SEZNAM

MATERIÁL
• soklový profil s okapovým nosem
• soklový profil, rohový profil
• rychlořezné šrouby
• plastové dilatační spojky
• distanční podložky
• penetrační nátěr
Primer 3296 plastový kanystr, 5 nebo 10 kg (5 kg 774,4 Kč)
• lepicí a armovací malta
Mapetherm AR2 papírový pytel, 25 kg (290 Kč)
• tepelně-izolační deska
na bázi expandovaného polystyrenu (tloušťka podle projektu)
• rozpěrná kotva
plastové zatloukací nebo šroubovací rozpěrné kotvy s platným schválením podle ETAG 004
• rohová lišta
• dilatační lišta
• síťovina ze skelných vláken
Vertex R 131 A 2101 nebo R 117 A 101
• tepelně-izolační soklová deska
extrudovaný polystyren (tloušťka podle projektu)
• barevný základní nátěr
Silancolor Base Coat plastový kbelík, 20 kg (2154 Kč)
• finální omítka
Silancolor Graffiato 1,8 mm SP zrnitost 1,8 mm, škrábaná struktura, plastový kbelík, 20 kg (1936 Kč)

Nářadí
• pěnový váleček nebo štětec
• hliníková lať
• vodní váha
• elektrické nízkootáčkové míchadlo
• elektrická vrtačka bez příklepu
• akumulátorový šroubovák
• vrták s průměrem 8 nebo 10 mm
• zubová stěrka
• nerezová zubová a hladká stěrka
• plastové hladítko
• hladítko s brusnou mřížkou
• kladivo
• zednická lžíce
• vědro

POSTUP

Foto: Mapei

1. Založení systému
Soklové profily se připevní na zdivo šrouby. Šířka profilu musí odpovídat použité tloušťce tepelné izolace. Spára mezi profilem a podkladem se utěsní tmelem.

Foto: Mapei2. Penetrace podkladu
Po osazení soklových profilů se na podklad nanese penetrační nátěr. Pokud je povrch velmi nasákavý, musí se nátěr nanést v několika vrstvách v krátkém časovém intervalu.

Foto: Mapei3. Cementové lepidlo
Cementové lepidlo se nanese přímo na rubovou stranu tepelně-izolační desky celoplošně (nebo v tloušťce 2 až 3 cm v nepřerušovaném pásu po jeho obvodu a ve třech bodech na ploše).

Foto: Mapei4. Tepelně-izolační desky
Po nalepení se deska důkladně přitlačí na podklad. Lepidlo se při nanášení nesmí dostat na boky izolace a vytlačovat přes spáry mezi deskami. První řada desek se osadí do soklového profilu.

Foto: Mapei5. Otvory pro kotvy
Po dvou dnech od nalepení tepelné izolace se osadí rozpěrné kotvy. Průměr vrtáku je 8, resp. 10 mm. Vrt musí být minimálně o 10 mm hlubší, než je délka rozpěrné kotvy. Min. vzdálenost od okrajů zdi nebo podhledu je 100 mm.

Foto: Mapei6. Osazení rozpěrných kotev
Rozpěrné kotvy se musí osadit kolmo na podklad do nosné konstrukce v min. hloubce 35 až 65 mm. Talíř rozpěrné kotvy nesmí vyčnívat nad tepelnou izolaci. Po osazení se kotvy zastěrkují cementovým lepidlem.

Foto: Mapei7. Vyztužení rohů
Pomocí cementového lepidla se na tepelně-izolační desky připevní rohové a dilatační lišty a kolem rohů okenních a dveřních otvorů se pod úhlem 45° aplikuje zesilující vyztužení.

Foto: Mapei8. Přebroušení desek
Po zatvrdnutí lepidla se nalepené tepelně-izolační desky polystyrenové desky přebrousí, čímž se zaručí rovná plocha bez výstupků. Po přebroušení se z povrchu desky odstraní prach.

Foto: Mapei9. Výztužná vrstva
Na podklad se nanese první vrstva stěrky. Na lepidlo se přiloží síťovina ze skelných vláken s přesahem pásů 100 mm. Hladkou stranou stěrky se vtlačí do lepidla (1mm vrstva). Po 24 hodinách se nanese druhá vrstva lepidla a vyhladí se.

Foto: Mapei10. Penetrace podkladu
Před aplikací finální povrchové úpravy se na vyzrálý suchý podklad pomocí válečku nanese penetrační nátěr (v barvě finální povrchové úpravy).

Foto: Mapei

11. Finální omítka
Finální omítka se promíchá a v rovnoměrné vrstvě se nanese nerezovým nebo plastovým hladítkem na vyschlý základní nátěr a upraví se do konečného vzhledu.

TEXT + FOTO: zpracované ve spolupráci s firmou Mapei

Odebírat newsletter MAPEI můžete ZDE.

ZDROJ: PR článek společnosti Mapei

 

Reklama

Komentovat